Besøg i naturreservatet Nivå Bugt Strandenge, Nordsjælland vinter 2019 – oplev vadefugle raste og fouragere

 

Visit nature protection sanctuary Nivaa Bay tidal meadow, North Sealand, Denmark winter 2019 – experience wading birds rest and fourage.

 

 

 

 

 

 

Tekst og foto’s Erik K Abrahamsen, 14. februar 2019.

 

 

 

 

 

 

 

Naturreservatet Nivå Bugt Strandenge, Nordsjælland – udsigt mod Øresund:

Den offentlige sti der fører fra Strandvejen frem til Øresund.

 

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Naturreservatet Nivå Bugt Strandenge, Nordsjælland. Udsigt mod Øresund i retning øst den 12. februar 2019 af Erik K Abrahamsen.

 

 

Naturreservatet Nivå Bugt Strandenge ligger langs Strandvejen og direkte ud til Øresund. Naturreservatet er ca. 20 hektar med en længde på 1,5 km og 1-300 meter bredt.

Området blev fredet i 1950 og er siden 2008 forvaltet af Fugleværnsfonden gennem aftale med områdets ejer Den Hageske Stiftelse.

Fugleværnsfonden har iværksat fuglevenlige initiativer, der gør strandarealerne og enge attraktive for vadefugles raste og fødeindtag.

Området er fredeliggjort gennem en sti til Øresund med udkigtårn og hegn for beskyttelse af fuglelivet ude på den ca. 100 meter lange tange.

 

Planche ved offentlig sti der fører fra Strandvejen gennem strandenge frem til Øresund:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

 

Planche ved offentlig sti der forbinder Strandvejen med Øresund. Foto den 12. februar 2019 af Erik K Abrahamsen.

 

Planche ved offentlig sti der fører fra Strandvejen gennem strandenge frem til Øresund:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Planche ved offentlig sti der fører fra Strandvejen frem til Øresund. Foto den 12. febrauar 2019 af Erik K Abrahamsen.

 

Jeg besøger området en februar dag ved middagstid denne milde vinter i 2019, hvor solen står højt på en dejlig blå himmel med et let skydække :

 

Offentlig sti der går fra Strandvejen med den smalle parkeringsplads ud over strandengene frem til Øresund:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Offentlig sti der føreer fra Standvejen og langs strandengene frem til Øresund med den store tange. Foto den 12. februar i retning øst mod Øresund af Erik K Abrahamsen.

 

Udsigt fra offentlig sti mod syd ud over strandengene:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Udsigt mod syd fra offentlig sti, der fører fra Strandvejen frem til Øresund. Til højre ses Strandvejen. Foto den 12. februar af Erik K Abrahamsen.

 

Udsigt mod nord mod Nivå Havn, Øresund og Helsingør/Helsingborg fra den offentlig sti gennem strandengene:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Udsigt fra offentlig sti mod nord mod Øresund og Helsingør/Helsingborg. Foto den 12. februar 2019 af Erik K Abrahamsen.

 

Offentlig sti der går fra Strandvejen med den smalle parkeringsplads ud over strandengene frem til Øresund – her næsten fremme ved udkigspost og tangen du i Øresund:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Offentlig sti fra Strandvejen frem til Øresund med udsigttårn. Foto i retning øst mod Øresund den 12. februar 2019 af Erik K Abrahamsen.

 

Udsigt mod nord mod Nivå Havn, Øresund og Helsingør/Helsingborg fra den offentlig sti gennem strandengene:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Udsigt fra offentlig sti mod nord mod Nivå Havn, Øresund og Helsingør/Helsingborg. Foto den 12. februar 2019 af Erik K Abrahamsen.

 

Udsigt øst mod tangen som strækker sig ca. 100 m ud i Øresund – i horisonten ses øen Hven og Sverige:

På tangen raster og fouragerer vadefugle.

 

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Udsigt mod Øresund mod ca. 100 m lang tange, hvor vadefugle raster og fouragerer. Foto mod øst med Hven og Sverige i horisonten. Foto den 12. februar 20189 af Erik K Abrahamsen.

 

Udsigt øst mod tangen som strækker sig ca. 100 m ud i Øresund – i horisonten ses øen Hven og Sverige:

På tangen raster og fouragerer vadefugle.

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Udsigt mod tange hvor vadefugle raster og fouragerer. Foto mod øst ud over Øresund med Hven og Sverige ude i horisonten. Foto den 12. februar 2019 af Erik K Abrahamsen.

 

Udsigtpost ud for tangen der strækker sig 100 m ud i Øresund – i horisonten ses Helsingborg i Sverige:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Udsigt mod udsigtspost ud for tangen i Øresund. I horisonten ses Helsingborg i Sverige. Foto mod nord den 12. februar 2019 af Erik K Abrahamsen.

 

Udsigt øst mod tangen som strækker sig ca. 100 m ud i Øresund – i horisonten ses øen Hven og Sverige:

På tangen raster og fouragerer vadefugle.

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Den ca 100 m tange hvor vadefugle raster og fouragerer. Foto mod øst ud over Øresund med Hven g Sverige i horisonten. Foto den 12. februar 2019 af Erik K Abrahamsen.

 

Udsigt øst mod tangen som strækker sig ca. 100 m ud i Øresund – i horisonten ses øen Hven og Sverige:

På tangen raster og fouragerer vadefugle.

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Udsigt mod tangen od i Øresund, hvor vadefugle raster og fouragerer. Foto i retning øst mod Hven den 12. februar 2019 af Erik K Abrahamsen.

 

Udsigt mod syd ud over Øresund med strandenge:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Naturreservatet Nivå Bugt Strandenge. Udsigt mod syd ud over Øresund og strandenge. Foto den 12. februar 2019 af Erik K Abrahamsen.

 

Planche om Fugleværnfonden ved offentlig sti der fører fra Strandvejen gennem strandenge frem til Øresund:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Plance om Fugleværnfondens arbejde ved offentlig sti der fører fra Strandvejen frem til Øresund. Foto den 12. februar 2019 af Erik K Abrahamsen.

 

 

Adgang til naturreservatet via låge til offentlig sti:

I bil kan du parkere i vejkanten til Strandvejen, hvor der er god plads i rabatten til 7-8 biler.

Til fods 1,5 km: Fra Nivå Station ad Nivå Stationsvej, Gl. Strandvej – ad sti langs Nivå Å eller gennem Nivågårds/Nivågårds Malerisamlings parkanlæg til sti der fører frem til Strandvejen og lågen ind til offentlig sti i Naturreservatet Nivå Bugt Strandenge.

 

 

Tekst og fotos Copyright Erik K Abrahamsen 2019

All rights reserved

 

 

Enjoy life – be happy!

 

 

Kort over Nordsjælland:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Kort over Nordsjælland. Foto 2014 af Erik K Abrahamsen.

 

 

 

Melby, Nordsjælland den 14. februar 2019

 

De bedste hilsner

Erik