Jesus taler med Nikodemus om Guds Rige og om “at blive født påny”

Jesus talks to Nicodemus about The Kingdom of God and “to be born again”. Følgende tekst har jeg skrevet i maj måned 1988 og offentliggøres her for første gang. Teksten handler om Jesus møde med Nikodemus som er jødisk lærd og medlem af det jødiske råd og er omtalt i Johannesevangeliet, kapitel 3 vers 1-21.… Læs mere Jesus taler med Nikodemus om Guds Rige og om “at blive født påny”