Baggårde i det ældste København – livet bag portene

Backyards in ancient Copenhagen – life behind the gates

 

Fra en tid hvor baggårdene var værksteder, pakhuse, hestestalde og boliger med overfyldte lejligheder uden toiletter og rindende vand til idag, hvor baggårdene er renoverede til grønne gårdmiljøer for leg, rekreation og bil- og cykelparkering.

 

 

Tekst og fotos Erik K Abrahamsen, Købehavn 2009 og 2011

 

Grøn baggård i Lille Strandstræde:

 

 

Lille Strandstræde nr. 14. Grøn gård for rekreation, bil- og cykelparkering. Til venstre ses pakhus fra 1700-tallet. Foto: 2009

 

 

Før Kong Christian den 5 påbegyndte anlæggelse af Nyhavn Kanal for skibstrafik i 1671-73 og Kongens Nytorv i 1670 gik trafikvejen for hestekøretøjer fra Østerport ad Store Strandstræde mod nord langs kysten.

Kort over København City:

Klik på kortet og brug din zoom kontrol og du ser det i fuld skærmstørrelse.

Kort over København City. Klik på kortet og brug din zoom kontrol og du ser det i fuld skærmstørrelse. Foto: Erik K Abrahamsen, 10. oktober 2012

 

 

 

Hele området her så tæt på havneløbet mod Amager var sumpet og meget lidt bæredygtigt for husbyggeri. I begyndelsen af 1700-tallet opfyldes området og bebygges omkring Nyhavn og Store- og Lille Strandstræde med købmandsgårde, pakhuse og etageboliger.

 

 

Lille Strandstræde 14 er det grå hus i billedets midte. Inde bag porten er der baggård med flere pakhuse fra 1700-tallet.

Porten gennem Lille Strandstræde 14:

 

Lille Strandstræde 14. I porten er opsat denne tavle over Købmandsgådens ejere siden 1658-61. Foto: 2009

Nyhavn får skibstrafik med de fleste byer i  Danmark: Jylland, Fyn, Ærø, Lolland, Falster og Bornholm. Alle varer, passagerer og handelsfolk når med skib direkte ind til Københavns hjerte: Kongens Nytorv.

Hele området omkring Strandstræderne og Nyhavn oplever vækst i handel, skibsfart og velfærd gennem 1800-tallet helt frem til 1960 ´erne.

 

 

Nyhavn. Kanalen som er 400m lang, 25 m bred og 3 m dyb blev bygget 1671-73 til skibstrafik for at stimulere handelen i København. Foto: 2009

 

I 1980 ´erne skifter kvarteret karakter, idet restauranterne og hotellerne i Nyhavn og Strandstræderne omdannes til facionable spisesteder for borgerskabet og turisterne.

De før så livlige baggårde med håndtering af gods fra skibstrafikken omdannes til grønne områder for leg, rekreation og parkering for biler og cykler.

I pakhusene indrettes kontorer og boliger.

 

Grøn baggård i Lille Strandstræde:

 

Baggård med port til og fra Lille Strandstræde 10. Foto: 2009

 

 

Baggård i Lille Strandstræde 10. Grøn gård for rekreation, leg og cykelparkering. Foto: 2009

Baggårde med forbindelsesporte:

Baggårde med forbindelseport bagest i billedet i karreen mellem Nyhavn 31 og Lille Strandstræde 6. Foto: 2009

Grøn baggård bag husene i Nyhavns “solside”:

 

 

 

 

 

Baggård i boligblokken mellem Nyhavn  31 og Lille Strandstræde 6. I baggrunden ses porten ud til Lille Strandstræde. Gårdmiljø til rekreation og bil-og cykelparkering. Foto: 2009

Baghuse i baggårde i Nyhavn:

Baghus i baggårde bag Nyhavns huse med forbindelseporte mellem gårdene.Nyhavn 31. Foto: 2009

Et vue mod Nyhavns “solside” med huse fra 1700-tallet,

bagsiden af disse huse vender ind mod de baggårde, jeg har beskrevet ovenfor:

 

 

Nyhavn med træskibe, kanalrundfartsbåde, restauranter og boliger. Baggårdene som er omtalt i artiklen ligger inde bag husene til højre i billedet Foto: 2009

Baggårde i Frederiksstaden:

Amaliegade:

 

 

 

 

Amaliegade 21B og 21C med åbne porte for fri adgang til baggårdene. Længst borte ses Gefionspringvandet. Foto: 2009

Baggårdshuset i 21B er opført i 1751 af Kleinsmed Morten Farum og hele baggårdsmiljøet består af flere baggårde med gennemkørsler:

 

Morten Farums Gård. Amaliegade 21B. Baghus bygget 1751 af kleinsmed Morten Farum. Foto: 2009

Morten Farum baggård, Amaliegade 21C:

 

 

 

 

 

Amaliegade 21C. Morten Farum Gård. Her ligger 3 baggåde på rad adskilt af baghuse med gennemkørsler. Foto: 2009

Amaliegade 21C – Den inderste gård som nabo til Amaliegade 23:

 

Baghuset i Amaliegade 23. Her nyder ansatte fra forhusets kontorer deres frokost i den grønne gård. Længst borte i billedet støder baggårdene fra Amaliegade mod baggårdene fra Bredgade. Foto: 2009

Fra Frederiksstaden tager jeg turen til fods til den indre by ved Rundetårn tæt på Skindergade og Store Kannikegade:

 

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Rundetårn i Købmagergade bygget af Kong Christian den 4 mellem 1637-43.

Skindergade  8 som nabo til Rundetårn:

 

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Skindergade 8. Til venstre i billedet ses muren ind til Elers Kollegiums have. Længst i baggrunden ses Rundetårn. Foto: oktober 2011

Baggård i Skindergade 8 som nabo til Rundetårn:

 

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Port ind til Skindergade 8. Huset er et 8 fags bindingværkshus opført 1733 med gavlkvist på 4 fag. Foto: 2009

Baggård i Skindergade 8 – baggård med rekreation og bilparkering:

 

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Skindergade 8. Facaden ud til baggården. 8 fag bindingeværkshus med 4 fags kvist bygget i 1733. I baggrunden den 250 år gamle have tilhørende Elers Kollegium som er opført 1705 og brændt under den stor Københavnerbrand i 1728. Genopført af J. C. Krieger på ruinerne efter branden. Indgang til Elers Kollegium er Store Kannikestræde 9.  Foto: 2009

Baggård mellem Skindergade 8, Købmagergade og Store Kannikestræde:

 

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Baggården til Skindergade 8. Huset i baggrunden ligger ud til Købmagergade og Rundetårn. Renoveret og udvidet hørfabrikant Henrik Levin Olsen i 1842-47 ud fra et gammelt hus opført af klokkeren ved Trinitatis Kirke Søren Matthisen i 1699 og af ham genopført efter branden i 1728. Foto: 2009

Baggården Skindergade 8 med bagfacader fra huse i Store Kannikestræde:

 

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Bagsiden af huse ud i Store Kannikestræde 5 og 7 med terrasser på taget. Baggården i Skindergade 8. Foto: 2009

Baggården Skindergade 8 med bagfacader fra huse i Store Kannikestræde:

 

 

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

 

 

Bagsiden af 3 huse i Store Kannikestræde nr. 5 og nr. 7 som vender bagfacaden mod baggården til Skindergade 8. Øverst på husenes tage er der indrettet  tagterrasser. Foto: 2009

Efter en drejning på 360 grader ender jeg igen ud for muren til nabogrunden Elers Kollegium:

 

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Efter en drejning på 360 grader ender jeg igen ved muren ind til nabogrunden Elers Kollegium, Store Kannikestræde 9, som ses til højre i billedet. Gården i Skindergade 8. Foto: 2009

Gå fra Skindergade til Rundetårn i Købmagergade og passer Regensen på vej til Krystalgade.  Her ligger en enestående baggård bag forhusene til nr. 5, 7 og 9:

 

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Forhus og sidehus til Krystalgade nr. 5. Huset består af forhus, sidehus og baghus og er opført efter branden i 1728 i 1730-31. Foto den 21. marts af Erik K Abrahamsen.

 

I denne baggård er de game retirader velbevarede. Retirade: et sted hvor man trækker sig tilbage – nødtørftsrum = toilet. De er fredede og vel de eneste der er tilbage fra det gamle København.

3 retirader i gården til Krystalgade nr. 5:

 

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

3 retirader ved bagbygningen i Krystalgade nr. 5. Bagbygningen husede tidligere en smedje i stueetagen. Idag og mere en 100 år tilbage er der snedkerværksted i 1. etagen, mens 2. etage og loft er beboelse. Foto: 21. marts 2012

 

3 retirader i baggården til Krystalgade nr. 5, 7 og 9. Foto: 21. marts 2012

Jeg slutter denne tur gennem 4 baggårde i det ældste København med et vue i Store Kannikestræde mod Rundetårn, Trinitatis Kirke og Regensen – alle 3 bygningsværker opført af Kong Christian den 4 fra 1620-43:

 

Vue gennem Store Kannikestræde med 3 bygningsværker opført af Kong Christian den 4: Regensen i 1620´erne, Rundetårn med observatorium (1637-43) og med direkte adgang til Universitetsbibliotek på loftet af Trinitatis Kirke fuldført 1656. Husene til højre i gaden nr. 5 og nr.7 er dem, som har bagfacade til den omtalte baggård med indgang gennem porten til Skindergade 8. Foto: 2009

 

Jeg håber, at min artikel har inspireret dig til at gå på opdagelse i baggårdene i København.

Mange porte er aflåste i perioder – med vil altid stå åbne på et eller andet tidspunkt i døgnets 24 timer.

Spørg venligt om forlov til at se baggården – de fleste mennesker vil nyde at vise dig den!

 

Kort over København City:

Klik på kortet og brug din zoom kontrol og du ser det i fuld skærmstørrelse.

Kort over København City: Klik på kortet og brug din zoom kontrol og du ser det i fuld skærmstørrelse. Foto: Erik K Abrahamsen, 10. oktober 2012

 

 

 

På min hjemmeside danculture.dk har jeg skrevet denne artikel om Københavns baggårde (klik på teksten):

Oplev gader og baggårde i det ældste København |www.danculture.dk

 

 

 

Copyright tekst og billeder Erik K Abrahamsen 2011

All rights reserved

 

 

København, den 11. oktober 2011

 

God tur – enjoy life!

Its just around you – here and now!

 

Love

Erik

Opdateret den 23. november 2020

 

1 kommentar

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *