Vandreture i statsskovene – oplev Store Gribsø i Gribskov i Nordsjælland

Mød vandreforeningen Gribskovens Hårde Kerne – en af Danmarks ældste motions- og vandreforeninger startet i 1973 og tæller idag ca. 400 aktive medlemmer.

 

 

 

 

 

 

Tekst og foto’s Erik K Abrahamsen

 

 

 

 

 

 

Store Gribsø i Gribskov i Nordsjælland:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format og teksten i billedets højre side forsvinder.

 

Gribsø, Gribskov i Nordsjælland. Foto i retning syd den 9. juni 2015 af Erik K Abrahamsen
Store Gribsø, Gribskov i Nordsjælland. Foto i retning syd den 9. juni 2015 af Erik K Abrahamsen

 

 

Gribskov i Nordsjælland er Sjællands største skov og dækker et område på ca. 50 km2.

Gribskov ejes af Staten og forvaltes af Naturstyrelsen under Miljøministeriet.

Det er en offentlig skov med adgang for alle til fods, på ski, til hest og på cykel. Der er afmærkede stier og veje overalt i skoven.

 

Den 9. juni 2015 vælger jeg at opleve Store Gribsø og Jættestuen fra Yngre Stenalder ca. 3200 f. Kr., der ligger ud til Helsingevej mellem Kagerup og Hillerød ved 7 km. stenen.

Her ligger en stor parkeringsplads lige overfor Enghavehuset, som er det gamle Skovløberhus bygget i 1870 ´erne. Genopført med stråtag efter brand i 1911.

 

Kort over syd-vestlig del af Gribskov med Store Gribsø og Fruebjerg:

 

Klik på kortet og brug din zoom kontrol og du ser det i stor format.

 

Kort over syd-vestlig del af Gribskov med Store Gribsø og Fruebjerg. Scannet fra folder: "Vandreture i statsskovene Gribsø-Fruebjerg, Gribskov" udgiver af Skov- og Naturstyrelsen i 1989. Tak til Naturetyrelsen for brug af dette kort.
Kort over syd-vestlig del af Gribskov med Store Gribsø og Fruebjerg. Scannet fra folder: “Vandreture i statsskovene Gribsø-Fruebjerg, Gribskov” udgivet af Skov- og Naturstyrelsen i 1989. Tak til Naturstyrelsen for brug af dette kort.

 

Siden 1973 har vandre- og motionsforeningen “Gribskovens Hårde Kerne” haft sit klubhus i Udhuset til Enghavehuset.

Vandreforeningen “Gribskovens Hårde Kerne” blev startet 4. juli 1973 på initiativ af skovløber Jørgen Pedersen, der boede i Enghavehuset.

 

Da jeg forlader Helsingevej og begiver mig ad Enghavevej møder jeg en stor vandregruppe med ialt flere end 50 deltagere, som er på den ugentlige motions- og vandretur hver tirsdag kl. 10-12.

De splitter sig op i mindre grupper med hver sin turfører og fortsætter  ud på ture af forskellig længde og sværhedsgrad – alt afpasset af mobilitet og styrke hos den enkelte seniorer.

 

Deltagere i vandreforeningen “Gribskovens Hårde Kerne” senior vandretræf hver tirsdag kl. 10-12:

 

Vandreforeninge Den Hårtde KereneDeltagere i vandretræf for seniorere
Vandreforeningen “Gribskovens Hårde Kerne” starter ud ved Enghavehuset på vandretræf for seniorer hver tirsdag kl. 10-12. Foto med Enghavehuset  i baggrunden den 9. juni 2015 af Erik K Abrahamsen

 

Planche over vestlige del af Gribskov med Store Gribsø og Fruebjerg:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Planvhe over vestlige del af Gribskov med Store Gribsø og Fruebjerg. Foto den 9. juni 2015 på P-p
Planche over vestlige del af Gribskov med Store Gribsø og Fruebjerg. Foto den 9. juni 2015 på P-plads ved Helsingevej og Enghavevej af Erik K Abrahamsen

 

Enghavehuset – et tidligere skovløberhus opført i 1870 ´erne:

 

Enghavehuset set fra Enghavevej i retning vest med Helsingevej i billedets baggrund. Foto den 9. juni 2015 af Erik K Abrahamsen
Enghavehuset set fra Enghavevej i retning vest med Helsingevej i billedets baggrund. Foto den 9. juni 2015 af Erik K Abrahamsen

 

Jeg fortsætter min tur til fods ad Enghavevej mod Store Gribsø:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Enghavevej, Gribskov, Nordsjælland. PÅ vejen i retning øst mod Store Gribsø. Foto den 9. juni 2015 af Erik K Abrahamsen
Enghavevej, Gribskov, Nordsjælland. På vejen i retning øst mod Store Gribsø. Foto den 9. juni 2015 af Erik K Abrahamsen

 

Her er udsigten fra Enghavevej mod Kammerherrevej i sydlig retning:

 

Udsigt fra Enghavevej mod kammerherrevej i sydlig retning. Foto den 9. juni 2015 af Erik K Abrahamsen
Udsigt fra Enghavevej mod Kammerherrevej i sydlig retning. Foto den 9. juni 2015 af Erik K Abrahamsen

 

Her er jeg fremme ved Store Gribsø, som er 11 m dyb, uden afløb og hvor overskudsvandet fra tilløbsgrøfterne synker videre ned i grundvandet.

Der kan bades i søen med forsigtighed.

100 meter fra Store Gribsø ligger den lokale jernbane mellem Hillerød og Gilleleje/Tisvildeleje. Der er en station – et trinbrædt “Store Gribsø” tæt på søen, hvor toget holder.

Her findes også grillplads, bænke og borde.

 

Store Gribsø, Gribskov i Nordsjælland:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Store Gribsø, Gribskao. Udsigt i sydlig retning den 9. juni 2015 af Erik K Abrahamsen
Store Gribsø, Gribskov. Udsigt i sydlig retning. Foto den 9. juni 2015 af Erik K Abrahamsen

 

På de med gult afmærkede stier rundt om Gribsø møder jeg en af tirsdagens senior vandregrupper “Gribskovens Hårde Kerne”:

Initiativtager til motions- og vandreforeningen “Gribskovens Hårde Kerne” og ham der startede vandreforeningen 4. juli 1973 pensioneret skovløber Jørgen Pedersen ses til højre på foto:

 

Tirsdags Senior vandregruppe Gribskovs Hårde Kerne
Tirsdags Senior vandregruppe “Gribskovens Hårde Kerne” tæt på Store Gribsø. Pensioneret skovløber Jørgen Pedersen ses til højre på foto. Foto den 9. juni 2015 af Erik K Abrahamsen

 

Nu er jeg igen tilbage ved Skovløberhuset på Enghavevej og tæt på Helsingevej. I dette hus boede Jørgen Pedersen, da han arbejdede som skovløber her i Gribskov.

I billedets forgrund ses udhuset som fungerer som klubhus for vandreforeningen “Gribskovens Hårde Kerne”:

 

Enghavehuset med udhus i billedets forgrund. Fot
Enghavehuset med udhus til venstre i billedets forgrund. Udhuset er vandreforeningens klubhus. Foto i retning vest med Helsingevej i baggrunden den 9. juni 2015 af Erik K Abrahamsen

 

Jættestue “Mor Gribs Hule” fra Yngre Stenalder ca. 3200 f.kr. beliggende kun 100 meter syd for Enghavehuset og Enghavevej helt ud til Helsingevej:

Jættestuen blev fundet og udgravet i 1877.

Jættestuen var en stor lukket fællesgrav med store dæksten, som fungerede som tag over gravkammeret.

Hele jættestuen var dækket med græstørv og med adgang til dens indre ad smal kammergang dannet af store kampesten, hvis rester ses i billedets forgrund:

 

Jættestue fra Yngre Stenalder ca. 32oo F.Kr. beliggende 10 meter fra Helsingevej ved Enghavevej. Foto i retning øst den 9. juni 2´15 af Erik K Abrahamsen
Jættestue fra Yngre Stenalder ca. 32oo f.Kr. beliggende 10 meter fra Helsingevej ved Enghavevej. Foto i retning nord den 9. juni 2015 af Erik K Abrahamsen

 

Tekstplade ved Jættestuen:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Tekstplade ved jættestuen fra Yngre Stenalder ca. 3200 F. Kr. Foto den 9. juni 2´15 af Erik K Abrahamsen
Tekstplade ved jættestuen fra Yngre Stenalder ca. 3200 F. Kr. Foto den 9. juni 2015 af Erik K Abrahamsen

 

Jættestuen “Mor Gribs Hule” med Helsingevejen i billedets baggrund:

Til venstre i billedet ses kammergang, som er indgangen til det store fælles gravkammer til højre. Oprindeligt var gravkammeret lukket med store sten og ovenpå dem var der lagt græstørv.

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

Jættesten “Mor Gribs Hule”. Foto i retnig syd med Helsingevejen i billedets baggrund den 9. juni 2015 af Erik K Abrahamsen

 

Og så slutter jeg min tur her i Gribskov med at nyde denne havørn eller måske en fiskeørn, der svæver højt på den blå himmel over Jættestuen ” Mor Gribs Hule” i Gribskov:

 

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Havørn over Gribskao. Foto i retning syd fra Jættestuen ved Helsingevej 2 den 9. juni 2015
Havørn eller fiskeørn over Gribsk0v. Foto i retning syd fra Jættestuen ved Helsingevej 2 den 9. juni 2015 af Erik K Abrahamsen

 

Oversigtskort over syd-vestlig del af Gribskov og Hillerød Kommune:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Oversigtkort over syd-vestlig del af Gribskov og Hillerød kommune. Foto den 9. juni 2015 af Erik K Abrahamsen
Oversigtskort over syd-vestlig del af Gribskov og Hillerød Kommune. Foto den 9. juni 2015 af Erik K Abrahamsen

 

Tavle opstillet i Gribskov ved Helsingevej og Enghavevej:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Tave opstillet i Gribskov ved Helsingevej og Enghavevej, Foto den 9. juni 2015 af Erik K Abrahamsen
Tavle opstillet i Gribskov ved Helsingevej og Enghavevej. Foto den 9. juni 2015 af Erik K Abrahamsen

 

Kort over Nordsjælland:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Kort over Nordsjælland. Foto august 2013 af Erik K Abrahamsen
Kort over Nordsjælland. Foto august 2013 af Erik K Abrahamsen

 

 

Links:

Vandreforeningen “Gribskovens Hårde Kerne”: gribskovenshaardekerne.dk

Naturstyrelsen.dk

gribskovinfo.dk Klik under rubrik “Mindesmærker” og læs om Flyverstenen, Morsestenen, Soldaterstenen og Kulsvierstenen, som alle er mindesmærker fra den tyske besættelse af Danmark 9. april 1940 – 5 . maj 1945.

 

På denne min hjemmeside har jeg skrevet artiklerne (klik på teksten):

Nationalpark Kongernes Nordsjælland – klostre, borge og slotte mellem fjord, hav, søer, åer, marker og skove

The danish Resistance against the German occupation of Denmark 1940-45 under World War 2.

 

 

 

Tekst og fotos copyright Erik K Abrahamsen 2015

All rights reserved

 

Melby, Nordsjælland den 9. juni 2015

De bedste hilsner

Erik

 

Opdateret den 28. marts 2020

2 kommentarer

 1. Hej og tak for jeres inspirerende side, som jeg af og til kikker på med min familie – når turen går til Gribskov – Vi er selv fra Gilleleje

  Vi har fået at vide at der skulle være et spændend sted i skoven der hedder Meretestenen … men vi kan ikke finde nogen information om et sådan sted nogen steder

  Måske i – de kender skoven så godt – kan hjælpe os på vej

  Med venlig hilsen famillien Fohrmann

 2. Kære famile Fohrmann.

  Tusind tak for jeres forespørgsel. Desværre kan jeg ikke hjælpe jer, da jeg ikke kender til Merete-stenen og har aldrig hørt om den.

  Derimod kan jeg fortælle jer om 3 andre mindesten, der alle er placeret i Gribskov: Soldaterstenen, Flyverstenen og Kulsvierstenen.

  Alle 3 sten er sat op til minde om den danske modstandsbevægelse under den tyske besættelse af Danmark under 2. Verdenskrig 9. april 1940 – 5. maj 1945. Gribskov var nedkastningssted for våben og ammunition sendt med fly fra England igangsat af den engelske contra espionage tjeneste SOE (Speciel Operations Executives) i London allerede fra krigens start 1940-41.

  Danske modstands folk opsamlede de nedkastede våben og ammunition midt inde i Gribskov bl.a. kun 200 m fra Smørstenen: Mindesmærke Kulsvierstenen med dato 21. april 1945.

  Soldaterstenen har mindesmærke 28. august 1943, da Regeringen trådte tilbage og tyskerne arresterede Det Danske Forsvar (Hær, Marine og Flyvevåben).

  Flyverstenen har datoen 30. september 1944 indskrevet. Tyskerne arresterede Det danske Politi den 16. september 1944 og fra den dato frem til befrielsen den 5 maj 1945 herskede der anarki og terror overalt i Danmark: Schalbortageaktioner, clearingsmord, sortbørshandel m.m.

  Iøvrigt henviser jeg til min artikel: “The danish resistance agsinst the German occupation of Denmark 1940-45” på denne min hjemmeside Danculture.dk Søg kategori HISTORIE og klik på “Older Entries”.

  De bedste hilsner
  Erik

  Links: Gribskovinfo.dk for yderligere information.

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *