Orkanen “Bodil” rammer Nordkysten ved Liseleje Strand den 5-6. december 2013

Hurricane “Bodil” hits Northcoast, Northsealand, Denmark at Liseleje Beach 5-6. december 2013.

36 timer med orkan, storm og vindstød op til 42 meter/sek. og med 5 meter høje Kattegat bølger, der rammer strandene langs hele Nordsjællands  kystlinie.

Tekst and fotos Erik K Abrahamsen.

 

Orkanen "Bodil" rammer Nordsjællands Nordkyst fredag den 6. december med 2 meter forhøjet vandstand og Kattegat bølger på 5 meters højde. Her Liseleje Strand med udsigt mod øst mod Melby Overdrev og Tisvilde Hegn. Normalt er her en ca. 100 meter forstrand til venstre i billedet plus en ca. 50 meter lang og 5 meter bred stenhøfde af store granitsten. Hele stenhøfden er under vand. Foto: af Erik K Abrahamsen, fredag den 6. december kl.13.

 

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i fuld skærmstørrelse.

 

Indsat:

Sådan ser der normalt ud samme sted Liseleje Strand med Kattegat, Sommer 2013:

 

Liseleje Strand sommeren 2013. Udsigt mod øst mod Melby Overdrev og Tisvilde Hegn og Tisvildeleje i billedets baggrund. Foto: Juli 3013 af Erik K Abrahamsen

 

Indsat:

Liseseleje Strand. Udsigt mod øst mod Tisvilde Hegn. Næsten samme position som ovenviste foto med stenhøfden til venstre i billedet:

 

Liseleje Strand med Kattegat. Udsigt mod øst mod Tisvilde Hegn og Tisvildeleje helt ude i horisonten. Foto: august 2013 af Erik K Abrahamsen.

 

Liseleje Strand, Nordsjælland. Udsigt mod øst mod Melby Overdrev og  Tisvilde hegn:

Orkanen “Bodil” for fuld udblæsning fredag den 6. december 2013 kl.13.

Foto taget fra næsten samme position som ovenviste foto.

 

Liseleje Strand ud til Kattegat. Udsigt mod øst mod Melby Overdrev og Tisvilde Hegn og Tisvildeleje helt ude i horisonten. Stenhøfden 50 meter lang og 5 meter bred ligger til venstre i billedet helt dækket af den forhøjede vandstand og de meterhøje bølger. Foto: fredag den 6. december kl.13 af Erik K Abrahamsen

 

Orkanen “Bodil” tager sin begyndelse i Atlanterhavet syd for Island, hvor kolde luftmasser fra Arktis møder varme luftmasser sydfra. I løbet af onsdagen den 4. december 2013 dannes et stort lavtryk og en storm/orkan med vindstød på 40-45 meter/sek. fejer hen over Skotland og Nordengland.

I løbet af torsdagen den 6. december breder orkanen sig over hele Nordsøen med vind fra sydvest.  Vinden drejer i løbet af torsdag aften og nat i vest /nordvest og fejer ind over Nordsøen, Atlanten, Sydnorge, Skagerak.

Det betyder at store vandmængder fra Nordsøen presses ind i Skagerak og torsdag nat/fredag morgen brager nordvestenvinden sydpå ned gennem Kattegat og presser milllioner tons vandmængder mod syd ind i Kattegat ud for Nordsjælland Kyst og ind i Storebælt, Lillebælt og Øresund.

Sammen med højvande stiger havet ca. 2 m og med bølger op til 5 meters højde presses vandet ind mod kystbredderne, fjorde, åer og oversvømmer store arealer langs Jyllands Østkyst, Nordfyn og hele Vest-, Nord og Østsjælland.

 

NU er ORKANEN “Bodil” blevet til en STRORMFLOD!

 

Den 2 meter høje stormflod presser ikke kun op mod Nordsjællands kystskrænter og klitter, så forstrandene forsvinder og alle stenhøfder oversvømmes af de 5 meter høje bølger, men stormfloden presser store vandmængder ind i Isefjorden og Roskilde Fjord.

 

Orkanen "Bodil" har nu skabt en STORMFLOD som sammen med tidevandet hæver havet ca. 2 meter og sammen med bølger af 5 meters højde skyller HELE forstranden væk langs hele Nordkysten af Sjælland. Her ses Liseleje Strand, hvor forstranden normalt er ca. 100 meter bred og hvor bølgerne idag under orkanen slikker og sluger store dele af forstrandens klitter. 2 store granithøfder, 50 meter lange og 5 meter brede ud for forstranden er her HELT under vand og kan ikke ses på billedet. Udsigt fra Pynten ved Liseleje i retning øst mod Melby Overdrev og Tisvilde Hegn og Tisvildeleje helt ude i horisonten. Foto: Fredag den 6. december kl. ca. 13.15. Foto: Erik K Abrahamsen.

 

Indsat:

Udsigt samme sted som ovennævnte foto over Liseleje Strand mod øst:

Foto taget fra næsten samme position som ovenviste foto.

 

Liseleje Strand Sommer 2013. Udsigt fra område ved Pynten mod øst mod Melby Overdrev og Tisvilde Hegn og Tisvildeleje helt ude i horisonten. Foto: Erik K Abrahamsen

 

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser dem i fuld skærmstørrelse.

 

Stormfloden gør at vandstanden i Isefjord og Roskilde Fjord stiger drastisk i løbet af fredag eftermiddag den 6. december 2013. Alle nærliggende områder i Isefjord- og Rokilde Fjordsystemer oversvømmes. Om aftenen fredag den 6. december er vandstanden steget til ca. 1,5- 2 meter ved Roskilde, Jyllinge, Holbæk, Frederikssund og Frederiksværk.

Huse og veje inden for flere hundreder meter fra fjordene oversvømmes i løbet af aften og nat fredag den 6. december.

 

Her er mine oplevelser fredag den 6. december 2013 kl. 13- 13.30 ved Liseleje Strand i Nordsjælland:

 

Liseleje Strand i retning mod øst. HELE forstranden er opslugt af STORMFLODEN:

 

Liseleje Strand. Orkanen raser her fredag den 6. december kl. ca. 13.15. Foto fra Pynten ved Liseleje i retning Liseleje Strand og mod Melby Overdrev og Tisvilde Hegn helt i horisonten. Foto af Erik K Abrahamsen

 

Pynten og den 82 meter lange læmole på Liseleje Strand er helt under vand:

 

Liseleje Strand fredag den 6. december 2013 kl. ca. 13.10. Udsigt mod vest og mod Pynten ved Liseleje i billedets baggrund og HELE den 82 meter lange og 6 meter brede læmole af granitsten er helt under vand og overskylles fuldstænding af de 5 meter høje bølger. Til venstre og midt i billedet er vejen fra Lisehøjvej ned gennem klitterne til forstranden næsten helt skyllet væk. I baggrunden til venstre ses bygninger i Liseleje. Foto: Erik K Abrahamsen

 

Indsat:

Liseleje Strand. Udsigt mod Pynten og den 82 meter lange Læmole af granitsten helt i billedets baggrund:

 

Liseleje Strand, sommer 2013. Udsigt mod vest mod Pynten og den 82 m lange læmole fra 1917 midt i billedets baggrund, I forgrunden en stenhøfde af nyere dato. Foto: Erik K Abrahamsen

 

 

Pynten ved Liseleje Strand med den 82 meter lange læmole af granitsten opført i 1917 helt under vand:

 

Pynten ved Liseleje Strand. Den 82 meter lange læmole af granitsten kan anes under bølgerne til højre i billedet. Foto: Fredag den 6. december 2013 kl. ca. 13.20. Foto af Erik K Abrahamsen.

 

Udsigt fra Pynten ved Liseleje Strand i retning nord ud over Kattegat og hvor den 82 m lange Læmole helt er dækket af STORMFLODENS vandmasser:

 

Udsigt ud over Kattegat mod nord og mod Pynten med den 82 meter lange Læmole fulstændigt dækket af vand. Læmolen kan lige anes midt ude i bølgerne. Foto kl. ca. 13.25 fredag den 6. december 2013 af Erik K Abrahamsen

 

Indsat:

Liseleje Strand. “Pynten”  – forstranden bag den 82 meter lange Læmole af granitsten fra 1917, som blev etableret så fiskerne kunne have en ophalingsplads for fiskekuttere på stranden BAG Læmolen:

Liseleje Strand. Udsigt mod nord ud over Kattegat mod Pynten og den 82 meter lange Læmole af granitsten fra 1917. Foto: August 2013 af Erik K Abrahamsen

 

Udsigt fra Pynten ved Liseleje Strand mod vest og ud over Kattegat:

 

Udsigt mod vest mod Liseleje fra Pynten ved Liseleje Strand. Foto kl. ca. 13.25 fredag 6. december 2013 af Erik K Abrahamsen

 

Udsigt fra Pynten ved Liseleje Strand ud over Kattegat i retning mod nord-vest:

 

Udsigt fra Pynten ved Liseleje Strand mod nord-vest ud over Kattegat. Hele forstranden er overskyllet af den ca. 2 meter høje stormflod med ca. 5 meter høje bølger. Foto: ca. 13.25 den 6. december 2013 af Erik K Abrahamsen

 

Kattegats stormflod har overskyllet store dele af vejen fra Lisehøjvej gennem klitterne ned til forstranden bort:

 

Liseleje Strand med vejen i billedets forgrund fra Lisehøjvej gennem klitterne ned til forstranden næsten skyllet væk. Udsigt mod vest med Pynten og den 82 meter lang læmole af granit sten helt under vand bagest og til højre i billedet. Normalt er forstranden her ca. 100 meter bred. Foto: ca. kl. 13.30 fredag den 6. december 2013 af Erik K Abrahamsen.

 

Indsat:

Her står jeg det samme sted, som da jeg tog ovennævnte foto.

Liseleje Strand. Udsigt mod vest mod Pynten og den 82 meter lange Læmole af granitsten fra 1917:

 

Liseleje Strand sommer 2013. Udsigt mod vest mod Pynten og Læmolen. I forgrunden vejen fra Lisehøjvej gennem klitterne og ned til forstranden. Foto: August 2013 af Erik K Abrahamsen

 

Udsigt over resterne af den vej der fører fra Lisehøjvej gennem klitterne til den normalt 100 meter brede forstrand på Liseleje Strand: 

 

 

Udsigt mod nord ud over Kattegat med den bortskyllede vej gennem klitterne fra Lisehøjvej mod på den normalt 100 meter brede forstrand på Liseleje Strand.. Foto: ca. kl. 13.30 fredag den 6. december 2013 af Erik K Abrahamsen.

 

“Bodil” var en orkan der bed sig fast – den hærgede over HELE Danmark i ca. 30-36 timer fra torsdag middag den 5. december, hele fredag den 6. december og løjede af i løbet af lørdagen den 7. december 2013.

Lidt af den OPLEVELSE – på godt og ondt!

 

Klik på fotos og brug din zoomkontrol og du ser dem i fuld skærmstørrelse.

 

Og sådan ser Liseleje Strand ud lørdag den 7. december 2013 kl. 11 – Pynten og Læmolen er kommet tilsyne:

 

BLÅ HIMMEL OG SOL:

 

Udsigt mod vest mod Pynten og den 82 meter lange Læmole fra 1917 af granitsten bagest og midt i billedet. Havet har trukket sig lidt tilbage og forstrand og stenhøfder er kommet tilsyne igen. I forgrunden ses vejen fra Lisehøjvej gennem klitterne ned til forstranden. Foto: kl. 11 lørdag den 7. december 2013 af Erik K Abrahamsen.

 

Kort over Nordsjælland:

 

Kort over Nordsjælland. Foto: sommer 2013

 

Copyright tekst og fotos Erik K Abrahamsen 2013

All rights reserved.

 

Enjoy life – be happy!

 

Melby, Nordsjælland den 7. december 2013

De bedste hilsner

Erik

 

EKSTRA! 

Ekstra artikel opdateret søndag den 8. december 2013:

 

Orkanen Bodils møde mod kystskrænterne ved Hyllingebjerg – 3 km. vest for Liseleje i  Nordsjælland fredag den 6. december 2013 kl. 14:

 

Udsigt mod Kattegat fra toppen af den 104 trins trappe der går ned til forstranden ved Hyllingebjerg.

 

Udsigt mod nord mod Kattegat fra den 28 meter høje kystskrænt Hyllingebjerg fra toppen af trappen, der med 104 trin fører ned til forstranden. Foto: Fredag den 6. december 2013 kl.14 af Erik K Abrahamsen

 

Og her er den samme udsigt mod nord mod Kattegat ved Hyllingebjerg sommeren 2013:

 

Udsigt fra toppen af trappen der med 104 trin fører ned til forstranden ved de ca. 30 m skrænter ved Hyllingebjerg. Foto af Erik K Abrahamsen august 2013

 

Og her er udsigten fra samme trappe ved Hyllingebjerg mod vest ud over Kattegat august 2013:

 

Udsigt mod vest fra trappen ved Hyllingebjerg. Sjællands Odde ses ude i horisonten. Foto: Erik K Abrahamsen august 2013

 

Og her er den sammee udsigt  fra trappen ved Hyllingebjerg fredag den 6. december 2013 ca. kl. 14 mens orkanen Bodil rasede:

 

Udsigt mod vest ud over Kattegat fra trappen ned til forstranden ved det 28 m høje Hyllingebjerg. Foto: Erik K Abrahamsen fredag den 6. december ca. kl. 14.

 

Og her udsigten mod øst hvor trappen med de 104 trin fra toppen af Hyllingbjerg og ned til forstranden:

 

Udsigt mod øst fra den 28 m høje kystskrænt Hyllingeberg. Trappen med de 104 trin fra toppen og ned til forstranden se forrest i billedet. Foto: af Erik K Abrahamsen den 6. december 2013 kl. 14.15

 

Samme udsigt mod øst fra toppen af trappen ved Hyllingeberg sommeren 2013:

Udsigt mod øst fra toppen af trappen ved Hyllingebjerg. Foto: Erik K Abrahamsen august 2013

 

Her er sommerens udsigt mod Kattegat fra trin 7 på den 104 trin høje trappe fra toppen af Hyllingebjerg og ned til forstranden:

Den 50 meter lange stenhøfde af granitsten ses:

Udsigt mod Kattegat fra trin 7 af den 104 trin høje trappe fra toppen af Hyllingebjerg ned til forstranden. Foto: Erik K Abrahamsen august 2013.

 

Og sådan ser præcis den samme udsigt mod nord mod Kattegat fra trin 7 på trappen ved Hyllingebjerg under orkanen Bodil rasen kl. ca. 14.20 fredag den 7. december 2013:

Nu er den 50 meter lange stenhøfde fuldstændig under den 2 meter forhøjede vandstand og de meterhøje bølger.

 

Udsigt mod nord ud over Kattegat fra trin 7 på den 104 trin høje trappe fra toppen af Hyllingebjerg og ned til forstranden. Foto: Erik K Abrahamsen kl. ca. 14.20 fredag den 6. december 2013. Forstranden og den 5o meter lange granitstenhøfde er fuldstændig overskyllet af den 2 meter høje flodbølge og de op til 5 meterhøje bølger.

 

 

Og her samme udsigt mod vest fra trin 7 på trappen ved Hyllingebjerg:

 

Udsigt mod vest fra trin 7 på trappen fra toppen af Hyllingebjerg og ned til forstranden. Sjællands Odde ligger længst borte i billedet. Isefjordens 4 km. brede ind- og udmunding mellem Hundested og Rørvig ligger 7 km. vest her fra Hyllingebjerg. Foto: Erik K Abrahamsen kl. ca. 14.20 fredag den 6. december 2013.

 

Udsigt mod øst fra trin 7 på trappen ved Hyllingebjerg:

Alle  ca. 10 stenhøfder mellem Hyllingebjerg og Liseleje er fuldstændigt dækket af vandet fra den 2 meter høje stormflod.

Udsigt mod vest med Liseleje ud over Kattegat fra trin 7 på trappen ved Hyllingebjerg. Alle stenhøfder er fuldstændig dækket af den 2 meter høje flodbølge. Foto: Erik K Abrahamsen kl. ca. 14.20 fredag den 6. december 2013

 

Jeg slutter min artikel om orkanen Bodil med dette sommerbillede fra august 2013 fra forstranden ved foden af de 28-30 meter høje kystskrænter ved Hyllingebjerg i  Nordsjælland:

Rent klart vand i Kattegat og masser af sand på forstranden!

Udsigt mod vest ud over forstranden nedenfor kystskrænterne ved Hyllingebjerg. Trappen med de 104 trin ses til højre i billedet. Stenhøfden er den der ligger ca. 100 meter ud for trappen. Foto: Erik K Abrahamsen august 2013

 

 Så nu kan vi se frem og glæde os til en varm sommer i 2014!

 

Enjoy life – be happy!

 

De bedste hilsner

Erik

Opdateret: søndag den 8. december 2013 med denne ekstra artikel om orkanen Bodils møde med kystskrænterne ved Hyllingebjerg, Liseleje, Nordsjælland.

6 Comments

 1. Tak for de fantastiske fotos, som også er et utrolig trist syn. Vi har haft hus i Liseleje i 40 år og elsker naturen, hegnet, Melby Overdrev og ikke mindst de skønne strande, som vi kun kan håbe vil gendannes.
  venlig hilsen
  Eva og Boje

 2. Hej Erik

  TAKKER for de flotte billeder, det var stærke kræfter vi var oppe imod……

  Venlig hilsen
  Annitta

 3. Fantastisk dokumentation – tak for muligheden for at nyde og gyse 🙂

 4. Hvor er det flotte prof. billeder og fin gengivelse af før og efter……Tak for oplevelsen. Hilsen Kirsten

 5. Godt vi mødre dig på trappen ved Hyllingbjerg. Nu får vi lejlighed til at se dine flotte billeder.
  Utrolig flotte og meget illustrative i sig sev! Vi sender dem videre til vores sommergæster.
  Venlig hilsen
  Dorte og Steen Hansen