Hav møder land – kysten fra Nødebohuse over Kikhavn til Knud Rasmussens Hus i Hundested

At the seaside of The Danish Riviera from Nødebohuse, Kikhavn, Spodsbjerg to the house of polar explorer Knud Rasmussen in Hundested.

Tekst og fotos Erik K Abrahamsen

Spodsbjerg, Nordsjællands Kyst. Udsigt mod øst mod Kikhavn og Tisvilde Hegn strand mellem Liseleje og Tisvildeleje helt ude i horisonten. Her ses også Kullen i Sverige. Foto: 28. september 2013

 

Nordsjælland kyst strækker sig fra Helsingør i øst over Hornbæk, Gilleleje, Smidstrup, Rågeleje, Tisvildeleje, Liseleje, Nødebohuse, Kikhavn til Hundested – en kyststrækning på ca. 100 km.

Der er afmærket cykelrute tæt på kysten hele vejen fra Helsingør til Hundested. Alle ovennævnte byer kan let nås med nærbane fra Hillerød, hvor der er 10 min.´s S-togsdrift til og fra København.

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i fuld skærmstørrelse.

Kort over Halsnæs i Nordsjælland med Kattegat, Isefjorden og Roskilde Fjord:

Kort over Halsnæs fra Hald i øst til Hundested og Lynæs i vest. Foto: 28. september 2013

 

Inden jeg når frem til Kikhavn tager jeg et smut ned til stranden ved Nødebohuse:

Stranden ved Nødebohuse, Nordsjælland. Udsigt mod Rørvig og Sjællands Odde mod vest ud over Kattegat.

 

I Kikhavn parkerer jeg og går til fods rundt iKikhavn kystlandsby, ad Spodsbjergstien langs kysten op til Spodsbjerg Fyrtårn og polarforskeren Knus Rasmussens Hus, hvor han boede fra 1916 til sin død i 1933:

Landsbyen Kikhavn med ca. 20 stråtækte bindingsværk bøndergårde ligger kun 100 meter fra kysten ud Til Kattegat i Nordsjælland. Der er parkeringsplads 100 meter FØR du når ind til Kikhavn. Respekter venligst beboernes behov for bilfrie veje i en lille landsby, hvor stræderne er ikke meget bredere end 5 meter. Så cykel eller GÅ rundt i Kikhavn og langs Spodsbjergstien op til Fyret og Knud Rasmussens Hus i Hundested. Det er ca. 2 km. fra Kikhavn til Spodsbjerg Fyr. Foto: 28. september 2013

 

Bondehus i Kikhavn, Vestre Stæde kun 100 meter fra Kattegat:

Kikhavn har i århundreder været en fisker/landbrugs landsby med en tæt bebyggelse af 30-35 bindingværksgårde og skipperhuse af sten.

Bondehus i centrum af Kikhavn kun 100 meter til Kattegats kystlinie. Foto: 128. septembre 2013

Skipperhuset i Kikhavn, Vestre Stræde:

Fiskerlejet Kikhavn er et af de ældste fiskerlejer på Nordsjællands kyst. Der er fisket herfra siden 1200-tallet:

Skipperhuset i Kikhavn. Huset ligger 100 meter fra Kattegats kyst. Foto: 28. september 2013

Bondegård i Vestre Stræde i Kikhavn:

Bondegård midt i Kikhavn, Verster Stræde. Foto: 28. september 2013

 

Tømreren i Kikhavn:

 

Tømreren i Kikhavn. Der er salg af friske æg ved gårdlågen. Foto: 28. september 2013

 

Bondegård med hyld foran port midt i Kikhavn landsby. Foto: 28. september 2013

Et kig ind over lågen til bondehus i Vestre Stræde:

Et kig ind over lågen til et bondehus med gårdplads med toppede brosten. Vester Stræde i Kikhavn. Foto: 28.september 2013

Fra Vestre Stræde går jeg gennem Østre Stræde:

Stenhus i Østre Stræde, Kikhavn. Foto: 28 september 2013

 

Bondegård, Østre Stræde, Kikhavn:

Bondegård i Østre Stræde, Kikhavn. Foto: 28. september 2013

 Stenhus i Østre Stræde, Kikhavn:

Hus i Østre Stræde, Kikhavn: Foto: 28. september 2013

 Husgavl i Kikhavn:

Husgavl i Kikhavn. Foto: 28. september 2013

Bondehus i Kikhavn:

Bondegård i Vestre Stræde, Kikhavn. Foto: 28. september 2013

 

Jeg går ad Vestre Stræde, som ender lige ud til Kattegats kyst.

Her finder jeg en gang-og cykelsti som går langs kystens skrænter op til Spodsbjerg og fyret på toppen af “bjerget”:

Gang- og cykelsti langs skrænterne til Kattegats kyst. Stien fører fra Kikhavn op tiil toppn af Spodsbjerg med fyret og derfra videre til polarforskeren Kund Rasmussens Hus i Hundested. Foto: 28. september 2013

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i fuld skærmstørrelse.

 

Hav møder land – Kystklinterne ved Spodsbjerg:

Hele naturlandskabet Halsnæs er dannet af de seneste istidsgletcherne for 10-16.000 år siden. Isen som lå massivt over hele Skandinavien afsmeltede og rykkede frem og tilbage over det nuværende Jylland, Fyn og Sjælland. Det skubbede grus og sand sammen i store bakkedrag (morænebakker), dannede tunneldale, hvor afsmeltningens vand strømmede igennem ud til israndens kant og store dødis områder, som idag er store søer overalt i Danmark.

Omkring 9300 f.Kr. er Istiden afsluttet med en stor vandstigning overalt i Danmark, som har har skabt Danmark som et ørige med fjorde, vige og bælter.

Halvøen Halsnæs var for 10.000 siden et stort ø-rige med fjorde, pynter og høje bakkedrag. Jægere og fiskere bosatte sig her og i de følgende årtusinder hævede de lavere områder sig på grund af isens afsmeltning. De store flade områder, som ses overalt på Halsnæs er hævet havbund.

Ved Spodsbjerg og overalt på Nordsjællands Kyst ser vi kystklinterne, hvor havet Kattegat blev dannet efter Istidens afsmeltning og hvor kystlinien tidligere lå ca. 100 km ude fra den nuværende Nordsjællandske kystline syd for Anholt.

Hvor hav og land har mødtes her på Spodsbjeg er kystklinterne dannet de sidste 10.000 år. Her har mennesker levet som jægere, fiskere og fra 4000 år f. Kr. som agerbrugere. Overalt på Halsnæs er der arkæologiske spor fra Yngre og Ældre Stenalder fra 5-7000 år f. Kr. bl.a. køkkenmøddinger (Sølager ved Kulhusfjorden) og fund af mange slebne stenøkser bl. a. ved Tømmerup.

 

Her er mine oplevelser på min vandring ad Spodsbjegstien, som følger kystklintens top fra Kikhavn til Spodsbjeg Fyr og Knud Rasmussens Hus i Hundested:

Kysten ud for Kikhavn:

Kysten ud for Kikhavn. Kystlinien består af fladt maritimt forland, som er ideelt for standpladser for fiskerbåde, der er halet ind på land efter fiskeri på havet. Sådan er er blevet fisket fra Kikhavn dokumenteret fra 1200 - tallet e. Kr. bl. a. af sild, der blev saltet og eksporteret med store fortjenester sydpå til det katolske Centraleuropa. Foto: 28. september 2013

Kysten ud for Kikhavn – fiskeri- og landbrugslandsby siden 1200-tallet:

Kysten ud for Kikhavn, som ses i baggrunden. Udsigt mod øst hvor Tisvildeleje Pynt ses midt i billdets horisont. Til højre i billedet går Spodsbjergstien: Foto: 28. september 2013

 

Hvor hav møder land – og nedbryder og danner små kunstværker i tidligere tideres kystsikringsanlæg, her nedgravede træpæle:

Kystlinien ud for Kikhavn og Spodsbjerg. Udsigt mod Spodsbjerg til venstre og Rørvig på den anden side af Isefjorden i billedets baggrund. Foto: 28. september 2013

Fra strandbredden ved Kattegats kyst bevæger jeg mig op på Spodsbjergstien og møder informationstavle:

Informationstavle opstillet på Spodsbjergstien 400 meter vest for Kikhavn. Udsigt mod Kattegat. Foto: 28. september 2013

 Informationstavle “Sten og Strand”:

Informationstavle opstillet på Spodsbjergstien: Sten og Strand. Foto: 28.september 2013

Herfra går turen videre ad Spodsbjergstien i vestlig retning mod fyret på toppen af den 30 meter høje Spodsbjerg klint:

Spodsbjergstien følger klinterne ud til Kattegats Kyst fra Kikhavn mod Hundested. På toppen af den 30 meter høje klint ses Spodsbjerg Fyr. Foto: 28. september 2013

 

Udsigten mod øst fra Spodsbjergstien mod Kikhavn, Tisvilde Hegn og Tisvildeleje:

Spodsbjergstien fra Kikhavn til Spodsbjerg Fyr. Udsigt mod øst til Kikhavn og helt ude i horisonten Tisvilde Hegn med Tisvildeleje. Foto: 28. september 2013

 

Her er min vandringsturs mål Spodsbjeg Fyr og polarforskeren Knud Rasmussens Hus:

Informationstavle om Spodsbjerg:

Informationstavle om Spodsbjerg. Foto: 28. september 2013

 

Fyrtårnet på Spodsbjerg med udsigt over Kattegat og Isefjorden til Sjællands Odde:

Fyrtårnet på Spodsbjerg, Hundested med udsigt over Kattegat og kun 200 meter fra Knud Rasmussens bolig, som ligger lige bag fyrtårnet til venstre i billedet. Foto: 28. september 2013

Spodsbjerg Fyr i Hundested:

Spodsbjerg Fyr, Hundested. Fyret er nabo til Knud Rasmussens hus og grund. Foto: 28. september 2013

 Hav møder land – Spodsbjerg Klint møder Kattegat:

Hav møder land. Udsigt fra toppen af Spodsbjerg 30 meter ned til strandbredden og ud over Kattegat til Rørvig skov og sandrevle. 2 fritidsfiskere går langs stranden. Foto: 28. september 2013

Udsigt fra Spodsbjerg Fyrs grund ned mod Knud Rasmussens Hus:

 

Udsigt mod vest fra Spodsbjerg Fyr ud mod Knud Rasmussen hus til venstre i billedet med synligt stråtag og toppen af varden til minde om Knud Rasmussen.. Til højre Kattegat og i horisonten ses Rørvig, Sjællands Odde og Isefjordens udmunding i Kattegat. Foto: 28. september 2013

Fra Spodsbjerg Fyr er der kun 100 meter ad sti til Knud Rasmussens Hus:

Sti fra Spodsbjerg Fyr til Knud Rasmussens Hus. Foto: 28. september 2013

 

Polarforskeren Knud Rasmussens (1879-1933) Hus i Hundested med udsigt over Kattegat og Isefjorden til Rørvig:

 

Polarforskeren Knud Rasmussen (1879-1933) opførte sit hus i Hundested i 1916 og boede i det til sin død i 1933. Udsigt mod vest til Isefjorden og Rørvig på den anden side af fjorden. Fra Grønland var Knud Rasmussen vant til at kunne se 25-50 km ud over havet på både Vest- og Østkysten af de grønlandske farvande. Så mon ikke han valgte denne placering af sin bolig så han kunne se de 50 km mod vest, nord og øst ud over Kattegat! Foto: 28. september 2013

 

Knud Rasmussens Hus i hundested. Foto: 28. september 2013

 

Knud Rasmussens bolig 1916-33 i Hundested:

Knud Rasmussens bolig fra 1916-33. Huset ligger kun 100 meter fra skrænterne ned til Kattegats kyst til venstre i billedet. I baggrunden ses en mindevarde for Knud Rasmussen og på toppen af Spodsbjerg ses fyret. Boligen er idag museum og har åbent alle dage fra 11-16, dog lukket mandag. Foto: 28. september 2013

 Varde til minde om polarforskeren Knud Rasmussen rejst på hans grund:

Varde rejst til minde om Knud Rasmussen. med følgende indskrift: "Danske og grønlandske venner rejste denne varde i året 1936". På den anden side af varden ud mod havet står: "Følelsen af kald fører gennem alle genvordigheder". Udsigt mod nord mod Kattegat. Foto: 28. september 2013

 

Polarforskeren Knud Rasmussens hus som han byggede og boede i fra 1916 til sin død i 1933:

 

Udsigt mod nord mod Kattegat fra indgangen til Knud Rasmussens Hus. Til højre for indgangsdøren er opsat en mindetavle om Knud Rasmussen (1879-1933). Fra huset er der ca. 50-100 meter til kystklinterne ud til Kattegat. Foto: 28.september 2013.

 

Knud Rasmussens hus og grund i Hundested med udsigt mod vest over Isejorden og Kattegat til Rørvig på den anden side af fjorden. Foto: 28. september 2013

 

Mindetavle til højre for hoveddør til Knud Rasmussens Hus i Hundested:

Mindetavle placeret til højre for hoveddør til Knud Rasmussens (1879-1933) Hus i Hundested. Foto: 28. september 2013

Kort over Nordsjælland:

 

Kort over Nordsjælland. Foto: august 2013

 

 

Jeg håber, at jeg med denne artikel kan inspirere dig til at besøge og opleve disse steders skønhed, historie og friskhed.

 

Links:

Kikhavn.dk og læs artiklen “Kikhavn – et fiskerleje på Halsnæs” under Kikhavns historie.

Copyright tekst og fotos Erik K Abrahamsen 2013

All rights reserved

 

Enjoy life – be happy!

 

Melby, den 28. september 2013

De bedste hilsner

Erik


 

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *