Kystsikring langs Nordsjællands kyst – besøg på Holløselund Strand, Vejby Strand, Heatherhill Strand og Rågeleje Strand sensommer 2014

Coast protection of the Northcoast of Sealand, Denmark.

A late summer visit to the beaches of Holloeselund, Vejby, Heatherhill and Raageleje.

 

Genopretning med sandfodring og udbedring af skader på bølgebrydere, skræntfodssikringer og diger efter at stormen “Bodil” ramte Nordsjællands kyster med en 2-3 meter høj stormflod under højvande og med 5 meter høje bølger den 5.-6. december 2013.

Tekst og foto’s Erik K Abrahamsen

Nordsjællands Kyst ud for Heatherhill:

 

Nordsjællands Kyst ud for det fredede Heatherhill mellem Vejby Strand og Rågeleje Strand. Foto i retning mod vest ud over Kattegat og de store granit bølgebrydere ud for Vejby Strand. Foto den 8. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Klik på fotos og brug din zoomkontrol og du ser dem i fuld skærmstørrelse og teksten i billedets højre side forsvinder.

 

Den danske kystline er ca. 7000 km. lang og består af fjorde, brede sandstrande med klitter, klinter, kystskrænter og lavtliggende eng arealer .

Havets bølger, vejr og vind eroderer kystskrænterne, hvor sand, grus og ler føres fra stranden ud i havet. 

Strand og kyst bliver derved smallere – store kystskrænter styrter i havet og bagvedliggende bebyggelser af huse, kirker, virksomheder og tekniske anlæg står i fare for at styrte i havet.

Derfor er der i århundreder  blevet bygget kystsikringsanlæg langs de danske kyster: volde og diger og i de de sidste 100 år mere avancerede anlæg som bølgebrydere og skræntfodssikringer med store granitsten.

 

De store kampestenanlæg som bølgebrydere og skræntfodssikringer gør at kystskrænterne ikke eroderes og derved ikke afgiver sand til forstranden.

Det betyder at forstranden ender med at være fyldt af sten i forskellig størrelse, da alt sandet er skyllet bort ud i havet og her langs Nordkysten af Sjælland ført med strømmen mod øst på mod store sandbanker i Kattegat ud for Gilleleje og videre østpå helt mod Øresund nord for Helsingør.

Kort over Nordsjælland:

 

Kort over Nordsjælland. Foto august 2013 af Erik K Abrahamsen

 

Parkeringsplads ved Holløselund Strandvej med det fredede offentlige areal på toppen af de ca. 25 meter høje kystskrænter ud til Kattegat:

 

Parkeringsplads og adgangsvej ved Holløselund Strandvej til det fredede område på toppen af de 25 meter høje kystskrænter ud til Kattegat. Herfra er der offentlig trappe ned til forstranden. Foto den 8. september 2014

 

Kystsikring ved Holløselund ud til Kattegat i Nordsjælland:

 

Holløselund Strand. Udsigt mod nord over Kattegat fra det fredede areal fra den 25 meter høje kystskrænt. Foto 8. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i fuld skærmstørrelse.

 

Udsigt fra trappen der fører ned til forstranden ved Holløselund:

 

Holløselund Strand. Udsigt mod vest mo dbølgebrydere af store granitsten. Foto 8. september 2014 af Erik k Abrahamsen

 

 Holløselund Strand med bølgebrydere og den manglende  skræntfodssikring:

 

Holløselund Strand. Udsigt mod vest mod bølgebrydere og den ufuldstændige skræntsfodssikring, der gør at store dele af kystskrænten er skyllet i havet. Foto 8. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Holløselund Strand med den ikke optimalt anlagte skræntfodssikring:

 

Holløselund Strand. Udsigt mod vest ud over kattegat. Den ikke optimalt anlagte skræntfodssikring gør at store dele af kystskrænten og borteroderet. Foto den 8. september 2014 af Erik K Abrahamsen.

 

 Udsigt mod øst fra stranden ved Holløselund:

 

Holløselund Strand. Udsigt mod øst ud over Kattegat. Her ses hvordan den ikke optimalt anlagte skræntfodssikring har bevirket, at havet har ædt store dele af kystskrænten. I billedets baggrund ses en stor gravko igang med udbedringsarbejder Foto den 8. september 2014 af Erik K Abrahamsen.

 

Holløselund Strand – udsigt mod øst fra den offentlige trappe:

 

Holleløselund Strand. Udsigt mod øst fra den offentlige trappe. Her ses en lang række bølgebrydere af store granisten. Foto den 8. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Holløselud Strandvej leder videre til Vejby Strandvej:

 

Vejskilte og kort ved Holløse og Vejby Strandveje. Nordsjælland. Foto den 8. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Kort over Tisvilde Hegn, Tibirke Bakker, Tisvildeleje ,Holløselund Strand, Vejby Strand, Helsinge og Arresø ved Nordsjællands Kyst i Gribskov Kommune:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i fuld skærmstørrelse.

 

Kort over Tisvilde Hegn, Tibirke Bakker, Tisvildeleje, Holløselund Strand, Vejby Strand, Helsinge og Arresø. Holløselund og Vejby Strandveje. Foto den 8. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Jeg kører videre af Velby Strandvej ind gennem sommerhuskvarteret, hvor jeg finder en smal sti, som jeg følger til fods ned mod stranden.

 

Hundredvis af sommerhuse ligger her mellem og på toppen af morænebakker og kystskrænter tæt på stranden ud for Vejby Strand ved Nordsjællands Kattegatkyst: 

 

Udsigt mod nord fra en smal sti der går gennem en slugt mellem morænebakker/kystskræner her 100 meter fra stranden. Foto den 8. september 2014 af Erik k Abrahamsen

 

Vejby Strand – genetablering af bølgebrydere og skræntfodssikringen efter stormen “Bodil” s landgang med den 2-3 m høje stormflod med 5 meter høje bølger, der ramte hele Nordsjællands Kyst den 5.-6.

december 2013:

 

Vejby Strand. Udsigt mod vest mod bølgebrydere og den nyanlagte optimale skræntfodssikring med store granitsten. Foto den 8. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Genetableret effektiv skræntfodssikring på stranden ud for Vejby Strand:

 

Stomen "Bodil" med den 2-3 høje stormflod åd 5-10 meter af kystskrænterne her ved Vejby Strand. Der er her i 2014 anlagt en effektiv skræntfodssikring med store granitsten, som det ses her på billedet. Foto i retning vest den 8. september 2014 af Erik K Abrahamsen.

 

En optimal og effektiv skræntfodssikring anlagt i 2014 ved Vejby Strand:

 

Vejby Strand, Nordsjælland. En optimal og effektiv skræntfodssikring i højde og bredde anlagt i 2014. Foto den 8. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Vejby Strand – en effektiv og optimal skræntfodssikring og bølgebrydere tæt på kysten:

 

Vejby Strand. En effektiv og optimal skræntfodssikring med bølgebrydere er genanlagt i 2014. Foto i retning vest den 8. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Udsigt fra Vejby Strand mod øst mod Heatherhill – i forgrunden nyanlagt skræntfodssikring, mens store dele af kystskrænterne længere mod øst er skredet i havet:

 

Udsigt mod øst fra Vejby Strand mod Heatherhill. I forgrunden nyanlagt skræntfodssikring, mens store dele kystskrænterne bag denne er skredet i havet. Foto den 9. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Udsigt fra Vejby Strand i retning østmod Heatherhill:

 

Vejby Strand. Udsigt i retning øst mod Heatherhill. I forgrunden ses skræntfodssikring og bølgebryder og bag denne den åbne strand uden skræntfodssikring langs en flere hundrede meter strækning hen mod det fredede Heatherhill. Foto den 8. september 2014 af Erik k Abrahamsen

 

Fra Vejby Strand kører jeg til parkeringspladsen til det fredede område Heatherhill med lyngbakker, græsklædte morænebakker og store kystskrænter uf til Kattegats Kyst:

 

Parkeringspladsen ved Heatherhill, som ligger ved hovedvejen nr. 237 mellem Rågeleje og Vejby. Her ses lyng- og græsklædte morænebakker dannet under den sidest istid omkring 12-15.000 f. Kr. Foto i retning syd 8. september 20124 af Erik K Abrahamsen

 

Udsigt mod nord ud over Kattegat fra de høje græsklædte kystskrænter i det fredede Heatherhill:

 

Heatherhill. Udsigt mod nord fra toppen af de græsklædte kystskrænter ud til Kattegat. Foto den 8. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Udsigt mod vest fra kystskrænten ved Heatherhill i retning mod Vejby Strand:

 

Heatherhill. Udsigt mod vest fra kystskrænterne i retning mod Vejby Strand, hvis bølgebrydere og skræntfodssikring ses midt i billedet. Foto den 8. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Udsigt mod vest fra kystskrænter ned heatherhill:

Ud for den næsten 1000 meter lange kyststrækning ved Heatherhill er der ikke anlagt nogen for for kystsikring – hverken bølgebrydere eller skræntfodssikring med store granitsten.

Derfor “åd” stormen “BODIL” den 5.-6. december 2013 med den 2-3 meter høje stormflod og 5 meter høje bølger under højvande 5-10 meter af kystskrænterne langs store dele af kysten ved Heatherhill.

 

Heatherhill. Her fra toppen af kystskrænten ses de ødelæggelser som stormen "Bodil" den 5.-6. december 2013 med den 2-3 meter høje stormflod med 5 meter høje bølger anrettede på skræntfoden. Foto den 8. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

De ødelagte kystskrænter ved Heatherhill i retning vest mod bølgebrydere og skræntfodsikringen ved Vejby Strand, som ses helt ude i horisonten: 

 

Heatherhill. Udsigt i retning vest fra toppen af kystskrænterne. Her ses hvor meget havet åd af kystskrænterne under stormen "Bodils" landgang langs hele Nordkysten af Sjælland den 5.-6. december 2013. Foto 8. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Kystskrænter ud for Heatherhill i retning vest mod Vejby Strand:

 

Heatherhill. Udsigt i retning vest mod ødelagte kystskrænter forårsaget af stormen "BODIL" den 5.-6. december 2013. Længst ude mod horisonten ses bølgerbryder og skræntsfodsikringerne ved Vejby strand. Foto den 8. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Udsigt i retning øst mod kystskrænterne ud for Heatherhill – også her har stormen “BODIL” ædt nogen meter af skrænterne, da der heller ikke her er anlagt nogen form for kystsikring:

 

Heatherhill. Udsigt fra toppen af kystskrænterne i retning øst mod Rågeleje. Her ses hvor mange meter kystskrænt som stormen "Bodil" åd, da den 2-3 meter høje stormflod "gik i land" langs hele Sjællands Nordkyst den 5.-6. december 2013. Foto den 8. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

 Mit forslag til kystsikring langs den ca. 1000 meter strand ved Heatherhill:

 

Mål:

1. Kystsikringen skal beskytte beboelser og naturskønne kystområder fra at blive ødelagt af hav og storm.

2. Kystsikringen skal udarbejdes i fælleskab mellem stats-, regional- og kommunale myndigheder i tæt samarbejde med kystsikringslav, grundejere og rekreative- og naturbeskyttelses intersesseforeninger.

3. Kystsikringen skal udformes nænsomt efter de nyeste forskningsvidenskabelig tekniske landvindinger.

 

Kystområdet ud for Heatherhill er et enestående rekreativt og naturskønt område.

 

Kystsikringen bør fortrinvis bestå af en ca. 1000 meter lang effektiv høj og bred skræntfodsbeskyttelse med stor granitsten af samme høje kvalitet, som i 2014 er etableret ved Vejby Strand.

Stranden bør bevares og løbende strandfodres med store mængder sand, så den fremtræder uden mængder sten i alle størrelse.

Strandfodringen vil gøre hele stranden attraktiv for badning, surfing og alle slags strandaktiviteter som beachball, beachvolley ball m.v.

 

Jeg vil ud fra æstetiske årsager foreslå, at kystsikringen ud for Heatherhill IKKE benytter bølgebrydere.

Det smukke naturskønne vue ud over Kattegat, som kan opleves fra toppen af kystskrænterne ved Heatherhill bør ikke skæmmes af de tekniske installationer, som bølgebrydere nu engang er på trods af, at de er konstrueret af natursten.

 

Myndigheder involveret i den politiske beslutningsproces omkring kystsikringen langs Nordsjællands Kyst:

Kystdirektoratet under Miljøministeriet, Link: kyst.dk –  klik derefter på emne: “kysterne” og klik på underemner: “kystbeskyttelse” og “kystbeskyttelsesstrategi”,

Region Hovedstaden,

Helsingør Kommune, Gribskov Kommune og Halsnæs Kommune.

 

Fra Heatherhill kører jeg af Hovedvejen  nr. 237 mod øst til Rågeleje:

 

Rågeleje Strandvej:

Her ser jeg, at en strækning på ca. 25-30 meter af strandvejen på Hovedvej nr. 237, som blev ødelagt og skyllet i havet af stormen “BODIL” den 5.-6. december 2013 er udbedret:

 

Strandvejen i Rågeleje som går langs stranden 1 km gennem hele Rågeleje ses her udbedret efter at den var skyllet i havet i sin fulde bredde på en strækning på ca. 25-50 meter. Den ny asfalt kan ses i vej belægningen og der er konstrueret en effektiv jerndrager beskyttelse ud mod strandsiden. Foto set mod øst den 8. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Strandvejen i Rågeleje set i vestlig retning:

 

Strandvejen (Vej nr. 237) i Rågeleje. Her ses hvordan skaderne efter at stormen Bodil skyllede hele vejen i havet over en strækning på 25-50 meter. Kystsikringen af vejen er en effektiv mur af jern og beton, som dog stadig mangler at blive færdiggjort her på det ødelagte område.. . Foto mod vest den 8. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Udsigt over Rågeleje i retning øst med den oprindelige jernbeton kystsikring af fortovspromenaden og Rågeleje Strandvej (Hovedvej nr. 237 mellem Helsingør og Vejby):

 

Kystsikringen af Strandvejen gennem Rågeleje med fortovspromenaden og Strandvejen (Hovedvej nr. 237 mellem Helsingør og Vejby) til højre i billedet. Set i retning øst med Kullen i Sverige helt ude i horisonten. Foto den 8. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Udsigt ud over Rågeleje Strand i retning vest mod Heatherhill og Vejby Strand helt ude i horisonten:

 

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i fuld skærmstørrelse.

 

Udsigt over Rågeleje Strand i retning vest mod Heatherhill og Vejby Strand helt ude i horisonten. Til venstre i billedet ses hvor havet under stormen "BODIL" den 5.-6. december 2013 har skyllet bort lave kystskrænter og strandklitter foran husene. Foto den 8. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Tekst og fotos Copyright 2014 by Erik K Abrahamsen

All rights reserved

 

Melby, Nordsjælland, den 9. september 2014

Best wishes

Erik

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *