Kystsikring langs Nordsjællands kyst – Tinkerup Strand, Smidstrup Strand og Udsholt Strand

Coast protection in North Sealand, Denmark.

Kystsikring og genopretning af skader på kystskrænter og diger efter stormen “Bodil”s landgang med en 2-3 høj stormflod med 5 meter høje bølger den 5.-6. december 2013 på Nordsjællands kyster.

Tekst og foto’s Erik K Abrahamsen

 

Tinkerup Strand, Gribskov Kommune, Nordsjælland:

 

Tinkerup Strand 300 meter vest for klinten Gilbjerg Hoved i Nordsjælland. Foto i retning nod mod Kattegat den 10. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i fuld skærmstørrelse og teksten i billedets højre side forsvinder.

 

Målet med kystsikring langs den 7300 km. lange danske kyststrækning er at bevare landskabelige og kulturelle værdier, boliger og tekniske anlæg fra at blive ødelagt og forsvinde i havet.

 

Kystsikring består af b.a.:

 

1. Bølgebrydere af granitsten i forskellige størrelser på langs og tværs af kysten,

2. Skræntfods- og skråningssikring med store granitsten i en nedbanket fundering af træ, stål eller cement,

3. Diger med skråningssikring af store granitsten til vandsiden,

4. Strandfodring med sand.

5. Hvis kystlandskabet består af klitter: Klitpleje med vedligeholdelse og plantning med marehalm og hjelme.

 

Det politiske anvar for kystsikring langs de danske kyster påhviler staten, regionerne og kommunerne.

Private ejendomsbesiddere, kystlag og naturfredningsforeninger har medindflydelse i planlægningen og beslutningsprocessen for at sikre optimal kystsikring i det lokale område.

Udgiften til den lokale kystsikring fordeles efter et politisk skøn mellem alle involverede parter.

 

I Nordsjælland ligger det overordnede politiske ansvar hos Kystdirektoratet under Miljøministeriet, Region Hovedstaden og Helsingør Kommune, Gribskov Kommune og Halsnæs Kommune.

 

Kort over Nordsjælland:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i fuld skærmstørrelse.

 

Kort over Nordsjælland. Foto august 2013 af Erik K Abrahamsen

 

Tinkerup Strand, Nordsjælland:

Stranden er 300 m lang og 20 m bred og er offentlig tilgængelig med blåt flag.

 

Tinkerup Strand. Lastbil med store granitsten til udbedring af skader på kystskrænterne efter stormens Bodil landgang på Nordsjællands kyst i december 2013. Foto i retning øst mod den 33 m høje klint Glbjerg Hoved den 11. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

 

Tinkerup Strand – udbedring af skader på skræntfoden:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i fuld skærmstørrelse.

 

Tinkerup Strand, Nordsjælland. Foto i retning øst mod klinten Gilbjerg Hoved den 11. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Tinkerup Strand, Nordsjælland ved Kattegats kyst:

Kystsikring med bølgebrydere og skræntfodssikring med store granitsten:

 

Tinkerup Strand. Her ses hvordan havet under stormen i december 2013 har ædt kystskrænten bag skræntsfodsikringen af store granitsten. Foto i retning vest mod Smidstrup Strand. den 11. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Tinkerup Strand:

Her ses den ikke optimalt anlagte og ødelagte kystsikring efter stormen “Bodil”s landgang med en 2-3 meter høj stormflod under højvande og med 4-5 meter høje bølger den 5.-6. december 2013:

 

Tinkerup Strand med den ødelagte skræntfodssikring med store granitsten. Foto i retning vest mod Smidstrup Strand den 11. september 2014 af Erik K Abrahamssen

 

Fra den offenlige strand ved Tinkerup kører jeg 500 meter mod vest til en mindre strand, som ligger ud for en stor grøn græsmark med en gravhøj:

Tinkerup Strand tæt på Hovedvej nr. 237 mellem Gilleleje og Vejby (Tinkerup Strandvej):

 

Tinkerup Strand 5oo meter vest fror den offentlige badestrand ved Tinkerup. Foto i retning nord mod Kattegat den 11. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Stranden ved Tinkerup :

 

Tinkerup Strand. Udsigt mod øst mod den offentlige Strand 500 meter herfra med klinten Gilbjerg Hoved helt ude i horisonten. Foto den 11. september 2014 af Erik k Abrahamsen.

 

Stranden ud for Tinkerup – 500 meter vest for den offentlige badestrand i Tinkerup:

 

Stranden ud for Tinkerup. Udsigt i retning vest mod Smidstrup Strand den 11. september 2014 af Erik k Abrahamsen

 

Jeg kører nu fra Tinkerup Strand vestpå ad Hovedvej 237 (Strandvejen) 1,5 km til den offentlige strand Smidstrup Strand:

Kort over Gribskov Kommune:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i fuld skærmstørrelse.

 

Kort over Gribskov Kommune, Nordsjælland. Kortet står opsat på Smidstrup Strand. Foto den 10. september 2014 af Erik K Abrahansen

 

Smidstrup Strand:

 

Smidstrup Strand. udsigt mod nord ud over kattegat. Foto den 10. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Udsigt mod nord mod Kattegat:

 

Smidstrup Strand. Udsigt fra badebroen mod nord ud over Kattegat. Foto den 10. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Udsigt fra badebroen i retning øst mod Tinkerup Strand og  den 33 meter høje klint Gilbjerg Hoved – Sjællands højeste og nordligste punkt:

 

Smidstrup Strand. Udsigt fra badebroen i retning øst mod Tinkerup Strand og den 33 meter høje klint Gilbjerg Hoved. Foto den 10. september 2014 af Erik K Abrahamsen.

 

Udsigt fra badebroen i retning vest mod Udsholt Strand:

 

Smidstrup Strand. Udsigt i retning vest mod Udsholt Strand. Foto den 10. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Udsigt fra badebroen i retning syd mod parkeringspladsen ved den offentlige strand med blåt flag Smidstrup Strand: 

 

Smidstrup Strand. Udsigt i retning syd mod parkeringspladsen ved den offentlige strand med blåt flag Smidstup Strand. Foto den 10. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i fuld skærmstørrelse.

 

Udsigt i retning vest ud over den brede sandstrand ved Smidstrup Strand:

 

Smidstrup Strand. Udsigt i retning vest mod Udsholt Strand. Foto den 10. seoptember 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Smidstrup Strand. Udsigt  i retning vest mod Udsholt Strand:

 

Smidstrup Strand. Udsigt i retning vest mod Udsholt Strand. Foto den 10. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Ud for Smidstrup Strand har den 50 meter brede sandstrand beskyttet mod omfattende ødelæggelser af kystskrænterne under stormen “Bodils”s landgang på Nordsjælland Kyster med en 2-3 meter høj stormflod under højvande med 4- 5 meter høje bølger den 5.-6. december 2013: 

 

Smidstrup Strand. Her ses den ca. 50 meter brede sandstrand. De lave kystskrænter til højre i billedet har ikke taget nævneværdig skade, da den 2-3 meter høje stomflod med 4-5 meter høje bølger ramte kysten i december 2013. Foto i retning øst mod Tinkerup Strand og den 33 meter høje klint Gilbjerg Hoved helt ude i horisonten. Foto den 10. septemmber 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Udsigt mod øst mod Tinkerup Strand og den 33 meter høje klint Gilbjerg Hoved, som er Sjællands nordligste og højeste punkt:

 

Smidstrup Strand. Udsigt i retning øst mod Tinkerup Strand og den 33 meter høje klint Gilbjerg Hoved, som er Sjællands nordligste punkt ud til Kattegat. Foto den 10. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Og her er udsigten fra toppen af den 33 meter høje klint Gilbjerg Hoved i retning vest mod Tinkerup Strand og Smidstrup Strand:

Paragliding over Kattegat ud for Gilbjerg Hoved, Nordsjælland, Danmark:

 

Gilbjerg Hoved. Foto fra toppen af den 33 m høje klint i retning vest mod Tinkerup Strand og Smidstrup Strand. Foto den 11. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i fuld skærmstørrelse.

 

Fra Smidstrup Strand ad Strandvejen kører jeg 1,5 km vestpå til Udsholt Srand, som er en kyststrækning på 3 km´s længde mellem Smidstrup Strand og Rågeleje Strand:

Østlig område af den 3 km lange kyststrækning ud for Udsholt Strand:

 

Udsholt Strand, Nordsjælland. Østlige område af den 3 km lange kyststrækning ud for Udsholt Strand. Udsigt mod nord ud over Kattegat den 10. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Privat kystsikring ud for sommerboliger som ligger helt ud til strandkanten:

 

Udsholt Strand, Nordsjælland. Privat kystsikring foran en sommerbolig beliggende helt ud til strandkanten. Foto i retning øst mod Smidstrup Strand den 10. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Østlig område af den 2-3 km lange strand ud for Udsholt Strand:

 

Udsholt Strand. Udsigt i retning vest mod det vestlige område af Udsholt Strand, som ialt udgør en kystlængde på 2-3 km. Foto den 10 september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Udsholt Strands vestlige område – udsigt mod øst fra Udsholt Strandvej (Hovedvej nr. 237 mellem Gilleleje og Vejby):

 

Udsholt Strand. Udsigt fra Udsholt Strandvej i retning mod øst. Foto den 10. aeptember 2014 af Erik K Abrahamsen

 

 På min vej ned til strandbredden oplever jeg ren poesi:

 

Udsholt Strand. Udsigt mod nord ud over Kattegart. Foto den 10. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Skræntfods kystsikring ud for vestlig område af Udsholt Strand – udsigt i retning øst:

 

Skræntfodssikring med store granitsten ud for vestlige område af Udsholt Strand. Udsigt i retning øst den 10. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Skræntfods kystsikring og bølgebrydere af store granitsten ud for vestlig område af Udsholt Strand – udsigt i retning vest mod Rågeleje Strand:

 

Skræntfodssikring og bølgebrydere af store granitsten ud for vestlig område af Udsholt Strand. Foto i retning vest med Rågeleje ca. 1 km herfra. Foto den 10. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Her ved vestlig område af Udsholt Strand ses en ret så optimal kystsikring, der består af 3 elementer:

1. Skræntfodssikring med store granitsten,

2. Bølgebrydere af store granitsten parallel  og tæt på kystlinien,

3. Strandfodring med sand.

Udsholt Strand – udsigt mod vest:

 

Udsholt Strands vestlige område. Her ses alle 3 elementer i effektiv kystsikring: Skræntfodssikring og bølgebrydere med store granitsten og masser af sand på stranden. Foto i retning øst den 10. september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Kort over Nordsjælland:

 

Kort over Nordsjælland. Foto september 2014 af Erik K Abrahamsen

 

Klik påå foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i fuld skærmstørrelse.

 

Link: Kystdirektoratet: kyst.dk Søg emne: kysterne og klik på “kystsikring” og “kystsikringsstrategier”.

 

Tekst og fotos Copyright Erik K Abrahamsen 2014

All rights reserved

 

Enjoy life- be happy!

 

Melby, den 15. september 2014

De bedste hilsener

Erik

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *