Politisk pres mod Danmarks Naturfredningsforenings ret til selvstændigt at rejse fredningssag – oplev fredningsevent i Lille Kulgab ved Melby Overdrev, Tisvilde Hegn den 20. januar 2019

Political environment protection event by Denmark Nature Conservancy Association (Danmarks Naturfredningsforening, DN) – experience Lille Kulgab, Melby Overdrev in North Sealand, Denmark.

 

 

 

Danmarks Naturfredningsforening (DN) har gennem deres lokalafdelinger arrangeret fredningsevents på mere end 40 lokationer overalt i Danmark søndag den 20. januar 2019 kl. 10.

 

 

 

 

 

Tekst og fotos Erik K Abrahamsen.

 

 

 

 

 

 

 

Fredningsevent i Lille Kulgab, Melby Overdrev, Tisvilde Hegn søndag den 20. januar 2019:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Lille Kulgab, Melby Overdrev, Asserbo Plantage og Tisvilde Hegn. Fredningsevent arrangeret af DN lokalafdeling Halsnæs den 20. januar 2019 kl 10. Foto den 20. januar 2019 af Erik K Abrahamsen.

 

 

Begrundelsen for DN´s aktion “Danmarks fredninger er i FARE – vi går til kamp for at bevare NATURBESKYTTELSEN” er at Dansk Folkeparti har rejst en folketingsbeslutningsdebat til afholdelse torsdag den de 24 . januar 2019.

Dansk Folkeparti ønsker at fratage Danmarks Naturfredningsforenings lovmæssige ret til selvstændigt at foreslå og rejse en fredningssag.

Denne ret blev indført af den socialdemokratiske statsminister Thorvald Stauning i 1937. Naturen og almenvellets interesser skulle tilgodeses, så kommuner, stat og lodsejeres kortsigtede interesser ikke alene skulle afgøre beskyttelsen af naturen.

 

DN Halsnæs har sendt denne indbydelse ud til medlemmerne (uddrag):

Fredninger i fare

Kom og vær med til at markere DNs ret til at rejse fredninger.
Fredningsevent på Melby Overdrev, Lille Kulgab kl. 10 på søndag d.20. januar

Vi mødes på P-pladsen ved Lille Kulgab. Der er indkørsel gennem Tisvilde Hegn fra Nyvej. Følg DN- flagene lige ud til P-pladsen. Her samles vi kl. 10.

Torsdag d. 24. stiller Dansk Folkeparti i Folketinget forslag om at fratage Danmarks Naturfredningsforening retten til at rejse fredningssager. Det er vi imod. Miljøministeren er også imod. Vi inviterer til en event. Trine Torp, medlem af Folketinget og Anja Rosengren, viceborgmester i Halsnæs holder tale.

DN-bestyrelsen byder på varm kaffe og saft til børnene.

 

DN Halsnæs lokalforkvinde Birgitte Benzon Bang byder alle fremmødte – voksne, unge, børn og menneskets bedste venner velkommen:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Lille Kulgab, Melby Overdrev. DN Halsnæs lokalforkvinde Birgitte Benzon Bang byder velkommen. Foto mod vest mod Melby Overdrev, Liseleje og Kattegat den 20. januar 2019 af Erik K Abrahamsen.

 

DN Halsnæs lokalforkvinde Birgitte byder alle fremmødte – voksne, unge, børn og menneskets bedste venner velkommen:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Lille Kulgab, Melby Overdrev, Tisvilde Hegn. DN lokalforkvinde Birgitte byder velkommen. Foto mod vest mod Melby Overdrev, Liseleje og Kattegat den 20. januar kl 10 af Erik K Abrahamsen.

 

Udsigt mod øst mod Tisvilde Hegn, Tisvildeleje og Kattegat:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Lille Kulgab, Melby Overdrev. Udsigt mod øst mod Tisvilde Hegn,Tisvildeleje  og Kattegat den 20. januar 2019 kl.10.15 af Erik K Abrahamsen.

 

Trine Torp, medlem af Folketinget og bosiddende i Halsnæs Kommune taler til alle fremmødte:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Lille Kulgbt, Melby Overdrev. Trine Torp taler til den fremmødte forsamling. Foto i retning nord-vest den 20. januar 2019 af Erik K Abrahamsen.

 

 

DN København har sendt denne mail den 15. januar 2019 til Danmarks Naturfredningsforenings medlemmer (uddrag):

Citat start:

Angreb mod fredninger: Indstillingsretten trues

Dansk Folkeparti vil fremsætte et beslutningsforslag i Folketinget, hvorefter alle fredningssager skal rejses i samarbejde med en offentlig myndighed, en kommune eller en statslig myndighed.

 

Danmarks Naturfredningsforening er ikke repræsenteret i fredningsnævnene og kan ikke bestemme hvorvidt et areal skal fredes. DN har til gengæld ret til at foreslå fredninger. Vi har ret til, på eget initiativ, at rejse fredningssager (“rejsningsret” eller “indstillingsret”). Det er denne ret Dansk Folkeparti vil fjerne. Det fremsatte forslag vil i praksis betyde, at der (næsten) ingen fredninger rejses, da kommunerne ofte vil foretrække veje, sommerhuse, boligbyggeri, erhvervsudvikling mm. Historien har vist, at det netop er kommunerne, vi i DN oftest lægger arm med i fredningssager.

Folketinget d. 24 jan 2019

Forslaget fremsættes i Folketinget d. 24 jan. Miljø- og fødevareministeren har meldt ud 21. dec. 2018, at DF’s forslag ikke vil blive støttet af regeringen. DF vil dog fremsætte det alligevel. Det er et signal om at DF mener det alvorligt og at hvis de får magt som de har agt, er vores rejsningsret i fare. At fratage DN rejsningsretten er en trussel mod vores eksistensgrundlag.

Vi aner ikke, hvad der kommer til at ske i Folketingssalen d. 24 jan. Det enkelte folketingsmedlem kan stemme efter egen overbevisning. Desuden kan regeringen komme med sit eget oplæg til et forslag, der skal i behandling – og miljøminister Ellemann var ikke kun positiv overfor DN i sin udmelding.

 

Dansk Folkepartis forslag kan få stor betydning. Inden længe skal der forhandles sundhedspolitiske emner og dette fredningsforslag kan blive et forhandlingspunkt. Det kan bruges til at byde ind med på vægtskålen for at få en politisk kabale til at gå op. Derfor afholder DN aktionsdag d. 20 januar 40 steder i landet – i København i Hans Tavsens Park!

Fredningsnævn bestemmer fredninger
Fredninger i Danmark besluttes af et Fredningsnævn, som består af 3 personer: En formand, der skal være dommer, og som udpeges af miljø- og fødevareministeren. Et medlem udpeget af miljø- og fødevareministeren. Et medlem valgt af kommunalbestyrelsen (Kbh: Borgerrepræsentationen). Kort sagt: 1 dommer og 2 politisk udnævnte.Nævnets afgørelser kan ankes til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Der er ialt 13 fredningsnævn i Danmark. Mere info: Fredninger.

Ophævelse af fredninger: Folketinget
Der findes kun én eneste mulighed for at ophæve fredninger udenom Fredningsnævnet. Det er i tilfælde af at Folketinget vedtager en lov der ophæver fredningen. Der kan feks være behov for anlæg af nye motorveje etc. hvor en gammel fredning kan vise sig at være i vejen. Når vigtige samfundsmæssige interesser er på spil, kan Folketinget således gå ind og ophæve fredninger ved lov.

DN er selvfølgelig enig i, at det undtagelsesvis kan være i orden at ophæve fredninger med en lovgivning. Det forudsætter imidlertid, at der er væsentlige samfundsmæssige interesser i spil.

Citat slut.

 

Trine Torp, medlem af Folketinget og bosiddende i Halsnæs Kommune taler til alle fremmødte:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Lille Kulgab. Trine Torp taler. Foto i retning vest mod Melby Overdrev den 20 januar 2019 af Erik K Abrahamsen.

 

Udsigt mod vest mod Melby Overdrev, Liseleje Plantage, Liseleje og Kattegat:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Lille Kulgab, Melby Overdrev. Foto i retning vest mod Melby Overdrev, Liseleje Plantage, Liseleje og Kattegat den 20. januar 2019 Erik K Abrahamsen.

 

Trine Torp, medlem af Folketinget og bosiddende i Halsnæs Kommune taler til alle fremmødte:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Lille Kulgab, Melby Overdrev. Trine Torp taler til fremmødte. Foto i retning øst mod Tisvilde Hegn, Tisvildeleje og Kattegat den 20. januar 2019 af Erik K Abrahamsen.

 

Lille Kulgab. Udsigt mod Melby Overdrev og parkeringspladsen:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Lille Kulgab. Udsigt mod Melby Overdrev og parkeringspladsen. Foto mod syd-vestden den 20. januar 2019 af Erik K Abrahamsen.

 

Anja Rosengren, viceborgmester i Halsnæs Kommune taler til alle fremmødte:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Lille Kulgab, Melby Overdrev. Anja Rosengren taler til de fremmødte. Foto i retning vest mod Melby Overdrev den 20. januar 2019 kl 10.30 af Erik K Abrahamsen.

Lille Kulgab – leg i klitterne.

Udsigt mod Tisvilde Hegn og Kattegat:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Lille Kulgab, Melby Overdrev. Leg i klitterne. Foto mod øst mod Tisvilde Hegn og Kattegat den 20. januar 2019 kl ca. 10.30 af Erik K Abrahamsen.

 

Lille Kulgab – leg i klitterne.

Udsigt mod Tisvilde Hegn og Kattegat:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Lille Kulgab, Melby Overdrev. Leg i klitterne. Udsigt mod øst mod Tisvilde Hegn og Tisvildeleje. Foyo den 20. januar 2019 af Erik K Abrahamsen.

 

DN Halsnæs Fredningsevent i Lille Kulgab – Fællessang: Der er et yndigt land:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Lille Kulgab. DN Halsnæs fredsevent. Fællessang “Der er er yndigt land” skrevet af  Adam Oehlenschlæger. Foto mod vest mod Melby Overdrev og kattegat den 20. januar 2019 kl ca 10.45 af Erik K Abrahamsen.

 

Efter fællessangen serverer DN lokalafdeling Halsnæs kaffe og saft til alle fremmødte og tid til fælleskab og samtale i mindre grupper:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Lille Kulgab, Melby Overdrev. De fremmødte samtaler i grupper, mens de nyder kaffe og saft. Foto den 20. januar 2019 kl ca. 11 af Erik K Abrahamsen.

 

Lille Kulgab – leg i klitterne og vandretur langs stranden.

Udsigt mod Tisvilde Hegn og Kattegat:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Lille Kulgab, Melby Overdrev. Udsigt mod øst mod Tisvilde Hegn og Kattegat den 20. januar 2019 kl ca. 11 af Erik K Abrahamsen.

 

Lille Kulgab – leg i klitterne og vandretur langs stranden.

Udsigt mod Tisvilde Hegn og Kattegat:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Lille Kulgab, Melby Overdrev. Udsigt mod øst mod Tisvlde Hegn og Kattegat. Foto den 20. januar 2019 kl ca. 11 af Erik K Abrahamsen.

 

Lille Kulgab – leg i klitterne og vandretur langs stranden.

Udsigt mod Tisvilde Hegn og Kattegat:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

Lille Kulgab, Melby Overdrev. Udsigt mod øst mod Tisvilde Hegn og Kattegat. Foto den 20. januar 2019 kl ca 11 af Erik K Abrahamsen.

 

Et stor tillykke til Danmarks Naturfredningsforening for denne samlede politiske manifestation – alle disse mere en 30 fredsevents arrangeret af de lokale afdelinger overalt i Danmark søndag den 20. januar 2019 kl. 10.

 

Fredningsevent i Lille Kulgab, Melby Overdrev, Tisvilde Hegn søndag den 20. januar 2019 kl. ca 11:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Lille Kulgab, Melby Overdrev. DN lokalafdelig fredsevent. Foto mod nord  mod Kattegat den 20. januar 2019 kl. ca. 11 af Erik K Abrahamsen.

 

Lille Kulgab, Tavle ved parkeringspladsen “Velkommen til Tisvilde Hegn”:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Lille Kulgab. Tavle ved parkeringspladsen. Foto 20. jnuar 2019 af Erik K Abrahamsen.

 

På vej hjem til mit hjem i Melby 6 km herfra passerer jeg tæt forbi Melby Overdrev:

Melby Overdrev – et tidligere militæst skyde- og øvelsesområde “Melbylejren”. Området blev allerede fredet i 1930. Melbylejrens træbarakker blev jævnet med jorden i 2015-16:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Melby Overdrev – et tidligere militæst skyde- og øvelsesområde “Melbylejren”. Området blev allerede fredet i 1930. Melbylejrens træbarakker blev jævnet med jorden i 2015-16. Foto i retning vest den 20. januar 2019 kl ca 11 af Erik K Abrahamsen.

 

Tavle ved Melby Overdrev:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Tavle opsat ved Melby Overdrev. Foto den 20. januar 2019 af Erik K Abrahamsen.

 

 

Du kan være med i kampen for at beskytte vores unikke natur, landskaber og kulturarv – skriv under på:

fredningerifare.dk

 

Sikken en smuk formiddag blandt gæstfrie søde mennesker på denne frostklare dag i “Der er et yndigt land”!

 

Kort over Nordsjælland:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Kort over Nordsjælland. Fotot 2014 af Erik K Abrahamsen.

 

 

Enjoy life – be happy!

 

 

Tekst og fotos Erik K Abrahamsen Copyright 2019

All rights reserved

 

 

Melby, Nordsjælland den 20. januar 2019

 

De bedste hilsner

Erik

Udgivet
Kategoriseret som Natur

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *