Tur nord om Arresø i Nordsjælland – Pibe Mølle, Annisse, Ramløse, Arrenakke, Besøgsgården “Grønnehavegård”, Arresøkanalen og Arresødal

Summer in Denmark – the road north of Arresø lake in North Sealand with cornfields, farms, old windmill, middle age churches and splendid views.

 

Tekst og fotos Erik K Abrahamsen

 

5. juni 2014

 

Hvedemark ved Annisse i Nordsjælland:

 

Sommer 2014. Kornmark med hvede og i baggrunden til venstre i billedet ses en vinmark på skråningen. Vejen hedder Rørmosevej og forbinder afkørslen fra Hillerød Motortrafikvej vest for Solbjerg Engsø med Helsingevejen længst fremme i billedet og som der fører til Annisse. Foto 5. juni 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Klik på foto’s og brug din zoomkontrol og teksten i fotos højre side forsvinder og du ser dem i fuld skærmstørrelse.

 

Sommer i Danmark er sol, høj blå himmel, store grøngule kornmarker og cyklister overalt på de danske småveje og regionale cykelruter.

 

Kort over Nordsjælland – Map of North Sealand, Denmark:

 

Kort over Nordsjælland. Klik på foto og brug din zoomkontrol og du ser det i fuld skærmstørrelse. Foto august 2013 af Erik K Abrahamsen

 

 Arresø er Danmarks største sø med et samlet areal på 41 km2 og en vanddybde på 4-6 meter.

I Danmarks Stenalder for ca. 6-7ooo år siden var Arresø en fjord med forbindelse i nord til Kattegat, hvor idag Tisvilde Hegn og Asserbo Plantage ligger og i vest forbindelse til Roskilde Fjord.

Landhævninger de sidste 4-5000 år gjorde, at Stenalderhavet trak sig tilbage og det faste land opstod på Halsnæs, i nuværende Asserbo Plantage og Tisvilde Hegn samt området, hvor Frederiksværk ligger idag.

Herved blev Fjorden, hvor nu Arresø ligger til en sø: Arresø med vandtilløb fra bl. Ramløse Å og Pøle Å.

I 1700-tallet var Arresø vandstand 4-5 meter højere end i Roskilde Fjord med store oversvømmelser på agerjordene langs Arresøs søbredder til følge.

Kong Frederik den 4 (Konge i Danmark og Norge 1699-1730) besluttde i 1719 at soldater skulle grave en kanal fra Arresø til Roskilde Fjord.

Arresøkanalen fik et fald i vandstandshøjde fra søen til fjorden på 5 meter. Kraften fra disse vandmasser blev brugt til at drive vandmøller til fabrikation af våben, kanoner og krudt.

Frederiksværk opstod som Danmarks første industriby.

 

Kort over Arresø og Halsnæs med Margueritruten nord om Arresø indtegnet::

 

 

Kort over Arresø og Halsnæs med Margueritruten nord om Arresø indtegnet: Foto af Erik K Abrahamsen

 

Jeg har valgt at køre fra Hillerød Trafikmotorvej (Vej nr. 267) vest for Solbjerg Engsø ad Solbjergvej og Rørmosevej forbi Pibe Mølle, som er en gammel mølle helt bygget af træ:

 

Pibe Mølle:

 

Pibe Mølle ved Rørmosevej syd for Helsinge og øst for Annisse i Nordsjælland. Foto 5. juni 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Rugmark ved Annisse i Nordsjælland:

 

Rugmark ved Annisse i Nordsjælland. Til højre Rørmosevej som skærer Helsingevej bagest i billedet. Midt i billedet ses en vinmark på sydsiden af bakken. Foto 5. juni 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Annisse Kirke er opført i 11-12oo tallet på bakkedragene øst for Arresøen:

 

Annisse Kirke bygget i 11-1200 tallet. Foto 5. juni 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Udsigt mod nord-vest ud over Arresø:

 

Udsigt fra kirkegården til Annisse Kirke i retning nord-west mod Arresø. Foto 5. juni 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Kort over Arresø i Nordsjælland:

 

Arresø er Danmarks største sø med en vanddybde på 4-6 meter og et areal på ca. 42 km2.

Den tilføres vand af bl.a. Pøle Å og Ramløse Å og afvandes gennem Arresøkanalen til Roskilde Fjord.

 

Kort over Arresø i Nordsjælland. Foto 5. juni 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Rug marker langs Præstevej nord for Annisse:

 

Rug mark langs Præstevej nord for Annisse. Foto 5. juni 3014 af Erik K Abrahamsen

 

Præstevej passerer gennem “Bakkelandet” øst for Arresøen og 1 km. nord for Annisse:

Arrenæs er en halvø der ses helt ude i horisonten:

 

Udsigt fra Præstevej over Bakkelandet øst for Arresøen i retning mod vest. Arrenæs halvø ses midt i billedets baggrund. Foto 5. juni 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Ved Arresøens søbred øst for søen :

 

Ved søbredden af Arresø. og tæt på Præstevej. Midt i billedts baggrund ses halvøen Arrenæs. Udsigt i retning mod vest. Foto 5. juni 2014 af Erik K Abrahamsen

 

– Hist hvor vejen slår en bugt

ligger der et hus så smukt:

Bondegård “Trekroner”, Præstevej i Huseby:

 

Bondegård "Trekroner" i Huseby øst for Arresø. Foto 5. juni 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Bondegård “Trekroner” i Huseby:

 

Bondegård "Trekroner" i Huseby øst for Arresø. Foto 5. juni 2014 af Erik K Abrahamsen

 

1 km. længere nordpå ligger Ramløse.

Ramløse Kirke, Helsingevej:

 

Ramløse Kirke bygget i 12oo-tallet. Foto 5. juni 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Fra Ramløse køres langs nordsiden af Arresø  ad Helsingevej (Helsingørvej), (Vej nr. 205) i retning mod Frederiksværk:

 

Udsigt fra Helsingevejen (Vej nr. 205) i retning nord mod Tibirke Bakker og Holløse Bredning:

 

Udsigt fra vejen mellem Ramløse og Frederiksværk mod Tibirke Bakker og Holløse Bredning. Foto 5. juni 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Udmundingen af Ramløse Å i Arresø kun 200 meter fra Helsingevejen (Vej nr. 205) mellem Ramløse og Frederiksværk:

 

Ramløse Å udmunding i Arresø 200 meter fra vejen mellem Ramløse og Frederiksværk. Foto 5. juni 2014 af Erik k Abrahamsen

 

Helsingevej (Vej nr. 205) passerer her Ramløse Å som munder ud i Arresø:

 

Helsingevej (Vej nr. 205) passerer her Ramløse Å ved dets udløb i Arresø. Tisvilde Hegn og Asserbo Plantage ses til højre i billedet, mens Arresø ligger ca. 200 meter væk til venstre i billedet. Foto 5. juni 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Jeg forsætter ad Helsingevej (Vej nr. 205) mod vest til en lille parkeringsplads ved Helsingevej nr. 89-95 lige overfor Besøgsgården “Grønnehavegård”. 

Opstillet plance over området omkring Arrenakke:

 

Plance over området ved Arrenakke. Opstillet på den lille parkeringsplads ved grusvejen, der fører op til Arrenakke Bakkedrag. Området er fredet og KUN for gående. Foto 5. juni 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Herfra går en mindre grusvej op til Arrenakke bakkedrag – 45 meter over havet.

 

Arrenakke er et højdedrag nord for Arresø med udsigt mod syd over søen og halvøen Arrenæs:

Arrenakke ligger nord for Arresø og består af højdedragene Store- og Lille Arrenakke – 45 meter over havet.

 

Udsigt fra Arrenakke mod syd mod Arresø og Arrenæs halvø. Grusvejen på billedet fører fra den lille parkeringsplads ved Helsingevejen helt op på både Store- og Lille Arrenakke - 45 meter over havet og med udsigt til alle 4 verdenshjørner mod Kattegat, Tisvilde Hegn, Arresø og Roskilde Fjord. Foto 5. juni 2014 af Erik K Abrahamsen

 

 Vinmarker på Arrenæs med udsigt i retning vest mod Asserbo Golfbane:

 

Vinmarker på Arrenakke. Udsigt mod vest mod Asserbo Golfbane. Foto 5. juni 2014 af Erik K Abrahamsen

 

 Asserbo Golfbane – putting på bane 14:

 

Arrenakke. Asserbo Golfbane. Der puttes på bane 14. Foto 5. juni 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Golf fra teested bane 15 på Asserbo Golfbane:

 

Golf på Arrenakke. Teested for bane 15 på Asserbo Golfbane. Foto 5. juni 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Kort over Asserbo Golfbane:

 

Kort over Asserbo 18 - hullers Golfbane. Fotop 5. juni 2014 af Erik K Abrahamsen

 

På toppen af Store Arrenakke, 45 m. o h. med udsigt mod vest over vinmarker og Asserbo Golfklub:

 

Store Arrenakke med vinmarker og udsigt mod vest over Asserbo Golfbane. Foto 5. juni 2014 af Erik K Abrahamsen

 

På toppen af Store Arrenakke, 45 m. o h. med udsigt mod nord over Asserbo Plantage, Tisvilde Hegn og Kattegat:

 

Foto fra toppen af Arrenakke i retning ud over Asserbo Plantage, Tisvilde Hegn og Kattegat. Foto 5. juni 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Udsigt fra Arrenakke mod nord mod Asserbo Plantage, Tisvilde Hegn og Kattegat. Foto 5. juni 2014 af Erik K abrahamsen

 

Udsigt mod nordøst fra Store Arrenakke mod Tisvilde Hegn og Kattegat:

 

Udsigt fra Store Arrrenakke 45 meter over havet i retning nord-øst mod Tisvilde Hegn og Kattegat. Foto 5. juni 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Grusvejen ned fra Arrenakke med udsigt Besøgsgården “Grønnehavegård” ud til Helsingevej 0g Arresø ude i horisonten:

 

Udsigt fra Arrenakke mod Besøgsgård "Grønnehavegård" med dannebrog og ud til Helsingevej og med Arresø helt ude i horisonten. Foto 5. juni 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Besøgsgården “Grønnehavegård” ved Arrenakke ved Helsingevejen (Vej nr. 205) mod Vinderød og Frederiksværk:

 

Besøgsgården "Grønnehavegård" ved Arrenakke ved vejen til Vinderød og Frederiksværk. Foto 5. juni 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Besøgsgården “Grønnehavegård” er en 4 – længet bindingsværkgård med stråtag opført 1834.

Gården er åben for offentligheden og har været besøgsgård siden 1999. På gården lever der alle slags husdyr som geder, får, ænder, gæs, marsvin m.m.

Adresse:

Helsingevej 98,

3300 Frederiksværk.

Telf.: 47 74 70 01

 

Besøgsgård ved Arrenakke ud til vejen til Vinderød og Frederiksværk. Foto 5. juni 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Besøgsgård ved Arrenakke. Foto 5. juni 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Gårdsplads i Besøgsgården "Grønnehavegård". Foto 5. juni 2014 af Erik K Abrahamsen
Besøgsgård ved Arrenakke. Foto 5. juni 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Vandbrønd på gårdspladsen i "Grønnehavegård". Foto 5. juni 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Besøgsgården “Grønnehavegård” ved Arrenakke nord for Arresø og 1 km øst for Vinderød i Nordsjælland:

 

Besøgsgård ved Arrenakke. Foto 5. juni 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Besøgsgård "Grønnehavegård" ved Arrenakke. Foto den 5. juni 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Vi kører nu gennem Vinderød mod Frederiksværk og drejer her af ved Arresøkanalen mod Arresødal:

Kort over skovene ved Arresødal og Arresøkanalen:

Klik på foto’s og brug din zoomkontrol og du ser dem i fuld skærmstørrelse.

 

Kort over skovene ved Arresødal og Arresøkanalen. Foto juni 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Kajanlæg ved Arresøkanalen for sejlads med færgen “Frederikke”:

 

Arresøkanalen med afgangskaj for færgen "Frederikke" for sejlads på Arresø. Foto juni 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Arresøkanalen med færgen “Frederikke” for sejlads på Arresø:

 

Arresøkanalen med færgen "Frederikke". Foto juni 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Sti gennem Arresødalskovene ud til udsigtspost over Arresø: 

 

Træbro gennem sivene ud til udsigtspost ud over Arresø. Foto juni 2014 af Erik Abrahamsen

 

 Udsigt mod øst over Arresø fra udsigtpost ved Arresøkanalen:

 

 

Udsigt mod øst ud over Arresø fra Udsigtpost ved Arresøkanalen. Foto juni 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Informationstavle over Arresø:

Klik på foto’s og brug din zoomkontrol og du ser dem i fuld skærmstørrelse.

 

Informationstavle over Arresø. Tavlen er placeret i Udsigtsposten. Foto juni 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Informationstavler i Udsigtsposten:

Fiskehejre – Rørhøne – Blishøne – Toppet Lappedykker – Knopsvane – Sangsvane – Grågås – Gråand – Skeand – Knarand – Krikand – Troldand – Taffeland – Hvinand – Stor Skallesluger:

Klik på foto’s og brug din zoomkontrol og du ser dem i fuld skærmstørrelse.

 

Informationstavle om fuglelivet ved Arresøen. Foto juni 2014 af Erik K Abrahamsen.

 

Informationstavle om fugle- og dyreliv ved Arresø:

 Havørn –  Fiskeørn – Skarv – Svartbag:

 

Informationstavle om fugle- og dyreliv ved Arresø. Foto juni 2014 af Erik K Abrahamsen

 

 Rørdrum – Rørhøg – Skægmejse – Rørsanger – Rørspurv – Mursejler:

 

Informationstavle i Udsigtposten ved Arresø. Foto juni 2014 af Erik K Abrahamsen

 

 Gøg – Nattergal – Lille Flagspætte – Gærdesmutte – Blåmejse – Sumpmejse – Halemejse – Munk – Gransanger – Grønsisken – Snog:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i fuld skærmstørrelse.

 

Informationstavle i Udkigsposten ved Arresø, Arresødal. Foto juni 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Havørn – Fiskeørn – Skarv – Svartbag –  Sølvmåge – Stormmåge – Hættemåde – Fjordterne – Isfugl:

 

Udsigt fra Udkigspost mod syd med halvøen Arrenæs ude i horisonten. Foto juni 2014 Af Erik K Abrahamsen

 

Udsigt fra Udsigtplads ud over Arresø i retning øst Ramløse og Ramløse Kirke helt ude i horisonten:

 

 

Klik på foto’s og brug din zoomkontrol og du ser dem i fuld skærmstørrelse.

 

Udsigt fra Udkigspost ud over Arresø i retning øst mod Ramløse. Halvøen Arrenæs ses til højre i billedet. Foto juni 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Foto og tekst Erik K Abrahamsen Copyright 2014

All rights reserved

 

Enjoy life – be happy!

 

Melby, Nordsjælland den 6. juli 2014

Best wishes

Erik

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *