Vinter 2017 – Tibirke Bakker i Nordsjælland står i rene linier i sne, sol og blå himmel med unik udsigt til Arresø og omliggende landbyer og kirker

Winter 2017 – Tibirke Bakker (range of hills) in North Sealand stands with clean lines in snow, sunshine and blue sky with an unique view to Lake Arresoe and surrounding villages and churches.

 

Tekst og foto’s Erik K Abrahamsen.

 

 

 

 

Udsigt fra Tibirke Bakker mod Arresø:

Klik på foto og brug din zoom control og du ser det i stort format og tekst i foto´s højre side forsvinder.

 

Tibirke bakker. Udsigt i retnig syd mod Arresø
Tibirke Bakker. Udsigt i retning syd mod Arresø: Foto den 12. februar 2017 af Erik K Abrahamsen.

 

 

Tibirke Bakker er en del af et stort morænelandskab i Nordsjælland dannet under og efter Den Sidste Istid for ca. 12-15.000 år siden. En stor isgletcher dækkede store dele af Danmark og skubbede store mængder sand, grus og sten frem og tilbage, hvorved morænebakker og tunneldale dannedes.

Stenalderhavet for ca. 6-8.000 år siden omsluttede de store bakkedrag i Tisvilde Hegn og Tibirke Bakker og en stor fjord skød mod syd og med forbindelse til Kattegat. Ved senere landhævninger mellem Melby Overdrev og Asserbo Plantage omskabtes fjorden til en indsø: Arresø.

Tibirke Bakker består idag af 3 store langstrakte moræne højdedrag. Det højeste med toppunkt “UDSIGTEN” ligger 57 m over havet. De to andre moræne højdedrag har højder på ca. 42 og 48 m over havet.

 

Fritidsbolig i Tibirke bakker:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og de ser dem i stort format.

 

Fritidsbolig opført i materisle
Fritidsbolig opført i materialer der er underlagt vedtagne servitutter. Alle huse skal have stråtag. Foto den 12. februar 2017 af Erik K Abrahamsen.

 

Omkring 1916 havde et boligspekulations firma planer om at udstykke Tibirke Bakker og opføre bebyggelser på de 3 store bakketoppe. Denne plan blev forhindret af 2 fremsynede mænd, som dannede et konsortium, hvis servitutter skulle regulere alle udstykninger, bebyggelser og naturpleje til beskyttelse of Tibirke Bakkers enestående natur.

I 1944 overgik konsortiets servitutter til Tibirke Bakker Grundejerforening og Danmarks Naturfredningsforening som fremover og ved gensidig aftale varetager ansvaret for naturpleje og en stram regulering af yderligere udstykninger og bebyggelser: ingen bebyggelser omkring de 3 store bakkedrag og fældning af selvsåede skovvækst (bl.a. birk, fyr og krat) for at bevare morænebakkernes rene linier.

I 1957 blev 75 Ha i Tibirke Bakker fredet og i en aftale “Plejeplan 1957” mellem Tibirke Bakker Grundejerforening og Danmarks Naturfredningsforening besluttedes, at de 2 parter skulle mødes hver femte år for at vurdere selvsået skovvækst i bakkerne med henblik på reguleret og nænsom skovfældning. Denne aftale er i 2007 afløst af “Plejeplan 2007”, hvor reguleringen af selvsået skovvækst sker i samarbejde med Gribskov Kommune.

 

Offentlig sti fra Bækkebrovej til “Udsigten” 57 m o.h. på den højeste morænebakke:

 

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og de ser dem i stort format.

 

Tibirke bakker. Morænebak med en højde på ca. 48 m o.h. Til venstre fritidsbolig. Midt i billedet ses den offentlige sti som går fra Bækkebrovej op til den højeste morænebakke
Tibirke Bakker. Til højre morænebakke med en højde på ca. 48 m o.h. Til venstre fritidsbolig. Midt i billedet ses den offentlige sti, som går fra Bækkebrovej op til 57 m o.h. “Udsigten” af den højeste morænebakke. Foto i retning nord den 12. februar 2017 af Erik K Abrahamsen.

 

Idag står morænebakkerne i Tibirke Bakker smukkere end nogensinde. For 2 år siden blev mange kubikmeter selvsåede træer fældet og den smukke og naturlige plantevækst lyngen på bakkedragene har spredt sig overalt.

 

Idag søndag den 12. februar beslutter jeg mig at køre de 13 km fra mit hjem i Melby til Bækkebrovej, som ligger lige nedenfor og går som landevej langs med Tibirke Bakker mellem Arresø og Tisvilde.

Fra Bækkebrovej 38 går en sti op gennem terrænet mod alle 3 bakkedrag. Fra det højeste punkt “Udsigten”, 57 m o.h. er der en enestående udsigt mod vest, syd og øst mod Frederiksværk, Arresø, Ramløse – ja helt til Kullen i Sverige.

Her følger min foto historie denne søndag med temperatur under frysepunktet den 12. februar 2017:

 

Udsigt over Tibirke Bakker mod syd med med offentlig sti fra Bækkebrovej op til “Udsigten” – 57 m o.h.:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og de ser dem i stort format.

 

Tibirke Bakker
Tibirke Bakker med offentlig sti  (Midt i billedet) fra Bækkebrovej op til “Udsigten”. Foto i retning syd den 12. februar 2017 af Erik K Abrahamsen.

 

Tibirke Bakker – udsigt mod Arresø ofg Frederisværk helt ude i horisonten:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og de ser dem i stort format.

 

Udsugt mod vest til Arresø og Frederiksværk ude i horisonten.
Tibirke Bakker. Udsigt mod vest til Arresø og Frederiksværk helt ude i horisonten. Foto den 12. februar 2017 af Erik K Abrahamsen.

 

Tibirke Bakker – Udsigt mod Ramløse, Ramløse Kirke og Ramløse Mølle og Arresø:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og de ser dem i stort format.

 

Tibirke bakker
Tibirke Bakker. Udsigt i retning syd mod Ramløse med kirke og mølle. Til høje ses Arresø. Foto den 12. februar 2017 af Erik K Abrahamsen.

 

Tibirke Bakker – udsigt mod syd med Bækkebrovej midt i billedet neden for morænebakken:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og de ser dem i stort format.

 

Tibirke Bakker
Tibirke Bakker. Udsigt mod syd med Bækkebrovej neden for morænebakken. Foto den 12. februar 2017 af Erik K Abrahamsen.

 

Tibirke Bakker – udsigt mod Tibirke Bakker højeste morænebakketop “Udsigten” 57 m o. h.:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og de ser dem i stort format.

 

Tibirke bakke. Udsigt mod højeste punkt på morænebakk 57 m o.h. Foto i retning nord den 12.
Tibirke Bakker. Udsigt mod højeste punkt på morænebakke 57 m o.h. Foto i retning nord den 12. februar 2017 af Erik K Abrahamsen.

 

Tibirke Bakker – vue fra “Udsigten”, 57 m o.h. mod Arresø:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og de ser dem i stort format.

 

Tibirke Bakker. Udsigt mod Arresø fra udsigten 57 m o.h. i retning syd-vest.
Tibirke Bakker. Udsigt mod Arresø fra udsigten 57 m o.h. i retning syd-vest. Foto den 12. februar 2017 af Erik K Abrahamsen.

 

Tibirke Bakker – vue fra “Udsigten”, 57 m o.h. mod Arresø:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og de ser dem i stort format.

 

Tibirke bakker
Tibirke Bakker. Udsigt fra højeste punkt “Udsigten” mod Arresø. Foto i retning syd-vest den 12. februar 2017 af Erik K Abrahamsen.

 

Tibirke Bakker – udsigt mod syd mod den tilisede Holløse Bredning – et fredet fuglereservat:

På “Udsigten” møder jeg en familie med sneslæder:

 

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og de ser dem i stort format.

 

Tibirke bakker. PÅ toppen af udsigten 57 m o.h.
Tibirke Bakker. På toppen af udsigten 57 m o.h. med udsigt mod syd mod den tilisede Holløse Bredning. Foto den 12. februar 2017 af Erik K Abrahamsen.

 

Tibirke bakker – vue fra Udsigten mod syd-øst mod Holløse Bredning og offentlig sti, hvor der er plads til en ca. 50 m slædetur ned ad bakken:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og de ser dem i stort format.

 

Tibirke Bakker. Udsigt fra højeste punkt mod syd-øst
Tibirke Bakker. Udsigt fra højeste punkt mod syd-øst med Holløse Bredning til hørje på foto. Foto den 12. februar 2017 af Erik K Abrahamsen.

 

Tibirke Bakker – vue fra “Udsigten”, 57 m o.h. mod øst mod Kullen i Sverige:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og de ser dem i stort format.

 

Tibirke bakker
Tibirke Bakker. Udsigt fra toppen af morænebakke “Udsigten” mod øst til Kullen i Sverige. Foto den 12. februar 2017 af Erik K Abrahamsen.

 

Tibirke Bakker – udsigt mod top af største morænebakke “Udsigten”, 57 m o.h.

–  og offentlig sti med mindre slædebakke ses på stien:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og de ser dem i stort format.

 

Tibirke bakker - vue til højeste punk "Udsigten" 57 m o.h. Foto i retning vest den
Tibirke Bakker – vue til højeste punkt “Udsigten” 57 m o.h. Foto i retning vest med den lille slædebakke på den offentlige sti den 12. februar 2017 af Erik K Abrahamsen.

 

Tibirke Bakker – udsigt mod top af største morænebakke “Udsigten”, 57 m o.h. 

–  og offentlig sti med mindre slædebakke ses på stien:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og de ser dem i stort format.

 

Tibirke Bakker. Vue mod "Udsigen", 57 m o.h. med lille slædebakke på den offentlige sti. Foto i retning vest den 12. februar 20+17 af Erik K Abrahamsen.
Tibirke Bakker. Vue mod “Udsigten”, 57 m o.h. med lille slædebakke på den offentlige sti. Foto i retning vest den 12. februar 2017 af Erik K Abrahamsen.

 

Tibirke Bakker.

På vej ned fra “Udsigten” ad offenlig sti til Bækkebrovej passerer jeg dette smukke fritidshus:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og de ser dem i stort format.

 

Tibirke Bakker. Fritidshus mellem morænebakker. Foto mod syd den 12. februar 2107 af Erik K Abrahamsen.
Tibirke Bakker. Fritidshus mellem morænebakker og tæt på offentlig sti. Foto mod syd den 12. februar 2107 af Erik K Abrahamsen.

 

Tibirke Bakker.

– og fra Bækkebrovej  ser jeg op mod morænebakker og 2 fritidshuse.

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og de ser dem i stort format.

 

Tibirke Bakker. Vue fra Bækkebrovej mod morænebakker og 2 fritidshuse med oblgatorisk stråtag. Fotoden 12
Tibirke Bakker. Vue fra Bækkebrovej mod morænebakker og 2 fritidshuse med oblgatorisk stråtage. Foto den 12. februar 2017 af Erik K Abrahamsen.

 

Jeg håber, at jeg har givet dig inspiration til at opleve Tibirke Bakker – et af de smukkeste naturområder i Danmark.

 

Link: Grundejerforeningen tibirkebakker.dk

 

 

Foto og tekst Copyright Erik K Abrahamsen 2017

All rights reserved.

 

 

Melby, Nordsjælland den 13. februar 2917

 

De bedste hilsner

Erik

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *