Frederiksberg Have – ideel for udflugter, picnic, leg, løb, stavgang og romantiske oplevelser

Frederiksberg Garden – perfect for excursion, picnic, play, run and romantic adventure

Tekst og billeder Erik K Abrahamsen

Frederiksberg Have anlægges i 1699-1703 samtidig med opførelsen af de første bygninger, der de næste hundrede år bliver til det nuværende Frederiksberg Slot.

Haven anlægges i barok stil med lange geometriske og symmetriske sigtelinier.

I 1802-04 omlægges Frederiksberg Have til et romantisk anlæg inspireret af engelsk havestil med kanaler, grotter med kildevæld og slyngede stier gennem græssletter, lunde og bakkedrag.

Sådan ser haven ud idag –  fuld af overraskende naturoplevelser!

Frederiksberg Slot øverst på Valby Bakke i Frederiksberg have. Foto: 19. maj 2010

Frederiksberg Haves hovedindgang:


Hovedindgangen til Frederiksberg Have. Indgangen ligger hvor Frederiksberg Alle ender i Frederiksberg Runddel. Til højre i billedet ses tag og spir af Frederiksberg kirke. De gule bygninger til venstre og højre i billedet er rester efter Frederik den 3´s oprindelige Prinsessegård fra 1663, idag Haveinspektørboligen og Haveselskabsbygningen ved Runddelen. Foto: 19. maj 2010

Bydelen Frederiksberg i København er noget helt specielt.  Det der i 1650´erne begyndte som hollandske amagerbønders bosættelse på landsbyens Solbjergs jorder voksede i 1700- og 1800-tallet med bosættelse af det københavnske borgerskab.  De ønskede natur og frisk luft i landlige omgivelser og havde råd til det!  Så bydelen voksede fra 1200 personer i 1801 til 8000 indbyggere i 1860. Og allerede i 1903 boede der ca. 75.000 personer i Frederiksberg.

Så fra at byen lå helt ude på landet bliver den i 1900-tallet helt omgivet af de københavnske forstæders bebyggelser og er idag med over 100.000 indbyggere en selvstændig by i byen København med eget rådhus og selvstændig kommunal forvaltning.

Her i foråret 2010 har jeg valgt haven som min løbetræning 2 gange om ugen. Jeg har fulgt de yderste stier hele haven rundt og det bliver pr. omgang små 2,5 km. Jeg har også valgt at passere Roskildevejen oppe ved slottet og løbe videre i Søndermarken. Jeg følger også her de yderste stier og ruten her er på små 2,5 km. Så en samlet omgang i de to haver er ca. 5 km.

Men ellers kan man vælge alle former for motion i denne smukke park, som let kan nås fra alle dele af København. Vælger du afslapning og picnic, er der hvilepladser overalt i haven i naturomgivelser, som er unikke i København. Der er både have og skov – søer og kanaler. I hele området er der et væld af fugle og ænder med unger.

Nyd haven efter dit eget temperament og humør på dagen.
Frederiksberg Have har været åben for offentligheden siden 1749.

I dag den 19. maj 2010 har jeg valgt at formidle min oplevelse gennem tekst og billeder.

God fornøjelse!


Frederiksberg Slot:

Frederiksberg Slot her øverst på Valby Bakke og som nabo til Københavns Zoologiske Have, hvis udsigtstårn ses til højre i billedet. Slottet er påbegyndt under kong Frederik den 4 (konge af Danmark og Norge 1699-1730) mellem 1699-1703 med mange om-og tilbygninger de næste 100 år, og stod færdigt som vi ser det idag i 1829 under kong Frederik den 6 (Konge af Danmark 1808-39 og Norge 1808-14).Stilen er både barok og klassicistisk med inspiration fra Holland og Italien. Foto: 19. maj 2010
Canadiske gæs med gæslinger her på plænen neden for Frederiksberg Slot og ud til kanalen. I baggrunden den store centrale ø midt i Frederiksberg Have. Helt bagest i billedet anes Det Kinesiske Lysthus, som ligger på egen ø med gratis adgang via bro hver søndag mellem 14-16 fra 1.5 til 1.9. Der serveres te i Lysthuset. Foto: 19. maj 2010
Frederiksberg have blev i 1798-1802 omlagt fra en barokhave til en romantisk landskabshave efter engelsk inspiration. Det er denne have vi ser og oplever idag: slyngede kanaler der omgiver øer med vandfald, templer, grotter og et rigt fugleliv og søer med vandfontainer. Alt sammen sammenføjet af broer. Broen her fører fra den store græsplæne foran Frederiksberg Slot over hovedkanalen til den store centrale ø midt i Frederiksberg have. Foto: 19. maj 2010.

Vandfald på Kildeøen:Vandfaldet på Kildeøen i Frederiksberg Have. Tid for reflektion og rense sine tanker! Haven er oprindeligt anlagt som et barokanlæg i 1700-tallet med store symmetriske og geometriske linier. I begyndelsen af 1800-tallet bliver hele haven omlagt til en engelsk inspireret romantisk landskabshave. I en sådan indgår et vandfald som her på Kildeøen. Det er genskabt i 2004 med udgangspunkt i det oprindelige vandfald på samme sted. Foto: 19. maj 2010

Apistemplet:

Apistemplet ses her øverst på bakken tæt på Zoologisk Have. Templet blev opført i 1802-04 af N.A. Abildgaard samtidig med, at haven blev omlagt i en romantisk engelsk havestil. Tempelfrontonens søjlehal består af 10 søjler. Forrest i billedet ses en gruppe personer, der er på stavgangstur i haven. Haven er ideel for stavgang og hver dag benyttes den af hundredevis af "stavgængere", som dyrker denne fantastiske motionsform, som er utrolig sundhedsfremmende for alle aldersgrupper. Foto: 19. maj 2010

Ønskehøjen:

Udsigt fra den kunstige Ønskehøj til minde om den danske oldtid. I baggrunden ses det ny elefantanlæg i Københavns Zoo. Foto: 19. maj 2010

Det ny elefantanlæg i Københavns Zoo:

København Zoologiske Haves nye elefanthus med stor vandbassin kan siden 2007 opleves direkte fra en af stierne i Frederiksberg Have. Det er en enestående oplevelse og kan næsten ikke være mere romantisk! Så romantikken er ikke blevet mindre med årene! Foto: 19. maj 2010
Det ny Elefantanlæg med vandbassin, som elefanterne kan boltre sig i. Set fra sti i Frederiksberg Have. Længst borte i billedet ses det gamle Elefanthus, mens det ny Elefanthus anes til højre i billedet. Foto: 19. maj 2010
En snoet kanal omkring Kildeøen her i haven anlagt i engelsk romantisk havestil. I baggrunden Kildeøen med det i 2004 genskabte vandfald, som dog ikke kan ses på billedet. Foto: 19. maj 2010

Schweizerhuset og Schweizersøen:

Schweizerhussøen med Slotsgartnerboligen fra 1894. Den var oprindelig Schweizerhuset opført i 1800-01 af N.A. Abildgaard, som et lyst- og forfriskningshus for kongefamilien på tur i haven. Foto: 19. maj 2010
Overalt i Haven er der skilte som dette, der gengiver malerier af Søren Læssøe Lange fra omkring 1800. Her maleri af Schweizerhussøen og Schweizerhuset ca. år 1800. Foto: 19. maj 2010
Hele familien på rotur i havens kanaler her tæt på Andebakkeøen bagbords for båden. På Andebakkeøen er der store kolonier af hejre og et væld af andre ande-og fuglearter. Til venstre i billedet anes anløbsbro for Trækfærgen, som fungerede indtil 1830´erene og nu er blevet genskabt. Hele det grønne område på billedet er den store centrale ø, som omkrandses af hovedkanalsystemet. Foto: 19. maj 2010

Andebakkeøen:

Udsigt mod Andebakkeøen med en stor fiskehejrekoloni. Den ene af de to anløbsbroer for Trækfærgen mellem havens største og centralt placered ø og Andebakkeøen ses midt i billedet. Broen forrest i billedet fører fra Havens ydre stier til Havens centrale ø midt i Frederiksberg have. Foto: 19. maj 2010

Suttetræet:

Suttetræet i Frederiksberg have. Her på træet hænger tusindvis af sutter og hilsner fra børn, der fortæller historien om, hvor stolte og gamle de var, da de slap deres sutter. Foro: 19. maj 2010

Statue af kong Frederik den 6:

Statue af kong Frederik den 6 (1768-1839), konge af Danmark 1808-39 og Norge (1808-14), udført af H.W. Bissen. Herfra Frederiksberg Haves hovedindgang ved Frederiksberg Alle går der en symmetrisk liníe mod vest frem til Mathildehøjen, som ses længst borte i billedet. Denne sigtelinie er bevaret fra den oprindelige barokhave anlagt i begyndelsen af 1700-tallet. Foto: 19. maj 2010

Jeg håber, at jeg med denne lille vandring har givet dig lyst til at besøge Haven.

Vi vil nu forlade Haven af hovedindgangen ud til Frederiksberg Alle:

Frederiksberg Haves hovedindgang ud til Frederiksberg Alle. Foto: 19. maj 2010

Jeg ønsker dig, din familie og dine venner en god oplevelsesrig tur i Frederiksberg Have.

Haven er ideel til afslapning, motion og leg.

Den er smuk i alle årstider. Om vinteren er der gode kælkebakker.

Kort over København og Frederiksberg. Frederiksberg have, Søndermarken og Zoologisk Have ses som det grønne område til venstre i billedet. Foto: 17. maj 2010


Ved Frederiksberg Haves mange indgange er der placeret gratis foldere med oversigtsplan over hele Haven med dens seværdigheder. Folderen er udgivet af Slots- og Ejendomsstyrelsen, der også er ansvarlig for Havens vedligeholdelse. Folderen gør det let at finde rundt i Haven.

Haven åbner hver dag året rundt kl. 7 og lukker alt efter årstiden mellem kl. 17 og 22.


Copyright 2010 Erik K Abrahamsen


Hilsen Erik

København, den 21. maj 2010

2 kommentarer

  1. Mange tak for oplysningerne og de skønne billeder. Jeg søgt egentlig efter de to træ skulpturer ved schWeizersøen. Jeg gætter på Artemis og Pan, men ved det ikke. Hilsen Martyn

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *