Stamtavle over Lieuntenant Andreas Wulff (1691-1744) efterkommere

 

Genealogical table of Lieutenant Andreas Wulff (1691-1744) and his descendants

Stamtavle over Familien Wulff og dens Sidelinier samlet og udgivet af L. E. Wulff, København 1893

 

 

Tekst og fotos Erik K Abrahamsen

 

 

 

 

 

 

 

Løjtnant Andreas Wulff´s søn Christian Frederik Andreas Wulff (1736-1809) mister sin mor som 3-årig og sin far som 8-årig.

Han er 9 år gammel, da han i 1745 bliver optaget på Det Kongelige Waisenhus for forældreløse børn på Nytorv i København.

Det Grønlandske Pakhus på Christianshavn:

 

Udsigt fra Skuespilhuset mod Grønlands Handels Plads med Det grønlandske Pakhus midt i billedet.. Pakhuset er tegnet og bygget af J. C. Conradi i 1766-67 som et 4-etages pakhus med 16 fag. Fra denne handelsplads blev der lastet og losset varer til og fra Grønland, Island og Færøerne helt fra til 1970´erne. Den 1. september 1768 startede min tip-tip-tipoldefar Christian Frederik Andreas Wulff (1736-1809) som pakhusskriver ved den Grønlandske Handels Plads.Til højre i billedet ses det snoede spir tegnet og opført af Laurids de Thurah 1749-54 på Vor Frelsers Kirke (Opført 1682-96 af Lambert van Haven (1630-95) som hans hovedværk). Foto: Erik K Abrahamsen 2010

I 1724 åbner Kong Frederik den 4. Det Kongelige Wajsenshus, som det offentliges hjem for forældreløse børn af alle stænder.

Det var en imponerende bygning med 4 fløje med kirke, der vendte ud mod Nytorv og med boglade og apotek med direkte adgang fra Nytorv. Hele Det Kongelige Vajsenhus nedbrændte under den store brand i  København i 1795.  På dets plads står idag Domhuset tegnet og opført af arkitekt C. F. Hansen 1803-04.

Christian Frederik Andreas Wulff bor og får undervisning på det Kongelige Vajsenhus fra 1745-51. Den 15. april 1751 rejste han som 15 årig  i den grønlandske Handels Tjeneste til kolonien Christianshaab  Grønland. I ovennævnte stamtavle skriver hans oldebarn Louis Emil August Wulff (1850-1921):

– “1757  forflyttet til Kolonien Sydbay som Assistent ved handelen. 1764 Kjøbmand ved Kolonien Holsteinsborg. Forlod 2-8-1767  Grønland og kom 7-10 s. A. til Kjøbenhavn. 1-9-1768 pakhusskriver ved den Grønlandske handel i Kjøbenhavn. Absolverede s. A. examen juridicum (exam. juris)”.

Det Grønlandske Pakhus på Christianshavn:

 

Den Grønlandske Handels Pakhus på Christianshavn. Bygget 1766-67 s i 4 etager og 16 fag af J. C. Conradi. Her blev Christian Frederik Andreas Wulff (1736-1809) ansat som pakhusskriver i 1768 efter at have arbejdet som købmand i Grønland fra 1751-67. Idag ligger restauranten NOMA i Det Grønlandske Pakhus.  Foto: 2010

I 1769 gifter Christian Frederik Andreas Wulff (1736-1809) sig med Bodil Cathrina Jacobsen (1746-1805).

Stamtavlen følger 4 af deres børn:

Jens Andreas Wulff (1772-1851), Grosserer gift med Olivia Lange (1785-1843), 11 børn

Christian Frederik Wulff, (1774-1832) Krigsraad og Grosserer gift 1. gang 1799 med Marie Charlotte Ebbesen (1777-1815) og 2. gang 1821 med Inger Marie Blichfeldt (1794-1848), 9 børn

Hans Emanuel Wulff (1776-1857), Kommandør og Overlods gift 1. gang 1807 med Anna Maria Søderberg (1788-1824) og 2. gang 1824 med Charlotte Abigael Kofoed (1793-1865), 12 børn

Ane Davine Bolette Wulff (1783-1856) gift 1812 med Isenkræmmer Jørgen August Ebbesen (1778-1839), 4 børn

Brockdorff Palæ på Amalienborg Slotsplads og med statuen af Kong Frederik den 5:

 

Brockdorff Palæ, Amalienborg Slotsplads. Bygget af Joachim von Brockdorf (1695-1763) i 1760 og købt af Kong Frederik den 5 i 1765. Blev i 1767 indrettet som Landkadetakademi og fra 1788 som Søkadetakademi. Her gik begge mine tipoldefædre Emil Andreas Wulff (1811-90) og Nicolai Elias Tuxen (1810-1891) i samme klasse og uddannet som søofficerer med udnævnelse til secondløjtnanter i 1829. Chef for Søkadetakademiet var Kommandør P. F. Wulff (1774-1842), som boede i palæet sammen med sin hustru Henriette Wulff f. Weinholdt og deres 4 børn. Da H. C. Andersen (1805-75) kom til København som 14-årig i 1819 hjalp  P. F. Wulff og hustru den unge digterspire med at falde til i København  og fik omsorg, modspil og varme venskaber med de 2 børn Hanne Henriette (Jette) Wulff (1804-58) og Christian Nicolai Wulff (1810-56). I dag er Brockdorffs Palæ gennemrenoveret (2004-10) og bolig for Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary og deres 4 børn. Foto: 2010

I 1811 fødes min tipoldefar Kommandør Emil Andreas Wulff (1811-90)som søn af ovennævnte Christian Frederik Wulff (1774-1832) og Marie Charlotte Ebbesen (1777-1815). I 1823 starter han som Søkadet på Søkadetakademiet i Brockdorffs Palæ og går i samme klasse som min anden tipoldefar Kommandør Nicolai Elias Tuxen (1810-1891). Begge mine tipoldefædre  Emil Andreas Wulff og Nicolai Elias Tuxen bliver begge Sekondløjtnanter i 1829. Deres to børnebørn Flemming G. Wulff (1890-1955) og Yvonne Tuxen (1894-1987) bliver gift i 1915 og deres datter Birthe Ursula Wulff (1916-2000) er min mor.

Slægten Wulff og slægten Tuxen indgiftes i ægteskabet mellem Flemming G. Wulff og Yvonne Tuxen og deres børn Birthe Ursula og Gyrithe:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

Flemming G. Wulff og hans hustru Yvonne født Tuxen med deres 2 børn: Min mor Birthe Ursula til venstre og hendes lillesøster Gyrithe til højre i barnevognen. Corselitze sommeren 1918. Godset Corselitze på Falster ejes af Det Classenske Fideikommis. Louis Emil Wulff  var medlem Det Classenske Fideikommis´s Direktion og kunne derfor benytte Corselitze som sommerresidens. Foto: 1918 af Hertha Wulff (1891-1946) som i 1920 blev gift med Kgl. Bygningsinspektør arkitekt Thorvald Jørgensen (1867-1946).

Min morfar Flemming G. Wulff´s far er Louis Emil August Wulff (1850-1921) og hans mor er Anna Catharina Frederikke Kiær (1854-1919).

Det er således min oldefar  Departementschef i Landbrugsministeriet (1896-1919) L. E. Wulff (1850-1921) som har samlet og udgivet nedennævnte stamtavle over Familien Wulff:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

L. E. Wulff (1850-1921), Departementschef i Landbrugsministeriet 1896-1919. Her sidder Louis Emil Wulff i sit arbejdsværelse i sin bopæl Amaliegade 40, København i 1906. Foto: Hertha Wulff (1891-1946)

Dokumentation:

“Stamtavle over Familien Wulff og dens Sidelinier, Samlet og udgivet af L. E. Wulff, Fuldmægtig og Expeditionssekretær i Indenrigsministeriet, Trykt som Manuskript, Kjøbenhavn, Martius Truelsens Bogtrykkeri, 1893”, 20 sider plus 4 oversigtsplancher:

Scannet fra mit eksemplar af Stamtavlen.

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

Stamtavle over Familien Wulff. Forside.

 

Stamtavle over Familien Wulff. På denne side optræder bl. a. følgende familier: Krummenauen, v. Jurgensen, Thaae, Biermann, Hansen, Nielsen og Tegner.

På ovennævnte side 5 findes bl. a følgende personer:

Catharina Maria Krummenauen (død 1739), David Christian Emanuel Wulff (1728-1808), Lyder v. Jürgensen (1767-1806?), Claus Jørgen Thaae (1762-1812), David Christian Frederik Thaae (1802-71), Christiane Marie Biermann (1830-80) Athalie Frederikke Henriette Thaae (1832-88), Andreas Hansen (1823-62) og Isak Wilhelm Tegner (1815-93).

Stamtavle over Familien Wulff. På denne side optræder bl.a. følgende familier: Arntsen, Jacobseb, Kyhn, Sand og Esskilsen

På ovennævnte side 6 optræder bl. a. følgende personer:

Isak Frederik Wilhelm Tegner f. 1866, Jens Andreas Thaae f. 1833, Carl Ferdinand Thaae (1804-77), Anna Cathrine Arntsen f. 1812, Christian Frederik Andreas Wulff (1736-1809), Bodil Cathrina Jacobsen (1746-1805), Catharina Maria Krummenauen Wulff f.1770, Peter Sand (1772-1810), Jens Andreas Wulff (1772-1851), Olivia Lange (1785-1843), Ina Wulff (1807-38), Ludvig Esskildsen (1806-67), Erik Ferdinand Esskildsen f.1834

Stamtavle over Familien Wulff. På denne side optræder bl.a. følgende familier: Courlander, Reynolds, Lane, Anthon, Esskilsen og  Rhode.

På ovennævnte side 7 optræder bl.a. følgende personer:

Francisca Agnes Esskildsen (1836-?) Anton Emanuel Frederik Emil Courlander (f.?-1880), Henriette Inger Gustave Courlander f. 1855, Edward Theodor Reynolds f. 1857, William Gaston Lane (1851-87), Hugo Rudolph Anthon f.1832, Andrea Wulff (1809-75), Erik Peter Rasmus Esskildsen 1804-63), Jens Andreas Olivius Erik Albert Esskildsen f. 1844, Arthur Esskildsen f. 1848, Vilhelmine Theodora Rohde f. 1856 og Jenny Olivia Wulff (1813-84)

Stamtavle over Familien Wulff. På denne side optræder b. a. følgende familier: Esskilsen, Ginnerup. Gregersen, Tvermoes og Fog.

PÅ ovennævnte side 8 findes bl.a. følgende personer:

Frederik Christian Esskildsen (1810-74), Peter Andreas Esskildsen (1839-87), Anna Emilie Theodora Ginnerup f. 1849, Nelly Esskildsen f.1871, Axel Vilhelm Rasmus Gregersen f. 1855, Mathilde Esskildsen f. 1843, Godtfred Ferdinand Tvermoes f. 1833, Ingeborg Juliane Tvermoes f. 1871, Fritz Reinholdt Fog f. 1860, Fanny Therese Wulff (1814-71), Jens Andreas Wulff (1817-73)

Stamtavle over Familien Wulff

På ovennævnte side 9 findes bl. a. følgende personer:

Marie Louise Schwartzkopf (1825-80), Harriet Wulff f. 1850, Christoffer Adolph Leth f. 1836, Jenny Caroline Wulff f. 1856, Paul Francois Jurgensen f. 1838, Mathilde Christiane Wulff (1818-49), Christian Frederik Schartzkopf (1817-93), Hilda Wulff (1820-52), Carl Eduard Levy (1808-65), Fanny Eduardine Levy f. 1845, Laurids August Christian Bruun Muus f. 1837, Frits Martin Levy f. 1847

Stamtavle over Familien Wulff

På ovennævnte side 10 nævnes bl.a. følgende personer:

Emilie Caroline Henriette Smith (1846-88), Hjalmar Eduard Levy f. 1850, Minna Julie Bredo Munthe-Morgenstjerne f. 1865, Gefion Fritze Levy Munthe f. 1890, Holger Bredo Levy Munthe f. 1893, Ludvig Emanuel Wulff (1823-90), Olivia Wulff (1849-77), Nicolai Nyholm f. 1844 , Juliane Marie Wulff f. 1851, Nicolai Ulrik Holten f. 1850, Christian Frederik Wulff (1774-1832), Marie Charlotte Ebbesen (1777-1815)

Stamtavle Familien Wulff

Ovennævnte side 11 nævnes bl.a. følgende personer:

Inger Marie Blichfeldt (1794-1848), Cathrine Caroline Claudia Wulff (1800-40), Andreas Thomas Møller (1792-1874), Hilda Anna Marie Møller (1820-52), Johan August Colliander (1815-74), Anna Marie Catharina Vilhelmine Colliander f. 1845, Anthon Emil Andersen (1834-86), Ingrid Gunilla Colliander f. 1849, George Hoppe f. 1845, Nicolai Philip Frederik Richard Møller f. 1824, Jensine Haraldine Cruse f. 1826, Andreas Thomas Møller f. 1859, Margaret Eleanor Russel f. 1862, Maud Gwendolin Russel Møller f. 1887, Asta Winifred Russel Møller f. 1890, Dagmar Elisa Rosa Møller f. 1864, Friederich Christoph Ernst Ferdinand Ziemsen f. 1864, Harald Alwin Ziemsen f. 1892.

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

Stamtavle over Familien Wulff

På ovennævnte side 12 optræder bl. a. følgende personer:

Elise Rose Emilie Møller f. 1826, Frederik Georg Bergstrøm (1814-87), Carl Frederik Georg Bergstrøm f. 1852, Harald Louis August Møller f. 1829, Thora Jensine Christine Hoppe f. 1842, Agnes Camilla Møller f. 1866, Poul Schmedes f. 1869, Caroline Jacobine Wulff (1803-56), Johan Frederik Topsøe (1803-65), Frederik Vilhelm Wolfgang Topsøe f. 1834, Frederikke Christiane Hall f. 1837, Peter Elias Hall Topsøe, Lina Jensen Fink f. 1860, Caroline Jacobine Topsøe f. 1866, Ingeborg Margrethe Topsøe f. 1873

Stamtavle over Familien Wulff

På ovennævnte side 13 findes bl.a. følgende personer:

Thyra Marie Topsøe f. 1873, Caroline Marie Augusta Topsøe f. 1844, Gottlieb Andreas Jensen f. 1838, Johannes Frederik Jensen f. 1866, Theodor Andreas Jensen f. 1867, Johanne Vermehren f. 1871, Carl Christian Jensen f.1869, Ellen Kirstine Jensen f. 1871, Axel Gottlieb Jensen f. 1872, Vilhelm Topsøe Jensen f. 1874, Elisabeth Marie Jensen f. 1878, Gudrun Caroline Jensen f. 1880, Ingeborg Nona Johanne Topsøe Jensen f. 1883, Jacob August Wulff (1806-84)

På ovennævnte side 14 findes bl.a. følgende personer:

Marie Agnete Holm (1809-1885),Christian Frederik Valdemar Wulff f. 1839, Mary Cornelia Glass(1850-74), Mary Virginia Barler f. 1859, Valdemar Charles Wulff f. 1873, Edwin James Wulff f. 1879, Olivia Caroline Cathrine Wulff f. 1841, Adolph Vilhelm Lindberg f. 1841, Ebba Marie Henriette Lindberg f.1866, Louis Jacob Marius Ernst f. 1863, Gertrud Louise Ebba Ernst f. 1890, Louise Vilhelmine Otta Ernst f. 1892, Poul Jacob Ernst f. 1893, Hans Jacob Carl Lindberg f. 1867, Axel Valdemar Lindberg f.1869, Caroline Lindberg f. 1874, Oscar Andreas Wulff (1842-82), Anna Mariotta Sivertsen f. 1850, Lilli Paulina Marie Wulff f. 1873

Stamtavle over Familien Wulff

På ovennævnte side 15 findes bl.a. følgende personer:

Ingeborg Julie Vilhelmine Wulff f. 1875, Ellen Anna Augusta Wulff f. 1878, Rosa Gudrun Margrethe Wulff f. 1879, Anna Hilda Mathilde Wulff f. 1844, Christian Sophus Theodor Benthin f. 1837, Vilhelmine Augusta Marie Benthin f. 1870, Sophus Eegholm f. 1860, Ellen Elisabeth Benthin f. 1872, Christian Wulff Benthin (1876-90), Malvina Rosa Augusta Wulff f. 1847, Frederik Vilhelm Cajus Dreyer f.1843, Frederik Christian August Vilhelm Dreyer f. 1873, Paula Ida Maria Dreyer f. 1876, Caj Christoph Bechmann Dreyer f. 1876, Emil Andreas Wulff (1811-90), Augusta Sophie Caroline Louise v. Voss (1822-89), Frederik Ludvig Christian Magnus Voss Wulff (1842-1914), Hertha Emilie v. Holstein Rathlau (1853-1916), Louis Emil August Wulff (1850-1921)

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

Stamtavle over Familien Wulff

På ovennævnte side 16 findes bl.a. følgende personer:

Anna Catharina Frederikke Kiær (1854-1919), Harriet Abigael Voss Wulff (1884-1919), Magnus Voss Krummenauen Wulff f. 1886, Flemming Gustav Voss Wulff (1890-1955), Hertha Emilie Augusta Voss Wulff f. 1891, Anine Vilhelmine Krummenauen Wulff (1812-90), Hans Emanuel Wulff (1776-1857), Anna Maria Søderberg (1788-1824), Charlotte Abigael Kofoed (1793-1865),Anna Marie Caroline Wulff (1812-87), Hans Christian Mellerup (1804-77), Marie Anna Mellerup f. 1843, Cathrine Caroline Mellerup f. 1845, Margrethe Dagmar Mellerup f. 1850, Henrik Ferdinand Lund f. 1837

Stamtavle over Familien Wulff

På ovennævnte side 17 findes bl.a. følgende personer:

Henrik Valdemar Lund f. 1877, Hans Christian Mellerup f. 1853, Nellie Findlay, Charles Mellerup f. 1878, Laura Charlotte Mellerup f. 1855, Johan Christian Monberg f. 1856, Poul Mellerup Monberg f. 1884, Ove Mellerup Monberg f. 1886, Sophie Kathrina Emilie Wulff (1813-63), Thora Wulff f. 1819, Christian Peter Nicolai Brandt (1808-92), Børge Emanuel Wulff f. 1826, Martin Andreas Christian Charles Wulff f. 1828, Mary Charlotte Sophie Wulff f. 1856, Hansine Rosalie Elisabeth Wulff f. 1859

Stamtavle over Familien Wulff

På ovennævnte side 18 findes bl.a. følgende personer:

Hansine Emanuelle Wulff f. 1860, Ernst Meyer f. 1863, Svend-Aage Meyer f.1892, Alfred Ernst Meyer f.1893, Hans Emanuel Wulff (1862-93), Sophie Cathrine Emilie Wulff 1864-90, Einar Theodor Wandel f.1857, Helge Carl Wandel f.1891, Ove Hroar Wandel f. 1893, William Ludvig Wulff f. 1865, Frederikke Margrethe Sivetsen f. 1863, Else Rigmor Wulff f. 1893, Hansine Rosalie Constance Wulff (1829-83), Julius August Haste (1812-75), Charles Emanuel Alexander Julius Haste (1850-75),Louise Julie Ingeborg Haste f. 1853, Adolph August Krøger f. 1856, John Hermann Haste (1855-75), William August Haste f. 1859, Anna Helene Emilie Levin f. 1867, Gudrun Julie Haste f. 1891, Kirsten Rosalie Haste f.1893, Gabriel Emahaus Wulff (1781-1800), Ane Davine Bolette Wulff (1783-1856), Jørgen August Ebbesen (1778-1839), Chirstian August Ebbesen (1813-15), Augusta Christiane Ebbesen f.1815, Ludvig Gotfred Fürst (1812-64)

Stamtavle over Familien Wulff

På ovennævnte side 19 findes bl.a. følgende personer:

August Ludvig Georg Fürst (1839-89), Clara Alice Fürst f.1843, Jacob Hansen f. 1833, Augusta Margrethe Hansen f. 1862, Carl Christian Holm f. 1847, Aage Hansen f. 1865, Alvilda Davine Hansen f. 1869, Theodor Sophus Jespersen f. 1862, Inge Jespersen f. 1893, Knud Axel Hansen f.1876, Gotfred Fürst f.1846, Maria Therese Josephine Dupont f.1850, Mathilde Paulina de Werbrouck f. 1857, Amalie Clara Fürst f. 1870, Marguerita Augusta Charlotte Fürst f. 1880, Adolph Emil Ebbesen (1819-77), Sara Eisenberger (1821-76), Alvilda Davine Ebbesen (1820-69), Johan Peter Holm (18o5-84)

Stamtavle over Familien Wulff

På ovennævnte sie 20 findes bl.a. følgende personer nævnt:

Jens Jørgen Holm f. 1845, Henriette Tuxværd f. 1850, Carl Christian Holm f. 1847 (Se side 19), Anna Petrea Birgitte Caroline Funch (1850-91), Anna Henriette Holm f. 1854, Axel Otto Georg Tuxværd f. 1843, Johan Peter Tuxværd f. 1878, Georg Henrik Tuxværd f. 1880, Alvilda Davine Tuxværd f. 1882, Karen Tuxværd f. 1887, Frederik August Holm f. 1862

Oversigtsplanche  1 (Udsnit) over Grosserer Jens Andreas Wulff (1772-1851) børn og børnebørn og oldebørn:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

Oversigtsplanche 1. Familien Wulff. Stamtavle udarbejdet af L. E. Wulff, 1893. Udsnit.

Oversigtstavle 2 (Udsnit) over Krigsraad og Grosserer Christian Frederik Wulff (1774-1832) og børn, børnebørn og oldebørn:

Planche 2 ud af 4 oversigtsplancher i Stamtavle over Familien Wulff. Udsnit.

Oversigtsplanche 3  (Udsnit) over  Kommandør og Overlods Hans Emanuel Wulff (1776-1857) efterkommere:

Oversigtsplanche 3 fra Stamtavle over Familien Wulff

Oversigtsplanche 4 (Udsnit) over Ane Davine Bolette Wulff (1983-1856) efterkommere:

Oversigtstave 4 fra Stamtavle over Familien Wulff med dens Sidelinier af L.E. Wulff, København 1893

 

Jeg håber, at du som del af familien i ind- og udland eller som interesseret vil få glæde af alle de oplysninger, som der ligger i denne artikel.

Bag alle disse navne og tal er der mennesker, som har levet i sorg og glæder. Der er mange hustruer, der er døde i barsel. Der er mange børn, der kun har levet i måneder eller få år. Mange er døde af infektionssygdomme som i 17-, 18- og 1900-tallet ikke kunne kureres og mange børn er døde af smitsomme børnesygdomme.

Midt i al den sorg har livets mirakel om overlevelse, glæder og individuelle sejre udfoldet sig.

Jeg håber, at du i disse oplysninger vil finde personer, som du kan identificere dig med og som med deres liv kan inspirere dig.

Jeg selv er inspireret over, at det er 2 forældreløse børn, Elias Tuxen (1755-1807) som 5-årig og Christian Frederik Andreas Wulff (1736-1809) som 8-årig, der er dem der i 1700-tallet fører disse 2 borgerlige slægter videre gennem historien frem til idag, hvor efterkommere er spredt over 4 kontinenter i mandslinier og i kvindelinier indgiftet i nye slægter med hver sin historie.

DET er da et MIRAKEL!

 

Links: (klik på tekst)

Copyright Erik K Abrahamsen 2011

All rights reserved

 

 

Erik Kristian Abrahamsen. Født 1945 i Skagen. Boet i Århus 1945-83 og fra 1983 til idag i København. Foto: 1966, Fotograf WEEG, Århus.

København, den 20. september 2011

Kærlig hilsen

Erik

 

 

 

Opdateret 31. november 2022

5 kommentarer

 1. Kære Erik,

  Smukt værk at du har lavet. Har kigget i det ofte.

  Glade hilsner

  Kenneth Gerlach

 2. Very interesting documentation.
  The trails of my ancestors ends in 18th century near Nordenham, Germany.

  Best regards
  Andreas Wulff
  Wardenburg, Germany

 3. Kære Erik Abrahamsen.

  Ved du hvornår Louise Krøger, f. Haste (f. 1853) og hendes mand Adolph August Krøger (f. 1856) er døde?

  Venlig hilsen
  Elisabeth Fabritius

 4. Kære Elisabeth Fabritius!

  Tak for forespørgsel- jeg kan desværre ikke hjælpe dig.

  Louise Julie Ingeborg Krøger, f. Haste (f.1853) er sammen med sin mand Adolph August Krøger (f.1856) opført på side 18 E2 i ovennævnte “Stamtavle over familien Wulff og dens sidelinier”. Heri fremgår det, at fra 1890 var Adolph August Krøger Bestyrer af en Landejendom i Santa Fé, Republikken Argentina.

  Måske kan hjemmesiden “MyHeritage” hjælpe dig! Det håber jeg.

  Med venlig hilsen
  Erik K Abrahamsen

 5. Dear Sir, dear Madam,

  in my possession is a painting from 1835.

  Shown is Clara (Clarisse) Wulff, who was buried in 1862 at the assistant cemetery in Copenhagen.

  Can you tell me something about the woman ?? I can not find them in the family tree.

  Thank you and best wishes from

  Jochen Vanselow in Schwerin (Mecklenburg)

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *