Vinter 2015 – oplev Nordsjællands Kattegat kyst med sne, sol, hav og blå himmel

Winter 2015 – experience Kattegat Sea coastline of North Sealand, Denmark with snow, sunshine, sea and blue sky.

Besøg Liseleje Strand, Hyllingebjerg, Nøddebohuse og Kikhavn.

Tekst og foto’s Erik K Abrahamsen, februar 2015.

 

Liseleje Strand. Udsigt mod Asserbo Plantage, Melby Overdrev, Tisvilde Hegn og Tisvildleje helt ude i horisonten. Foto i retning øst den 5. februar 2015 af Erik K Abrahamsen

 

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og teksten i billedets højre side forsvinder og du ser dem i stort format.

 

Vinteren 2014-15 har været mild. 

Mellem jul og nytår 2014 var der 7 dage med sne og frost.

I januar 2015 har der kun været sne og frost et par gange og kun af ca. 5 dages varighed.

Her fra 1. februar 2015 har vi nu haft 5 dage med minus 5-10 grader med sne, sol og blå himmel.

 

Torsdag den 5. februar 2015 beslutter jeg at opleve snelandskabet langs Nordsjællands Kattegatkyst ud for Liseleje, Hyllingebjerg, Nøddebohuse og Kikhavn i  Halsnæs Kommune.

 

Kort over Nordsjælland:

 

Kort over Nordsjælland. Foto august 2013 af Erik K Abrahamsen

 

Kattegat kysten ud for den ca. 30 m høje Hyllingebjerg kystskrænt:

 

Hyllingebjerg. Udsigt ud over Kattegat med Hesselø helt ude i horisonten. Foto i retning mod nord den 5. februar 2015 af Erik K Abrahamsen.

 

Trappen med 104 trin der fører fra den ca. 30 m høje Hyllingebjerg kystskrænt ned til forstranden med bølgebrydere:

 

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

 

 

Udsigt mod den 104 trins trappe fra toppen af Hyllingebjerg kystskrænt ned til forstranden til Kattegats kyst. Foto i retning øst mod Liseleje. 5. februar 2015

 

Bølgebryder ud for den offentlige trappe ved Hyllingebjerg kystskrænt:

 

Hyllingebjerg. Udsigt ud over Kattegat fra toppen at den 104 trins offentlige trappe, der fører ned til forstranden med bølgebryder. Foto i retning nord med Hesselø helt ude i horisonten  den 5. februar 2015 af Erik K Abrahamsen

 

Da jeg står midt på Hyllingebjerg trappe ser jeg et stort køretøj fuldt lastet med tonstunge granitsten nærme sig i strandkanten:

 

Kattegatkysten ud for Hyllingebjerg. Et stort kørertøj lastet med tonstunge granitsten kører helt ude i strandkanten. Foto i retning øst mod Liseleje den 5. februar 2015 af Erik K Abrahamsen

 

Langs  den ca. 3 km. lange Kattegats kyst ud for Hald, Hyllingebjerg og Liseleje er der bygget 20-30 stk. 50 meter lange og 2-3 m høje bølgebrydere af store granitsten for kystsikring.

Efter den store storm “Bodil”  der ramte Nordkysten af Sjælland den 5.-6. december 2013 er der iværsat store kystsikringsarbejder overalt langs hele Kattegats kystlinie.

 

Her langs denne kyststrækning består kystsikringen af 3 elementer:

 

1. Bølgebrydere i 2-3 meters højde af store granitsten ca. 50-100 meter fra kystskrænterne,

2. Skræntfodssikring  med store granitsten, 

3. Sandfodring af forstranden mellem bølgebrydere og kystskrænterne og

4. Etablering af diger.

 

Så det jeg er vidne til nu er disse kystsikringsarbejder der er i fuld gang her ud for Hyllingebjerg, Hald og Liseleje:

 

Hyllingebjerg. Køretøj for transport af store granitsten til kystsikring ud for Hyllingebjerg og Hals kystskrænter.. Foto den 5. februar 2015 af Erik K Abrahamsen

 

Forstranden ud for den 104 trins offentlige trappe ved Hyllingebjerg:

 

Hyllingebjerg forstrand. Foto i retning vest mod Hald Strand 1 km længere fremme den 5. februar 2015

 

Og her kører lastvognen fyldt med tonstunge granitsten videre mod vest ad forstranden mod Hald Strand:

 

Hyllingebjerg Strand. Udsigt mod vest mod Hald Strand, der ligger ca. 1000 meter herfra. Lastbilen med tonstunge sten på vej mod kystsikringsarbejder ved Hald Strand.  I horisonten ses kystlandskabet mod Sjællands Odde. Foto den 5. februar 2015 af Erik K Abrahamsen

 

Hele den ca. 3 km. kyststrækning ud Liseleje, Hyllingebjerg og Hald er domineret af 10-30 meter høje kystskrænter – så tung godstranport må laste et sted, hvor der er let adgang fra baglandet og ud til Kattegats forstrand.

 

Så nu beslutter jeg mig for at undersøge, hvor lang en strækning disse lastvogne skal køre i strandkanten for at nå frem til de steder, hvor der skal udføres kystsikringsarbejder.

Og jeg kunne jo søge sporene i sandet efter de store hjul og så se hvor jeg ender.

Som tænkt så gjort – jeg tager mod øst mod Liseleje Strand:

 

Hyllingebjerg Strand. Udsigt i retning øst mod Liseleje og med Tisvildeleje helt ude i horisonten den 5. februar 2015 af Erik K Abrahamsen

 

Liseleje Strand – Pynten ud for bølgebryder bygget i 1911.

Fugleinteresserede prøver med kikkert at spotte “den rød næbbede amerikanske and”, som andre fugleelskere har set her ved kysten.

Den store bølgebryder etableret i 1911, så fiskerne kunne hale bådene op på sandpynten bag bølgebryderen:

 

Liseleje Strand. Udsigt mod bølgebryder etableret i 1911 så fiskere kunne hale deres fiskerbåde op på stranden bag molen. Foto i retning nord mod Kattegat den 5. februar 2015 af Erik K Abrahamsen

 

Udsigt ud over Kattegat mod Tisvilde Hegn og Tisvildeleje:

 

Udsigt over kattegat mod Tisvilde Hegn og Tisvildeleje. Foto i retning øst den 5. februar 2015 af Erik <k Abrahamsen
Udsigt ud over Kattegat mod Tisvilde Hegn og Tisvildeleje. Foto i retning øst den 5. februar 2015 af Erik K Abrahamsen

 

Bølgebryder bygget i 1911 og restaureret i 2014 efter at stormen “Bodil” ødelagde bølgebryderen den 5.-6. december 2013:

 

Liseleje Strand. Den store bølgebryder fra 1911. Udsigt i retning øst mod Asserbo Plantage, Melby Overdrev, Tisvilde Hegn og Tisvildeleje helt ude i horisonten. Kullen i Sverige kan ses i klart vejr. Foto 5. februar 2015 af Erik K Abrahamsen

 

Ishus bygget i 1901 for nedkøling af fisk fra fangst ud fra Liseleje Strand:

 

Ishus ved Liseleje Strand  ca. 200 meter fra "Pynten". Foto 5. februar 2015 af Erik K Abrahamsen
Ishus bygget i 1901 ved Liseleje Strand ca. 200 meter fra “Pynten”. Foto 5. februar 2015 af Erik K Abrahamsen

 

 

 

Og her har vi så 2 store brede hjulspor i sandet mellem bølgebryderen og klitterne ud for Liseleje i retning vest:

 

Liseleje Strand. Udsigt mod vest i retning Liseleje og 2 km længere fremme Hyllingebjerg Strand. Foto den 5. februar 2015 af Erik K Abrahamsen

 

Liseleje Strand – samme 2 brede hjulspor i retning mod øst:

 

Liseleje Strand – Pynten bag den store bølgebryder bygget i 1917, så fiskerne kunne hale deres fiskerbåde op på land. Foto i retning øst mod Asserbo Plantage, Melby Overdrev, Tisvilde Hegn og Tisvildeleje helt ude i horisonten. Foto den 5. februar 2015 af Erik K Abrahamsen

 

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i fuld skærmstørrelse.

 

300 meter fremme og til højre i billedet bryder Liselejevej gennem klitterne fra Liseleje By.

Jeg følger de 2 store hjulspor i sandet:

 

Liseleje Strand. Udsigt mod øst hvor de 2 store hjulspor ses i sandet og som førrer hen mod Liselejevej gennem klitterne til højre i billedet. Foto i retning mod Asserbo Plantage, Melby Overdrev, Tisvilde Hegn og Tisvildeleje helt ude i horisonten. Foto 5. februar 2015 af Erik K Abrahamsen.

 

og  jeg kommer frem til Liselejevej, som jeg følger op gennem klitterne til den store parkeringsplads ved Liseleje Strand:

 

Liseleje Strands parkeringsplads med Liselejevej, som fører gennem klitter ned til forstranden til venstre i billedet. Foto i retning nord mod Kattegat den 5. februar 2015 af Erik K Abrahamsen

 

Her er så endnu et stort køretøj, som transporterer sand og store tonstunge granit til kystsikringen ud for Liseleje, Hyllingebjerg og Hald Strand.

 

Det er en strækning på ca. 3 km, som disse store køretøjer skal køre frem og tilbage i strandkanten med sand og store granitsten,

– kun her ad Liselejevej, hvor der ikke er høje kystskrænter kan disse store køretøjer nå forstranden og ad denne nå frem til de steder, hvor der skal udføres kystsikringsarbejder.

 

På Liseleje Strands mest østlige del af parkeringspladsen ligger det midlertidige depot for de store granitsten, som bruges i kystsikringen ud for Hald, Hyllingebjerg og Liseleje:

 

Liseleje Strand østlige parkeringsplads. Depot for store granitsten til etablering af kystsikringsarbejder ud for Hald, Hyllingebjerg og Liseleje. Foto den 5. februar 2015

 

Jeg er nu nået frem til det sted, hvor det store køretøj, som pludselig dukkede op på forstranden ud for Hyllingebjergs 30 meter høje kystskrænter henter de store sten til kystsikring.

 

Og her kun 100 meter herfra ligger stranden med høje klitter ud til Kattegat:

 

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du der dem i stort format.

 

Liseleje Strand:

Udsigt mod bølgebryderen “Pynten”  med opladningsplads for lokale fiskefartøjer bygget i 1911:

 

Liseleje Strand. udsigt mod bølgebryderen Pynten og opladningsplads for fidskefartøjer. Foto januar 2015 af Erik K Abrahamsen
Liseleje Strand. Udsigt mod bølgebryderen “Pynten” og opladningsplads for fiskefartøjer. Foto 5. februar 2015 af Erik K Abrahamsen

 

Liseleje Strand – udsigt mod Melby Overdrev, Tisvilde Hegn og Tisvildeleje:

 

Liseleje Strand. Udsigt i retning øst mod Melby Overdrev, Tisvilde Hegn og Tisvildeleje helt ude i horisonten. Foto den 5, februar 2015 af Erik K Abrahamsen

 

Liseleje Strand:

 

Liseleje Strand. Foto i retning mod øst mod Melby Overdrev, Tisvilde Hegn og Tisvildeleje helt ude i horisonten. Foto den 5. februar 2015 af Erik K Abrahamsen

 

Kysten ud til Kattegat mellem Hald Strand og Kikhavn mod vest i Halsnæs Kommune:

Kort over området:

 

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format og kan læse teksten tydeligt på kortet.

 

Kort over den vestlige del af Halsnæs Kommune omkring Hald, Nøddebohuse, Kikhavn og Hundested. Foto den 5. februar 2015 af Erik K Abrahamsen

 

Nøddebohuse – udsigt mod øst mod skrænterne ved Hald Strand:

 

Kysten ud for den østlige del af Nødebohuse i retning øst mod Kystskrænterne ved Hald. Til højre ses kystvejen mellem Melby og Hundested. Foto den 5. februar 2015 af Erik K Abrahamsen

 

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Nødebohuse – udsigt mod Hald Strand:

Kystsikring.

 

 

Kysten ud for den østlige del af Nødebohuse:

 

 

Nødebohuse – kysten ud til Kattegat:

 

Nødebohuse. Kysten ved “den lille parkeringsplads”. Udsigt i retning vest mod Rørvig og Sjællands Odde helt ude i horisonten. Foto den 5. februar 2015 af Erik K Abrahamsen

 

Kystsikringsarbejder ved Nødebohuse ud for “den lille parkeringsplads”:

 

Kystsikringsarbejder ud for Nødebohus tæt på “den lille parkeringsplads”. Foto i retning øst den 5. februar 2015 af Erik K Abrahamsen

 

Nødebohuse – et  3-5 meter højt stendige bygget som kystsikring:

 

Nødebohuse – kystsikring med et 3-5 meter højt stendige. Foto i retning vest mod Sjællands Odde helt ude i horisonten den 5. februar 2015 af Erik K Abrahamsen

 

Kysten ved Kattegat ud for Kikhavn:

Kikhavn er et fiskerleje, hvor kombineret landbrug og fiskeri har været næringsvej siden 1200-tallet.

 

Kikhavn med landbrugsejendomme tæt på kysten ud til Kattegat. Foto i retning nord den 5. februar 2015 af Erik K Abrahamsen

 

Gård midt inde i Kikhavn:

 

Gård midt inde i Kikhavn. Foto den 5. februar 2015 af Erik K Abrahamsen

 

2 gårde i Vestre Stræde i Kikhavn ud til Kattegats Kyst: 

 

Kikhavn. 2 gårde i Vestre Stræde med Kattegat i baggrunden. Foto den 5. februar 2015 af Erik K Abrahamsen

 

Kysten ud for Kikhavn:

 

Kysten ud for Kikhavn. Udsigt i retning mod Spodsbjergs  kystklinter og Rørvig og Sjællands Odde på den anden side af Isefjorden. Foto i retning vest den 5. februar 2015 af Erik K Abrahamsen

 

 

Tekst og fotos  Erik K Abrahamsen Copyright 2015

All rights reserved

 

Jeg bor kun 2 km fra Kattegats Kyst i Melby –  300 meter fra Syvhøje, som er gravhøje fra Den danske Bronzealder ca.  år 1500 f.Kr.

Da jeg den 5. februar 2015 kom hjem fra min 3-4 timers vinter udflugt langs Kattegats kyst tog jeg dette foto af Syvhøje i Melby:

 

Syvhøje i Melby, Nordsjælland. Bronzealder gravhøje fra ca. 1500 f. Kr. Foto i retning syd den 5. februar 2015 kl. ca.14 af Erik K Abrahamsen

 

Og her er samme motiv fotograferet, da jeg påbegyndte min vinterudflugt den 5. februar 2015 kl 10.30:

 

Melby. Syv Høje, som er gravhøje fra Bronzealderen ca. 1500 f. Kr. Foto i retning nord fotograferet fra Melby Enghavevej den 5. februar 2015 af Erik K Abrahamsen.

 

Melby, den 6. februar 2015

De bedste hilsner

Erik

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.