Forslag til en forligsskitse i skolekonflikten mellem Danmarks Lærerforening (DLF) og Kommunernes Landsforening (KL).

Tekst af Erik K Abrahamsen

Åbent brev af 3. april 2013 sendt til Michael Ziegler KL, Anders Bondo Christensen DLF, Undervisningsminister Christine Antorini, Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg og Berlinske Tidendes redaktion.

I enhver arbejdsmarkedskonflikt må alle parter bøje sig mod hinandens synspunkter for at nå til et kvalificeret kompromis.

God forberedelse giver overblik:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser billedet i fuld skærmstørrelse.

“Your rainbow panorama”  by Olafur Eliasson – a space without boundaries:

God forberedelse giver overblik. På toppen af ARoS Kunstmuseum i Aarhus med udsigt over Aarhus med Domkirken, Aarhusbugten og Mols bjerge i det fjerne. Jeg står og fotograferer indeni, mens min veninde Hannah Carlsen vandrer igennem det permanente kunstværk udført af den islandske kunstner Olafur Eliasson: "Your rainbow panarama" - a space without boundaries, a circular walkway 150 metres in extent and 3 metres wide. Kilde: ARoS hjemmeside (Klik "Collection" og "a rainbow panarama"). Foto: Erik K Abrahamsen, 24. januar 2013.

 

Her her mit forslag til overordnede mål for regulering af lærernes arbejdsforhold i det danske undervisningssystem med KL som arbejdsgiver:

 

Lærerne opholder sig på undervisningsstedets matrikel inden for skolens åbningstid fra kl. 8 – 15.30.

 

Som på enhver anden intellektuel arbejdsplads anvises alle fastansatte lærere eget skrivebord, PC, aflåst skab m.m.

 

Enhver lærer op til 65 år underviser pr. uge med 20 undervisningstimer, 10 forberedelsestimer og 7 timer til andet pædagogisk arbejde, møder med forældre og kolleger m.m., i alt 37 timer pr. uge.

 

Årets samlede gennemsnitlige undervisningstimer er 22 uger a 20 timer for 1. halvår (440 timer) og 19 uger a 20 timer (380 timer) for 2. halvår, i alt 820 undervisningstimer.

 

Årets samlede forberedelsestimer er 41 uger a 10 timer, i alt 410 forberedelsestimer.

 

Andet pædagogisk arbejde, møder m.m. 41 uger a 7 timer, i alt 287 timer.

 

Samlet årlig undervisning, forberedelse og andet pædagogisk arbejde og møder 820 t + 410 t + 287 t = i alt 1517 timer fordelt på 41 uger.

 

Juleferie 2 uger, vinterferie 1 uge, påskeferie 1 uge og sommerferie 5 uger.

 

Skoleledelsen beslutter suverænt om skolen har åbent i dele af ovennævnte ferier og kan tilbyde sine medarbejder alm. pædagogisk arbejde med de elever, der tager imod et sådant tilbud.

Andet pædagogisk arbejde som lektielæsning m.m. i skolens åbningstid aftales fra uge til uge mellem skolens lærere og dens ledelse.

Elevernes samlede daglige ophold på skolens matrikel aftales mellem skolens forældre, elever og skolens ledelse.

Ingen elever kan tvinges til at opholde sig på skolens matrikel ud over planlagte undervisnings- og lektiehjælps timer.

Skolens tilbyder og har ansvar for pædagogisk pasning hver dag mellem kl. 8 og 15.30.

På toppen af ARoS Kunstmuseum, Aarhus. Følelsen er at svæve over byen og vandene og opleve hvordan vore sanser farves af vor egen indre sjælelige tilstand - den kan være "grøn, orange, blå eller violet" som her midt inde i kunstværket på AROS tag. Kunstmuseet ARoS skriver følgende på sin hjemmeside om "Your rainbow panorama - Olafur Eliasson, a space without boundaries": " - Olafur Eliasson has created this permanent work of art in the form of a circular walkway 150 metres in extent and three metres wide made in glass in all the colours of the spectrum. The spectacular work of art has a diameter of 52 metres and is mounted on slender columns 3.5 metres above the roof surface of the museum. Visitors to the museum will have access to this great work of art via stairs and lifts. They can take a stroll such as will delight the senses round this circular pathway, which will provide them with panoramic views of the surrounding city and Århus Bay ". Kilde: Citat fra ARoS Kunstmuseums hjemmeside (Klik under "Collection" og "A rainbow panorama"). Foto: Erik K Abrahamsen 24. januar 2013.

 

Al intellektuel arbejde kræver tid til research og forberedelse for at kunne leve op til den højeste standard og for at kunne målrette den til differentierede målgrupper.

30 min.´s forberedelse pr. undervisningstime tilfredsstiller denne målsætning.

Læreren forbereder al sin undervisning på skolen i skolens åbningstid.

ARoS Kunstmuseum midt i billedet med kunstværket "Your rainbow panorama" by Olafur Eliasson - a space without boundaries. Kunstværket er 150 meter i omkreds med en gangbredde på 3 meter og "svæver" på toppen af museet. Kilde: ARoS hjemmeside. Til venstre i billedet ses Ridehallen og Officersbygningen fra den tidligere Vester Allé Kaserne nedlagt i 1969. Den røde bygning til højre i billedet er Aarhus Domhus. Foto: Erik K Abrahamsen 24. januar 2013

Med venlig hilsen

Erik K Abrahamsen

Mobil 26 79 75 84

 

Opdatering den 7. april 2013:

I ovennævnte åbne brev har jeg foreslået, at en lærer på fuldtid  årligt underviser i 820 timer.

En undervisningstime består af en undervisningslektion på 45 min. + en pause på 15 min.

I brevet har jeg under folkeskolelærerenes ferier glemt at nævne 1 uges eftersårsferie, så den årlige samlede ferielængde bliver 10 uger.

Har skolelærerne 6 ugers årlig ferie som alle andre på arbejdsmarkedet er der altså 4 ugers ferie (37 timer x 4 = 148 timer) , hvor skolelærere kan udføre alm. pædagogisk arbejde  så den samlede årlige arbejdstid bliver:

Undervisningstimer 810 timer + forberedelsestimer 410 timer + andet pædagogisk arbejde, møder m.m. 287 timer + alm. pædagogisk arbejde 148 timer : i alt 1655 timer

I ferierne foreslår jeg, at folkeskolelærere kan udføre alm. pædagogisk arbejde uden undervisningspligt:  lejrskoler, udflugter til natur og historiske seværdigheder, idræt, boldspil, svømning m. m. på og udenfor skolens matrikel. Det er ferietilbud for alle skoleelever.

Skriv venligst din kommentar til ovennævnte åbne brev i rubrikken nedenfor.

De bedste hilsner

Erik K Abrahamsen

 

 

J

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *