Gilleleje Havn en uge efter orkanen Bodils landgang: hverdag i fiskerihavnen, på værftet og oprydning i lystbådehavnen

Gilleleje Harbour a week after hurricane Bodil landing: everyday life in fishing harbour, shipyard and yachting harbour.

Tekst og fotos Erik K Abrahamsen

Orkanen Bodil med en 2 meter høj stormflod og meterhøje bølger ramte hele Nordkysten af Sjælland den 5.-6. december 2013.

 

Gilleleje Havn. Fiskerihavnen en uge efter orkanen Bodils landgang på hele Nordkysten af Sjælland fra Sjællands Odde i vest til Helsingør i øst. Foto: 14. december 2013 af Erik K Abrahamsen

 

Fiskerihavnen og skibsværftet i Gilleleje er beskyttet af meterhøje moler af store granitsten. Disse havneanlæg forhindrede omfattende skader.

I Gilleleje Lystbådehavn var moler og høfder for lave til at modstå den 2 m høje stormflod med 5 meter høje bølger. Hele lystbådehavnen blev overskyllet med ødelagte lystbåde og moler til følge.

 

Klik på fotos og brug din zoomkontrol og du ser dem i fuld skærmstørrelse.

 

Der er fisket fra Gilleleje gennem århundreder. Gilleleje ligger nordligst på Nordkysten af Sjælland lige ud til Kattegat. 

I 1873 blev der bygget et havneanlæg med moler og bolværk. Omkring år 1900 blev havnen udvidet og mange fiskere fiskede og landede deres fangst mest sild og torsk i Gilleleje Havn.

Indbyggerantallet steg fra ca. 1000 i år 1900 til ca. 5000 idag.

 

Gilleleje fiskerihavn:

 

Gilleleje Fiskerihavn. Dagligliv på havnen, hvor fiskere renser deres garn efter endt fiskeri. Foto den 14. december 2013 af Erik K Abrahamsen.

 

Garn på land for rensning, reparation og tørring:

 

Gilleleje fiskerihavn. Garn på land for rensning, reparation og tørring. Foto den 14. december 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Salg af frisk fisk fra fiskerbåd: 

 

 

Gilleleje fiskerihavn. Salg af friske fisk fra fiskerbåd. Foto den 14. december 2013 af Erik K Abrahamsen

 

 Gilleleje Skibsværft:

 

Gilleleje Skibsværft. Gilleleje havn. Foto den 14. december 2013 af Erik K Abrahamsen

 

Gilleleje Skibsværft:

 

Gilleleje Skibsværft. Beskadigede lystbåde forårsaget af orkanen Bodils "landgang" i Gilleleje den 5.-6. december 2013 løftets på kaj for reparation på skibsværftet. Foto den 14. december 2013 af Erik K Abrahamsen

 

Gilleleje Skibsværft:

 

Beskadigede lystbåde fra orkanen Bodils landgang i Gilleleje Havn på kaj ved Gilleleje skibsværft. Foto den 14. december 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Oprydning i den beskadigede lystbådehavn efter orkanen Bodil og den 2 meter høje stormflod med meterhøje bølgers landgang langs hele Nordkysten af Sjælland:

 

Gilleleje Lystbådehavn. Oprydning efter orkanen Bodils landgang den 5.-6. december 2013. Foto den 14. december 2013 af Erik K. Abrahamsen

 

Sejlbåd ødelagt af orkanen Bodil, mens den lå i lystbådehavnen:

 

En sejlbåd som blev ødelagt, da orkanen Bodil og en 2 m høj stormflod ramte Nordkysten af Sjælland.  Her er båden trukket på land ved lystbådehavnen. Foto den 14. december 2013 af Erik K Abrahamsen.

 

Oprydning i Gilleleje Lystbådehavn en uge efter orkanen Bodils “landgang” i Gilleleje Havn:

 

Gilleleje lystbådehavn. Oprydning after skader forårsaget af orkanen Bodil den 5.-6. december 2013. Store dele af landgagnsbroerne i lystbådehavnen er ødelagt. Foto den 14. december af Erik K Abrahamsen

 

Gilleleje lystbådehavn. Skader efter orkanen Bodil den 5.-6. december 2013:

 

Gilleleje lystbådehavn. Skader på landgangbroer forårsaget af orkanen Bodil. I baggrunden ses Gilleje Skibsværft og til højre i billedet ses Gilleleje fiskerihavn. Foto den 14. december 2013 af Erik K Abrahamsen

 

 Gilleleje Lystbådehavn:

 

Gilleleje Lystbådehavn. Udsigt mod nord mod stenmole af granitsten og ødelagte landgangsbroer. Foto den 14. december 2013 af Erik K Abrahamsen

 

Gilleleje Lystbådehavn:

 

Gilleleje Lystbådehavn. Ødelæggelser efter orkanen Bodil med den 2 meter høje stormflod ramte Gilleleje Havn den 5.-6. december 2013. Foto den 14. december 2013

 

Udsigt mod nord mod moler ved indsejlingen til Gilleleje fiskeri- og lystbådehavn:

 

Udsigt ud over Kattegat og molerne ved indsejlingen til Gilleleje Fiskeri- og Lystbådehavn. Foto den 14. december 2013 af Erik K Abrahamsen.

 

Gilleleje Lystbådehavn med skibsværft og fiskerihavn:

 

Gilleleje Lystbådehavn med skader efter orkanen Bodil ramte havnen den 5.-6. december 2013. Udsigt mod syd mod Gilleleje Skibsværft og fiskerihavn til højre i billedet. I horisonten ses Gilleleje by med kirken. Foto den 14. december 2013 af Erik K Abrahamsen

 

Gilleleje strand ligger lige øst for lystbådehavnen, hvis stenmole ses i billedets forgrund:

 

Gilleleje Strand øst for Gilleleje by, lystbådehavn og fiskerihavn. I forgrunden ses molen af store granitsten i Gilleleje lystbådehavn. Foto den 14. december 2013 af Erik K Abrahamsen

 

Klik på fotos og brug din zoomkontrol og du ser dem i fuld skærmstørrelse.

 

Jeg slutter denne artikel med et stemningbille ud over Gilleleje Fiskerihavn:

Gilleleje Fiskerihavn. Udsigt mod nord med skibsproviant- og fiskebutikker i baggrunden. Foto den 14. december 2013 af Erik K Abrahamsen

 

Links:

Gilleleje Havn smadret under stormen www.Localeyes.dk/68218-2849

Se de vilde ødelæggelser i Gilleje Havn www.Localeyes.dk/68428-2849

 

Kort over Nordsjælland:

 

Kort over Nordsjælland. Foto af Erik K Abrahamsen 2013

 

Foto og tekst Copyright Erik K Abrahamsen 2014

All rights reserved

 

Enjoy life- be happy!

 

Melby Nordsjælland, den 11. marts 2014

De bedste hilsner

Erik

Leave a Response