Træningsprogram for stimulation af kroppens belønningssystem

Afbalancering og optimering af  dine dopamin- og serotonin niveauer. Exercises to stimulate and bio-balance the dopamin/serotonin body reward system. Råd om sportsskader – RICE princippet. Tekst og fotos: Erik K Abrahamsen   Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.   Kroppens belønningssystem har afgørende betydning for din… Læs mere Træningsprogram for stimulation af kroppens belønningssystem

EU´s grønne vej — forbrug og sundhed.

Tv-udsendelsen sætter fokus på Lissabontraktatens visioner og mål omkring bæredygtighed, sunde og miljøvenlige fødevarer og grøn vækst. Vi er på besøg på Madfestivalen EAT09 i Øksnehallen i København, hvor vi interviewer forbrugere om de kan købe sunde og sikre fødevarer og om de får tilstrækkelig oplysninger om produkternes indhold og fremstillingsmetode. Vi besøger Danish Crowns… Læs mere EU´s grønne vej — forbrug og sundhed.

EU´s grønne vej og erhvervslivet

TV- udsendelsen belyser EU´s visioner og mål for en bæredygtig erhvervsudvikling.  Hvordan forenes økonomisk vækst, sociale fremskridt og en bæredygtig udvikling med et højt niveau for beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten? Kan vi både få øget velfærd og et bedre miljø? Vil en øget produktion af forbrugsvarer skabe større forurening af miljøet eller kan en… Læs mere EU´s grønne vej og erhvervslivet

Christianias fremtid — konflikt eller dialog.

  The future of Freetown Christiania – conflict or dialog.       Tv-udsendelsen tager afsæt i de 3 udviklingsplaner for Christiania: Christianias udviklingsplan (Christiania 2006), Udviklingsplan Christianiaområdets voldanlæg (Slots- og Ejendomsstyrelsen, september 2006) og Forslag til Lokalplan “Christiania” med kommuneplantillæg (København Kommune 2008). Vi interviewer de involverede parter i processen om forligspakken “Aftale mellem… Læs mere Christianias fremtid — konflikt eller dialog.

Trafik, støj og forurening på Nørrebro

Tv-udsendelsen belyser forureningen med ultrafine partikler for bilers udstødning. Cyklister der kører gennem Nørrebro i København fortæller om påvirkningen af deres helbred fra bilers udstødningsgasser. Biltrafikkens indvirkning på helbred, måling af ultrafine partikler fra bilers udstødning og de tekniske løsninger belyses af Kåre Press-Kristensen, Ph.D. fra Det Økologiske Råd. Kim Kristensen som er formand for Nørrebro… Læs mere Trafik, støj og forurening på Nørrebro

EU´s grønne vej og landbruget.

TV-udsendelsen belyser EU´s visioner og mål for en bæredygtig udvikling i Europa. I udsendelsen besøger vi landmands ægteparret Randi og Jesper Adler, der driver en økologisk grisefarm i Odsherred på Sjælland. De fortæller om miljø, opdræt og kvalitet af økologisk griseproduktion. Medvirkende: For at høre om Dansk Landbrugs holdninger til EU´s visioner og mål har… Læs mere EU´s grønne vej og landbruget.