Stranden ved Liseleje og Hyllingebjerg 2. juledag 2013 – 3 uger efter orkanen Bodils landgang på Nordkysten af Sjælland

The beach at Liseleje and Hyllingebjerg on 26. december 2013 – 3 weeks after the landing of hurricane Bodil on the north coast of Sealand, Denmark.

Tekst og fotos Erik K Abrahamsen.

Liseleje Strand.

Udsigt ud over Kattegat mod vest mod Pynten og Læmolen bygget i 1911:

 

Liseleje Strand. Udsigt mod vest mod Pynten og den 82 meter lange Læmole (bølgebryder) bygget i 1911. I forgrunden vejen der fører fra Lisehøjvej gennem klitterne ned til stranden. Bemærk skiltet på stranden med den røde redningskrans. Klik på billedet og teksten til højre på fotoet forsvinder. Foto den 26. december 2013 kl. ca. 13.30 af Erik K Abrahamsen

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i fuld skærmstørrelse og teksten til højre i billedet forsvinder!

 

Indsat foto fra samme position under orkanen Bodils landgang fredag den 6. december kl. ca. 13.20:

Vejen fra Lisehøjvej gennem klitterne ned til stranden ses forrest i billedet:

 

Udsigt mod vest mod Pynten og den 82 meter lange læmole (stenhøfde) bygget i 1911. Læmolen er helt overskyllet af den 2 meter høje stormflod som orkanen Bodil bragte med sig, da den "gik i land" langs hele Nordkysten af Sjælland. I forgrunden er vejen fra Lisehøjvej gennem klitterne ned til stranden. Bemærk skiltet på stranden med den røde redningskrans. Foto: 6. december 2013 kl. ca. 13.20 af Erik K Abrahamsen.

Klik på fotos og brug din zoomkontrol og du ser dem i fuld skærmstørrelse.

 

Her er vejen fra Lisehøjvej ned gennem klitterne til Liseleje Strand:

 

 

Liseleje Strand. Her er vejen der fører fra Lisehøjvej i billedets baggrund gennem klitterne ned til stranden. Helt i billedets baggrund ligger den store parkeringsplads til venstre. Her ses hvor højt vandet gik op. Foto: 26. december 2013 af Erik K Abrahamsen

 

Udsigt ud over kattegat midt under orkanen Bodils “landgang” langs hele Nordkysten af Sjælland:

Her møder vejen fra Lisehøjvej gennem klitterne selve stranden:

 

Liseleje Strand. Vejen gennem klitterne fra Lisehøjvej møder her strandkanten. Orkanen Bodils landgang med en 2 meter høj stormflod og meterhøje bølger langs hele Nordkysten af Sjælland fredag den 6. december kl. ca. 13.20. Foto: Erik K Abrahamsen

 

Og sådan ser her ud 2. juledag den 26. december 2013 fra næsten samme position som ovennævnte foto, men hvor jeg nu står på selve klitvejen:

Udsigt ud over Kattegat  fra vejen der går fra Lisehøjvej gennem klitterne ned til stranden:

 

Liseleje Strand. Udsigt fra vejen der går fra Lisehøjvej gennem klitterne ned til stranden. Idag ses igen den ca. 50 meter lange kampestens bølgebryder, som var helt overskyllet af den 2 meter høje stormflod og de meterhøje bølger, mens orkanen Bodil gik "iland" langs hele Nordkysten af Sjælland. Foto: 26. december 2013 kl. ca. 13 af Erik K Abrahamsen

 

Udsigt mod øst mod Melby Overdrev og Tisvilde Hegn:

 

Liseleje Strand. Udsigt mod øst mod Melby Overdrev og Tisvilde Hegn i det fjerne. Til højre midt i billedet ses Lisehøjvej gå gennem klitterne ned til stranden ved skiltet med den røde redningskrans. Foto: 26. december 2013 kl. ca. 13.30 af Erik K Abrahamsen

 

Orkanen Bodil rammer Nordkysten 6. december 2013:

foto samme position som ovenstående ved Liseleje Strand i retning mod øst mod Melby Overdrev og Tisvilde Hegn:

De 2 stk.  ca. 50 meter lange bølgebrydere af granitsten er helt dækket af den 2 meter høje stormflod og de meterhøje bølger.

 

Liseleje Strand. Orkanen Bodils landgang langs Nordkysten af Sjælland. Udsigt mod øst mod Melby Overdrev og Tisvilde Hegn. Til venstre i billedet er de 2 granitstens bølgebrydere helt dækket af den 2 meter høje stormflod. Til højre i billedet ses hvor Lisehøjvej passerer gennem klitterne ned til stranden (ud for skiltet med den røde redningskrans). Foto: 6. december 2013 kl. ca. 13.20 af Erik K Abrahamsen

 

Liseleje Strand. Udsigt over Pynten og Læmolen bygget af kampesten i 1911, så lokale erhvervsfisker kunne hale deres fiskefartøjer sikkert op på land:

 

Liseleje Strand. Udsigt mod Pynten og Læmolen bygget i 1911, så lokale erhvervsfiskere kunne hale deres fiskefartøjer sikkert op på land. Foto: 26. december kl. ca. 13.3o af Erik K Abrahamsen.

 

Liseleje Strand. Samme position som ovenstående foto:

Udsigt over Kattegat mod Pynten og Læmolen fra 1911 her overskyllet af den 2 meter høje stormflod under orkanen Bodils rasen fredag den 6. december 2013 kl. ca. 13.30:

 

Liseleje Strand. Udsigt mod nord ud over Kattegat, Pynten og Læmolen fra 1911, som her er helt overskyllet af den 2 meter høje stormflod. Foto: 6. december 2o13 kl. ca. 13.30 af Erik K Abrahamsen

 

Liseleje Strand. Udsigt mod vest mod Liseleje og de mange kampestens høfder den 26. december 2013:

 

Liseleje Strand. Udsigt mod vest mod Liseleje og de mange, ca. 15 kampestens høfder etableret her mellem Liseleje og Hyllingebjerg - en strækning på ca. 2 km, for ca. 10 år siden. Foto: 26. december 2013 af Erik K Abrahamsen

 

Udsigt mod vest mod Liseleje under orkanen Bodils landgang på Nordkysten af Sjælland fredag den 6. december 2013:

Alle de mange stenhøfder er overskyllet af den 2 meter høje stormflod.

Foto: Samme position som ovenstående foto.

 

Liseleje Strand. udsigt mod vest mod Liseleje. De mange stenhøfder ud for kystskrænterne er overskyllet af den 2 meter høje stormflod. Foto: fredag den 6. december 2013 kl. ca. 13.30 af Erik K Abrahamsen

 

Liseleje Strand.

Udsigt fra Læmolen fra 1911 i retning øst mod Melby Overdrev og Tisvilde Hegn helt ude i horisonten:

 

Liseleje Strand. Udsigt fra Pynten og Læmolen fra 1911 i retning øst mod Melby Overdrev og Tisvilde Hegn i det fjerne. Foto: 2. juledag den 26. december 2013 kl. ca. 13.40 af Erik K Abrahamsen.

 

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i fuld skærmstørrelse.

 

Liseleje Strand. Udsigt mod øst mod Melby Overdrev og Tisvilde Hegn under orkanen Bodils landganglangs hele Nordkysten på Sjælland:

 

Liseleje Strand. Udsigt mod øst mod Melby Overdrev og Tisvilde Hegn under orkanen Bodils landgang på Nordkysten af Sjælland. Stenhøfden til venstre i billledet er totalt overskyllet af de 2 meter høje stormflod og de meterhøje bølger. Foto: fredag den 6. december 2013 kl. ca. 13 af Erik K Abrahamsen

 

Liseleje Strand. Udsigt mod øst mod Melby Overdrev og Tisvilde Hegn 2. juledag den 26. december 2013:

Foto:  samme position som ovenstående foto.

 

Liseleje Strand. Her ses den ca. 50 meter lange kampestens høfde til venstre i billedet. Udsigt mod øst mod Melby Overdrev og Tisvilde Hegn 2. juledag den 26. december 2913 kl. ca. 13 af Erik K Abrahamsen

 

Jeg slutter min eftermiddagudflugt 2. juledag den 26. december 2013 med en tur til Hyllingebjerg, som ligger ca. 2 km. vest for Liseleje.

 

Udsigt mod nord ud over Kattegat fra toppen af den 104 trins høje trappe, der fører ned til forstranden af den 32 meter høje kystskrænt Hyllingebjerg:

 

Udsigt mod nord ud over Kattegat fra toppen af den 104 trin trappe, der går fra toppen af Hyllingebjerg ned til forstranden. Den ca. 50 meter lange bølgebryder ses i havet ud for forstranden. Normalt er der sandstrand på stenhøfdens langside ind mod land. I klart vejr kan Hesselø ses helt ude i horisonten. Foto: 2. juledag den 26. december 2013 kl. ca. 14.30 af Erik K Abrahamsen

 

Og samme udsigt ud over Kattegat midt under orkanen Bodils hærgen fredag den 6. december 2013 kl. ca. 14:

Den ca. 50 meter lange kampestens bølgebryder er helt dækket af den 2 meter høje stormflod under orkanens Bodils “landgang” langs hele Nordkysten af Sjælland:

 

Hyllingebjerg. Udsigt ud over Kattegat fra toppen af den 104 trins trappe, der går ned til forstranden foran den ca. 50 meter lange kampestensbølgebryder, der her er helt dækket af den 2 meter høje stormflod og de meterhøje bølger under orkanen Bodils hærgen. Foto: fredag den 6. december 2013 kl. ca. 14 af Erik K Abrahamsen

 

Udsigt mod øst ud  over Kattegat fra Hyllingebjerg: 

 

Klik på fotoet og brug din zoomkontrol og du ser:

– det nyligt anlagte fiskerev, som blev indviet juni 2013

– en lystfisker iført vader og

– en kajak

 

Hyllingebjerg. Udsigt mod øst mod den 104 trins trappe fra toppen af Hyllingebjerg og ned på forstranden. Fiskerevet ligger mellem de 3 stenhøfder og ligger UNDER vandet og blev anlagt af Hyllingebjerg-Liseleje Kystsikringslaug med indvielse den 8. juni 2013. I baggrunden ses de store stenhøfder anlagt for ca. 10 år siden på forstranden ud for kystskrænterne mellem Hyllingebjerg og Liseleje - en strækning på ca. 2-3 km. med ca. 15 stenhøfder af ca. 50 meters længde. Foto: 26. december 2013 af Erik K Abrahamsen.

 

Og sådan var den samme udsigt mod øst ud over Kattegat under orkanens Bodils landgang ved Hyllingebjerg fredag den 6. december 2013 kl. ca. 14:

Foto: samme position som ovenstående foto.

 

Hyllingebjerg. Udsigt mod øst mod den 104 trins trappe i forgrunden der går fra toppen af den 32 meter høje kystskrænt og ned på forstranden. Alle de 50 meter lange stenhøfder er fuldstændigt dækket af den 2 meter høje stormflod, som ramte hele Nordkysten af Sjælland under orkanen Bodils landgang fredag den 6. december 2013. Foto: Erik K Abrahamsen.

 

 Og her er min udsigt fra trin 7 på den 104 trins trappe ved Hyllingebjerg i retning stik vest, mens orkanen Bodil “går i land ” fredag den 6. december 2013 kl. ca 14.15:

 

Hyllingebjerg. Udsigt mod vest fra trin 7 på den 104 trins lange trappe, som går fra toppen af Hyllingebjerg og ned på forstranden. Alle de ca. 50 meter lange stenhøfder er helt overskyllet af den 2 meter høje stormflod og de meterhøje bølger. Foto: fredag den 6. december kl. ca. 14.40 af Erik K Abrahamsen

 

Og sådan er udsigten mod vest ud over Kattegat mod Rørvig og Sjællands Odde fra toppen af den 104 trins trappe på Hyllingebjerg 2. juledag den 26. december 2013: 

Under orkanens Bodils hærgen var begge disse 2 stenhøfder og hele forstranden fuldstændigt oversvømmet og dækket af den 2 meter høje stormflod og de meterhøje bølger, som det ses på ovennævnte foto:

 

Udsigt over Kattegat mod vest fra toppen af den 104 trins høje trappe på den 32 meter høje kystskrænt Hyllingebjerg. Foto: 26. december 2013 kl. ca 14.30 af Erik K Abrahamsen

 

Sådan ser forstranden ud  – uden stormflod og orkan midt om sommeren 2013:

Udsigt mod vest fra fra trappen på toppen af Hyllingebjerg ned mod den strand, som du ser på de 2 ovennævnte fotos:

Rørvig og Sjælland Odde ses helt ude i horisonten.

Fra Hyllingebjerg er der kun 7 km. til den ca. 4  km. brede fjordmunding mellem Hundested og Rørvig og som er ind- og udgang for de store vandmængder i Isefjorden og Roskilde Fjord.

 

Hyllingebjerg. Udsigt mod vest fra toppen af den 104 trins trappe, der går toppen af Hyllingebjerg ned til forstranden. Her ses de samme som ovenstående fotos 2 stk ca. 50 meter lange stenhøfder og den brede forstrand, som blev totalt oversvømmet af den 2 meter høje stormflod og de meterhøje bølger under orkanen Bodils landgang her på Nordkysten fredag den 6. december 2013. Foto: august 2013 af Erik K Abrahamsen.

 

Og SÅ lækker er stranden neden for Hyllingebjerg, når det igen bliver sommer:

Her opfyldes området bag stenhøfderne med ekstra sand forår 2013:

 

Hyllingebjerg. Udsigt i retning mod vest hvor grave køretøjerne fylder ekstra sand bag stenhøfderne ud for kystskrænterne. Foto: forår 2013 af Erik K Abrahamsen.

 

Klik på fotos og brug din zoomkontrol og du ser dem i fuld skærmstørrelse.

Kort over Nordsjælland:

 

Kort over Nordsjælland. foto af Erik K  Abrahamsen 2013

 

Og så til slut et kort citat:

– Kun en tåbe frygter ikke havet! 

 

Copyright tekst og fotos Erik K Abrahamsen

All rights reserved

 

Enjoy life – be happy!

 

Melby, Nordsjælland, den 27. december 2013

De bedste hilsner

Erik

Leave a Response