Kystsikring langs Nordsjællands kyst – Gilbjerg Hoved og Udsholt Strand

Coast protection at Northcoast of Sealand, Denmark – visit at Gilbjerg Hoved and Udsholt Beach.

Tekst og foto’s Erik K Abrahamsen

 

Udsigt mod vest ud over Kattegat fra toppen af klinten Gilberg Hoved. Midt i billedet ses en paraglider på vej ud over havet fra "take of" klinten. Foto den 10. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og teksten i billedet højre side forsvinder og du ser dem i fuld skærmstørrelse.

 

Gilbjerg Hoved er en 33 m høj klint dannet under den sidste istid for ca. 12-15.000 år siden.  Klinten ligger lige ud til Kattegat og hele dens nordside fra fod til top er dækket af en kraftig bevoksning af planter, træer og buske.

Klinten er sammen med store dele af forlandet fredet og en naturbeskyttet som et NATURA 2000 EU Habitatsområde.

 

Jeg ankommer fra Strandvejen til parkeringspladsen ved indgangen til det 30-40 hektar store fredede område:

 

Gilbjerg Hoved med det fredede overdrev:

 

Gilbjerg Hoved, Nordsjælland. Parkeringspladsen ved indgangen til det 30 hektar grønne overdrev, som ligger her ud til Kattegats kyst. Foto 10.september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Oversigtstavle ved indgangen til det fredede 30-40 hektar store område: Klinten og det grønne overdrev:

 

Oversigtstavle på parkeringspladsen på Gilbjerg Hoved. Foto 10. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Klinten er med sine 33 meter Nordsjælland højeste morænelandskab:

 

Toppen af Gilberg Hoved hvor stenen til venstre markerer det højeste naturskabte punkt i Nordsjælland: 33 meter over havet. Ddsigt mod nord-vest ud over Kattegat. Foto den 10. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Udsigt mod øst fra toppen af den 33 meter høje klint Gilbjerg Hoved:

 

Stien langs kanten af Gilbjerg Hoveds top er afspærret med et blåt tov, da den er styrtet i havet unden stormen “Bodil”s landgang langs hele Sjælland Nordkyst den 5.-6. december 2013:

 

Gilbjerg Hoved. Udsigt mod øst med Kullen og indsejlingen til Øresund i det fjerne. Den tidligere sti der har gået fra midt i billedet er afspærret, da den er styrtet i havet unden den store storm "Bodil ,der ramte hele Nordsjællands Kyst med en stormflod på 2-3 metrs højde under højvande og med meterhøje bølger den 5.-6. december 2013. Foto 10. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Gilbjerg Hoved:

Her er klintens nordside skredet i Kattegat med den tidligere sti og ud for stenen, der markeren højden 33 meter o. havet:

 

Gilbjerg Hoved. Nordsiden af klinten er skredet i havet under stormen "BODIL`s landgang med den 2-3 meter høje stormflod under højvand og med 5 meter høje bølger den 5.-6. december 2013. Foto den 10. september 2014 af Erik k Abrahamsen

 

Kystsikringen langs Nordkysten af Sjælland med den ca. 100-150 km. lange kyststrækning består af:

1. Diger,

2. Bølgebrydere af store granitsten parallelt med kysten,

3. skræntfods- og skråningssikring med store granitsten opbygget omkring fast forankrede elementer af træ og beton,

4. strandfodring med sand.

Af naturhensyn og for at bevare det smukke landskab, hvor hav møder strand og den 33 meter høje klint har myndighederne valgt IKKE at anlægge store tekniske anlæg, som bølgebrydere og skræntfodssikring med store granitsten langs den ca. 700 meter lange kyststræknig foran Gilbjerg Hoved.

 

Øst for det fredede område Gilbjerg Hoved er der et stort sommerhusområde med husbebyggelser kun 25-50 meter fra klintens kant ud mod standen til Kattegat.

På østsiden af Gilbjerg Hoved uden for det fredede område er der derfor anlagt skræntfodssikring med store granitsten samt 15-20 stk. ca. 25-50 meter lange bølgebrydere  parallelt med kysten. 

Denne kystsikring beskytter klinten mod st skride i havet og beskytter de nærliggende sommerhuse med at skride samme vej.

 

Sommerhusbebyggelser lige øst for det fredede område Gilbjerg Hoved:

 

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i fuld skærmstørrelse.

 

Sommerhusbebyggelser på toppen af Gilbjerg Hoved lige øst og som nabo for det fredede område. Kystsikring med bølgebrydere og skræntsfodsikring med store granaitsten. Foto i retning øst mod Kullen i det fjerne den 10. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Sommerhuse på Gilbjerg Hoved lige øst for og som nabo til det fredede Gilbjerg Hoved:

 

Gilbjerg Hoved. Sommerhuse ligger her øst for og som nabo til det fredede område på Gilbjeg Hoved og lige ud til klintens kant ud til Kattrgat. Foto i retning vest den 10. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

På vej tilbage til 33 meters højde markeringsstenen på toppen af Klinten Gilbjergs Hoved passerer jeg Mindestenen for den danske filosof Søren Kierkegaard (1831-55), opsat 1935:

 

Mindesten for Søren Kierkegaard som alllerede i 1835 opdagede denne smukke udsigt, hvor han igen og igen vendte tilbage for at filosofere og få lidt fred fra al den kiv og nid, han var involveret i København. Foto i retning nord ud overKattegat den 10. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Udsigt fra toppen af den fredede klint Gilbjerg Hoved med den grønne bevoksning mod vest ud over Kattegat:

 

Gilbjerg Hoved. Udsigt mod vest ud over Kattegat og den grønne bevoksning på klintens nordside. Foto den 10. december 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i fuld skærmstørrelse.

 

Og jeg forlader nu toppen af klinten Gilbjerg Hoved med synet af Paraglideren, hvor den opadstiende luft foran klintens nordside løfter ham højt op mod himlen:

 

Gilbjerg Hoved, Nordsjælland. Paraglider i luften ud for nordsiden af klinten, hvor de opadgående luftstrømme løjfter paraglideren højt over klintens top. Foto i retning vest mod Kinkerup og Smidstrup strande som ses i det fjerne den 10. september af Erik K Abrahamsen

 

Tilbage på parkeringspladsen ved indgangen til Gilbjerg Hoved sætter jeg mig i min bil og kører mod vest ad Tinkerup Strandvej de ca. 10 km til Udsholt Strand.

 

Udsholt Strand, Nordsjælland:

Kystsikring som skråningssikring med granitsten her tæt på vejen til sommerhusene:

 

Udsholt Strand. Udsigt mod øst mod kystsikring som skråningssikring med granitsten mellem stranden og den private vej frem til sommerhusene.Kullen i Sverige ses helt ude i horisonten. Foto den 10. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Udsholt Strand – udsigt mod vest ud over Kattegat:

 

Udsholt Strand. Udsigt mod vest, hvor kystsikringen som skråningssikring ses mellem dem private vej og sandstranden. Foto den 10. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

 

Link: kyst.dk           klik på hjemmesiden på emnet “kysterne” og søg: “kystsikring” og “kystsikringsstrategier”.

 

Tekst og foto’s Copyright  Erik K Abrahamsen 2014

All rights reserved

 

Melby, Nordsjælland den 10. september 2014

 

De bedste hilsner

Erik

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *