Oplev polarforsker Knud Rasmussens Hus i Hundested – hans boligindretning med tegninger, skulpturer og malerier fra Grønland

Experience polarexplorer Knud Rasmussen´s domicil in Hundested, Denmark – his interior design with drawings, sculptures and paintings from Greenland.

 

Særudstilling om 5. Thule-ekspedition 1921-24, hvor Knud Rasmussen´s ekspeditionsskib “Bele” forliser i Davisstrædet og besætningen reddes af Kongeskibet “Island” med Kong Christian d. 10, Dronning Alexandrine og sønnerne Prins Frederik og Prins Knud ombord under deres besøg i Grønland i 1921.

 

Foto og tekst Erik K Abrahamsen.

 

Polarforsker Knud Rasmussens Hus i Hundested:

På den 25.000 m2 store grund står en mindevarde opført af sten fra Grønland.

 

Polarforsker Knud Rasmussens Hus v som nabo til Spodsbjerg Fyr i Hundested, Nordsjælland, Danmark. Foto i retning vest mod Isefjord og Rørvig den 2. september 2015 af Erik K Abrahamsen.
Polarforsker Knud Rasmussens Hus som nabo til Spodsbjerg Fyr i Hundested, Nordsjælland, Danmark. En mindevarde ses forrest i billedet. Foto i retning vest mod Isefjord og Rørvig den 2. september 2015 af Erik K Abrahamsen.

Klik på foto’s og brug din zoomkontrol og du ser det i stort format og teksten i billedets højre side forsvinder.

 

Polarforsker Knud Rasmussen er født i Ilulissat, tidligere Jakobshavn i 1879, hvor hans far var præst. Hans mormor var halv grønlænder.

Knud boede sine første 12 år i Ilulissat, hvor han lærte og mestrede det grønlandske sprog samt at køre hundeslæde i den barske grønlandske natur.

Familien flyttede til København i 1891, hvor Knud kom i dansk skole og bestod studentereksamen i 1900.

Det var ikke de boglige studier der tiltrak Knud – hans drømme var at opleve og begå sig i naturen og møde dens lokale befolkning.

Efter rejser til Island og Lapland i 1900-01 starter han og deltager i sin første ekspedition 1902-04: Den danske litterære Grønlands-ekspedition.

Efter mange rejser med skib og hundeslæde til Grønlands Nord-, Øst- og Vestkyst og efter ægteskab med Dagmar i 1908 planlægger og udruster Knud Rasmussen  6-7 Thuleekspeditioner fra 1912 frem til sin død i 1933.

Den længste i tid og afstand var 5. Thule-ekspedition fra 1921-24 og har som mål at udforske Inuit kulturen fra Grønland gennem Canada og Alaska helt ud til Stillehavet – en samlet strækning på 18.000 km. Knud Rasmussen og hans ekspeditionsdeltagere Peter Freuchen, etnografen Kaj Birket-Smith, arkæologenTherkel Mathiassen samt et antal polar inuiter rejste med hundeslæder og indsamlede mere en 2o.000 genstande der idag opbevares på Nationalmuseet i København.  For sin forskningsindsats under 5. Thuleskspedition udnævnte København Universitet Knud Rasmussen som æresdoktor.

I 1916 opfører Knud Rasmussen et murstenshus med stråtag tegnet af arkitekt Helge Bojsen-Møller på en 25.000 m2 stor grund, der ligger i Hundested højt oppe på  de 30 m høje kystskrænter ud til Kattegat og Isefjorden.

Fra husets opholds- og arbejdsværelser er der direkte udsigt mod Kattegat, Isefjorden, Rørvig og Sjællands Odde.

Her kan han med sin familie nyde sommeren og kan få ro til at bearbejde sine forskningsresultater og skrive sine litterære værker.

 

Knud Rasmussens Hus med mindevarde og direkte udsigt mod Kattegat, Isefjorden og Rørvig:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Knud Rasmussens Huse med direkte udsigt mod Kattegat, Isefjorden og Rørvig. Rørvigfærge ses på sejlads fra Hundested til Rørvig. Foto den 2. september 2015 af Erik K Abrahamsen
Knud Rasmussens Hus med direkte udsigt mod Kattegat, Isefjorden og Rørvig. I forgrunden mindevarde opført af sten fra Grønland. Rørvigfærgen ses på sejlads fra Hundested til Rørvig. Foto den 2. september 2015 af Erik K Abrahamsen.

 

Indretning på 1. sal – det store arbejdsværelse:

 

Knuds Rasmussens Hus i Hundested. Indretning på 1. sal af hovedhuset med skaivepult og hvileplads. Foto den 2. september 2015 af Erik K Abrahamsen.
Knuds Rasmussens Hus i Hundested. Indretning på 1. sal af hovedhuset med skrivepult og hvileplads. Foto den 2. september 2015 af Erik K Abrahamsen.

 

 

Fotos fra Grønland i “Det store arbejdsværelse” på 1. sal i hovedbygningen:

 

Fotos fra Grønland. Interiør fra "Det store arbejdsværelse" på 1. sal o hovedbygningen. Foto den 2. september 2015 af Erik K Abrahamsen
Fotos fra Grønland. Interiør fra “Det store arbejdsværelse” på 1. sal i hovedbygningen. Foto den 2. september 2015 af Erik K Abrahamsen.

 

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Indretning i “Det store arbejdsværelse” på 1. sal af hovedhuset:

 

Knud Rasmussens Hus. Indretning i Det store arbejdsværelse på 1. sal i hovedhuset. Udsigt mod spisebord og de store vinduer der vender mod nord ud til
Knud Rasmussens Hus. Indretning i Det store arbejdsværelse på 1. sal i hovedhuset. Udsigt mod spisebord og de store vinduer, der vender mod nord ud til Kattegat. Foto den 2. september 2015 af Erik K Abrahamsen.

 

Interiør i “Det store arbejdsværelse” på 1. sal i hovedhuset:

 

Interiør i "Det store arbejdsværelse" på 1. sal i hovedbygningen. Foto den 2. september 2015 af Erik K Abrahamsen
Interiør i “Det store arbejdsværelse” på 1. sal i hovedbygningen. Foto den 2. september 2015 af Erik K Abrahamsen

 

Udsigt mod nord ud over Kattegat fra “Det store arbejdsværelse” på 1. sal i hovedhuset:

 

Udsigt mod nord ud ovver kattegat fra "Det store arbejdsværelse" på 1.sal af hovedbygningen. Foto den 2. september 2015 a
Udsigt mod nord ud over Kattegat og den store mindevarde fra “Det store arbejdsværelse” på 1. sal af hovedbygningen. Foto den 2. september 2015 af Erik K Abrahamsen.

 

 

Interiør i “Det store arbejdsværelse” på 1. sal i hovedbygningen  – fotos fra Grønland:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Tegninger udført af Harald Moltke. Foto 2. september 2015 af Erik K Abrahamsen
Fotos fra Grønland.Interiør i “Det store arbejdsværelse” på 1. sal i hovedbygningen. Foto 2. september 2015 af Erik K Abrahamsen.

 

Interiør i “Det store arbejdsværelse” på 1. sal i hovedhuset:

 

Interiør i "Det store arbejdsværelse" på 1. sal i hovedhuset. Fot den 2. september 2015 af Erik K Abrahamsen
Interiør i “Det store arbejdsværelse” på 1. sal i hovedhuset. Fot den 2. september 2015 af Erik K Abrahamsen.

 

 

SÆRUDSTILLING:

Særudstilling om 5. Thule-ekspedition 1921-24, hvor Knud Rasmussen´s ekspeditionsskib “Bele” forliser i Davisstrædet og besætningen reddes af Kongeskibet “Island” med Kong Christian d. 10, Dronning Alexandrine og sønnerne Prins Frederik og Prins Knud ombord under deres besøg i Grønland i 1921:

 

Planche 1:

“Bele”´s forlis og starten på 5. Thule-ekspedition:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du kan læse teksten tydeligt.

 

Planche i sæeudstilling om Knud Rasmussen 5. Thueskepedition. Foto den 2. september 2015 af Erik K Abrahamsen
Planche i særudstilling om Knud Rasmussen 5. Thule-ekspedition. Foto den 2. september 2015 af Erik K Abrahamsen.

 

Hovedteksten på Planche 1 lyder:

Citat start:

“Bele”´s forlis og starten på 5. Thule- Ekspedition.

Tuxens maleri viser begyndelsen på den 5. Thule- Ekspedition; et uventet møde mellem Kong Christian 10. og om dampskibet “Bele”´s forlis, hvor det blev kongeskibet der reddede de skibbrudne. Knud Rasmussen havde hyret “Bele” til at fragte en stor del af ekspeditionens materialer til sit kommende hovedhvarter på Danske Øen.

Ud for Jakobshavn (Ilulissat) modtog kongeskibet “Island” et nødkald fra “Bele”. Damperen var grundstødt på en klippeø. Forbindelsen blev afbrudt og Kongen besluttede uden tøven at påbegynde eftersøgningen. En tur på sædvanligvis 18 timer blev til tre dages farlig tågesejlads mellem de store isbjerge. “Island” undgik lige akkurat kollision med et kæmpemæssigt isfjeld og – opdagede man –  gik tæt forbi et stort undervandsskær.

Kongeskibet fandt “Bele” strandet på en lav klippetange ved Dark Head (Svartenhuk) og tog besætningen ombord. Kongen måtte opgive de planlagte besøg længere mod nord på grund af forsinkelsen. På vej mod syd mødte kongeskibet igen Knud Rasmussens ekspeditionsskib “Søkongen”, der var på vej mod “Bele”.

Forliset fik store konsekvenser for 5. Thule-Ekspedition. Meget af ekspeditionens udstyr var gået tabt, også byggematerialerne til ekspeditionens hovedkvarter på Danske Øen. “Søkongen” fortsatte sin kurs mod Thule for at hente deltagere og udstyr. Men ekspeditionen blev ramt af flere tragedier. Peter Freuchens kone Navarana døde på vej fra Thule, og fangeren Iggiánguaq døde af den spanske syge i Godthaab (Nuuk). Stærkt forsinket forlod “Søkongen” Grønland den 7. september. (Citat slut)

Knud Rasmussen, Fra Grønland til Stillehavet, 1925:

Citat start:

“Nordgrønland er som alle arktiske Lande kun Festlighed og Skønhed saa længe man har godt Vejr. Naar derimod Uvejr eller det farligste af alt, Taagen, lægger sig over Kysterne, er landet saa absolut blottet for moderne hjælpemidler, at al Sejlads i samme Øjeblik bliver livsfarlig. Men trods Risikoen have Kongen og hele den Kongelige Familie besluttet sig til at dele Kaar med dem, der skulle undsætte “Bele”, og vi fik saaledes straks i begyndelsen af Ekspeditionen et straalende Eksempel givet af selve Ekspeditionens Protektor. Der er derfor Grund til at mindes de enkle, men naturlige Ord, hvormed den forliste, svenske Kaptajn modtog Hans Majestæt, da denne endelig var i Stand til at borde vraget og tilbyde sin hjælp: Deres Majestæt, De er ikke blot Konge, men ogsaa Sømand!”. Citat slut.

Citat fra K0ng Christian 10. dagbog, 18. juli 1921:

Citat start:

“8.45 roede vi selv i Land” … ” og lagde til ved en primitiv Nødhavn på den golde Granitø, hvor de Skibbrudne havde indstalleret sig. I et stort af Presenning og Gulvtæpper konstrueret Telt, indenfor havde (de) lagt Rensdyrskind paa Gulvfladen og henover Madrasser og Sengetøj.”… “Umiddelbart ved Landingsstedet havde de samlet en Mængde proviant under Presenning”…”(de) meddelte at saa godt som alt Ekspeditions-forraad var gaaet tabt ved vandets indtræden i Lasten”…”Tog ud til “Bele”, der saa uskadt ud, men hang med opreven Bund over et klipperev.” …”Tilsyneladende var der intet at se, men alt flød på Dækket, som man var i Færd med at redde. I kamrene nedenunder var alle Tæpper aftagne og alt flød omkring og nærmest gjorde et uhyggeligt indtryk”… “Vandet stod næsten op i Maskinen saa hele Lasten laa under Vand.” Citat slut.

 

Planche 2:

Kongefærden.

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du kan læse teksten.

 

Plance 2. Usatilling om 5. Thuleskspedotion 1921-25. Foto den 15. oktober 2015 af Erik k Abrahamsen
Plance 2. Kongefærden.Udtilling om 5. Thuleekspedition 1921-24. Foto den 15. oktober 2015 af Erik K Abrahamsen.

 

Hovedteksten på Planche 2 lyder:

Citat start:

Kongefærden.

Den 17. juni 1921 stævnede orlogsskibet “Valkyrien” ud fra Københavns havn. Om bord var Kong Christian 10. og Dronning Alexandrine. Kronprins Frederik og Prins Knud samt et større følge. Kongefamilien skulle besøge Færøerne og Island før turen gik videre til Grønland den 4. juli 1921. Fra Reykjavik var DFDS dampskibet “Island” chartret som kongeskib. Anledningen var fejringen af 200-året for den dansk-norske missionær Hans Egedes ankomst til øen i 1721. Grønland var dengang en dansk koloni og lukket land for alle uden tilladelse. Med på skibet var udover Laurits Tuxen også marinemaleren Benjamin Olsen, pressefolk og kongefamiliens gæster.

Kongeskibet kæmpede sig gennem tæt tåge og isbjerge og rundede Kat Farvel i stiv kuling for endelig en sen aften at nærme sig Godthaab (Nuuk). Kajakker og konebåde sejlede skibet i møde. Knud Rasmussen og Peter Freuchen hilste og vinkede fra “Søkongen”.

Modtagelsen i Godthaab (Nuuk) den 10. juli blev en glædelig og bevægende oplevelse. De blev modtaget med jubelråb af grønlændere i festdrager, som fulgte processionen og for første gang hilste på deres regent. Den store folkefest afsluttedes med dans, hvor Knud Rasmussen og Peter Freuchen utrætteligt førte an. Der var fuldt hus, så der blev også danset udenfor, mellem huse og på vejene. Dagen efter slog vejret om. Kongeskibets forbindelse med land blev afskåret og en stor middag på skibet måtte aflyses. Nogle fangere trodsede dog stormen og sejlede i deres kajakker rundt om skibet “Island”. De ville vise Kongen hvad de duede til selv i hårdt vejr.

Efter festlighederne satte kongeskibet kursen nordpå. Den 14. juli besøgte Kongen Godhavn og Arktisk Station på øen Disko. Samme aften sejlede kongeskibet mod Jakobshavn (Ilulissat). Ud for Jakobshavn modtog kongeskibet et nødkald fra dampskibet “Bele”. Den time der skulle bruges før “Island” var klar, brugte Kongen på et meget forkortet folkemøde – grønlænderne ville han ikke skuffe. Kongefærden blev forvandlet til en arktisk redningsekspedition for “Bele”. Citat slut.

 

Den danske maler Laurits Tuxen (1853-1927) var inviteret med på kongeskibet af Kong Christian 10 for at dokumentere kongefamiliens første rejse til Grønland i 1921.

 

Efter “Bele”´s forlis i Davisstrædet hvor Kongeskibet “Island” redder hele besætningen malede Laurits Tuxen maleriet: 

 

“Knud Rasmussen på vej med Søkongen i Davisstrædet”. 67 x 120 cm. Sign. L. Tuxen 1921.

 

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Maleri af Laurits Tuxen: Knud Rasmussen på vej med Søkongen i Davisstrædet". 67 x 120 cm. Sign. L. Tuxen 19
Maleri af Laurits Tuxen: “Knud Rasmussen på vej med Søkongen i Davisstrædet”. 67 x 120 cm. Sign. L. Tuxen 1921. Udsnit. Foto den 2. september 2015 af Erik K Abrahamsen.

 

Planche 3:

“Knud Rasmussen på vej med Søkongen i Davisstrædet”.

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Særudstilling. Planche 3. Foto den 2. september 2015 af Erik K Abrahamsen
Særudstilling. Planche 3. Foto den 2. september 2015 af Erik K Abrahamsen.

 

Planche 3:

“Knud Rasmussen på vej med Søkongen i Davisstrædet”.

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du kan læse teksten tydeligt.

 

Planche 3: "Knud Rasmussen på vej med Søkongen i Davisstrædet. Foto den 2. september 2015 af Erik K Abrahamsen.
Planche 3: “Knud Rasmussen på vej med Søkongen i Davisstrædet”. Foto den 2. september 2015 af Erik K Abrahamsen.

 

Hovedteksten på Planche 3 lyder:

Citat start:

Kong Christian 10. besøgte i 1921 Grønland. Det var det første besøg af en dansk regent. Samme år indledte Knud Rasmussen sin berømte 5. Thule-ekspedition under protektion af majestæten selv. Begge begivenheder markerede Hans Egedes mission til Grønland 200 år tidligere.

I 1920 bestilte Knud Rasmussen og “Komiteen for Handelsstationen “Kap York” en motorskonnert fra Nakskov Skibsværft. “Søkongen” blev sat ind på sejladsen af gods og personer til Kap York og betjente på den måde handelsstationen i Thule, smo Knud Rasmussen anlagde i 1910. Skonnerten fik ikke den mest lovende jomfrusejlads. På dets første sejlads fra København var skibet udsat for to ulykker. I 1921 skulle skibet for første gang fungere som ekspeditionsskib for 5. Thule-Ekspedition, og også her fik skibet motorstop, så sejlene måtte sættes. “Søkongen” blev trods vanskeligheder i begyndelsen en nærmest legendarisk Grønlandssejler.

Kongen fulgte Knud Rasmussens ekspeditioner nøje. Derfor bad han Tuxen male netop dette motiv til sin egen samling. Det understreger kongefamiliens interesse for Knud Rasmussen og for Grønlandsforskningen. Efter hjemkomsten fra Grønland blev maleriet hængt op i Kongens sommerresidens “Klitgaarden” ved Skagen, og gik siden i arv til arveprins Knud og hans famile.

Da maleriet i 2014 blev sat til salg, lykkedes det Knud Rasmussens Hus at erhverve det med støtte fra Kulturstyrelsen og Hundested Lokal-historiske Forening. Dermed er maleriet nu blevet offentligt tilgængeligt og er med til at fortælle historien om kongefærden, skibet “Bele”´s forlis og starten på 5. Thule-Ekspedition. Citat slut.

 

Særudstilling om 5. Thule-ekspedition:

Montre.

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du kan læse teksterne i montren.

 

Montre i særudstilling om 5. Thuelskepedition 1921-24. Fot den 2. september 2015 af Erik K Abrahamsen.
Montre i særudstilling om 5. Thule-ekspedition 1921-24. Foto den 2. september 2015 af Erik K Abrahamsen.

 

Interiør i dagligstuen i hovedhuset:

Udsigt mod nord ud mod Kattegat fra dagligstuen i stueetagen:

 

Udsigt mod nord mod Kattegat fra dagligstuen i stueetagen i Knud Rsamussens Hus. Foto den 2. september 2015 af Erik K Abra
Udsigt mod nord mod Kattegat fra dagligstuen i stueetagen i Knud Rsamussens Hus. Til venste ses buste af Knud Rasmussen. Foto den 2. september 2015 af Erik K Abrahamsen

 

Buste af Knud Rasmussen opstillet i dagligstuen:

 

Buste af Knud Rasmussen opstillet i dagligstuen i Knud Rasmussens Hus. Foto den 2. september 2015 af Erik K Abrahamsen.
Buste af Knud Rasmussen opstillet i dagligstuen i Knud Rasmussens Hus. Foto den 2. september 2015 af Erik K Abrahamsen.

 

Fotos af Knud Rasmussen i Gallerigangen, som forbinder Hovedhuset med Annekshuset i Knud Rasmussens Hus i Hundested:

 

Fotos af Knud Rasmussen ophængt i Gallerigangen som forbinder hovedhuset med annekshuset, Knud Rasmussen Hus. Foto een 2september 2015 af Erik K Abrahamsen
Fotos af Knud Rasmussen ophængt i Gallerigangen som forbinder hovedhuset med annekshuset. Knud Rasmussen Hus. Foto den 2. september 2015 af Erik K Abrahamsen.

 

Jeg vil slutte min artikel med dette foto:

 

– indgangen til Knud Rasmussen Hus – Museum og mindestuer og udsigten  mod nord ud over Kattegat:

 

Indgang til Knud Rasmussens Hus - museum og mindestuer. Foto iretning nod mod Kattegat. Foto den 2. september 2015 af Erik K Abrahamsen.
Indgang til Knud Rasmussens Hus – museum og mindestuer. Foto i retning mod Kattegat. Foto den 2. september 2015 af Erik K Abrahamsen.

 

Jeg håber, at du har fået en god og spændende oplevelse.

Særudstillingen om 5. Thule-ekspedition 1921-24, hvor Knud Rasmussen´s ekspeditionsskib “Bele” forliser i Davisstrædet og besætningen reddes af Kongeskibet “Island” med Kong Christian d. 10, Dronning Alexandrine og sønnerne Prins Frederik og Prins Knud ombord under deres besøg i Grønland i 1921 slutter det sidste dag i efterårsferien´s  uge 42,

– og som også er den sidste åbningsdag i år for Knud Rasmussens Hus´s Museum og mindestuer: søndag den 18. oktober 2015.

 

Foto og tekst copyright Erik K Abrahamsen 2015

All rights reserved

 

 

Melby, Nordsjælland den 2. september 2015

De bedste hilsner

Erik

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *