Indvielse af Nationalpark Kongernes Nordsjælland den 29. maj 2018 af Hendes Majestæt Dronning Margrethe af Danmark

Opening of National Parc Kings North Sealand the 29. may 2018  by Her Majesty Queen Margrethe of Denmark.

 

 

 

Tekst og foto’s Erik K Abrahamsen

 

 

 

Indvielse af Nationalpark Kongernes Nordsjælland den 29 maj 2018:

 

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format og teksten i billedets højre side forsvinder..

 

Indvielse af Natiobal Park Kongernes Nordsjælland den 29. maj 2018 . Foto 29. maj 2018 af Erik K Abrahamsen,
Indvielse af Nationalpark Kongernes Nordsjælland den 29. maj 2018. Nationalparkens bestyrelsesformand Carl Frederik Bruun på talerstolen. Foto 29. maj 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Nationalpark Kongernes Nordsjælland er blevet til virkelighed – efter 13 års forberedelse, planlægning og politiske beslutninger af Folketinet, Skov- og Naturstyrelsen under Miljøministeriet og lokalt af de 5 Nordsjællandske kommuner Gribskov, Helsingør, Hillerød, Halsnæs og Fredensborg sammen med lokale lodsejere og landbo- og miljøorganisationer.

Det forberedende arbejde og de indledende visioner for Nationalparken startede i 2001 og tog fart fra 2005 og vedtaget politisk efter høringer med alle relevante interessenter  og lokalbefolkningen gennem hele 2016-17.

 

Det har været en yderst vanskelig proces med mange interessemodsætninger – miljø-, natur- og økonomisk.

Men en proces er sat i søen – en proces der fremover kan udvikle Nationalpark Kongernes Nordsjælland gennem:

  • yderlig beskyttelse af naturens biodiversitet som skove, klitter, strande, søer, fjorde, åer, enge og overdrev
  • de kulturhistoriske mindesmærker som klostre, borge, slotte og parforcejagtarealer. 

 

Indvielsen af Nationalpark Kongernes Nordsjælland fandt sted på Esrum Kloster og Esrum Møllegård den 29 maj kl. 16 under overværelse af:

Hendes Majestæt Dronning Margrethe,

Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann- Jensen,

Borgmestre for de 5 kommuner: Gribskov, Helsingør, Hillerød, Halsnæs og Fredensborg samt

Bestyrelseformanden for Nationalpark Kongernes Nordsjælland Carl Frederik Bruun med flere.

 

Dronning Margrethe og Miljøminister Jakob Ellemann- Jensen kørte i karet med forspand af 4 hvide heste, mens alle øvrige ovennævte deltagere kørte i hestevogn fra Dronningens Bøge ved bredden af Esrum Sø gennem Gribskov 0g ankommer til Esrum Møllegård og Esrum Kloster kl. 16:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Den kongelige karet med følge ankommer her til Esrum Møllegård. Foto tirsdag den 29. maj 2018 af Erik K Abrahamsen,
Den kongelige karet med følge ankommer her fra Dronningens Bøge i Gribskov til Esrum Møllegård. Foto tirsdag den 29. maj 2018 af Erik K Abrahamsen,

 

Dronningen og Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen ankommer til Esrum Møllegård og Kloster i karet med forspand af 4 hvide heste:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Dronning Margrethe og Miljømonister Jakob Ellemann-Jensen akoomer til Esrum Møllegård i karet med forspand af 4 hvide heste.
Dronning Margrethe og Miljøminister Jakob Ellemann-Jensen ankommer til Esrum Møllegård i karet med forspand af 4 hvide heste. Foto den 29 maj 2018 kl 16 af Erik K Abrahamsen.

 

Dronningen og Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen ankommer til Esrum Møllegård og Kloster i karet med forspand af 4 hvide heste:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Dronningen og Mljøministeren ankommer til Esrum Møllegårs og Kloster den 29, maj 2018 kl. 16. Foto 29. maj 2018 af Erik K Abrahamsen
Dronningen og Mljøministeren ankommer til Esrum Møllegård og Kloster den 29. maj 2018 kl. 16. Foto 29. maj 2018 af Erik K Abrahamsen

 

Dronningen og Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen ankommer til Esrum Møllegård og kloster i karet med 4 hvide heste: 

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

Dronningen og Miljøministen ankommer i karet med hestespand til Esrum Møllegård og Kloster. Foto den 29. maj kl 16 af erik K Abrahamsen
Dronningen og Miljøministern ankommer i karet med hestespand til Esrum Møllegård og Kloster. Foto den 29. maj kl 16 af Erik K Abrahamsen

 

Dronningen og Miljøministeren ankommer i karet til Esrum Møllegård og Kloster:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Dronningen og miljøministeren ankommer i karet til Esrum Møllegård og Kloster. Foto den 29. maj 2018 af erik K Abrahamsen
Dronningen og Miljøministeren ankommer i karet til Esrum Møllegård og Kloster. Foto den 29. maj 2018 af Erik K Abrahamsen

 

I hestevogn bag Dronningens karet med 4-spand ankommer hestevogn med borgmestre fra de 5 berørte kommuner, Nationalparkens bestyrelse m. fl., som har gjort følge med Dronningens under sejltur fra Fredensborgs Skipperhuset over Esrum Sø til Dronningens Bøge og videre gennem Gribskov langs søen med ankomst her til Esrum Møllegård:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Esrum Møllegård. Ankomst af hstvogn med 5 borgmestre, bestyrelsen for Nationalpark Kongernes Nordsjælland m.f. Foto den 29. maj 2018 kl 16 af Erik K Abrahamsen.
Esrum Møllegård. Ankomst af hestevogn med 5 borgmestre, bestyrelsen for Nationalpark Kongernes Nordsjælland m.fl. Dronningens karet med firspand ses foran hestevognen og ud for Vandmøllen. Foto den 29. maj 2018 kl 16 af Erik K Abrahamsen.

 

 

Esrum Sø:

Esrum Sø er Danmarks tredje største sø efter Arresø og Stadil Sø i Jylland. Søen er 8 km lang og 2 km bred med gennemsnitlig vanddybde på 10-20 meter og søen er Danmarks mest vandrige og rene sø.

Dronningens Bøge ved søbredden af Esrum Sø, Gribskov – udsigt mod Frendensborg Slot:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Dronningens Bøge,Esrum Sø, Gribskov. Foto i retning øst mod Fredensborg primo maj 2018 af Erik K Abrahamsen.
Dronningens Bøge, Esrum Sø, Gribskov. Foto i retning øst mod Fredensborg Slot 7. maj 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Fra søens nordside er der å afløb mod nord til Kattegat tæt ved Dronningmølle gennem Esrum Å.

 

Udnyttelse af vandmængden  i Esrum Å, der har en faldhøjde på 9 meter fra Esrum Sø til udmundingen i Kattegat:

Cisterciensermunkene introducerer og forfiner vandmølledriften i Danmark i 1200 tallet. De bygger en vandmølle ved Esrum Å tæt på klosteret til maling af korn til eget brug og til salg.

Opførelse af vandmøller i Danmark sker gennem hele Middelalderen og ses bl.a ved Mølleåen i Nordsjælland, som de næste 5-600 år bliver begyndelsen til en industrialiseret udvikling  baseret på vandmølledrift: mellem Furesøen og Øresund blev der ved Mølleåen  opført 10-15 vandmøller for mel-, kobber-, jern- og klædeproduktion helt frem til 1900-tallet.

Det er Danmarks industris vugge, som blev startet her ved Esrum Å af munke fra Frankrig i 11-1200 tallet og spredte sig til hele Danmark.

 

Esrum Møllegård:

 

Efter Reformationen i Danmark 1536 overtager den danske kongemagt Esrum Kloster, den daværende møllegård og alle klosterets besiddelser i Nordsjælland bl.a. Gribskov. Klosteret fungerer til 1559, hvor Kong Frederik 2 nedriver Klosterkirken og bruger bygningsmaterialerne til opførelse af Kronborg Slot.

Under Kong Christian den 4  opføres en ny og moderne mølle med Møllegård, som bliver til Esrum Møllegård. Samtidig etableres her stort stutteri med henblik på forædling hesteopdræt. Idag er Frederiksborghesten et resultat af denne forædling.

I 18oo – tallet udgraves en kanal fra Esrum søs nordside til transport af hestetrukne pramme fyldt med træstammer. Fremme ved Esrums Kanals udløb ved Dronningemølle ved Kattegats Kyst blev træstammerne lastet på skibe, som bragte dem til Nordkystens byer og til København som brænde til opvarmning. Prambesejlingen af Esrum kanal ophører i 1870´erne.

Idag kan konturerne af kanalen ses i landskabet langs en natursti.

 

Esrum Møllegård:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Esrum Møllegård. Foto den 29. maj 2018 af Erik K Abrahamsen.
Esrum Møllegård. Udsigt mod Esrum Vandmølle med trækonstruktion (midt i billedet), der leder vandet fra den opdæmmede sø ind gennem Vandmøllens bygning til møllehjulet. Foto den 29. maj 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Esrum Vandmølle:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Olance opstiller foran Møllegårdens 3- etages kornmaleri
Planche opstillet foran Vandmøllen 3- etages kornmaleri. Foto den 29 maj 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

En medarbejder i datidens klædedragt tager imod her stående på den trækonstruktion, som leder vandet fra den lille opdæmmede sø ind gennem Vandmøllen til møllehjulet, det driver de store møllesten for melproduktion:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

Medarbejder i datidesn klædedrat stående på konstruktion som leder vandet fra den opdæmmede lille sø ind gennem vandmøllen.
Medarbejder i datidens klædedragt stående på trækonstruktion, som leder vandet fra den opdæmmede lille sø  i billedets baggrund ind gennem vandmøllen til møllehjulet.. Foto den 29. maj 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Esrum Vandmølle – de store tandhjul monteret i Vandmøllens stueplan (gadeplan):

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Vandmøllen i Esrum Møllegård. De store tandhjul monteret i Vandmøllen. Foto den 29. maj 2018 af erik K Abrahamsen
Vandmøllen i Esrum Møllegård. De store tandhjul monteret i Vandmøllens stueplan og som skal drive de store møllesten, som er monteret i etagen ovenover. Foto den 29. maj 2018 af Erik K Abrahamsen

 

Esrum Vandmølle – de store møllesten for melproduktion er monteret i Vandmøllens 1. og 2. etage:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Vandmøllen i Esrum Møllegård. De store møllesten ses her monteret i Vandmøllens 1. etage ovenover de store tandhjul i stueetagen. Foto den 29. maj 2018 af erik K Abrahamsen.
Vandmøllen i Esrum Møllegård. De store møllesten er normalt monteret (her ude af drift) i Vandmøllens 1. og 2 etage ovenover de store tandhjul i stueetagen. Foto den 29. maj 2018 af Erik K Abrahamsen.

Esrum Kloster:

 

Esrum Kloster  blev grundlagt af Benediktinermunke  i 1140 og fra 1150 videreført af cisterciensermunke Esrum Kloster var et datterkloster under klosteret Clairvaux i Frankrig.

Stedet for klosterets placering var velvalgt tæt på Gribskov, Esrum Sø og i umiddelbar nærhed af Esrum Å.

Munkene fra Frankrig bragte den nyeste teknologi fra Sydeuropa med sig til Danmark: Vandmølledrift og materialeforarbejdning for byggeri af store enheder gennem brug af teglsten: munkesten (mursten) og tagsten.

Esrum Kloster bestod af et stort kirkerum ca. 100 meter langt samt 2 store klostergårde omkranset af klosterbygninger med boliger, hospital, spiseafdelinger og korgange. 

 

Idag står den sydlige fløj  – “Økonomifløjen” – som er bygget i 2 perioder: ældst den vestlige fra slutningen af 1300-tallet, mens den østlige del af bygningen er opført ca. 1450:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Esrum Kloster. Foto den 29.maj 2018 af Erik K Abrahamsen.
Esrum Kloster “Økonomifløjen”. Foto den 29.maj 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Esrum Kloster med opsat telt for indvielse af Nationalpark Kongernes Nordsjælland – en time før ankomst af Dronningen med følge:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Udsigt mod Esrum Kloster og opsat telt i forbindelse med indvielse af Nationlparken. Foto i retning nord den 29 maj 2016 kl 15 af erik K abrahamsen
Udsigt mod Esrum Kloster og opsat telt i forbindelse med indvielse af Nationalparken. Foto i retning nord den 29 maj 2018 kl 15 af Erik K Abrahamsen.

 

Udsigt mod Esrum Kloster og græsarealet mellem Møllegården og Klosteret med opsat telt for indvielse af Nationalpark Kongernes Nordsjælland – en time før ankomst af Dronningen med følge kl 16:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Udsigt mod Esrum Kloster og det store græsareal mellem Esrum Møllegård og Esrum Klostermed opsat telt
Udsigt mod Esrum Kloster og det store græsareal mellem Esrum Møllegård og Esrum Kloster. Foto mod nord den 29. maj 2018 kl. 15 af Erik K Abrahamsen.

 

Her på det store græsareal mellem Esrum Kloster og Esrum Møllegård skal indvielsen af Nationalpark Kongernes Nordssjælland finde sted i og omkring et stort opsat telt:

Udsigt mod Esrum Møllegård, teltpladsen på de grønne arealer og udstillere fra kommunale og landsdækkende organisationer og foreninger her en time før indvielsen af Nationalparken finder sted kl. 16:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Udsigt mod Esrum Møllegård, teltplads og udstiller en time før indvielsen af Nationalparken finder sted kl.16
Udsigt mod Esrum Møllegård, teltplads og udstillere en time før indvielsen af Nationalparken finder sted kl. 16. Foto den 29. maj 2018 kl 15 af Erik K Abrahamsen.

 

Udstillere i den åbne gårdsplads mellem Esrum Møllegårds bygninger – udsigt mod Møllecaféen:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Udstillere på gårdspladsen af Esrum Møllegård. Udsigt mod Møllecféen i billedets baggrund. Foto 29. maj 2018 af Erik K Abrahamsen.
Udstillere på gårdspladsen af Esrum Møllegård. Udsigt mod Møllecaféen i billedets baggrund. Til venstre på foto ses Laden. Foto 29. maj 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

 

 

 

Indvielse af Nationalpark Kongernes Nordsjælland:

 

Fødevare- og miljøminister Jakob Ellemann-Jensen taler:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Fødevare- og møljøminister Jakob Ellemann- Jensen
Fødevare- og miljøminister Jakob Ellemann-Jensen taler ved indvielsen. Foto 29. maj 2018 by Erik K Abrahamsen.

 

Gribskov borgmester Anders Gerner Frost taler på vegne af alle 5 deltagende kommuners borgmestre i Nordsjælland:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Gribskov borgmester å talerstopen under indvielsen af nationalpark Kongernes Nordsjælland. Foto den 29. maj 2018 af Erik K Abrahamsen.
Gribskov borgmester Anders Gerner Frost på talerstolen under indvielsen af Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Foto den 29. maj 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Bestyrelsesformand for Nationalpark Kongernes Nordsjælland Carl Frederik Bruun på talerstolen:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Bestyrelsesformand for nationalpark Kongernes Nordsjælland
Bestyrelsesformand for Nationalpark Kongernes Nordsjælland Carl Frederik Bruun på talerstolen. Foto den 29. maj 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

 

Indvielse af Nationalpark Kongernes Nordsjælland – Dronning Margrethe afslører Nationalparkens Logo: 

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Dronning Margrethe den 2 indvier Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Foto den 29. maj 2018 af Erik K Abrahamsen.
Dronning Margrethe 2 indvier Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Foto den 29. maj 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Og alle klapper – børn, voksne, Dronningen, Miljøministeren m.fl og Ballerup Jagthorngruppe spiller “Jagtvelkomst” og “Hubertusmarchen”:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Alle klapper under invielsen af Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Foto den 29. maj 2018 af Erik K Abrahamsen.
Alle klapper og Ballerup Jagthorngruppe spiller under invielsen af Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Foto den 29. maj 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Indvielse af Nationalpark Kongernes Nordsjælland – Dronning Margrethe afslører Nationalparkens Logo, mens Ballerup Jagthorngruppe spiller “Jagtvelkomst” og “Hubertusmarchen”:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Indviels af nationalpark Kongernes Nordsjælland. Nationalparkes logo afsløres af Dronningen med Miljøministeen til høje i foto. Foto den 29. a´maj 2018 af erik K Abrahamsen
Indvielse af Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Nationalparkens logo afsløres af Dronningen med Miljøminister Jakob Ellemann-Jensen til højre i foto. Til venstre spiller Ballerup Jagthorngruppe.  Foto den 29. maj 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Dronning Margrethe taler ved indvielsen af Nationalpark Kongernes Nordsjælland:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Dronning Margreteh taler vid indvielsen af nationalpark Kongernes Nordsjælland. Foto den 29 maj 2018 af erik k abrahamsen
Dronning Margrethe taler ved indvielsen af Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Foto den 29 maj 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Som Dronningen udtrykte i sin smukke spontane indvielses tale uden manuskript:

Når man har levet det meste af sit liv på disse kanter – i hvert fald en meget stor del af året i det meste af mit liv – så er det meget spændende at se det hele blive foldet ud og samlet sammen i et nyt begreb som nationalpark – som Kongernes Nordsjælland. Jeg håber, at den vil få megen medvind og at folk vil blive glade for den og forstå, hvad det er, de har her. Det er natur, som er påvirket af mennesket, sådan som i virkeligheden al natur i Danmark er det. Men her i Nordsjælland er det slet ikke til at tage fejl af. Det er ikke store ødemarker, men det er den smukke og smilende danske natur med store skove ned til vandet. Ligesom H C Andersen sang om det. Og ligesom vi holder af den. På en sommerdag som i dag må vi alle sige: Danmark er virkelig et yndigt land”.

 

Efter indvielsen er Dronning Margrethe omgivet af en glad og begejstret folkemængde, mens Dronningen til fods begiver sig fra indvielsesteltet til et stort bur med 12 hvide “kongelige” duer, som følget i fællesskab sætter i frihed.

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Efter indvielsen ses Dronning Margrethe modt i folkemændden iført sin mukke røde kjole og røde hat. Foto den 29. maj 2018 kl ca 17 af Erik k abrahamsen.
Efter indvielsen ses Dronning Margrethe midt i folkemændden iført sin mukke røde kjole og røde hat. Foto den 29. maj 2018 kl ca 17 af Erik k abrahamsen.

 

 

Dronningen ses midt blandt folket i sin smukke røde dragt og hat – til højre for Dronningen ses Miljøminister Jakob Ellemann-Jensen:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Efter indvielsen ses Dronning margreteh omgivet af folkemængden sin sin smukke røde kjole og røde hat. Foto den 29. maj kl ca 17 af erik k Abrahamsen
Efter indvielsen ses Dronning Margrethe omgivet af folkemængden i sin smukke røde kjole og røde hat. Til højre for Dronningen ses Miljøminister Jakob Ellemann- Jensen. Foto den 29. maj kl ca 17 af Erik K Abrahamsen.

 

12 hvide “kongelige” duer her fotograferet en time før Nationalpark Kongernes Nordsjællands indvielsesceremoni:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Esrum Kloster og Møllegård. 12 hvide duer i bur med kongekrone. Duerne er her fotografet en time før indvielsesceremonien kl 16. Foto den 29. maj 2018 kl 15 af Erik K Abrahamsen
Esrum Kloster og Møllegård. 12 hvide duer i bur med kongekrone. Duerne er her fotografet en time før indvielsesceremonien kl 16. Foto den 29. maj 2018 kl 15 af Erik K Abrahamsen

 

De 12 fredsduer er nu sat fri, mens Dronning Margrethe ses her omgivet af de ca. 5-600 mennesker, der er mødt frem til indvielsen af Nationalpark Kongernes Nordsjælland:

 

Dronningen ved de tomme bure hvor 12 fredsduer netop er blevet sluppet fri for at markere indvielsen af Nationalpark Kongernes Nordsjælland.
Dronningen ved de tomme bure, hvor 12 fredsduer netop er blevet sluppet fri for at markere indvielsen af Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Foto den 29. maj 2108 af Erik K Abrahamsen.

 

Dronning Margrethe sammen med Miljøminister Jakob Ellemann-Jensen og Skovrider og bestyrelsesformand for Esrum Kloster og Møllegård Jens Bjerregaard Christensen på vej mod udstilling om Nationalpark Kongernes Nordsjælland i laden til Esrum Møllegård:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Dronning Margrete og Miljømonisteren til højre på foto på vej til udstilling i laden på Esrim møllegårs. For den 29. maj 2018 af erik K Abrahamsen
Dronning Margrethe, Skovrider og bestyrelsesformand for Esrum Kloster og Møllegård Jens Bjerregaard Christensen og Miljøminister Jakob Ellemann-Jensen til højre på foto på vej til udstilling i laden på Esrum Møllegård. Foto den 29. maj 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Udsigt mod Esrum Møllegård og Esrum Kloster:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Udsigt mod Esrum Møllegård og esrum Kloster. Foto i retning nord den 29. maj 2018 af Erik K Abrahamsen
Udsigt mod Esrum Kloster og Esrum Møllegård  med Laden til højre og Møllecaféen til venstre i foto. Foto i retning nord den 29. maj 2018 af Erik K Abrahamsen

 

Adgangsvejen til Esrum Møllegård og Esrum Kloster går ad bro over å, der leder vand til Møllegårdens vandhjul:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

 Adgangsvejen til Esrum Møllegård og Esrum Kloster. Foto den 29. maj2+18 af Erik K Abragahmsen.

Adgangsvejen til Esrum Møllegård og Esrum Kloster. Foto den 29. maj2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Med indvielse af Nationalpark Kongernes Nordsjælland vil jeg ønske tillykke til hele Danmark  for denne store 261 km2 unikke og smukke  naturhistoriske perle:

 

I 2014 skrev jeg følgede artikel om den planlagte Nationalpark Kongernes Nordsjælland på denne min hjemmeside under kategori HISTORIE (klik på teksten):

Nationalpark Kongernes Nordsjælland – klostre, borge og slotte mellem fjord, hav, søer, åer, marker og skove

 

Links:

http://www.kongernes-nordsjælland.dk

 

 

Kort over Nordsjælland:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Kort over Nordsjælland. Foto august 20
Kort over Nordsjælland. Foto august 2014 af Erik K Abrahamsen.

 

 

Tekst og fotos Copyright Erik K Abrahamsen 2018

All rights reserved

 

Melby, Nordsjælland den 30. maj 2018

 

De bedste hilsener

Erik

 

Opdateret 5. juni 2018

1 kommentar

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *