Vinter 2018 i Tibirke Bakker, Nordsjælland – sol, blå himmel og bidende koldt, uden sne og med udsigt til Arresø

Winter 2018 in Tibirke Bakker, North Sealand, Denmark – sun, blue sky and freezing without snow with view to Arre Lake.

 

 

 

 

Tekst og foto’s Erik K Abrahamsen, søndag den 7. januar 2018.

 

 

 

 

Tibirke Bakker, Nordsjælland:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Tibirke Bakker
Tibirke Bakker, Nordsjælland. Udsigt mod 3-400 m langt ca. 40-50 m højt højdedrag der løber i retning syd-øst mod nord-vest. Foto i retning nord den 7. januar 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Idag er det søndag den 7. januar 2018. Det er den første rigtige frostdag i denne vinter 2017-18. I nat var der minus 8-10 grader overalt i Danmark og her til morgen skinner solen fra en skyfri himmel.

Ingen sne men naturen stråler af alle efterårets og vinterens farver: brun, rød, orange, blå, violet, gul og grøn.

Ved 12-tiden tager jeg på gåtur i Tibirke Bakker, som ligger syd for og som nabo til Tisvilde Hegn.

 

Her er min foto historie:

Tibirke Bakker består af mindst seks ca. 40-60 meter høje 3-400 m lange morænebakker, der ligger parallelt i syd-øst/nord-vest gående længderetninger med dale imellem.

Landskabet er dannet under isens afsmeltning under den sidste istid mellem 20.000-10.000 år f. Kr.

Området blev i 1916 delvis fredet med tilladelse til fritidshusbyggeri på grunde af størrelse på mindst 10.000 m2 og med restriktioner på udførelse af husenes tage og farver. Alle huse i område skal have stråtag.

 

Kort over Tisvilde Hegn og Tibirke Bakker:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Kort over Tisvilde Hegn og Tibirheke bakker. Scannet fra folder udgivet af Naturstyrelsen, Miljøministeriet.
Kort over Tisvilde Hegn og Tibirke Bakker. Scannet fra folder udgivet af Naturstyrelsen, Miljøministeriet.

 

Der er kun offentlig adgang til Tibirke Bakker ad stien der fører til et 58 m højt udkigspunkt “Udsigten”.

Stien til “Udsigten” begynder ved Bækkebrovej 38 og ender via “Udsigten” ad sti mod “SKOVEN” som fører ind til stier og grusveje i Tisvilde Hegn.

 

Udsigt fra offentlig sti mod fritidshus med stråtag ved foden (sydsiden)af 40-50 m høj morænebakke:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Fritidshus med stråtag på sydsiden af 40-50 m højrj morænebakke. Foto i retning øst den 7. januar 2018 af Erik K Abrahamsen.
Fritidshus med stråtag på sydsiden af 40-50 m høj morænebakke. Foto i retning øst den 7. januar 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Udsigt mod øst mod Holløse Bredning fra det 40-50 m høje morænehøjdedrag i Tibirke Bakker:

Klik på fotos og brug din zoon kontrol og du ser dem i stort format.

 

Udsigt mod øst mod Holløse Bredning fra højdedrag i Tibirke Bakker
Udsigt mod syd/øst mod Holløse Bredning fra  40-50 m højdedrag i Tibirke Bakker. Foto den  7. januar 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Udsigt mod syd fra højdedrag mod udløbet af Ramløse Å, som løber Holløse Bredning til Arresø:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Udsigt mod syd fra højdedrag mod udspring af Ramløse Å fra Holløse Bredning. Foto den 7. januar 2017 af Erik K Abrahamsen.
Udsigt mod syd fra højdedrag mod udspring af Ramløse Å, der løber fra Holløse Bredning mod Arresø. Foto den 7. januar 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Udsigt mod syd-vest fra moræne højdedrag mod dal, en ca. 40 m høj morænebakke og Arresø i det fjerne:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Udsigt fra 40-50 m høj morånebakke mod 40 m høj morænebakke, dale og Arresø i det fjerne. Foto den 7. januar 2017 af Erik K Abrahamsen.
Udsigt mod syd-vest fra 40-50 m høj morænebakke mod 40 m høj morænebakke, dale og Arresø i det fjerne. Foto den 7. januar 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Udsigt fra offentlig sti mod vest mod dal, en ca. 40 m høj morænebakke og Arresø i det fjerne:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Udsigt fra offentlig sti mod vest mod Arresø. Foto den 7. januar 2018 af Erik K Abrahamsen.
Udsigt fra offentlig sti mod vest mod Arresø. Foto den 7. januar 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Udsigt mod nord mod ca. 60 m høj morænebakke med toppunkt “Udsigten” som ses i det fjerne:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Udsigt mod nord mod ca. 60 m høje morænebakke med toppunkt "Udsugten". Foto den 7. januar 2018 af Eik K Abrahamsen.
Udsigt mod nord mod ca. 60 m høje morænebakke med toppunkt “Udsigten”. Foto den 7. januar 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Udsigt mod syd fra  ca. 60 m høje morænebakke med toppunkt “Udsigten” mod Arresø:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Udsigten mod syd fra "Udsigten" mod morænebakker,dale og Arresø i det fjerne. Foto den 7. januar 2018 af Erik K Abrahamsen
Udsigten mod syd fra “Udsigten” mod morænebakker, dale og Arresø i det fjerne. Foto den 7. januar 2018 af Erik K Abrahamsen

 

Udsigt mod syd fra  ca. 60 m høje morænebakke med toppunkt “Udsigten” mod Arresø:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Udsigt fra ca. 60 m høj morænebakke med toppunkt "Udsigten" mod Arresø. Foto den 7. januar 2018 af Erik K Abrahamsen
Udsigt mod syd fra ca. 60 m høj morænebakke med toppunkt “Udsigten” mod Arresø. Foto den 7. januar 2018 af Erik K Abrahamsen

 

Udsigt mod syd-vest fra  ca. 60 m høje morænebakke med toppunkt “Udsigten” mod Arresø:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Udsigt mod syd-vest fra morænepakke med toppnkt "Udsugten" moid Arresø. Foto den 7. januar 2017 af Erik k abrahamsen.
Udsigt mod syd-vest fra ca. 60 m høj morænebakke med toppunkt “Udsigten” mod Arresø. Foto den 7. januar 2017 af Erik K Abrahamsen.

 

Hest tæt ved “Udsigten” – 58 m over havet – udsigt mod vest mod Arresø:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Udsogten - 58 m over havet. Udsigt mod vest mod Arresø. Foto den 7. januar 2017 af Erik K Abrahamsen.
“Udsigten” – 58 m over havet. Udsigt mod vest mod Arresø. Foto den 7. januar 2017 af Erik K Abrahamsen.

 

“Udsigten” 58 m over havet – udsigt mod nord-vest mod fritidshus ned stråtag og i det fjerne Tisvilde Hegn:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Udsigten 58 m over havet. Udsigt mod vest mod fritidshus med stråtag og Tisvilde hegn i det fjerne. Foto den 7. januar 2019 af Erik K Abrahamsen.
“Udsigten “58 m over havet. Udsigt mod nord-vest mod fritidshus med stråtag og Tisvilde Hegn i det fjerne. Foto den 7. januar 2019 af Erik K Abrahamsen.

 

Udsigt mod øst fra “Udsigten” ca. 68 m over havet – Kullen i Sverige kan ses i det fjerne:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Usigt mod øst fra "Udsigten" 58 m over havet. I det fjerne ses Kullen i Sverige. Foto den 7. januar 2018 af Erik K Abrahamsen
Usigt mod øst fra “Udsigten” 58 m over havet. I det fjerne ses Kullen i Sverige. Foto den 7. januar 2018 af Erik K Abrahamsen

 

På vej ned igennem morænebakker og dale møder jeg denne stub med svampe tæt på Bækkebrovej, der forbinder Tisvilde By med Hovedvej 205 mellem Frederiksværk og Helsingør:

 

Stub med svampe i Tibirke Bakker:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Stub med svampe i Tibirke bakker. Foto den 7. januar 2017 af Erik K Abrahamsen.
Stub med svampe i Tibirke bakker. Foto den 7. januar 2017 af Erik K Abrahamsen.

 

Udsigt mod nord fra Bækkebrovej op mod morænebakker og fritidshuse med stråtage i Tibirke Bakker:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Udsigt fra Bækkebrovej mod morænebakker og fritidshuse i Ti´birke bakker. Foto den 7. januar 2018 af Erik K Abrahamsen.
Udsigt mod nord fra Bækkebrovej mod morænebakker og fritidshuse i Tibirke Bakker. Foto den 7. januar 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

På vej hjem ad Bækkebrovej slår jeg et smut ad Hovedvej 205 og drejer af mod Bækkekrog ved Arresø:

Udsigt fra Bækkekrog mod syd mod Arresø og Arrenæs:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Udsigt fra Bækkekrog mod syd ud over Arresø med Arrnæs. Foto den 7. januar 2018 af Erik K Abrahamsen.
Udsigt fra Bækkekrog mod syd ud over Arresø med Arrenæs. Foto den 7. januar 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

På vej hjem ad Bækkebrovej slår jeg et smut ad Hovedvej 205 og drejer af mod Bækkekrog ved Arresø:

Udsigt fra Bækkekrog mod syd-vest mod Arresø og Arrenæs:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Udsigt mod syd-vest fra Bækkekrog mod Arresø og Arrenæs. Foto den 7. januar 2018 af Erik K Abrahamsen.
Udsigt mod syd-vest fra Bækkekrog mod Arresø og Arrenæs. Foto den 7. januar 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

1 km vest for Bækkekrog tæt  på Tibirke Sand løber Ramløse Å fra Holløse Bredning ud i Arresø:

Udsigt mod syd mod udløbet af Ramløse Å ud i Arresø:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Udsigt mod syd mod udløbet af Ramløse Å i arrsø. foto den 7. januar 2018 af Erik K Abrahamsen.
Udsigt mod syd mod udløbet af Ramløse Å i Arresø. Foto den 7. januar 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

 

Udsigt mod vest mod Tibirke Sand ud til vandkanten af Arresø:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Udsigt mod vest mod Tibirke sand som ligger ud til cvandskanten af Arresø. Foto den 7. januar 2018 af Erik K Abrahamsen.
Udsigt mod vest mod Tibirke Sand som ligger ud til vandkanten af Arresø. Foto den 7. januar 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Kort over Nordsjælland:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Kort over Nordsjælland. Foto august 20
Kort over Nordsjælland. Foto august 2015 af Erik K Abrahamsen.

 

Jeg håber, at jeg med den lille foto historie har giver dig en god oplevelse og inspireret dig, din familie og venner til at tage på tur i Tibirke Bakke og Tisvilde Hegn.

Her er smukt året rundt.

 

Tekst og foto Copyright Erik K Abrahamsen 2018

All right reserved

 

 

Melby, Nordsjælland den 7. januar 2018

 

De bedste hilsner

Erik

Udgivet
Kategoriseret som Natur

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *