8. novemberstormen 2015 rammer Nordsjællands Kattegatkyst – kystsikringen viser sig at være effektiv

8. november 2015 storm “FREJA” hits the Kattegat Coast of North Sealand, Denmark – the coast protection is effective.

Tekst og foto’s Erik K Abrahamsen.

 

 

Hyllingebjerg, 30 meter høj skrænt ud til Kattegat Kyst i Nordsjælland. Foto i retning nord den 8. november 2015 af Erik K Abrahamsen
Hyllingebjerg, 30 meter høj kystskrænt ud til Kattegat Kyst i Nordsjælland. Herfra fører den 104 trins offentlige trappe ned til forstranden Foto i retning nord den 8. november 2015  kl. 11-12 af Erik K Abrahamsen.

 

Natten og tidlig morgen den 8. november 2015 rammer en nord-vest storm “FREJA” Nordjyllands Vesterhavskyst, Kattegat omkring Læsø og Anholt, Nordsjællands Kattegatkyst samt kysterne omkring Bornholm i Østersøen.

Siden Orkanen Bodil den 5.-6. december 2013 ramte Nordsjællands Kattegatkyst med oversvømmelser og digebrud i Isefjorden og i Roskilde Fjord og ødelagte lystbådehavne med kystskræntskred og huse, der faldt i vandet  m.m. langs den 100 km lange kystlinie fra Helsingør til Sjællands Odde er der iværksat store kystsikringsringsarbejder.

I Nordsjælland er det sket for private og offentlige økonomiske midler og efter svære politiske forhandlinger i de berørte kommuner Halsnæs, Gribskov og Helsingør.

 

Kort over Nordsjælland:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Kort over Nordsjælland. Foto august 2013 af erik K Abrahamsen.
Kort over Nordsjælland. Foto august 2013 af Erik K Abrahamsen.

 

Kystsikringen langs den ca. 7000 km. danske kyststrækning består bl. a. af:

 

1. Etablering af diger,

2. Bølgebrydere af store granitsten på langs og tværs af kystlinien,

3. Skræntfodsbeskyttelse med store granitsten,

4. Sandfodring af forstranden.

 

Det overordenede ansvar for kystsikringen af de danske kyster har Kystinspektoratet under Miljøministeriet. De danske kommuner og regioner har det lokale ansvar.

I Nordsjælland er det Helsingør Kommune, Gribskov Kommune og Halsnæs Kmmune.

Region Hovedstaden har sammen med Miljøministeriet det overordnede anvar.

Financiering af kystsikringsanlæggene er et fælles ansvar mellem staten, regioner, kommuner og de lokale lodsejere.

 

Søndag formiddag den 8 november 2015  tager jeg på tur til Hyllingebjerg Strand som ligger  2 km vest for Liseleje og helt ud til Nordsjællands Kattegatkyst.

Jeg vil med egne øjne se om kystsikringen her virker efter hensigten.

Hyllingebjerg er en ca. 3o meter høj kystskrænt dannet under sidste istid for for ca. 12.000 år siden.

Ud for skrænten er der etableret 3 former for kystsikring:

  1. Bølgebrydere af store granitsten på langs af kystlinien,
  2. Skræntfodsbeskyttelse med store granitsten og
  3. Sandfodring af forstranden.

 

Her er hvad jeg oplever på Hyllingebjerg Kattegatkyst søndag den 8. november 2015 kl. 11-12:

 

Kattegatkysten ud for Hyllingebjerg i Nordsjælland:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

Udsigt mod øst hvor 4 bølgebrydere af store granitsten ses parallel med kysten:

 

Hyllingebjerg, Nordsjælland. Udsigt i retning øst mod den 104 trins offentlige trappen der førter fra toppen af den 30 memer høje skrænt ned til forstranden. Foto den 8. november 2015 af Erik K Abrahamsen
Hyllingebjerg, Nordsjælland. Udsigt i retning øst mod den 104 trins offentlige trappe, der fører fra toppen af den 30 meter høje kystskrænt ned til forstranden. Foto den 8. november 2015 kl. 11 af Erik K Abrahamsen.

 

Hyllingebjerg Strand.

Indsat foto med samme udsigt som ovenviste foto i retning mod øst med de samme 4 bølgebrydere af granitsten ses parallelt med kysten:

 

Hyllingebjerg Strand. Foto i retning øst med de 4 bølgebr
Hyllingebjerg Strand. Foto i retning øst med de 4 bølgebrydere  af store granitsten parallel med kysten juli 2015 af Erik K Abrahamsen.

 

Kattegatkysten ud for Hyllingebjerg:

 

Kattegatkysten ud for Hyllingebjerg Udsigt i retning vest mod Hald Strand og Sjællands Odde ude i horisonten. Foto den 8. november 2015 kl.11 af Erik K Abrahamsen.
Kattegatkysten ud for Hyllingebjerg. Udsigt i retning vest mod Hald Strand og Sjællands Odde ude i horisonten. Foto den 8. november 2015 kl.11 af Erik K Abrahamsen.

 

På ovenstående fotos ses at havet har nået helt op Hyllingebjerg kystskrænter med bølger, der har ramt skræntfodssikringen med store granitsten.

Indsat foto fotograferet fra samme position som ovenviste foto på Hyllingebjerg:

 

Hyllingebjerg. Foto i retning vest juli
Hyllingebjerg. Sjællands Odde ses i billedets horisont. Foto i retning vest juli 2015 af Erik K Abrahamsen.

 

Kattegatkysten ud for Hyllingebjerg i Nordsjælland:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Hyllingebjerg starnd. Udsigt mod vest ud over Kattegat med Sjællands Odde helr ude i horisonten. Foto den 8. dece,ber 2015 kl 11-12 af Erik K abrahamsen
Hyllingebjerg Strand. Udsigt mod vest ud over Kattegat med Sjællands Odde helt ude i horisonten. Foto den 8. december 2015 kl 11-12 af Erik K Abrahamsen.

 

Indsat foto fotograferet fra samme sted som ovenviste foto på Hyllingebjerg:

 

Hyllingebjerg. Foto i retning vest med Sjællands Odde helt ude i horisonten
Hyllingebjerg. Foto i retning vest med Sjællands Odde helt ude i horisonten  juli 2015 af Erik K Abrahamsen.

 

Hyllingebjerg strand hvor skræntfodssikringen med store granitsten ses:

 

Hyllingebjerg Strand. Udsigt mod øst mod Liseleje, Tisvilde Hegn og Tisvildeleje helt ude i horisonten. Foto den 8. november 2015 af Erik K Abrahamsen.
Hyllingebjerg Strand. Udsigt mod øst mod Liseleje, Tisvilde Hegn og Tisvildeleje helt ude i horisonten. Foto den 8. november 2015 kl. 11-12 af Erik K Abrahamsen.

 

Hyllingebjerg Strand ud til Kattegat i Nordsjælland:

KLik på foto’s og brug din zoomkontrol og du ser dem i stort format.

 

Hyllingebjerg Strand. Udsigt mod vest ud over Kattegat med Sjællands Odde helt ude i horisonten. Foto den 8. november 2015 kl 11-12 af Erik K Abrahamsern
Hyllingebjerg Strand. Udsigt mod vest ud over Kattegat med Sjællands Odde helt ude i horisonten. Foto den 8. november 2015 kl 11-12 af Erik K Abrahamsen.

 

Hyllingebjerg Strand hvor skræntfodssikringen med store granitsten ses tydeligt:

 

Hyllingebjerg Strand. Udsigt mod vest hvor skræntfodssikringen med store sten ses tydeligt. Foto den 8. november 2015 kl.11-12 af Erik K Abrahamsen.
Hyllingebjerg Strand. Udsigt mod vest hvor skræntfodssikringen med store granitsten ses tydeligt. Foto den 8. november 2015 kl.11-12 af Erik K Abrahamsen.

 

Hyllingebjerg Strand med de store granistens bølgebrydere parallel med Kattegatkysten:

 

Hyllingebjerg Strand. Bøgebrydere af store granitsten parallel med kysten. Foto den 8. november 2015 kl. 11-12 af erik K Abrahamsen
Hyllingebjerg Strand. Bølgebrydere af store granitsten parallel med kysten. Foto i retning nord-vest den 8. november 2015 kl. 11-12 af Erik K Abrahamsen.

 

Bølgebrydere parallel med kattegatkysten ud for Hyllingebjerg:

 

Bølgebryder paralel med kattegat kysten ud for H´yllingebjerg.
Hyllingebjerg. Bølgebryder af store granitsten parallel med Kattegatkysten. Foto i retning nord den 8. november 2015 kl. 11-12 af Erik K Abrahamsen.

 

Forstranden bag den store bølgebryder ud for den offentlige trappp med 104 trin ned fra toppen af Hyllingebjerg.

Strandfodring har bevaret forstranden bag bølgebryder:

 

Hyllingebjerg Strand. Forstranden bag den store bølgebruder go ud for den 104 trims tarp pen fra top pen af Hyllingebjerg. Strandfordrn her på forstranden had bevaret den også efter store storm. Foto
Hyllingebjerg Strand. Forstranden bag den store bølgebryder ud for den 104 trins trappe fra toppen af Hyllingebjerg. Strandfordring her på forstranden har bevaret den også efter store storme. Foto i retning øst mod Liseleje den 8. november 2015 kl. 11-12 af Erik K Abrahamsen.

 

Forstranden ud for Hyllingebjergs Kattegatkyst:

 

Forstranden bag bølgebryder ud for den 104 trin offenlige trappe på Hyllingebjerg. Foto den 8. november 2015 kl. 11.
Hyllingebjerg Strand. Forstranden bag bølgebryder ud for den 104 trin offenlige trappe som ses til højre i billedet på Hyllingebjerg. Foto i retning øst mod Liseleje den 8. november 2015 kl. 11-12 af Erik K Abrahamsen.

 

Forstranden bag bølgebrydere af store granitsten ud for Hyllingebjerg:

 

Hyllingebjerg. Forstranden ud for bølgebrydere af granitsten ud for Hyllingebejerg Strand, Foto i
Hyllingebjerg. Forstranden ud for bølgebrydere af granitsten ud for Hyllingebjerg Strand. Foto i retning vest den 8. november 2015 af Erik K Abrahamsen.

 

Indsat foto fra juli 2015 fotograferet fra samme position – lidt længere fremme ca. 20 m – på Hyllingebjerg Strand:

 

Hyllingebjerg Strand. Foto i retning vest juli 2015 af Erik K Abrahamsen
Hyllingebjerg Strand. Foto i retning vest juli 2015 af Erik K Abrahamsen.

 

Forstranden og den store bølgebryder af granitsten ud for den 104 trins offentlige trappe på  Hyllingebjerg:

 

Hyllingebjerg. Udsigt fra den 104 trins offentlige trappen på Hyllingebjerg kystskrænt. Foto i retning nod den 8. november 2015 af Erik K Abrahamsen.
Hyllingebjerg. Udsigt fra den 104 trins offentlige trappe på Hyllingebjerg kystskrænt. Foto i retning nord den 8. november 2015 af Erik K Abrahamsen.

 

Stormen FREJA fejede ind over Danmarks nordligste egne og Nordsjællands Kattegatkyst  natten og tidlig morgen den 8. november 2015.

Her på Nordsjællands Kattegatkyst ud for Hyllingebjerg ca. 2 km vest for Liseleje har de iværksatte kystsikrings foranstaltninger forhindret  skader på kystlandskabet.

Strandfodring, skræntfodssikring med store granitsten og bølgebrydere parallel med kysten forhindrer, at havet under storm ødelægger kystlandskabet samt private og offentlige bygninger.

Den lære og erfaring har jeg herved dokumenteret og håber, at det kan inspirere offentlige og private lodsejere til at igangsætte kystsikringsprojekter alle steder i Danmark, hvor det er dokumenteret relevant.

 

Mågerne nyder de høje bølger i kølvandet på stormen FREJA den 8. november 2015 kl 11-12:

 

Kattegat ud for Hyllingeberg i Nordsjælland. Måger nyder bølgerne efter stormen FREJA
Kattegat ud for Hyllingebjerg i Nordsjælland. Måger nyder bølgerne efter stormen FREJA. Foto i retning nord den 8. november 2015 af Erik K Abrahamsen.

 

 

Plance om Hyllingebjerg opsat på offentlig parkeringsplads 150 meter fra kystskrænten:

Klik på foto’s og brug din zoomkontrol og du ser dem i stort format.

 

Plance opstillet på den offentlige parkeringsplads på Hyllingebjerg 150 m fra kysten. Foto den 8. november 2015 af Erik K Abrahamsen.
Plance opstillet på den offentlige parkeringsplads på Hyllingebjerg 150 m fra kysten. Foto den 8. november 2015 af Erik K Abrahamsen.

 

Udsigt ud over Kattegat fra toppen af den 25-30 meter høje kystskrænt Hyllingebjerg:

Jeg var ikke alene om at opleve denne smukke solskins og lidt forblæste efterårsdag på Nordkysten:

 

hyllingebjerg. Udsigt i retning nord ud over kattegat fra toppen af Hyllingebjerg. Foto den 8. november 2015 kl.11-12 af Erik K Abrahamsen
Hyllingebjerg. Udsigt i retning nord ud over Kattegat fra toppen af  den 25-30 meter høje kystskrænt Hyllingebjerg. Foto den 8. november 2015 kl.11-12 af Erik K Abrahamsen.

 

Enjoy life – be happy.

 

Copyrigt tekst og fotos Erik K Abrahamsen 2015

All rights reserved

 

Melby, Nordsjælland den 8. november 2015

De bedste hilsner

Erik

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *