Jesus taler med Nikodemus om Guds Rige og om “at blive født påny”

Jesus talks to Nicodemus about The Kingdom of God and “to be born again”. Følgende tekst har jeg skrevet i maj måned 1988 og offentliggøres her for første gang. Teksten handler om Jesus møde med Nikodemus som er jødisk lærd og medlem af det jødiske råd og er omtalt i Johannesevangeliet, kapitel 3 vers 1-21.… Læs mere Jesus taler med Nikodemus om Guds Rige og om “at blive født påny”

Åndelig vejledning i sjælesorg og samvittighed

Spiritual guidance in cure of souls and conscience. Hvordan forstås sjælesorg og samvittigheden i kristen sammenhæng? Tekst og fotos Erik K Abrahamsen Følgende tekst har jeg skrevet i december 1987 og offentliggøres her for første gang: For at forstå begreberne sjælesorg og samvittighed er det nødvendigt at kende Bibelens lære om: Hvad er et MENNESKE?… Læs mere Åndelig vejledning i sjælesorg og samvittighed

Fadervor – bønnen der udtrykker alt i relationen mellem Gud og mennesket

Our Father – The  Lord´s Prayer which express all in the relationship between God and mankind. Fadervor er den vigtigste bøn, som Jesus lærer sine disciple dengang og til alle tider. Bønnen er en del af Jesus undervisning i Bjergprædiken i Matthæusevangeliet kapitel 5-7. Tekst og foto af Erik K Abrahamsen. Da Jesus så skarerne,… Læs mere Fadervor – bønnen der udtrykker alt i relationen mellem Gud og mennesket