How I rectified years of bad habits of my basic golf swings through 12 systematic training sessions once a week within 3 months – instructed by a professional golf trainer. (0)

5/13/21 •

      Hvordan korrigerede jeg mange års dårlige vaner i mine basale golfsving gennem 12 systematiske trænings sessioner en gang om ugen i 3 måneder – ledet og undervist af professionel golftræner?           Text and photos Erik K Abrahamsen, may 2021                 View […]