Frihed fra selvdestruktiv stofmisbrug

Freedom from life threatening drug addiction.

 

 

Tekst og fotos Erik K Abrahamsen

 

How your body, soul and spirit interact to stimulate your motivation, will and ability to get in control of your life.

Hele din personlighed – krop, sjæl og legeme samarbejder for at motivere din vilje til at være i kontrol med alle aspekter i dit liv.

 

 

Øresund ud for Snekkersten i Nordsjælland. Udsigt mod nord i retning mod Helsingør og Helsingborg i Sverige. Foto: 2010

 

For din egen overlevelse er du med dit fysiske legeme daglig afhængig af kemiske forbindelser i jord, vand og luft. Din karakter som er dit intellekt, følelser og vilje  er afhængig af andre mennesker for social kontakt, kærlighed og omsorg. Din ånd er afhængig af at opleve mening med dit liv og forstå, hvorfor du lever og din vej her i livet.

Dit legeme er et mesterværk i opbygning, funktion og interaktion med den omgivende fysiske verden. Din krop optager komplekse molekyler som proteiner, kulhydrater og fedtstoffer, nedbryder dem til simple kemiske forbindelser og bruger dem i opbygning og vedligeholdelse af alle kroppens 100.000 milliarder af celler.

Din krop er i alle døgnets sekunder, minutter og timer afhængig af tilstrækkelig tilførsel af ilt fra luften, vand i nødvendige mængder og føde i varieret udbud fra jordens planter og dyr. At denne tilførsel fortsætter gennem hele dit liv er nødvendig for din overlevelse og for din livskvalitet.

For at motivere din vilje til at tilfredstille dine basale behov for overlevelse har du i din krop – i din hjerne et indbygget belønningssystem.  Det er et belønningsystem, som motiverer dig til at gøre målrettede handlinger for at finde føde, for at indgå sociale relationer og for at søge meningen med din tilværelse.

Belønningssystemet består af nerveområder i mellem- og storhjernen. Disse nerveområder har millioner af nerveceller (neuroner) som kommunikerer med hinanden via nervecelleudløbere: dendriter og axoner. I spalterne (synapserne) mellem disse nervecellerudløbere udskilles kemiske forbindelser – såkaldte signalstoffer. Det er disse signalstoffer som i afbalancerede mængder udløser nerveimpulser, som igangætter kroppens belønningssystem.

To af disse signalstoffer hedder DOPAMIN og SEROTONIN.

Den behov-styrede hjerne:

Dopamin er er nervesignalstof – en neurotransmitter som giver dig energi, fokus og vilje til at igangsætte målrettede handlinger. Stoffet aktiveres, når du føler sult og tørst og du oplever behov for at påbegynde målrettede handlinger, som har betydning for dit sociale liv og behov for at føre slægten videre. Dopamin aktiverer din vilje for et godt liv, hvor du tager konstruktiv ansvar for din egenomsorg og for omsorg og ansvar for familie og venner.

Serotonin er et andet signalstof – en neurotransmitter som udskilles mellem dine nervecellers udløbere og aktiverer nerveceller, der får dig til at opleve velvære, nydelse og fred og ro i krop og sjæl. Det er ligeledes et meget aktivt stof, som har stor virkning i relativt små mængder.

Dopamin og serotonin indgår i en nøje afstemt biobalance, hvor de i intimt samarbejde giver dig lige de høje doser, der er nødvendige for dine daglige aktiviteter og dit velbefindende.

Denne biobalance er er en del af kroppens belønningssystem i den behov-styrede hjerne.

Den er en gave til dig, når den ellers fungerer optimalt og når du er istand til at kontrollere den med dine tanker, følelser og vilje.

 

 

Snekkersten ved Øresund. Flere hundred år gamle piletræer vokser her ved vandkanten ud til Øresund.

 

Hvornår fungerer kroppens belønningssystem ikke optimalt?

Den begær-styrede hjerne:

Det gør det ikke, hvis du indtager kemiske forbindelser, som nedsætter eller stopper udskillelsen af dopamin og serotonin i din krops belønningssystem. I naturen findes en lang række stoffer naturligt i planteriget, som kan gå ind i spalten (synapse-spalten) mellem 2 nervecellers udløbere og blokere eller nedsætte mængden for frigivelse af neurotransmitter-stofferne dopamin og serotonin. Disse stoffer er bl. a. sukker, alkohol, nikotin, koffein og de aktive stoffer i koka- og opiumsplanten. Indtager du disse stoffer, vil de i begyndelsen af et forbrug udskille store mængder af dopamin og serotonin og du vil opleve stor energi og stærke vellyst følelser. Men over tid vil de receptorer for dopamin og serotonin, som findes på nervecellernes udløbere lukke ned  og holde op med at fungere, hvilket betyder, at der skal større mængder af sukker, alkohol, koffein, nikotin, kokain eller heroin for at opnå samme virkning, som ved start af et forbrug. Samtidig vil et ophør af tilførsel af omtalte stoffer som sukker, alkohol, nikotin, koffein, kokain og heroin betyde oplevelse af uro, irritabilitet, aggressiviet, vrede, depression og fysiske smerter og ondt i alle dele af kroppen. Det kaldes abstinenser og er en fysisk og psykisk tilstand, som varer ved og kan blive værre og værre indtil personen får tilført det stof, som personen nu er dybt afhængig af. Tiden hvor stoffet virker opkvikkende og fuld af vellyst vil over tid blive kortere og kortere og personen kommer ind i en ond spiral, hvor krop og psyke kræver større mængder af stoffer med kortere og kortere interval imellem – det der kaldes ukontrolleret begær og afhængighed.

Kroppens belønningssystem er nu domineret af den begærstyrede hjerne.

Kroppens normale belønningssystem er nu nedsat eller helt ude af funktion. Det betyder et liv, hvor personen daglig er afhængig af stoffer for blot at kunne overleve. Personen er nu dybt afhængig af stoffer, som hos en normal fungerende person ikke er nødvendige for personens overlevelse.

I dette stadie af personens liv er dets adfærd selvdestruktivt og med et sådant misbrug vil personen over tid opleve følgesygdomme, social isolation og vil i værste fald dø en tidlig død.

 

Vejen ud af stofmisbrug som bl.a. alkohol, nikotin, kokain, heroin, cannabis, anabolske steroider, designer-drugs (f.eks. ecstacy, amfetamin, LSD) samt vanedannende medicin kan være meget pinefuld, langvarig og med store lidelser for personen og pårørende.

Men optimistisk må det siges, at millioner af stofmisbrugere over hele verden har med den rette profesionelle behandling og omsorg kommet ud af misbrug og fået et tålelig og for mange en fantastisk ny og inspirerende tilværelse fuld af livskvalitet og mening.

Fundamentet for et succesfuldt behandlingsforløb er personens vilje til en varig forandring af livskvalitet og en vilje til daglig at indgå i en aktiv hverdag, hvor personen tager ansvar for egenomsorg som aktiviteter med glæde og sociale relationer.

 

Øresund ud for Snekkersten. Flere hundred år gamle piletræer i billedets forgrund. Udsigt mod øst i retning mod Sverige. Foto: 2010

 

Et behandlingforløb mod stofmisbrug bør sætte fokus på det hele menneske, som er krop, sjæl og ånd i en integreret helhed.

Et sekulært behandlingsforløb:

Kroppen med alle de 12 store organsystemer skal målrettet genopbygges med fødevarer indeholdende proteiner, kulhydrater, fedtstoffer, vitaminer, mineraler og sporstoffer af højeste kvalitet samt motion, styrketræning og afspænding,

Sjælen som er intellekt, vilje og følelser bør ydes største opmærsomhed, hvor personen gennem kropsterapi og psykologisk hjælp får integreret barndoms- og ungdomstraumer i en konstruktiv selvforståelse og

Ånd der gør det enkelte menneske istand til at forstå meningen med sit liv og forstå, at det ikke er alene og at Gud er der for enhvert menneske for beskyttelse og omsorg.

 

Et kristent behandlingsforløb:

Jeg henviser til mine artikler på denne min hjemmeside Danculture.dk (klik på teksten):

Livet med Gud – kristen spiritualitet

Fadervor – bønnen der udtrykker alt i relationen mellem Gud og mennesket

How God meet you and restore your body, soul and spirit from destructive experiences in your past life.

 

Oversigt:

I et kristent behandlingforløb ud af selvdestruktiv psykisk- og fysisk afhængighed af alkohol, nikotin, smerte-, depressiv- og angstdæmpende medicin, hallucinerende stoffer som hash, opium, heroin, ecstacy, LSD m.m. vil tage udgangspunkt i Jesus lære som beskrevet i Bibelens Ny Testamente:

gennem en persons omvendelse, at blive født påny ved at tage imod Jesus Kristus i sit hjerte ved tro på Jesus død på Golgata Kors for alle menneskers synd, Jesus opstandelse og at Jesus har sendt Helligånden til genoprettelse af ethvert menneske.

-“For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. For med hjertet tror man til retfærdighed, med munden bekender man til frelse, for Skriften siger: “Ingen som tror på ham skal blive til skamme.” Romerbrevet, kapitel 10 vers 9-11.

 

Dette er Frelsen, hvor Gud den Almægtige gennem en tæt relation til det frelste menneske genopretter alt, hvad der er gået galt i dette menneskes liv. Det er denne tætte daglige relation til Gud gennem Jesus Kristus der over tid vil sætte ethvert menneske i frihed, bl.a. for begær-styret selvdestruktiv afhængighed af alkohol, nikotin og hallucinerende stoffer, af smerte-, depressiv- og angstdæmtpende medicin samt alle former for destruktiv adfærd som ludomani, personlighedsnedbrydende afhængighed af personer med psykopatiske kontrollerende personlighedstræk m.m.

 

Gud vil i sin ubegrænsede og tilgivende kærlighed til dig genoprette hele din personlighed – din vilje, dit intellekt og dine følelser. Og over tid vil din fysiske krop begynde at at fungere optimalt og du får et helt nyt liv domineret af glæde, kærlighed, fred og frihed.

-“Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse” Galaterbrevet 5,22.

-“Jesus svarede dem: “Sandelig, sandelig siger jeg jer: Enhver, som gør synden, er syndens træl: Men trællen bliver ikke i huset for evigt, Sønnen bliver der for evigt. Hvis alt Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie.” Johannes Evangeliet kapitel 8 vers 34-36.

-“For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham”. Johannes Evangeliet 3, 16-17.

 

I et succesfyldt behandlingsforløb – sekulært og/eller kristent – vil kroppens belønningssystem blive re-aktiveret med udskillelse af dopamin og serotonin i naturlige mængder i tilpas biobalance. Da vil en tidligere misbruger igen opleve energi og fokus for målrettede handlinger og genopleve glæden og nydelse i sine daglige aktiviteter.

Når du har genskabt en afbalanceret egenkontrol vil din krops belønningssystem igen blive styret af  dine naturlige behov og ikke af din ukontrollerede begær-styrede hjerne.

I håb om, at du som misbruger har mod til at se sandheden om dit misbrug i øjnene og tage imod hjælp fra et støttende sekulært og/eller kristent behandlingsforløb, som vil kunne gøre dig til et frit menneske, hvor du er i kontrol i dit eget liv – selvdisciplin

ønsker jeg dig alt godt.

 

Links:

sundhedsguiden.dk Søg efter artikel “Stofmisbrug – Misbrug af medicin og narkotika” i søgefelt.

 

Copyright Erik K Abrahamsen 2012

All rights reserved

 

København, den 10. april 2012

Kærlig hilsen

Erik

Øresund, Snekkersten. Udsigt i retning øst mod Sverige. I forgrunden ses et spil for ophaling af fiskerbåde. Foto: 2010

 

 

 

 

P.S.

Jeg har i denne artikel kun berørt selvdestruktiv afhængighed af molekylære stoffer tilført en persons legeme. Men som de fleste ved, findes der selvdestruktiv afhængighed fysisk som psykisk (ukontrolleret begær) af spil (ludomani), arbejde, sex, mad  m. m. – ukontrolleret adfærd som kan nedsætte din livskvalitet og i værste fald medføre økonomisk ruin, ødelagt helbred og tab af alle sociale relationer. Også disse former for ukontrolleret psykisk afhængighed (begær) sætter alle de ovennævnte kemiske mekanismer igang i kroppens belønningssystem.

De ovenfor beskrevne tilstande som afhængighed, abstinenser m.m. opleves på fuldkommen samme måde ved en psykisk, tankemæssig og følelsemæssig stimulation. Blot tanken om stoffer, spil m.m. sætter hele kroppens belønnningssystem igang via den begærstyrede hjerne.

I kroppen dannes serotonin og dopamin ud fra tryptofan og tyrosin (forstadier). Det er 2 essentielle aminosyrer, hvilket betyder at kroppen ikke selv kan danne tryptofan og tyrosin, men at de skal tilføres kroppen gennem den mad vi spiser. Fødevarer som indeholder store mængder af tryptofan og tyrosin hedder “Lykke mad – Happy food” og er bananer, mælk, kylling, kalkun og bladgrønne grøntsager!

 

Jeg henviser til mine artikler på denne hjemmeside under rubrik SUNDHED (Klik på teksten):

Træningsprogram for stimulation af kroppens belønningssystem

Optimal føde der fornyer din krop

Unikt træningsprogram for alle aldersgrupper giver dig optimal sundhed hele livet

 

Opdateret den 19. Januar 2018

 

 

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *