Stranden ved Hyllingebjerg – 6 måneder efter orkanen Bodils landgang på Nordsjællands Nordkyst

The beach at Hyllingebjerg – 6 months after hurricane Bodil hit the beach and coast protection at Hyllingebjerg, Northsealand, Denmark.

 

Orkanen Bodil ramte 5-6. december 2013 med fuld styrke og en stormflod på 2-3 meter ind på strand og kystsikring ud for Hyllingebjerg.

 

Text and photos Erik K Abrahamsen, 24. may 2014

 

Hyllingebjerg, Liseleje. Udsigt mod nord ud over Kattegat fra ca. 30 meter højde fra toppen af trappen med de 104 trin ned til forstranden ud for Hyllingeberg. Klik på fotos og brug din zoom kontrol og teksten i billedet højre side forsvinder og du ser billedet i fuld skærmstørrelse. Foto: 24. maj 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Det er forår i Danmark. Solen stråler fra en skyfri himmel og luftens temperatur har den sidste uge ligget på 25 grader.

Jeg beslutter at starte min badesæson idag, så jeg begiver mig til Hyllingebjerg strand vest for Liseleje efter frokost.

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i fuld skærmstørrelse.

Da jeg ser ud over Kattegat fra den 30 meter høje stenalderskrænt mindes jeg, da jeg stod her midt under orkanen Bodils rasen den 5.-6. december 2014 kl. ca. 14:

 

Hyllingebjerg, Liseleje, Nordsjælland. Udsigt mod nord ud over Kattegat, mens orkanen Bodil rammer Nordkysten i Nordsjælland her ved den 104 trins trappe fra den 30 m høje skrænt og ned til forstranden. Den 2-3 meter høje og 50 meter lange bølgebryder at store granitsten er fuldstændigt overskyllet af den 2-3 meter høje stormflod og meterhøje bølger. Foto: den 5. december 2013 kl. ca. 14 af Erik K Abrahamsen

 

Her står jeg 6 måneder efter – i høj sol og 25 graders varme – ved den samme 104 trins trappe fra toppen af 30 meter høje Hyllingebjerg  og med samme udsigt ud over Kattegat – UDEN en orkan med en 2-3 meter høj flodbølge:

 

Hyllingebjerg, Liseleje, Nordsjælland. Udsigt fra toppen af 30 meter høje Hyllingebjerg mod nord ud over Kattegat og mod den 2-3 meter høje og 50 meter lange bølgebryder af store tonstunge granitsten. Foto: 24. maj kl. ca. 14.30 af Erik K Abrahamsen

 

Sådan så udsigten fra den 104 trins trappe ved Hyllingebjerg ud i retning vest mod Kattegat den 5. december 2013 unden orkanen Bodils landgang på Nordsjællands Nordkyst kl. ca. 14:

 

Udsigt mod vest over Kattegat fra den 104 trins trappe ved den 30 meter høje Hyllingebjerg midt under orkanens Bodils landgang på Nordkysten af Sjælland den 5. december 2013 kl. ca. 14. De to 2-3 meter høje og 50 meter lange bølgebrydere af store granitsten er overskyllet af den 2 meter høje flodbølge og de meterhøje bølger. Foto: 5. december 2013 kl. ca. 14 af Erik K Abrahamsen

 

 

Og samme udsigt mod vest over Kattegat fra den 104 trins trappe fra toppen af 30 m høje kystskrænt Hyllingebjerg og ned til forstranden:

 

Udsigt mod vest ud over Kattegat fra den 104 trins trappe fra toppen af Hyllingebjerg. Her ses alle de 2-3 meter høje og 50 meter lange bølgebrydere af store granitsten og den lækre strand ved kystskræntens fod. Foto: 24. maj 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Her er udsigten toppen af den 30 meter høje kystskrænt Hyllingebjerg i retning mod øst mod Liseleje. Alle de 2-3 meter høje bølgebrydere er overskyllet sf orkanen Bodils 2 meter høje flodbølger og de meterhøje bølger:

 

Udsigt mod vest ud over Kattegat og med den 104 trins høje trappe, der går fra toppen af Hyllingebjerg ned til forstranden. Alle de 2-3 meter høje bølgebrydere af store granitsten er fuldstændig overskyllet af den 2 meter høje flodbølge. Foto: 5. december 2013 kl. ca, 14.30 under orkanen Bodils rasen af Erik K Abrahamsen

 

Samme udsigt den 14. maj kl. ca. 15:

 

Udsigt mod øst over Kattegat fra den 30 meter høje kystskrænt Hyllingebjerg. Den 104 trins trappe fra toppen af Hyllingebjerg ned til forstranden ses i forgrunden. I havet ses de 2-3 meter høje og 50 meter lange bølgebrydere af store granitsten. Foto: 24. maj 2014 kl. ca. 15 af Erik K Abrahamsen

 

Udsigten i retning vest fra trin 7 af den 104 trins trappe kun en meter over sandstranden neden for Hyllingebjerg kystskrænt midt under orkanen Bodils landgang kl. ca. 14.15:

 

Udsigt mod vest fra trin 7 af den 104 trins trappe ved Hyllingebjerg. Alle de 2-3 meter høje og 50 meter lange bølgebrydere er overskyllet sf den 2-3 meter høje flodbølge under orkanen Bodils rasen den 5. december 2013. Foto 5. december 2013 kl. ca, 14.15 af Erik K Abrahamsen

 

Foto fra samme position trin nr. 7 af den 104 trins trappe ved Hyllingebjerg. Alle de 2-3 meter høje  og 50 meter lange bølgebrydere af store granitsten ses tydeligt:

 

Foto i retning vest fra trin 7 af den 104 trins trappe ved Hyllingebjerg.Den dejlige brede forstrand og alle de 2-3 meter høje og 50 meter lange bølgebrydere af store granitsten ses tydeligt. Foto: 24. maj 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Og her er et foto jeg tog i retning øst fra trin 7 af den 104 trins trappe ved Hyllingebjerg midt under orkanen Bodils hærgen den 5. december 2013 kl. ca,. 14.15:

 

Foto i retning øst fra trin 7 på den 104 trins trappe ved Hyllingebjerg kystskrænt under orkanen Bodils landgang på Nordsjælland Nordkyst den 5. december 2013 kl. ca. 14.15. Alle de 2-3 meter høje og 50 meter lange bølgebryder er oversvømmet af den 2-3 meter høje flodbølge og de 4-5 meter høje bølger. Foto af Erik K Abrahamsen

 

Og sådan ser den samme udsigt mod øst ud fra trin 7 fra den 104 trins trappen ved Hyllingebjerg: alle de 2-3 meter og 50 meter lange bølgebrydere ses tydeligt sammen med den brede forstrand og den netop genetaberede skræntfods kystsikring med store granit kampesten og en nyrepareret privat trappe, der skyllede væk under orkanen Bodils “landgang” 5. december 2013:

 

Foto i retning øst fra tin 7 af trappen ved Hyllingebjerg. Alle de 2-3 meter høje og 50 meter lange bølgebrydere ses tydleigt sammen med den brede forstrand og den netop genetablerede skræntfods kystbeskyttelse med store granit sten og en nyrepareret privat trappe ned til forstranden. Foto: 24. maj 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser dem i fuld skærmstørrelse.

 

Og nu er jeg ellers klar til at springe i bølgen blå.

Og hvad opdager jeg i vandkanten tæt på den store stenhøfde? Er det en delfin unge eller hvad? Den er 1,25 meter lang og bevæger sig langsomt på ca. 30 cm vand. Hvad er der galt? Det må være en marsvin unge:

 

En marsvin unge inde på lavt omkring bølgebryderen ved Hyllinbjerg Strand, Liseleje. Udsigt i retning øst mod Liseleje og Tisvildeleje med Tisvilde Hegn helt ude i horisonten. Klik på foto og du kan se marsvin ungen i vandet til venstre. Foto: 24. maj 2014 af Erik K Abrahamsen

 

En ca. 125 cm. lang marsvin unge forvildet sig ind på kun 30 cm lavt vand bag bølgebryderen ud for Hyllingebjerg Strand. Foto: 24. maj 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Marsvin unge på lavt vand ved bølgebryderen ud for Hyllingebjerg Strand. Her ligger ungen på siden og jeg aner, at den måske er syg. Men trods det svømmer jeg den ud på dybt vand med min ene arm om dens bug og ungen gør ikke modstand. Men da jeg giver den fri lader den sig føre af bølgerne ind mod strandbredden og det lave vand. Jeg tager den igen med ud på dybt vand og giver den fri. Igen søger den ikke ud mod havet, men lader sig fører med de indadgående bølger ind mod strand bredden. Der bliver den og jeg vurderer, at den virkelig ER syg og at jeg ikke kan gøre mere for den. Desværre. Foto i retning øst mod Liseleje. Foto: 24. maj 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Jeg får hurtigt skiftet til badebukser og i vandet med mig. Den marsvin unge skal reddes ud på dybt vand. Da jeg kommer tæt på ungen ser jeg, at begge dens øjne er næsten lukkede – der er kun 2 smalle sprækker. Men jeg ved ikke hvor store en marsvin unges øjne er – men det ser forkert ud.

Jeg kan let lægge begge mine hænder om dens bug og ungen følger villigt med ud på dybt vand, 1,5 – 2 meters dybde. Den trækker vejret fint og svømmer frit. Men den lader sig gribe af bølgerne og den indadgående strøm og svømmer ind mod strandbredden. Jeg får igen fat i ungen og fører den ud på dybt vand og håber når jeg giver slip på den, at den vil søge ud mod havet. Men nej. Ungen lader sig igen gribe af de indadgående bølger og af strømmen ind mod kysten og søger igen ind på lavt vand helt tæt inde ved bølgebryderen. Marsvin ungen må være syg. Den er ikke interesseret i at blive reddet. Jeg er hos den i 15 min. og en ældre mand og hans barnebarn dukker op og vurderer som jeg, at ungen er syg – det er ikke mad den leder efter. 

Så desværre kunne jeg ikke redde den første marsvin unge jeg nogensinde har holdt og svømmet ud på dybt vand sammen med.

 

Sidste nyt den 25. november 2014:

Et par af mine venner oplyser over for mig, at normallængden af et marsvin er 125 cm.  Så derfor må det være et voksen marsvin, som jeg forsøgte at bringe til havs. Og marsvinet kan jo være mange år gammelt og derfor søgt mod lavt vand for at ende sine dage der.

2 dage efter lå den død på strandbredden ved Hyllingebjerg.

 

Så min første badedag i år var både en meget smuk naturoplevelse og samtidig en sørgmodig erindring om, at livet kan være kort – både for dyr og mennesker.

Værd at tænke over og så hver dag være taknemmelig for hver ny morgen, hvor man slår øjnene op og kan takke og overraskes: JEG ER I LIVE!

 

Forstranden med den eksotiske hvide sandstand er skabt de sidste 15 år ved bygning af de ca. 15  store granitsten bølgebrydere ca. 50-100 meter fra kystskrænterne ud for Hyllingebjerg og Liseleje:

 

Udsigt i retning mod vest ud over forstranden ved Hyllingebjerg. 2 store granitstenhøfder ses i Kattegat i billedet baggrund. Foto: 24. maj 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Forstranden ud for Hyllingebjerg:

Den offentlige 104 trins trappef fra toppen af  det 30 m høje Hyllingebjerg og ned til forstranden ses til højre på foto:

 

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i fuld skærmstørrelse.

 

Udsigt i retning mod øst og mod Liseleje ud over forstranden ved Hyllingebjerg. Den 50-100 meter brede forstrand er skabt gennem etablering af de 2-3 m høje og 50 m lange granitstenbølgebrydere, der ligger ca. 50 m ude i vandet og ca. 100 m fra selve kystskrænterne. Samtidig opfyldes forstranden med store mængder nyt sand som hvert år køres ud med store lastbiler og bulldozere. Den 104 trins offentlige trappe fra toppen af Hyllingebjerg og ned til forstranden ses i billedets højre side. Foto: 24. maj 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Og så er det ellers op af de 104 trin i bedste motionsstil:

 

Den 104 trins offentlige trappe fra toppen af 30 m høje kystskrænt Hyllingebjerg og ned til forstranden. Udsígt i retning mod øst og mod Liseleje. Foto: 24. maj 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Jeg slutter min badeoplevelse på bænken her på toppen af den 30 meter høje kystskrænt Hyllingebjerg med udsigt mod nord ud over Kattegat med Hesselø helt ude i horisonten:

 

Udsigt mod nord ud over Kattegat fra toppen af den 30 m høje stenalder kystskrænt Hyllingebjerg. Foto: 24. maj 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Foto i retning øst af Hyllingeberg Hus på toppen af Hyllingebjerg – 2 km. vest for Liseleje. Hyllingebjerg Hus blev nedrevet ca.  år 2000 af ejeren Skov- og Naturstyrelsen, Miljøministeriet:

 

Hyllingebjerg Strand 2 km vest for Liseleje. Foto mod den ca. 30 meter høje skrænt Hyllingebjerg med Hyllingebjerg Hus på toppen. Huset er nedrevet ca. år 2000. Tak til websiden "Seatrout flyfisher" for lån af foto.

 

Enjoy life – be happy!

 

Copyright text og fotos Erik K Abrahamsen

All rights reserved

 

Melby, Nordsjælland den 24. maj 2014

De bedste hilsner

Erik

4 Comments

 1. I stayed in Liseleje at Naturfrited House Hyllingebjerg run by Grethe Wodstrup in the summers of 1969-1979. The house is gone, also the staircase (it was located approximately 30 meters south from the photo’s I see now..).
  Do you have photo’s from that time, or from the way the house was torn down (by bulldozers or storm?)
  I would be very happy if you could send me some pictures.
  I keep warm memories of Liseleje.

  thanks in advance Christien van Santen (born in 1961)

 2. Dear Christien van Santen!

  Thanks for your comments and questions.

  The red house located on top of Hyllingebjerg was named Hyllingebjerg Hus. The house was sold by Lady Rothe to The Danish State administrated by Skov- og Naturstyrelsen under Ministery of Environment.
  In 1999 Skov- og Naturstyrelsen decided to torn down Hyllingebjerg Huset.

  On GOOGLE I searched under the word “Hyllingebjerg Huset” and found 2 photos of the Hyllingebjerg Hus. One on top of Hyllingebjerg: a postcard in color and one photo from the sea of Kattegat with Hyllingebjerg Hus on top of Hyllingebjerg.

  Best regards
  Erik K Abrahamsen

 3. Kære Erik K. Abrahamsen,

  helt tilfældigt tastede jeg ordet Hyllingebjerg ind på nettet,
  hvad der havde til følge, at min kone og jeg havde den
  store glæde at følge din beskrivelse af din ønskede badetur,
  som resulterede i dit møde med marsvinet.
  Hvad der især frydede os, var de mange dejlige fotos fra
  Hyllingebjerg med alt, hvad dette indebærer af trappen,
  skrænterne, udsigterne mod vest og øst og så den herlige
  strand med bølgerne.
  Hvis ikke det er for meget, vil jeg lige ridse vor forhistorie vedr.
  Liseleje og Hyllingebjerg op: Købte grund og byggede sommerhus
  1960 Gæslingevej 20, og solgte dette i 2005. De mellemliggende
  45 år har givet os herlige oplevelser, især da pensionisttilværelsen
  satte ind. Når forårsmånederne var forbi flyttede vi vor faste bolig
  op til Liseleje indtil slutningen af oktober måned.
  Vi har oplevet tiden med Hyllingebjerg Hus og dettes nedrivning,
  benyttet den gamle trappe til stranden, indtil den nuværende med
  de 104 trin blev opført, og nydt svømmeturene i det friske vand.
  Nu er der blot minderne tilbage, da vi begge har passeret de 90 år,
  og derfor havde vi megen glæde af dine fotos og beskrivelser.
  Venlig hilsen Liz og Bent

 4. Please send me some pictures of the old house Hyllingebjerg huset
  and especially pictures of how this house was torn down?? I will
  see also: facebook Hyllingebjerg!