EU´s grønne vej og erhvervslivet

TV- udsendelsen belyser EU´s visioner og mål for en bæredygtig erhvervsudvikling.  Hvordan forenes økonomisk vækst, sociale fremskridt og en bæredygtig udvikling med et højt niveau for beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten? Kan vi både få øget velfærd og et bedre miljø? Vil en øget produktion af forbrugsvarer skabe større forurening af miljøet eller kan en… Læs mere EU´s grønne vej og erhvervslivet