Forslag til en forligsskitse i skolekonflikten mellem Danmarks Lærerforening (DLF) og Kommunernes Landsforening (KL).

Tekst af Erik K Abrahamsen Åbent brev af 3. april 2013 sendt til Michael Ziegler KL, Anders Bondo Christensen DLF, Undervisningsminister Christine Antorini, Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg og Berlinske Tidendes redaktion. I enhver arbejdsmarkedskonflikt må alle parter bøje sig mod hinandens synspunkter for at nå til et kvalificeret kompromis. God forberedelse giver overblik: Klik på foto’s… Læs mere Forslag til en forligsskitse i skolekonflikten mellem Danmarks Lærerforening (DLF) og Kommunernes Landsforening (KL).