Christianias fremtid — konflikt eller dialog.

  The future of Freetown Christiania – conflict or dialog.       Tv-udsendelsen tager afsæt i de 3 udviklingsplaner for Christiania: Christianias udviklingsplan (Christiania 2006), Udviklingsplan Christianiaområdets voldanlæg (Slots- og Ejendomsstyrelsen, september 2006) og Forslag til Lokalplan “Christiania” med kommuneplantillæg (København Kommune 2008). Vi interviewer de involverede parter i processen om forligspakken “Aftale mellem… Læs mere Christianias fremtid — konflikt eller dialog.

Trafik, støj og forurening på Nørrebro

Tv-udsendelsen belyser forureningen med ultrafine partikler for bilers udstødning. Cyklister der kører gennem Nørrebro i København fortæller om påvirkningen af deres helbred fra bilers udstødningsgasser. Biltrafikkens indvirkning på helbred, måling af ultrafine partikler fra bilers udstødning og de tekniske løsninger belyses af Kåre Press-Kristensen, Ph.D. fra Det Økologiske Råd. Kim Kristensen som er formand for Nørrebro… Læs mere Trafik, støj og forurening på Nørrebro