Efterår i Tibirke Bakker, Holløse Bredning og Ellemosen i Nordsjælland

Autumn in  Tibirke Bakker, Holløse Bredning and Ellemosen i Northsealand, Denmark.

Experience View Point “Udsigten” 57 meter above sea level and the eldest danish road from Danish Stone and Iron Age 5000 years ago passing Ellemosen.

Oplev “Udsigten” 57 meter over havet og og Danmarks ældste vej Oldtidsvejen over Ellemosen.

Tekst og fotos Erik K Abrahamsen

Udsigt mod Arresø fra Tibirke Bakker. Foto: 22. oktober 2013

 

Tibirke Bakker er den sydøstlige del af Tisvilde Hegn og ligger som nabo til Arresø, Ellemosen og Holløse Bredning.

Området består af bølgede morænebakker, som er dannet af istidsgletchere fra den Sidste Istid for ca. 12-20.000 år siden.

Landskabet er bevokset med græs, lyng og spredte træer og buske.

Tisvilde hegn dækker et område på 13 km2 mellem Liseleje og Tisvildeleje. Området er fredet ifølge dansk lovgivning gennem bl.a. Naturbeskyttelsesloven.

Tisvilde Hegn, Melby Overdrev, Liseleje Plantage og Tibirke Bakker indgår i det europæiske netværk NATURA 2000 og er beskyttet af EU-fugledirektiv og EU-Habitatdirektiv.

Hele området er udpeget som EU-Habitatsområde (NATURA 2000), fordi det inderholder sjældne og bevaringsværdige naturtyper, dyr og planter.

 Kort over Tisvilde Hegn, Tibirke Bakker, Holløse Bredning og Ellemosen med Ramløse Å:

 

Kort over Tisvilde Hegn, Tibirke Bakker, Holløse Bredning og Ellemosen. Scannet fra folder "Tisvilde Hegn, Vandreture nr. 1" udgivet af Naturstyrelsen, Miljøministeriet 2011.

 

Den 22. oktober 2013 begiver jeg mig med 2 af mine venner Malene Grünwald og Per Baagøe på en 3 timers vandring gennem Tibirke Bakker, Holløse Bredning og til Oldtidsvejen i Ellemosen.

Vejret er efterårs diset med let solskin og med en varmebrise på 18 grader sydfra.

 

På vej op til “Udsigten” – 57 meter over havet i Tibirke Bakker:

 

Tibirke bakker. Malene og Per på vej ad sti op til "Udsigten" - 57 meter over havet i Tibrike Bakker. Foto: 22. oktober 2013

 

Tibirke Bakker. På vej vej op mod "Udsigten". I områder er der kun spredt træbevoksning. Fredningsmyndighederne regulerer trævæksten gennemregelmæssig træfældning for at beskytte alle plantetyper i området. Fredningen med træ regulering af 75 ha blev gennemført i 1957. Foto: 22. oktober 2013

 

Inden vi når toppen finder vi dette udsigtpunkt:

 

Udsigt fra Tibirke Bakker i retning vest mod Arresø og Tisvilde Hegn. Per og Malene på vej ad smal sti. Foto: 22. oktober 2013

 

Udsigt fra Tibirke Bakker mod syd mod Ellemosen:

 

Tibirke Bakker. Udsigt mod syd mod Ellemosen som ses midt i billedet. Sommerhusbebyggelsen i Tibirke Bakker er fredningsreguleret med kun 47 huse i alt og alle med stråtag og opført på grunde der er mindst på en tønde land.

 

Udsigt fra Tibirke Bakker mod Arresø:

 

Udsigt mod Arresø fra Tibirke Bakker: Foto: 22. oktober 2013

 

Her når vi det højeste punkt i Tibirke Bakker “Udsigten” – 57 meter over havet:

 

Tibirke Bakker. På "Udsigten" møder vi et ægtepar der også har fundet herop på den dejlige varme efteråsdag. Udsigt mod syd mod Holløse Bredning. Foto: 22. oktober 2013.

 

Udsigt fra højeste punkt i Tibirke Bakker “Udsigten” – 57 meter over havet:

 

Udsigten fra toppen af Tibirke Bakker mod sydvest i retning mod Arresø. Foto: 22. oktober 2013

 Malene Grünwald som “model” med udsigt mod Holløse Bredning med den frilagte sø:

Malene Grünwald som "model". Udsigten i Tibirke Bakker. Udsigt mod sydøst ud over den frilagte sø i Holløse Bredning. Foto: 22. oktober 2013

Sti som fører ned fra “Udsigten”:

Sti fra "Udsigten". Rideheste på græs. Udsigt mod øst i Tibirke Bakker. Foto: 22. oktober 2013

 

Vi når nu tilbage på Bækkebrovej og kører i retning mod Tibirke, hvor vi parkerer 200 mter før Tibirke Kirke.

Her starter Oldtidsstien, som går fra Bækkebrovej  2-3 km mod syd til Ramløse oj vej 205 mellem Helsinge of Frederiksværk:

 

Bækkebrovej 200 meter vest for Tibirke Kirke: Oldtidsstien start. Udsigt mod syd med Holløse Bredning og den frilagte sø. Foto: 22. oktober 2013

 

Her møder vi den “mystiske hest” i fulddragt – hesten går bersærk når fluer kravler på dens krop – så den er iført fulddragt for st undgå at den går amok:

 

Den mystiske hest i fuld kampuniform - mod FLUER!! Oldtidsstien gennem Holløse Bredning og Ellemosen. Foto: 22. oktober 2013

 

Oldtidsvejen gennem Ellemosen:

 

Oldtidsvejen (til højre i billedet) gennem Ellemosen er Danmarks ældste vej: Den stenbelagte vej er anlagt i Jernalderen ca. 500 år f. Kr. mens træstolpe broen hvis stolper ligger under det grønne græs er anlagt ca. 3000 år f. kr. i Stenalderen. Til venstre ses den frilagte sø i Holløse Bredning. Foto: 22. oktober 2013

 

 Oversigtstavle ved Oldtidsvejen:

 

Oversigtstavle over Oldtidsvejen. Ellemosen. Foto: 22. oktober 2013

 

Oldtidsvejen gennem Ellemosen:

 

Oldtidsvejen gennem Ellemosen. Til venstre ses den ca. 4 meter brede stenbelagte vej fra Jernalderen ca. 500 f. kr. Midt i det lysegrønne område stod træstolpe broen fra ca. 3000 f. kr opført. Rester af denne ligger under græstæppet. Yderst til højre ses en lang række sten, som gjorde det muligt at passere Ellemosen til fods .Yderst til venstre ses ny anlagt dæmning for regulering af vandstanden i Holløse Bredning. Foto: 22. oktober 2013

 

Oldtidsvejen med Tibirke Kirke i baggrunden:

 

Oldtidsvejen med stenbelægningen ses til venstre i billedet. Malene og Per går på en anlagt dæmning til regulering af vandstand og afløb Af Holløse Bredning gennem Ramløse Å til Arresø mod vest. Foto: 22. oktober 2013

 

Ramløse Å med Holløse Bredning med frilagt sø:

 

Ramløse Å med Holløse Bredning i baggrunden. Ramløse Å begynder i Holløse Bredning og løber mod vest gennem Ellemosen og ender ude i Arresø. Foto: 22. oktober 2013

 

Jeg håber, at du med os har har kunnnet fornemme den utrolig smukke natur her i Tibirke Bakker og omegn denne lune oktober efterårsdag 2013.

Jeg har skrevet denne artikel til inspiration til dig, din famile og venner til at få travesko og støvler på og opleve den danske natur og historie  med alle 5 sanser.

 

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i fuld skærmstørrelse.

 

Copyright tekst og fotos Erik K Abrahamsen 2013

All rights reserved

 

Enjoy life – be Happy!

Tibirke Bakker. Erik K Abrahamsen, født den 4. august 1945 i Skagen. Bosat i Århus 1945-83,i København 1983-2012 og fra 2012 i Melby, Nordsjælland. Foto: Af Malene Grünwald den 22. oktober 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melby, Nordsjælland den 23. oktober 2013

 

De bedste hilsner

Erik

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.