Kystsikring langs Nordsjællands kyst – Nakkehoved Strand, Gilleleje Strand, Dronningmølle Strand og Hornbæk Strand.

Coast protection along the north coast of Sealand, Denmark.

Stormen “Bodil” med en 2-3 meter høj stormflod under højvande og med 5 meter høje bølger ramte hele Nordkysten af Sjælland den 5.-6. december 2013.

Stormen ødelagde kystskrænter, klitter, bølgebrydere, diger, skræntsfodssikringer, ejendomme og havneanlæg langs hele Nordsjællands kyster.

 

Tekst og foto’s Erik K Abrahamsen, september 2014

 

Nakkehoved Fyr Øst med Fyrmesterbolig omdannet til Restauration:

 

Nakkehoved Strand. Udsigt mod Nakkehoved Fyr Øst, som blev nedlagt som fyr i 1898. Fyret er bygget sammen med Fyrmesterboligen. Idag er Fyrmesterboligen omdannet til hotel og restauration. Nakkehoved Fyr Øst med udendørs servering ligger her med direkte udsigt ud til Nakkehoved Strand ca. 2 km øst for Gilleleje. Foto i retning øst mod Kattegat og Sverige helt ude i horisonten den 17. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og teksten i højre side af billedet forsvinder og du ser dem i fuld skærmstørrelse.

 

De danske kyster har en samlet længde på 7300 km.

Kystprofilen er stærkt varierende med sandklitter, kystskrænter og enge, der dominerer ud til Vesterhavet, mens Kattegats  og de indre bælters kyster oftest består af høje skrænter og klinter.

 

Målet for kystsikring er at beskytte bevaringsværdige landskabstyper og kulturelle værdier mod at styrte i havet under storm. 

Kystsikringen skal også forhindre at privat- og erhvervsejendomme  samt tekniske installationer ikke beskadiges og i værste fald styrter i havet.

 

 Kystsikringen består af:

1. Bølgebrydere af store granitsten på tværs og langs med kysten,

2. Skrænt- og skråningssikring med store granitsten,

3. Sandfodring af stranden med store mængder sand,

4. Bygning af diger med skråningssikring med store granitsten til havsiden,

5. Sandklit bevaring og vedligeholdelse med plantning af hjelme og marehalm samt opbygning af læbælter med fyr.

 

Staten har gennem Kystdirektoratet under Miljøministeriet det overordnede ansvar for kystsikringsbeskyttelsen i Danmark.

 

I Nordsjælland har desuden Region Hovedstaden og de 3 nordsjællandske kommuner: Helsingør Kommune, Gribskov Kommune og Halsnæs Kommune det politiske ansvar.

Det økonomiske ansvar og kystsikringens udformning aftales mellem Staten, Regionen, Kommunerne, kystlav og private ejendomsbesiddere.

Naturfrednings- og interesseorganisationer har en rådgivende funktion og er som oftest høringsberettigede.

 

Kort over Nordsjælland:

– med de 3 kommuner Helsingør Kommune, Gribskov Kommune og Halsnæs Kommune:

 

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i fuld skærmstørrelse.

 

Kort over Nordsjælland. Foto august 2013 af Erik K Abrahamsen

 

Kystsikring ud for Nakkehoved Fyr Øst, Nakkehoved Strand, Nordsjælland:

 

Nakkehoved Fyr Øst, Nakkehoved Strand. Kystsikring med bølgebrydere og skræntsfodssikring med store granit sten ud for den ca. 25 meter høje kystskrænt, hvorpå Nakkehoved Fyr er bygget i 1772. Foto i retning øst ud over Kattegat den 17. september 2014 af Erik K Abrahamsen 

 

Kystsikring ud for Nakkehoved Strand:

 

Nakkehoved Strand. Kystsikringen med bølgebrydere og skræntfodssikring med store granitsten lige neden for den ca. 25 meter høje kystskrænt ved Nakkehoved Fyr. Foto i retning vest med Gilleje Havn som ses helt ude i horisonten den 17. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Skader på kystskrænten ud for Nakkehoved Strand efter stormen i december 2013:

 

Skader på kystskrænten efter at stormen Bodil ramte kysten med en 2-3 meter høj stromflod under højvande og med 5 meter høje bølger. Foto i retning vest den 17. september 2014 af Erik K Abrahamsen.

 

Kystskrænter vest for Nakkehoved Fyr Øst og Nakkehoved Fyr Vest:

Nakkehoved Fyr Vest som stadig er i funktion ligger et par hundrede meter vest for Nakkehoved Fyr Øst.

Flere meter af kystskrænterne styrtede i havet, da den 3 meter høje stormflod med 4-5 meter høje bølger ramte kysten den 5.-6. december 2013:

 

Nakkehoved Strand. Det genopførte offentlige trappe som fører fra den 25 m høje kystskrænt og ned til stranden ses til venstre i billedet. Den 3 m høje stormflod i december 2013 ødelagde den tidligeret trappe og skyllede flere mester af kystskrænten i havet. Foto i retning vest mod Gilleleje den 17. september 2o14

 

Den ca. 25 meter høje kystskrænt ud for Nakkehoved Strand blev kraftigt medtaget unden stormen Bodils landgang på Nordkysten af Sjælland i december 2013:

 

Nakkehoved Strand. Flere mester af kystskrænten til venstrei billedet skred i havet unden stormen Bodils landgang på Nordsjællands kyst i december 2013. Foto i retning vest mod Gilleleje den 17. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

 Gilleje Fiskeri- og Lystbådehavn:

 

Gilleleje Fiskeri- og Lystbådehavn, Nordsjælland. Foto i retning mod den 17. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Kystsikring vest og øst for Gilleleje Havn.

Vest for Gilleje Havn:

 

Gilleleje Strand vest for Gilleje Fiskeri- og Lystbådehavn. Udsigt mod vest i retning mod Gilbjerg Hoved. Foto den 17. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Gilleje Strand vest for Gilleje Fiskeri- og Lystbådehavn:

 

Kystsikring vest for Gilleje Havn. Foto i retning vest mod klinten Gilbjerg Hoved som ligger 1,5 km herfra. Foto den 16 september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Kystsikring vest for Gilleje Havn ca. 500 meter fra klinten Gilbjerg Hoved:

 

Kystsikring vest for Gilleje Havn. Foto i retning øst mod Gilleje Havn, hvis anlæg ses længst borte i billedet. Foto den 14. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Gilleleje Lystbådehavn som blev svært medtaget under stormen Bodils landgang med en 3 meter høj stormflod under højvande og 4-5 meter høje bølger:

Idag er skaderne på moler og tekniske anlæg udbedret.

 

Gilleleje Lystbådehavn ses her efter at den er blevet repareret efter de voldsomme skader på både og træbroer under stormen Bodil i december 2013. Foto i retning nord mod Kattegat den 17. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Gilleje Lystbådehavn 1 uge efter stormen Bodil i  december 2013 ødelagde store dele af træbroerne og mange sejlbåde:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i fuld skærmstørrelse.

 

Gilleleje Lystbådehavn 1 uge efter at stormen Bodil den 5.-6. december 2013 havde smadret træbroer og mange lystbåde. Foto i retning nord mod Kattegat den 14. december 2013 af Erik K Abrahamsen

 

Gilleleje Fiskeri- og Lystbådehavn – Skibsværftet:

Her ses skaderne i Gilleleje Fiskeri – og Lystbådehavn 1 uge efter at stormen Bodil med en 2-3 meter høj stormflod under højvande og med 4-5 meter høje bølger ramte hele Sjællands Nordkyst den 5.-6. december 2013:

 

Gilleleje Fiskeri- og Lystbådehavn 1 uge efter at stormen Bodil ramte Gilleleje Havn og ødelagde både, træbroer og tekniske installationer. Foto i retning nord mod Skibsværftet til venstre i billedet den 14. december 2013 af Erik K Abrahamsen

 

 Og sådan ser her ud i september 2014 efter oprydning og udbedring af skader efter at stormen Bodils ramte Havnen den 5.-6. december 2013:

 

Skibsværftet ved Gilleleje Fiskeri- og Lystbådehavn. Foto den 17. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Kystsikring øst for Gillejeje Havn:

 

Kystsikring øst for Gilleleje Havn. Foto i retning øst mod strand og kystskrænter som ligger som nabo til Gilleleje Lystbådehavn og med Nakkehoved Fyr og ca. 25 m høje skrænt helt ude i horisonten. Foto den 14. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Kystsikring øst for Gilleleje Havn – udsigt mod Nakkehoved Fyr:

 

Kystsikring øst for Gilleleje Havn. Foto i retning øst mod Nakkehoved Fyr og Nakkehoved Strand  helt ude i horisonten den 14. september 2014 af erik K Abrahamsen

 

Kystsikring øst for Gilleleje Havn – udsigt mod vest mod Gilleleje Fiskeri- og Lystbådehavn:

 

Kystsikring øst for Gilleleje Havn. Udsigt mod vest mod Gilleleje Fiskeri- og Lystbådehavn den 14. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Kort over Helsingør Kommune i Nordsjælland:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser det i fuld skærmstørrelse.

 

Kort over Helsingør Kommune i Nordsjælland. Foto den 17. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Kystsikring ud for Dronningmølle Strand:

Masser af sand, klitter og lave kystskrænter udgør naturens egen kystsikring!

 

Dronningmølle Strand. Kysten ud for den offentlige strand er domineret af lave kystskrænter og store sandarealer med klitter bevokset med marehalm og hjelme. Dette er naturens egen kystsikring! Foto  i retning vest mod Hulerød Strand og Munkerup Strand den 17. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

 Dronningmølle Strand:

 

Dronningmølle Strand. Udsigt i retnig vest mod Hulerød Strand, hvor kystsikringen bl.a. består af bølgebrydere med store granitsten vinkelret ud for kysten. Foto den 17. september 2014 af erik K Abrahamsen

 

Dronningmølle Strand:

 

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i uld skærmstørrelse.

 

Dronningmølle Srrand. Kystskrænterne er lave og området er sandet med mange klitter dækket af marehalm og hjelme. Alt i alt er dette naturens egen kystsikring. Foto i retning øst mod Villingebæk Strand den 17. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Dronningmølle Strand med masser af sand, klitter og lave kystskrænter som er naturens egen effektive kystsikring:

 

Dronningmølle Strand. Udsigt i retnig øst mod Villingebæk Strand og indsejlingen til Øresund med Sverige helt ude i horisonten den 17. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Kystsikring vest og øst for Hornbæk Fiskeri- og Lystbådehavn

– området er domineret of høje klitter bevokset med marehalm og brede sandstrande:

 

Kyst og stranden vest for Hornbæk Fiskeri- og lystbådehavn. Foto i retning øst mod Hornbæk havn midt i billedet den 17. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Hornbæk Strand vest for Hornbæk Havn brede sandstrande og store klitter er her naturens egen optimale kystsikring:

 

Hornbæk Strand vest for Hornbæk Havn. Udsigt i retning øst mod Havnen og Sverige ude i horisonten den 17. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Hornbæk Strand vest for Hornbæk Havn store kilter og brede sandstrande:

 

Hornbæk Strand vest for Hornbæk Havn. Udsigt ud over store klitter og brede sandstrande i retning vest mod Dronningmølle den 17. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Hornbæk Strand vest for Hornbæk Havn – udsigt mod nord-øst ud over Kattegat mod Kullen i Sverige:

 

Hornbæk Strand vest for havnen. Udsigt i retning nord-øst ud over Kattegat mod Kullen i Sverige. Foto den 17. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Hornbæk Strand vest for Havnen – store brede sandstrande med høje klitter yder optimal kystsikring:

 

Hornbæk Strand vest for Hornbæk havn. Store brede sandstrande og store klitter med tæt bevoksning med marehalm og hjelme yder optimal kystsikring. Foto i retning vest mod Dronningmølle helt ude i horisonten den 17. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Hornbæk Fiskeri – og Lystbådehavn:

 

Hornbæk Fiskeri- og Lystbådehavn. Udsigt mod nord den 17. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Hornbæk Strand øst for Hornbæk Havn – her er der store brede sandstrande:

 

Hornbæk Strand øst for Hornbæk Havn. Foto i retning vest mod Hornbæk Fiskeri- og lystbådehavn den 17. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Hornbæk Strand øst for Hornbæk havn – store bred sandstrande og sandvolde skabt gennem strandfodring med store mængder sand:

 

Hornbæk Strand øst for Hornbæk Havn. Store brede sandstrande og høje sandvolde langs stranden skabt ved strandfodring med store mængder tilkørt sand. Foto i retning øst mod indsejlingen til Øresund og Sverige helt ude i horisonten den 17. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Hornbæk Strand øst for Hornbæk Havn – store brede sandstrande og sandvolde skabt kunstigt ved sandfodring med tilkørsel af store mængder sand:

 

Hornbæk Strand vest for Hornbæk Havn. Den sore strandvold til højre i billedet er kunstigt skabt gennem strandfodring med tilkørt sand. Foto i retning øst med indsejlingen til Øresund og Sverige helt ude i horisonten den 17. aeptember 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Hornbæk Strand øst  for Hornbæk Havn udsigt mod Kullen i Sverige:

 

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i fuld skærmstørrelse.

 

Hornbæk Strand øst for Hornbæk Fiskeri- og Lystbådehavn som ses her midt i billedet. Foto i retning nord mod Kattegat med Kullen i Sverige ude i horisonten den 17. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Og jeg slutter min artikel med lidt sensommer stemning fra Hornbæk Fiskeri- og Lystbådehavn:

 

Hornbæk Fiskeri- og Lystbådehavn. Udsigt mod nord  ud over Kattegat med Kullen i Sverige helt ude i horisonten den 17. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Hornbæk Fiskeri- og Lystbådehavn. Foto den 17. september 2014 af Erik K Abrahamsen
Sensommer stemning i Hornbæk Havn. Udsigt mod nord mod Kattegat og Kullen i Sverige den 17. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Tekst og fotos Copyright Erik K Abrahamsen 2014

All rights reserved

 

Link:

kyst.dk Kystdirektoratet, klik på link og søg “Kysterne” og klik på “Kystsikring” og “kystsikringsstrategier”.

 

 

Melby, Nordsjælland den 18. september 2014

De bedste hilsner

Erik

1 kommentar

 1. Hej…

  En dejlig billedskildring og en dejlig fortælling omkring de steder du beskriver.

  Det jeg egentlig startede med at kigge på var Nakkehoved fyr, da jeg hjemme fandt et gammelt
  billede fra cirka 1955. Det er lidt sjovt at se, det har slet ikke forandret sig..
  Mange tak. 🙂

  hilsen Hanne

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *