Tur på Arrenæs – en halvø midt ude i Arresøen med skove, voldanlægget Dronningholm og bronzealderhøjen Store Maglehøj 74 meter over havet

Excursion to Arrenaes – a peninsula in Arresoe Lake with forests, Middle Age Fortress Dronningholm and burial mound Store Maglehøj 74 meter above sea level.

Tekst og foto’s Erik K Abrahamsen

 

Udsigt fra den 74 meter høje Store Maglehøj mod Arrenæs, Auderød Skov og Arresøen:

 

Arrenæs, Nordsjælland. Udsigt fra toppen af Store Maglehøj 74 meter over havet i retning øst ud over Arrenæs, Brederød, Auderød, Auderød Skov og Arresøen. Foto maj 2014 af Erik K Abrahamsen

 

 

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i fuld skærmstørrelse og teksten i billedets højre side forsvinder.

 

Kort over udsigten mod Arrenæs og Arresø fra Store Magelhøj:

 

Kort over udsigten fra Store Maglehøj i retning øst mod Arrenæs og Arresøen. Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i fuld skærmstørrelse. Foto maj 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Halvøen Arrenæs deler Arresøen i en nordlig og sydlig del. Du kommer til området ad hovedvej nr. 16 mellem Hillerød og Frederiksværk  og drejer fra syd af i Kregme og fra nord i Frederiksværk og følger vejen i retning mod Brederød.  

Halvøen er her et kuperet landskab med skove, landbrugsarealer og gravhøje bl. a. Store og Lille Maglehøj.

Fra toppen af den 74 meter høje Store Maglehøj er der udsigt ud over Arresøen og Roskilde Fjord.

 

Kort over Nordsjælland:

 

Kort over Nordsjælland. Foto august 2013 af Erik K Abrahamsen

 

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser det i fuld skærmstørrelse.

 

Følg vejen i retning mod Auderød.  

Kort over Arrenæs “Vandreture i Statsskovene nr.66” udgivet af Naturstyrelsen under Miljøministeriet:

 

Kort over Arrenæs fra folder "Arrenæs Frederiksværk, Vandreture i Statsskovene nr. 66" udgivet af Skov- og Naturstyrelsen under Miljøministeriet. Tak til Naturstyrelsen for lån af dette kort.

 

 

1 km fremme ses et større voldanlæg 70 m x 70 m “Dronningholm” opført af Valdemar 2 Sejr (1202-41) til ære for Dronning Dagmar:

 

Ruiner fra Borganlægget Dronningholm på Arrenæs ud til den nordlige del Arresøen, som ses her tæt på vejen mellem Frederiksværk og Auderød. Foto i retning nord mod Arrenæs og Tisvilde Hegn nord for søen helt ude i horisonten maj 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Kort over Borganlægget Dronningholm med hovedbygning og det store ottekantede tårn – udgravet 1933-39:

 

Kort over Borganlægget Dronningholm fra 1200 - tallet med Hovedbygning, tårn og og 7o m x 70 m stort voldanlæg med volde og voldgrave. Foto maj 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser dem i fuld skærmstørrelse.

 

Dronningholm borganlæg. Det store 70 m x 70 m voldanlæg med høje volde og voldgrave:

 

Drinningholm. Det cirkulære 70 m x 70 m store voldanlæg med volde og voldgrave omkring borgens hovedbygninger og tårn. Foto i retning syd maj 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Arresøen er 41 km2 store med en vandybde på kun 4-6 meter. Søen var i Stenalderen for 6000 år siden en fjord med forbindelse til både Kattegat og Roskilde Fjord. Med gode muligheder for fiskeri har mennesker kunnet ernære sig ved fjordens bredder og kunnet fiske bl. østers og muslinger i det salte vand. Senere landhævninger i Tisvilde Hegn og omkring Asserbo  og Nord for Frederiksværk har afskåret fjorden  fra Kattegat og Roskilde Fjord og Arresø dannedes.

Søen får vandtilløb fra Pøle Å og Ramløse Å og i 16-17oo tallet gav det så mange oversvømmelser på omkringliggende marker enge og jorde, at bønderne pressede på for at få et større og dybere afløb ud til Roskilde Fjord. 

1 1717-19 udgraves Arresø Kanal og de store vandmænder, der opstår ved et fald på 4-6 meter fra sø til fjord blev opdæmmet flere steder i kanalen og udnyttet som vandmøller, som drev store tekniske anlæg for fremstilling af krudt og kanoner.

Sådan opsted Frederiksværk som Danmarks første industriby.

 

Fra Dronningholm Borgruin fortsætter vejen langs Arresøen mod Auderød:

 

Arrenæs med nordlige del af Arresø til venstre i billedet. Vejen der fører fra Frederiksværk mod Auderød. Foto i retning mod øst maj 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Ca. 3 km fremme når vi frem til den 72 ha store Auderød Skov med overvejende løvfældende træer:

 

Auderød Skov. Vejen til højre fører frem til skovens hoveindgang og løber parallelt med Auderød Lejrens gymnastiksal- og Idrætsanlæg for bold- og atletik - tidligere fra 1958-91 Søværnets Eksercerskole. Til venstre fører en vej 400 meter frem til et mindre havneanlæg ud til Arresø, hvor marinesoldaterne lærte sømandskundskab som roning og sikkerhed til søs. Foto maj 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Skoven ligger helt ud til Arresøen bredder og er nabo til Auderødlejren som tidligere var Søværnets Eksercerskole.

Auderødlejren rummer stadig de 9 store mandskabbygninger med plads til ca. 900 marinesoldater. Der ligger stadig et stort idrætsanlæg med gymnastiksal og bold- og atletikbaner samt værksted- og kantinebygninger. Yderligere er der et er stort skydeanlæg med volde samt areal hvor den  tidligere forhindringsbane lå.

 

Fra 19. august 1964 til 25. august 1965 aftjente jeg min værnepligt i Søværnet.

De første 7 uger fra 19. august 1964 til 7. oktober 1964 boede jeg på Søværnets Eksercerskole i Auderød, hvor jeg sammen med 900 andre rekrutter modtog undervisning i Søværnets grunddiscipliner som marinesoldat. I oktober 1964 tog jeg stort kørekort til lastbil og bus med ophold i 3 uger på Flådestation Holmen i København.

Fra 1. november blev jeg udstationeret i Grønland med et 9 måneders ophold som skriver i Operationsrummet på Grønlands Kommando, Flådestation Grønnedal, Grønland indtil 25. august 1965, hvor jeg afsluttede min værnepligt i Søværnet og en måned senere tog “Jorden Rundt på stop 1 år” fra 25.09.1965 til 05.09.1966 med besøg i 35 lande. Jeg tjente til rejsen som sømand i 5 måneder på dansk fragtskib i udenrigsfart på Atlanterhavet, Caribiske hav, Mexicanske Golf, Middelhavet, Rødehavet, Det Arabiske Hav og Persergolfen.

 

Erik Kristian Abrahamsen født 4. august 1945. Her fotograferet som 19 årig marinesoldat i august 1964 i Søværnets Eksercerskole i Auderød,, Nordsjælland.

 

Søværnets Eksercerskole i Auderød i august 1964 – min delings rekrut kammerater venter uden for kompani bygning for afgang til dagens frokost i kantinen på den anden side af eksercerspladsen – i forgrunden vor delings sergent:

Her har jeg fotograferet mine rekrutkammerater.

 

Søværnets Eksercerskole i Auderød august 1964. Rekrutter fra min deling på ialt 12 mand venter på tilladelse fra vor sergent til at gå til frokost i kantinen. I hele vor kompagnibygning i 2 etager boede ialt ca. 100 mand. Foto august 1964 af Erik K Abrahamsen

 

Søværnets Eksercerskole fungerede fra 1958 til 1991, hvor alle rekrutter gennemgik en 7 ugers uddannelse før udstationering på Søværnets Skibe og Marine- og flådestationer.

Fra 1991 til 2008 var Auderødlejren Søværnets Grundskole.

I 2008 ophører Søværnets aktiviter i Auderød Lejren.

 

I november 2009 udsteder Miljøminister Troels Lund Poulsen et landsplandirektiv, der pålægger Auderødlejren med beboelsebygninger, værksted- og kantinebygninger, sportshal og idrætsanlæg at udlægges til fritids- og rekreative formål og aktiviteter for alle.

Se: Søg GOOGLE : “Cirkulære Landsplandirektiv om genanvendelse af Auderødlejren”, Dec. 2009, By- og Landskabsstyrelsen, Naturstyrelsen.

 

400 meter fra Auderød Eksercerskole ligger et mindre havneanlæg  for Søværnets mindre både og robåde, herfra fik vi undervisning i ro teknik og sikkerhed på sø og hav.

 

Denne havn hedder nu “Naturcenter Auderød Havn” og er administreret af Naturstyrelsen under Miljøministeriet.

Naturcenter Auderød Havn er et rekreativt område for sociale aktiviteter for alle mennesker i alle aldre  og blev indviet den 23. august 2014.

 

Havneanlæg ud til Arresø og nabo til Arresø Skov kun 400 meter fra den nu nedlagte Søværnets Eksercersskole (1958-91) og Søværnets Grundskole (1991-2008):

 

Mindre havneanlæg ud til Arresø oprindeligt anlagt og benyttet af Søværnets Eksercerskole, som lå kun 4oo meter herfra. Til højre i billedet se Auderød Skov. Idag hedder havnen: Naturcenter Auderød Havn og er åben for alle mennekser. Foto i retning nord-øst mod Ramløse på den modsatte søbred maj 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Indgangen til Auderød Skov hvor den offentlige vej passerer forbi den tidlige Skovridderbolig:

Auderød Skov administreres af Tisvilde – Frederiksværk statsskovdistrikt, som også administrerer Sonnerup Skov og de statserhvervede 8 stk. landsbrugsejendomme på  Arrenæs, som staten erhvervede fra 1967-76 med henblik på offenlighedens adgang for rekreation og fritidsliv.

 

Auderød Skov. Den tidligere Skoviderbygning. Foto maj 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Kort over Auderød Skov:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i fuld skærmstørrelse.

 

Kort over Auderød Skov. Foto maj 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Følg afmærkede veje og stier gennem skoven ud til Arresø søbredder og Arrenæs Næb med Udkigspost helt ud til søen:

 

Auderød Skov. Afmærket vej gennem skoven til søbred med træbro og udsigtspost. Væltede træer fra stormen Bodil den 5-6. december 2013. Foto maj 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Træbro ved Auderød søbred – udsigt mod Bakkelandet mellem Ramløse og Annisse på Arresøens østside:

 

Træbro ved Arresøen med udsigt mod øst mod Bakkelandet mellem Ramløse og Annisse. Foto maj 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Arrenæs Næb med Udsigtspost og raste- og bålplads:

 

Arrenæs Næb med udsigtspost ud til Arresø. Foto i retning øst maj 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Udsigt ud over Arresø mod nord mod Tisvilde Hegn fra udkigspost på Arrenæs Næb:

 

Udsigt ud over Arresø mod nord mod Tisvilde Hegn fra udsigtspost på Arrenæs Næb. Foto maj 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Udsigt over Arresø mod syd fra udsigtspost på Arrenæs Næb:

 

Udsigt mod syd over Arresø fra udsigtspost på Arrenæs Næb. Foto maj 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Følg små gult afmærkede stier langs søbredden rundt om Arrenæs Næb gennem Auderød Skov:

 

Gult afmærket skovsti gennem Auderød Skov. Foto maj 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Offentlig rasteplads med fri overnatning i åben bjælkehytte med bålsted:

 

Auderød Skov. Åben bjælkehytte til fri afbenyttelse og fri overnatning på rasteplads ved skovsti og kun få meter fra Arresøens søbred. Foto maj 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Og så flot er udsigten fra rastepladsen ud over den sydlige del af Arresø:

 

Auderød Skov. Offentlig rasteplads med åben bjælkehytte for fri overnatning og tilladelse til madlavning over åben ildsted. Foto i retning syd mod Arresø maj 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Jeg følger gult afmærket skovvej tilbage til den offentlige vej ved indgangen til Auderød Skov:

 

Skovvej gennem Auderød Skov. Mange væltede træer efter stormen Bodil i december 2013. Foto maj 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Ad den offentlige vej mellem Auderød og Brederød vender jeg tilbage til parkeringspladen ca. 200 meter fra Store Maglehøj bronzealder gravhøj:

 

Parkeringspladsen ved Brederød og tæt på Store Maglehøj bronzealder gravhøj som ligger i ca. 70 meters højde over havet. Foto i retning vest mod Store Maglehøj i billedets venstre side maj 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Udsigt fra Store Maglehøj – 74 meter over havet i retning syd mod Kregme:

 

Udsigt fra toppen af 74 meter høje Store Maglehøj, Arrenæs. Udsigt mod syd mod Kregme hvor kirken ses i billedets højre side. Foto maj 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Udsigt fra toppen af Store Maglehøj i retning syd-verst mod Rodskilde Fjord:

 

Store Maglehøj. Udsigt i retning syd-vest mod Roskilde Fjord. Foto maj 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Udsigt fra toppen af 74 meter høje Store Maglehøj i retning nord-vest mod Frederiksværks hus tage, Torup, Melby og Kattegat helt ude i horisonten:

 

Udsigt fra toppen af 74 m høje Store Maglehøj, Arrenæs i retning nord-vest mod Frederiksværk hus tage.Torup, Melby og helt ude i horisonten Kattegat. Foto maj 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Jeg afslutter turen med denne udsigt fra Store Maglehøj mod øst mod Arrenæs, Brederød og Arresø:

 

Udsigt fra 74 meter høje Store Maglehøj i retning øst mod Brederød, Arrenæs og Arresø. Foto maj 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i fuld skærmstørrelse.

 

Tekst og fotos Copyright Erik K Abrahamsen 2014

All rights reserved

 

Melby, Nordsjælland den 26. september 2014

De bedste hilsner

Erik

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *