Bevar Kangilinnguit/Grønnedal som naturområde med forsknings-, undervisnings- og beredskabsopgaver

Keep Kangilinnguit/Grønnedal as nature reserve area with scientific-, education- , training-, teaching and stockpile tasks.

 

Tekst og fotos Erik K Abrahamsen, 9. Februar 2015

 

Grønlands Kommando med Marinestation Grønnedal og hjemmehørende i Kangilinnguit/Grønnedal siden 1951 blev nedlagt den 31. oktober 2012.

Grønlands Kommando og Færøernes Kommando blev sammenlagt som Arktisk Kommando og påbegyndte sine aktiviteter i Nuuk den 1. november 2012.

 

Udsigt mod Arsuk Fjord og Kungnait Fjeld: 

 

 

Kangilinnguit/Grønnedal. Udsigt mod det 1418 m høje Kungnait Fjeld fra Flådestation Grønnedal i februar 1965. Foto  i februar 1965 af Erik K Abrahamsen

 

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i fuld skærmstørrelse og teksten i billedets højre side forsvinder.

 

 

Forsvaret Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) satte alle bygninger og anlæg i Kangilinnguit/Grønnedal til salg den 21. december 2012, hvor sidste frist for at afgive tilbud var den 1. april 2013.

 

På sin hjemmeside “FORSVARET for Danmark” oplyser Forsvaret den 21.12.2012:

 

– Forsvarets hensigt er at forlade Grønnedal på en måde, der også tilgodeser ønsker fra grønlandsk side. Derfor går man nu ind i en offentlighedsfase vedrørende afviklingen. Grønlands Selvstyre, Sermersooq Kommune, samt offentlige myndigheder i Danmark har allerede været hørt, og ingen af dem har vist interesse i eller mulighed for at overtage Grønnedal.

Det kan imidlertid ikke på forhånd afvises, at Grønnedal kan anvendes til andre formål. Forsvarets udgangspunkt er, at bygningsmassen rives ned, og arealet retableres i samarbejde med de Grønlandske myndigheder, men forsvaret er åben overfor at afhænde bygningsmassen til et andet formål. (Citat slut).

 

 

Ved udbudsperiodens afslutning den 1. april 2013 havde ingen – hverken personer, virksomheder eller offentlige myndigheder afgivet tilbud om køb af bygninger, anlæg med overholdelse af diverse forpligtigelser som bl. miljøoprydning.

 

 

 I en artikel “Kaptajn om Grønnedal: Lukning ikke uden følelser” den 6. sept. 2014 på KNR, Kalaallit Nunaata Radioas hjemmeside udtaler orlogskaptajn for Arktisk Kommandos operative afdeling Michael Hjorth:

 

– Idet vi lukker Grønnedal, så skriver vi også den sidste del af et markant afsnit i Forsvarets historiebog. Og det afsnit er også forbundet med mange følelser, blandt andet for de mange, som har arbejdet der.
Orlogskaptajnen siger til KNR, at teknikere netop i dag er ankommet til basen og har slukket for antenneparken på Flådestation Grønnedal. En operation, der startede i går med at overflytte antennesignalet til de nye antenner i Kangerlussuaq.
Slukningen af antennerne afslutter 63 års historie for Forsvaret ved Arsuk. Selvom Arktisk Kommando strøg kommandoen i oktober 2012, har man brugt antenneparken indtil i dag. Nu kan signalerne gå via Kangerlussuaqs nye faciliteter.
Antenneslukningen betyder også et farvel til det allersidste personale i Grønnedal. Derfor gennemfører Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) nu oprydning og nedlukningen af basen.
Sidst i september lukkes for vand, strøm og varme, og det sidste personale indkvarteres på et hotelskib.
Der foregår stadig forhandlinger om, hvordan basen endeligt skal forlades. Derfor påbegyndes nedbrydning og oprydningen ikke lige med det samme. Forsvaret vender tilbage til Grønnedal, når betingelserne for oprydningen er afklaret med Selvstyret. (Citat slut).
Kort over Arsuk fjorden med omgivelser:
Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.
Kort over Arsuk fjorden og dens nærmeste omgivelser: Kangilinnguit/Grønnedal, Ivigttuut, Arsuk, Arsuk Ø med Sydløbet, Ikkafjorden og Qornoq fjord.
Dags dato  her i februar 2015 er der opsat træplader på alle vinduer i alle bygninger i Kangilinnguit/Grønnedal for at beskytte dem mod regn, blæst, kulde og sne.
I Kangulinguit/Grønnedal ligger den tidligere Grønlands Kommando med Flådestation Grønnedal samt administrationsbygning, skole, daginstitution samt boliger som tilhørte den i 2009 nedlagte Ivigtuut Kommune.
Grønlands Kommando under Det danske Forsvarsministerium overtog i 1951 den tidligere amerikanske flåde- og forsyningsbase “Naval Base Groennedal”, som blev indviet under 2. Verdenskrig 1. april 1943.

 

Flådestation Grønnedal med Grønlands Kommando var i perioden 1951 – 2012 forsyningsbase  med havneanlæg og depoter for brændstof, værksteder for reparationer m.m. for alle enheder og aktiviteter under Grønlands Kommando.

Under Grønlands Kommando sorterer kontrol med alle bevægelser på søen af orlogskuttere og inspektionsskibe i de grønlandske farvande herunder hjælpeaktioner, kontrol med fiskeriet, hav opmålinger, havis recognosceringer m.m.

Grønlands Kommando udøver dansk suverænitetshævdelse over hele det grønlandske sø, land- og luftområde.

Chefen for Grønlands Kommando er øverste chef for alle militære styrker på Grønland herunder de amerikanske styrker på baserne i Thule og Søndre Strømfjord.

Grønlands Kommando råder desuden over luftgrupper fra det danske flyvevåben samt alle hundeslædehold, Siriuspatruljen fra den danske hær udstationeret i Nordøstgrønland.

 

 

Udsigt fra Flådestation Grønnedal mod  Grønnedalen med Laksefjeld, Morgenfjeld og Rypefjeld:

 

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Kangilinnguit/Grønnedal. Udsigt fra Flådestation Grønnedal mod Grønnedalen med Laksefjeld til venstre, Morgenfjeld midtfor  og Rypefjeld til højre i billedet. I forgrunden de daværende 2 mandskabsbanjer for indkvartering af menige værnepligtige og konstabler. Til højre Maskinbanjen og til venstre Frigængerbanjen. 3 marinesoldater boede på hvert af værelserne, som var på ca. 14 m2. Begge banjer blev ødelagt af lavine i 1983. Foto februar 1965 af Erik K Abrahamsen

 

 

Militære og kommunale bygninger og anlæg i Kangilinnguit/Grønnedal (A + B):

 

 

A.

De militære bygninger og anlæg under Grønlands Kommando på den nu nedlagte Flådestation Grønnedal består idag af:

 

Ialt ca. 78 bygningsenheder med et samlet areal på ca. 16.000 m2 med bl.a.:

 

 

Administrationsbygning opført i 1964:

Bygningen rummer kontorer for Grønlands Kommandos overordnede personale med et stort operationsrum og mødelokaler, Flådestation Grønnedals overordnede personale, Flåderadio Grønnedal med Meldecentral, Flyvevåbnets Vejrtjeneste samt i bygningens underetage med adgang til terrain er der butikker, postkontor og depotopbevaring.

 

 

Bygningskompleks omkring indre gård opført ca. 1958 med:

Sportshal med scene for skuespil og underholdnig,

Lokal radiostation, bibliotek, fotorum, fælles opholdsrum for menigt personal med bar,

Kantine for menigt personal,

Lilleskole.

 

 

samt

Mandskabsbygninger for menigt personel opført 1984.

Mandskabsbygning for sergenter.
Kantine for sergenter samt
Kantine for officerer.
Læge- og tandlægeklinik.
Stor ny blå  bygning for store køretøjer samt værksted.
Lagerbygning ved Havnemolen.
Havne- og kajanlæg for store orlogsskibe og orlogskuttere samt mindre tur- og fiskerbåde.
23 familieboliger for officerer opført i træ på området “Halv Tolv” tæt på vejen mod Ivigtut og perfekt vedligehodt gennem 60 år.
Elværk, Varmecentral, Frysehus, 6 store tankanlæg, antennepark, værksteder, bunkers, skilift og helikopterterminal.
B.
Bygninger og boliger tilhørende den i 2009 nedlagte Ivigttuut Kommune (Kopi fra hjemmeside “Boliger – Arsukfjorden”):
Opført i 1982:
Administrationskompleks,
Skole med børnehave,
Skolelederbolig.
Opført i 1988:
Boligkompleks 1: 2 tjenesteboliger og en udlejningsbolig.
Opført i 1985:
Boligkompleks 2: 3 udlejningsboliger.
Moderniseret i 1996:
Boligkompleks 3: 4 udlejningsboliger
Opført 2000:
Boligkompleks 4: 2 tjenesteboliger samt en udlejningsbolig.
Boliger i Ivittuut Kommune anno 2007
Boligkapaciteten i Ivittuut Kommune udgøres af følgende bygninger.

I Grønnedal:

Administrationskompleks:
– 
Kommunal Administration med lokaler til stenslibning og træsløjd i underetagen.

– Skole med børnehave/børnepasning samt bowlingbane i underetagen.

– Skolelederbolig.
Det hele er opført i 1982.

Boligkompleks 1:
– 
To tjenesteboliger og en udlejningsbolig.
K 7, K 8 og K 9. Opført i 1988.

Boligkompleks 2:
– 
Tre udlejningsboliger. K 4, K 5 og K 6.
Opført i 1985.

Boligkompleks 3:
– 
Fire udlejningsboliger.126/ 01-04.
Ivittuut Kommune overtog og moderniserede det i 1996.

Boligkompleks 4:
– 
To tjenesteboliger samt én udlejningsbolig.
Opført i 2000.

Disse bygninger, samt et opvarmet bådhus,  ligger alle i Grønnedal.


Samlet antal tidligere militære og kommunale bygningsenheder (A + B) i Kangilinnguit/Grønnedal dags dato den 9. februar 2015 er ca. 90 stk.
Natur omkring Arsukfjorden:
Naturen omkring Arsukfjorden, Kangilinnguit/Grønnedal, Ivigttuut, Arsuk, Ikkafjorden og Qornoq fjorden har et rigt og varieret dyre og planteliv.
Her findes snehare og polarræv og flere hundrede moskusokser og mange fuglearter yngler i området.
Mange elve løber fra søer højt oppe i fjeldene ud i Arsukfjorden bl.a Laks elv, Bryggerens elv og Løjtnantens elv.
Jeg var tjenstgørende på  Flådestation Grønnedal som værnepligtig menig marinesoldat i 9 mdr. fra 1. november 1964 til 15. august 1965.
Jeg var ansat som skriver i operationsrummet på Grønlands Kommando og udførte mine obligatoriske aften- og weekendvagter på Meldecentralen under Grønnedals Telegraf og Flåderadio.
I alle friweek-ender var jeg med mine kammerater på udflugter til fods, på ski og med turbåde overalt i området omkring Grønnedalen, Arsuk fjorden, Ikka fjorden og Qornoq fjord.
Vi overnattede i telte og i  Flådestations Grønnedals mange hytter.
Udsigt fra Morgenfjeld mod Flådestation Grønnedal:
Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.
Kangilinnguit/Grønnedal i december 1964. Udsigt fra Morgenfjeld ned gennem Grønnedalen mod Flådestation Grønnedal og Arsuk Fjord med Aftenfjeldene på den anden side af fjorden. Foto den 5. december 1964 af Erik K Abrahamsen

 

 

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Fremtidig anvendelse af Kangilinnguit/Grønnedal:
Det følgende er mit forslag til fremtidig anvendelse af alle de velholdte bygninger i Kangilinnguit/Grønnedal – både dem der tilhørte Grønlands Kommando på Flådestation Grønnedal og de kommunale bygninger fra den tidligere  Iviigtuut Kommune som ligger i Kangilinnguit/Grønnedal som naboer til de 23 velholdte tidlige officers familieboliger på “Halv Tolv:
Universitetsforskning og undervisning:
Kangilinguit/Grønnedal bør være en del af Universitetet i Nuuk og kan i samarbejde med Institut for Natur og Råstoffer udføre forskning og undervisning i området omkring Arsukfjorden, Iviigtut og Ikka fjorden samt forskning i Ilimaussa-komplekset med de sjældne mineraler ved Narsaq. Her findes  bl. a. de sjældne mineraler som naujakasit, sorensenit, steenstrupin, ussingit og tugtupit.
Undervisning i Videregående Uddannelser:
Kangilinnguit/Grønnedal bør være en del af alle videregående uddannelser i Nuuk som pædagog- og læreruddannelserne samt være en del af folkehøjskolen og arbejderhøjskolen i Nuuk.
Elever fra Nuuk og hele Grønland kan modtage undervisning på kortere og længere ophold i Kangilinnguit/Grønnedal om Grønlands historie, kultur, teater, musik og natur og kan lære om bæredygtighed og biodiversitet ved selvsyn og udflugter i hele området omkring Arsuk fjorden.
Efterskoleophold og fritidsundervisning:
Der bør etableres efterskoleophold i Kangilinnguit/Grønnedal, hvor 15-18 årige elever ud over normal teoretisk undervisning kan lære at begå sig i den grønlandske natur: overlevelseskurser, førstehjælp- og redningstjeneste, kajakmanøvrering, fiskeri, sikker klatring i fjelde m.v.
I Kangilinnguit/Grønnedal bør der være opholdspladser til hjælp for personer, som ønsker at komme ud af misbrug af alkohol og euforiserende stoffer. Hele naturen med friluftslivet kan hjælpe misbrugere til at erhverve og vedligeholde en ny clean livsstil.
Beredsskabstjeneste:
Den øgede turist-og erhversmæssig skibstrafik i Davidsstrædet mellem Canada og Grønland kan medføre alvorlige miljøkatastrofer som olieudslip. Derfor bør der etableres en beredskabsenhed i Kangilinnguit /Grønnedal der hurtigt kan afgrænse og inddæmme med relevant udstyr et akut olieudslip.
Udsigt fra Bratteklev mod Arsuk Fjord og Ivigttuut:
 Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.
Kangilinnguit/Grønnedal. Udsigt mod syd-vest fra Fjeldet Batteklev ud over Arsuk Fjord med Ivigttuut til venstre og  Arsuk Ø  med Snævringen (Nordre Løb) som er skibspassage til Arsuk Bygd længst borte i billedet.  Til højre ses lidt af Kungnait 1418 meter høje fjeld. Foto marts 1965 af Erik K Abrahamsen

 

Jeg håber, at Grønlands Selvstyre og Det danske Forsvar, regeringen og folketinget vil lade sig inspirere af ovenstående forslag til at bevare Kangilinnguit/Grønnedal med alle de bevaringsværdige bygninger til glæde og videreudvikling af de fælles værdier og den fælles kulturarv mellem Danmark og Grønland.
Jeg håber, at Folketinget, Den danske Regering og det Danske Forsvar vil tilvejebringe de nødvendige økonomiske midler til at rense området for en mulig forurening i perioden 1943-2012. 
Jeg håber, at Folketinget og regeringen vil tilbyde Grønlands Selvstyre Kangilinnguit/Grønnedal med alle bygninger og anlæg, helikopterterminal og havneanlæg med kajplads for store skibe som en folkegave fra det danske folk til det grønlandske folk.
Melby, Nordsjælland den 9. februar 2015
De bedste hilsner
Erik K Abrahamsen
Copyright  tekst og fotos Erik K Abrahamsen 2015
All rights reserved
Kopi af e-mail sendt til danske og grønlandske myndigheder i Brev af 9. februar 2015:
KOPI START:

Bevar Kangilinnguit/Grønnedal som naturområde med forsknings-, undervisnings- og beredskabsopgaver

Erik Abrahamsen <abrahamsen@danculture.dk>

Vedhæftede filer9. feb. (for 2 dage siden)

til stm, govsec, Inatsisartut, folketinget, fmn, vfk, info, info, mail, redaktion, redaktionen, fbe

Melby, Nordsjælland den 9. februar 2015                                     Erik K Abrahamsen


Til: 

Regeringen Helle Thorning-Schmidt, Formand for Grønlands Selvstyre Kim Kielsen, Forsvarsminister Nicolai Wammen, Grønlands Parlament Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke, Folketingets Forsvars-, Grønlands-, Miljø og uddannelses- og forskningsudvalg.

Kopi til:

Forsvarschef General Peter Bartram, Chefen for Søværnet Frank Trojahn, Departement for Natur, Miljø og Justitsområdet under Grønlands Selvstyre, Grønlands Naturinstitut, Grønlands Universitet, Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, Redaktionen Sermitsiaq og Redaktionen af Berlingske.


Emne: 

Bevar Kangilinnguit/Grønnedal som naturområde med forsknings- undervisnings- og beredskabsopgaver.Grønlands Kommando med Marinestation Grønnedal og hjemmehørende i Kangilinnguit/Grønnedal siden 1951 blev nedlagt den 31. oktober 2012.

Grønlands Kommando og Færøernes Kommando blev sammenlagt som Arktisk Kommando og påbegyndte sine aktiviteter i Nuuk den 1. november 2012.

 

 

 

Forsvaret Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) satte alle bygninger og anlæg i Kangilinnguit/Grønnedal til salg den 21. december 2012, hvor sidste frist for at afgive tilbud var den 1. april 2013.

 

På sin hjemmeside “FORSVARET for Danmark” oplyser Forsvaret den 21.12.2012:

 

– Forsvarets hensigt er at forlade Grønnedal på en måde, der også tilgodeser ønsker fra grønlandsk side. Derfor går man nu ind i en offentlighedsfase vedrørende afviklingen. Grønlands Selvstyre, Sermersooq Kommune, samt offentlige myndigheder i Danmark har allerede været hørt, og ingen af dem har vist interesse i eller mulighed for at overtage Grønnedal.

Det kan imidlertid ikke på forhånd afvises, at Grønnedal kan anvendes til andre formål. Forsvarets udgangspunkt er, at bygningsmassen rives ned, og arealet retableres i samarbejde med de Grønlandske myndigheder, men forsvaret er åben overfor at afhænde bygningsmassen til et andet formål. (Citat slut).

 

 

Ved udbudsperiodens afslutning den 1. april 2013 havde ingen – hverken personer, virksomheder eller offentlige myndigheder afgivet tilbud om køb af bygninger, anlæg med overholdelse af diverse forpligtigelser som bl. a. miljøoprydning.

 

 

I en artikel “Kaptajn om Grønnedal: Lukning ikke uden følelser” den 6. sept. 2014 på KNR, Kalaallit Nunaata Radioa´s hjemmeside udtaler orlogskaptajn for Arktisk Kommandos operative afdeling Michael Hjorth:

 

– Idet vi lukker Grønnedal, så skriver vi også den sidste del af et markant afsnit i Forsvarets historiebog. Og det afsnit er også forbundet med mange følelser, blandt andet for de mange, som har arbejdet der.
Orlogskaptajnen siger til KNR, at teknikere netop i dag er ankommet til basen og har slukket for antenneparken på Flådestation Grønnedal. En operation, der startede i går med at overflytte antennesignalet til de nye antenner i Kangerlussuaq.
Slukningen af antennerne afslutter 63 års historie for Forsvaret ved Arsuk. Selvom Arktisk Kommando strøg kommandoen i oktober 2012, har man brugt antenneparken indtil i dag. Nu kan signalerne gå via Kangerlussuaqs nye faciliteter.
Antenneslukningen betyder også et farvel til det allersidste personale i Grønnedal. Derfor gennemfører Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) nu oprydning og nedlukningen af basen.
Sidst i september lukkes for vand, strøm og varme, og det sidste personale indkvarteres på et hotelskib.
Der foregår stadig forhandlinger om, hvordan basen endeligt skal forlades. Derfor påbegyndes nedbrydning og oprydningen ikke lige med det samme. Forsvaret vender tilbage til Grønnedal, når betingelserne for oprydningen er afklaret med Selvstyret. (Citat slut).
Dags dato  her i februar 2015 er der opsat træplader på alle vinduer i alle bygninger i Kangilinnguit/Grønnedal for at beskytte dem mod regn, blæst, kulde og sne.
I Kangulinguit/Grønnedal ligger den tidligere Grønlands Kommando med Flådestation Grønnedal samt administrationsbygning, skole, daginstitution samt boliger som tilhørte den i 2009 nedlagte Iviigtuut Kommune.
Grønlands Kommando under Det danske Forsvarsministerium overtog i 1951 den tidligere amerikanske flåde- og forsyningsbase “Naval Base Groennedal”, som blev indviet under 2. Verdenskrig 1. april 1943.

 

Flådestation Grønnedal med Grønlands Kommando var i perioden 1951 – 2012 forsyningsbase  med havneanlæg og depoter for brændstof, værksteder for reparationer m.m. for alle enheder og aktiviteter under Grønlands Kommando.

Under Grønlands Kommando sorterer kontrol med alle bevægelser på søen af orlogskuttere og inspektionsskibe i de grønlandske farvande herunder hjælpeaktioner, kontrol med fiskeriet, hav opmålinger, havis recognosceringer m.m. 

Grønlands Kommando udøver dansk suverænitetshævdelse over hele det grønlandske sø, land- og luftområde.

Chefen for Grønlands Kommando er øverste chef for alle militære styrker på Grønland herunder de amerikanske styrker på baserne i Thule og Søndre Strømfjord.

Grønlands Kommando råder desuden over luftgrupper fra det danske flyvevåben samt alle hundeslædehold, Siriuspatruljen fra den danske hær udstationeret i Nordøstgrønland.

Militære og kommunale bygninger og anlæg i Kangilinnguit/Grønnedal:

 

 

A. 

De militære bygninger og anlæg under Grønlands Kommando på den nu nedlagte Flådestatiom Grønnedal består idag af:

 

Ialt ca. 78 bygningsenheder med et samlet areal på ca. 16.000 m2 med bl.a.:

 

 

Administrationsbygning opført i 1964:

Bygningen rummer kontorer for Grønlands Kommandos overordnede personale med et stort operationsrum og mødelokaler, Flådestation Grønnedals overordnede personale, Flåderadio Grønnedal med Meldecentral, Flyvevåbnets Vejrtjeneste samt i bygningens underetage med adgang til terrain er der butikker, postkontor og depotopbevaring.

 

 

Bygningskompleks omkring indre gård opført ca. 1958 med:

Sportshal med scene for skuespil og underholdning,

Lokal radiostation, bibliotek, fotorum, fælles opholdsrum for menigt personal med bar,

Kantine for menigt personal,

Lilleskole.

 

 

 

Mandskabsbygninger for menigt personel opført ca. 1984.

Mandskabsbygning for sergenter.
Kantine for sergenter samt
Kantine for officerer.
Læge- og tandlægeklinik.
Stor ny blå  bygning for store køretøjer samt værksted.
Lagerbygning ved Havnemolen.
Havne- og kajanlæg for store orlogsskibe og orlogskuttere samt for mindre tur- og fiskerbåde.
23 familieboliger for officerer opført i træ på området “Halv Tolv” tæt på vejen mod Ivigtut og perfekt vedligehodt gennem 60 år.
Elværk, Varmecentral, Frysehus, 6 store tankanlæg, antennepark, værksteder, bunkers, skilift og helikopterterminal.
B.
Bygninger og boliger tilhørende den i 2009 nedlagte Iviigtuut Kommune (Kopi fra hjemmeside “Boliger – Arsukfjorden”):
Boliger i Ivittuut Kommune anno 2007
Boligkapaciteten i Ivittuut Kommune udgøres af følgende bygninger.

I Grønnedal:

Administrationskompleks:
– 
Kommunal Administration med lokaler til stenslibning og træsløjd i underetagen.

– Skole med børnehave/børnepasning samt bowlingbane i underetagen.

– Skolelederbolig.
Det hele er opført i 1982.

Boligkompleks 1:
– 
To tjenesteboliger og en udlejningsbolig.
K 7, K 8 og K 9. Opført i 1988.

Boligkompleks 2:
– 
Tre udlejningsboliger. K 4, K 5 og K 6.
Opført i 1985.

Boligkompleks 3:
– 
Fire udlejningsboliger.126/ 01-04.
Ivittuut Kommune overtog og moderniserede det i 1996.

Boligkompleks 4:
– 
To tjenesteboliger samt én udlejningsbolig.
Opført i 2000.

Disse bygninger, samt et opvarmet bådhus,  ligger alle i Grønnedal.

 

Natur omkring Arsukfjorden:
Naturen omkring Arsuk fjorden, Kangilinnguit/Grønnedal, Ivigtut, Arsuk, Ikka fjorden og Qornoq fjorden har et rigt og varieret dyre og planteliv.
Her findes snehare og polarræv og flere hundrede moskusokser og mange fuglearter yngler i området.
Mange elve løber fra søer højt oppe i fjeldene ud i Arsukfjorden bl.a Laks elv, Bryggerens elv og Løjtnantens elv.
Jeg var tjenstgørende på  Flådestation Grønnedal som værnepligtig menig marinesoldat i 9 mdr. fra 1. november 1964 til 15. august 1965. 
Jeg var ansat som skriver i operationsrummet på Grønlands Kommando og udførte mine obligatoriske aften- og weekendvagter på Meldecentralen under Grønnedals Telegraf og flåderadio.
I alle fri week-ender var jeg med mine kammerater på udflugter til fods, på ski og med turbåde overalt i området omkring Arsuk fjorden, Ikka fjorden og Qornoq fjord. 
Vi overnattede i telte og i  Flådestations Grønnedals mange hytter.
Fremtidig anvendelse af Kangilinnguit/Grønnedal:
Det følgende er mit forslag til fremtidig anvendelse af alle de velholdte bygninger i Kangilinnguit/Grønnedal – både dem der tilhørte Grønlands Kommando på Flådestation Grønnedal og de kommunale bygninger fra den tidligere  Iviigtuut Kommune som ligger i Kangilinnguit/Grønnedal som naboer til de 23 velholdte tidligere officers familieboliger på “Halv Tolv:
Universitetsforskning og undervisning:
Kangilinguit/Grønnedal bør være en del af Universitetet i Nuuk og kan i samarbejde med Institut for Natur og Råstoffer udføre forskning og undervisning i området omkring Arsuk fjorden, Kryolitlegemet i Iviigtuut med ca. 90 mineraler og Ikka Fjorden med de undersøiske Ikka-søjler samt forskning i Ilimaussa-komplekset med de sjældne mineraler ved Narsaq. Her findes  bl. a. de sjældne mineraler som naujakasit, sorensenit, steenstrupin, ussingit og tugtupit.
Undervisning i Videregående Uddannelser:
Kangilinnguit/Grønnedal bør være en del af alle videregående uddannelser i Nuuk som pædagog- og læreruddannelserne samt være en del af folkehøjskolen og arbejderhøjskolen i Nuuk.
Elever fra Nuuk og hele Grønland kan modtage undervisning på kortere og længere ophold i Kangilinnguit/Grønnedal om Grønlands historie, kultur, teater, musik og natur og kan lære om bæredygtighed og biodiversitet ved selvsyn og udflugter i hele området omkring Arsuk fjorden.
Efterskoleophold og fritidsundervisning:
Der bør etableres efterskoleophold i Kangilinnguit/Grønnedal, hvor 15-18 årige elever ud over normal teoretisk undervisning kan lære at begå sig i den grønlandske natur: overlevelseskurser, førstehjælp- og redningstjeneste, kajakmanøvrering, fiskeri, stå på ski, sikker klatring i fjelde m.v.
I Kangilinnguit/Grønnedal bør der være opholdspladser til hjælp for personer, som ønsker at komme ud af misbrug af alkohol og euforiserende stoffer. Hele naturen med friluftslivet kan hjælpe misbrugere til at erhverve og vedligeholde en ny clean livsstil.
Beredsskabstjeneste:
Den øgede turist-og erhversmæssig skibstrafik i Davidsstrædet mellem Canada og Grønland kan medføre alvorlige miljøkatastrofer som olieudslip. Derfor bør der etableres en beredskabsenhed i Kangilinnguit /Grønnedal, der hurtigt kan afgrænse og inddæmme med relevant udstyr et akut olieudslip.

Jeg håber, at Grønlands Selvstyre og Parlament og Det danske Forsvar, regeringen og folketinget vil lade sig inspirere af ovenstående forslag til at bevare Kangilinnguit/Grønnedal med alle de bevaringsværdige bygninger til glæde og videreudvikling af de fælles værdier og den fælles kulturarv mellem Danmark og Grønland.
Jeg håber, at Folketinget, Den danske Regering og det Danske Forsvar vil tilvejebringe de nødvendige økonomiske midler til at rense området for en mulig forurening i perioden 1943-2012. 
Jeg håber, at Folketinget og regeringen vil tilbyde Grønlands Selvstyre og Parlament Kangilinnguit/Grønnedal med alle bygninger og anlæg, helikopterterminal og havneanlæg med kajplads for store skibe som en folkegave fra det danske folk til det grønlandske folk.
Links:
Min hjemmeside danculture.dk
Her har jeg skrevet artiklen:” Flådestation Grønnedal – et grønlandsk paradis oplevet vinteren 1964-65″. Søg på hjemmesiden under Rubrik “Vinter”.
Melby, Nordsjælland den 9. februar 2015
De bedste hilsner
Erik K Abrahamsen
Bjarkesvej 23,
3370 Melby.
Mobil: 26 79 75 84
Vedhæftet fil:

Kort over Arsuk Fjord med Kangilinnguit/Grønnedal, Iviigtuut, Arsuk, Arsuk Ø, Sydløbet, Ikka Fjorden og Qornoq Fjord.

Kopi slut.

 

Jeg har modtaget følgende svar på min henvendelse af 9. februar 2015:

 

Mail fra Grønlands Selvstyre:

Kopi start:

Goverment of Greenland

9. feb.

til mig

Emailinnut qujavugut. Akisussamut eqqortumut ingerlateqqinnissaa isumagineqassaaq.

 

 

Tak for din henvendelse. Den vil blive videresendt til rette sted i Selvstyret.

 

 

Thanks for the inquiry. We will make sure that it will be forwarded to the appropriate recipient.

 

 

Inussiarnersumik inuulluaqqusilluta – Med venlig hilsen – Best regards

 

Tusagassiivik – Afdeling for Kommunikation – Communication Office

Postboks 1015 – 3900 Nuuk

Tel +299 34 5000

www.nanoq.gl

Kopi slut.

 

Mail fra Departementet for Natur, Miljø og Justits, Grønlands Selvstyre:

Kopi start:

Morten Thrane Leth <MTHL@nanoq.gl>

11/02/2015

til mig

Kære Erik Abrahamsen,

Mange tak for dit brev af 9.februar 2015 omkring fremtidig brug af Marinestationen i Grønnedal.

Jeg kan se, at du blandt andet også har skrevet til det danske forsvar.

Omkring dine forslag til fremtidig brug af Grønnedal, så må du afvente det danske forsvar. Selvstyret alene stille krav til miljøoprydningen ved fraflytningen.

Inussiarnerssumik/Venlig hilsen/Best regards
Morten Thrane Leth
Avatangiisinut immikkoortortaq/Miljøafdelingen/Department of Environment

Pinngortitamullu Avatangiisinut Inatsisinut Atuutsitsinermut Naalakkersuisoqarfik
Departementet for Natur, Miljø og Justits / Ministry of Nature, Environment and Justice
Post Boks 1614
Toqq. direct: +299 346735
Email: mthl@nanoq.gl
Http://www.nanoq.gl

Fra: Erik Abrahamsen [mailto:abrahamsen@danculture.dk]
Sendt: 9. februar 2015 13:17
Til: stm@stm.dk<mailto:stm@stm.dk>; Officiel post til GOVSEC; Inatsisartut@inatsisartut.gl<mailto:Inatsisartut@inatsisartut.gl>; folketinget@ft.dk<mailto:folketinget@ft.dk>; fmn@fmn.dk<mailto:fmn@fmn.dk>
Cc: vfk@mil.dk<mailto:vfk@mil.dk>; Goverment of Greenland; info@natur.gl<mailto:info@natur.gl>; mail@uni.gl<mailto:mail@uni.gl>; redaktion@sermitsiaq.ag<mailto:redaktion@sermitsiaq.ag>; redaktionen@berlingske.dk<mailto:redaktionen@berlingske.dk>; fbe@mil.dk<mailto:fbe@mil.dk>
Emne: Bevar Kangilinnguit/Grønnedal som naturområde med forsknings-, undervisnings- og beredskabsopgaver

Kopi slut.

 

Foto af Christiansborg med statuen af Biskop Absalon – formelt Københavns grundlægger i 1167:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Christiansborg med statuen af Absalon - formelt Københavns grundlægger i 1167. Foto den 12. marts 2015 af Erik K Abrahamsen
Christiansborg med statuen af Absalon – formelt Københavns grundlægger i 1167. Foto den 12. marts 2015 af Erik K Abrahamsen

 

Mail fra Folketingets Sekretariat:

 

Kopi start:

 

Jesper Thinghuus <Jesper.Thinghuus@ft.dk>

19. feb.

til mig

Kære Erik

 

Tak for e-mailen, som jeg sørger for går videre til Folketingets Forsvarsudvalg, Grønlandsudvalg, Børne- og Undervisningsudvalg, Miljøudvalg og Udannelses- og Forskningsudvalget.

 

 

Med venlig hilsenJesper Thinghuus
UdvalgssekretærUdvalgssekretariatetChristiansborg
DK-1240 København K.Tlf.   +45 33 37 55 00
Dir.   +45 33 37 55 14www.ft.dk

 

 

 

Fra: Erik Abrahamsen [mailto:abrahamsen@danculture.dk]
Sendt: 19. februar 2015 13:19
Til: Jesper Thinghuus
Emne: Brev af 9. februar 2015 om Kangilinnguit/Grønnedal

Kopi slut.
Foto af Forsvarsministeriet med Holmens Kirke – Søværnets ombyggede smedje i 1617-19 til højre i  billedet:
Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.
Forsvarsministeriet med Holmens Kirke - Søværnets ombyggede smedje i 1617-19 til højre i billedet. Foto den 12. marts 2015 af Erik K Abrahamsen
Forsvarsministeriet med Holmens Kirke – Søværnets ombyggede smedje i 1617-19 til højre i billedet. Foto den 12. marts 2015 af Erik K Abrahamsen
Mail fra Forsvarsministeriet:
Kopi start.

Forsvarsministeriet

26. feb. (for 8 dage siden)

til mig

 

 

Forsvarsministeriet
Holmens Kanal 42
1060 København K
Tlf.: 72 81 00 00
Fax: 72 81 03 00
E-mail: fmn@fmn.dk

 

Forsvarsministeriet har modtaget din mail af 9. februar 2015 og forventer at sende dig et svar senest primo uge 11.

 

Kopi slut.
Mail fra Forsvarsministeriet:
Kopi start:

page1image400

Erik Abrahamsen (abrahamsen@danculture.dk)

Kære Erik Abrahamsen

Tak for din mail af 9. februar 2015 vedrørende Grønnedal, som forsvarsministeren har bedt mig besvare.

Effektiviseringen af de nordatlantiske kommandoers struktur, og dermed også beslutningen om fraflytning af Grønnedal, er en strategisk beslutning, der har til formål at tage hensyn til den reelle og forventede udvikling i og omkring Grønland og Færøerne. Den skal ses i lyset af det globale, øgede fokus på Arktis, regionens geostrategiske betydning og den forventede stigende aktivitet som følge af afsmeltningen af polariskappen. Fraflytning af Grønnedal har desuden tidligere været overvejet flere gange pga. de logistiske udfordringer, der var ved den placeringen i Grønnedal.

Selvstyret og kommunen har meddelt, at de ikke er interesserede i eller har mulighed for at overtage hele eller dele af bygningskomplekset i Grønnedal. Det samme har samtlige mini- sterier i Danmark.

Efter aftale med selvstyret og kommunen er der derfor gennemført en offentlighedsfase i første kvartal 2013 (afsluttet 1. april 2013) ved annoncering på Forsvarets hjemmeside og udsendelse af pressemeddelelser. Offentlighedsfasen har heller ikke ledt til en overdragel- sesmulighed.

Forsvarsministeriet har i samarbejde med de grønlandske myndigheder derfor nu fokus på, at området efterlades på en hensigtsmæssig måde.

 

Med venlig hilsen

Klavs Mundt

Kontorchef

 

Ekstern kopi
Værnsfælles Forsvarskommando

Arktisk Kommando

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

HOLMENS KANAL 42 TELEFON: 72 81 00 00 MAIL: FMN@FMN.DK CVR: 25-77-56-35 1060 KØBENHAVN K TELEFAX: 72 81 03 00 WEB: www.FMN.DK EAN: 5798000201200

Bilag:- Sagsbehandler: MKR Sagsnummer.: 2015/001544 6. marts 2015

 

Kopi slut.

 

Den 20. marts 2015 har jeg modtaget følgende mail fra Folketingets udvalgssekretariat, Grønlandsudvalget:

KOPI START:

Minister kommentar

Indbakke x

Stina Jørgensen <Stina.Jorgensen@ft.dk>

20. mar. (for 3 dage siden)
til mig

Kære Erik

 

Jeg fremsender hermed forsvarsministerens kommentar til din henvendelse af 9. februar 2015.

 

 

Med venlig hilsenStina Jørgensen
KontorelevUdvalgssekretariatetChristiansborg
DK-1240 København K.Tlf.   +45 33 37 55 00
Dir.   +45 33 37 37 90www.ft.dk

 

 

 

2 vedhæftede filer

 

 

Vis eksempel af vedhæftet fil 15-13252 Besvarelse af GRU spm 58 DOK342129.pdf 1510449_1_0.PDF

15-13252 Besvarelse af GRU spm 58 DOK342129.pdf 1510449_1_0.PDF

Vis eksempel af vedhæftet fil 15-13252 Til Erik Abrahamsen Besvarelse af henvendelse vedr. Grønnedal [DOK340280].PDF 1510448_1_0.pdf

15-13252 Til Erik Abrahamsen Besvarelse af henvendelse vedr. Grønnedal [DOK340280].PDF 1510448_1_0.pdf

KOPI SLUT.

 
Opdatering den 20. december 2015:
KOPI af svar af 11. december 2015 fra forsvarsminister Peter Christensen til Folketingets Grønlandsudvalg:
 
Kopi start:

Grønlandsudvalget 2015-16
GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt

Folketingets Grønlandsudvalg Christiansborg

Folketingets Grønlandsudvalg har den 19. november 2015 stillet følgende spørgsmål nr. 10 til forsvarsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Aleqa Hammond (SIU).

Spørgsmål nr. 10:

”I forlængelse af besvarelsen af GRU (2014-15, 2. samling) alm. del – spm. 16 bedes mini- steren oplyse, hvad status er m.h.t. Grønnedal, og om ministeren mener, at Grønlands selv- styre selv skal hæfte for miljøoprydningen, såfremt selvstyret overtager ansvaret for Grøn- nedal.”

Svar:

I forlængelse af min besvarelse af GRU (2014-15, 2. samling) alm. del – spm. 16, kan jeg oplyse, at Forsvarsministeriet drøfter et aftaleudkast med Departementet for Miljø-, Natur og Justitsområdet. Der har bl.a. været afholdt en række møder i uge 48 i Nuuk herom.

Drøftelserne om sagen er ikke afsluttede, og af hensyn til de igangværende drøftelser kan jeg fortsat ikke komme nærmere ind på det konkrete indhold eller udeståender. Jeg kan dog oplyse, at Forsvarsministeriet er i dialog med de grønlandske myndigheder og ønsker at fin- de en miljømæssig og økonomisk forsvarlig løsning i Grønnedal.

Med venlig hilsen Peter Christensen

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

HOLMENS KANAL 42 TELEFON: 72 81 00 00 MAIL: FMN@FMN.DK CVR: 25-77-56-35 1060 KØBENHAVN K TELEFAX: 72 81 03 00 WEB: www.FMN.DK EAN: 5798000201200

Kopi slut.

 

Opdateret den 20. december 2016:
Kopi  start:

FOU, Alm. del – bilag 27

Pressemeddelelsen “Forsvarsforligskredsen indgår aftale om den fremtidige opgaveløsning i Arktis”

Dokumentdato: 09-12-2016
Modtaget: 09-12-2016
Omdelt: 09-12-2016

Html-version 
Html-version 

 

Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2016-17 UPN Alm.del Bilag 90, FOU Alm.del Bilag 27 Offentligt

AFTALE OM STYRKELSE AF FORSVARSMINISTERIETS FREMTIDIGE OPGAVELØSNING I ARKTIS

København den 8. december 2016

Der er mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået aftale om styrkelse af Forsvarsministeriets fremtidige opgaveløsning i Arktis.

Partierne er enige om, at styrkelsen af Forsvarsministeriets opgaveløsning i Arktis er nødvendig set i lyset af den forventede udvikling i området de kommende år. Klimaforandringerne bevirker en øget geografisk tilgængelighed i det arktiske område, hvilket bl.a. har øget opmærksomheden på udvinding af naturressourcer samt større kommerciel og videnskabelig aktivitet. Arktis geopolitiske betydning i de kommende år vil blive stadig mere betydningsfuld.

Forsvarsministeriet har gennemført en omfattende analyse af den fremtidige opgaveløsning i Arktis, der danner grundlag for den fremtidige dimensionering af Forsvarsministeriets kapaciteter i Arktis. Analysen er udarbejdet i samarbejde med repræsentanter fra Grønlands Selvstyre og Færøernes Landsstyre samt flere ministerier, myndigheder og forskningsinstitutioner.

Analysen viser, at Forsvarsministeriets opgaveløsning i Arktis på en række områder er styrket gennem de senere år, men også at det er relevant yderligere at styrke overvågning, kommando, kontrol og kommunikation og operative indsatsenheder. En styrkelse af disse områder vil være med til at styrke løsningen af flere opgaver på én og samme tid, herunder suverænitetshævdelse, eftersøgnings- og redningstjeneste, havmiljø og støtte til det civile samfund.

Partierne noterer sig, at der i analysen peges på, at Rigsfællesskabet indgår i flere forskellige internationale aftaler på redningsområdet, herunder aftale om samarbejde om flyveredning og søredning i Arktis i regi af Arktisk Råd, og forudsætter, at regeringen også fremadrettet vil arbejde for sikker sejlads for bl.a. krydstogtskibe i Arktis, som det også er tilfældet med IMO’s Polarkode, der træder i kraft 1. januar 2017.

På baggrund af analysens anbefalinger er partierne derfor enige om, at implementere rapportens initiativer, og at den særlige økonomiske ramme på 120 mio. kr. årligt disponeres hertil jf. bilag. Partierne er enige om, at usikkerheder håndteres inden for Forsvarets økonomiske ramme. I indeværende forlig (Aftale på Forsvarsområdet 2013 – 2017) er der afsat økonomi til nye kapaciteter. Der er etableret en Arktisk Beredskabsstyrke, anskaffet et tredje inspektionsfartøj samt anskaffet ni nye skibsbaserede helikoptere, der blandt andet vil komme til at flyve fra inspektionsskibene i Arktis.

Endelig lægges der op til et pilotprojekt vedrørende etablering af en frivillig beredskabsorganisation i Grønland, baseret på Hjemmeværnets og beredskabets erfaringer.

Partierne noterer sig, at analysen viser, at både nuværende og fremadrettede krav til opgaveløsningen vil kunne opfyldes inden for den økonomiske ramme på ca. 120 mio. kr.

Partierne er enige om at iværksætte de øvrige tiltag, der fremgår af analysen og som ikke er forbundet med meromkostninger. Der er tale om tiltag i forhold til overvågning, operative indsatsenheder samt kommando, kontrol og kommunikation. Der er således tale om opgaver, som Forsvarsministeriet allerede varetager i dag, men hvor det er muligt at varetage opgaverne mere effektivt. Partierne noterer sig, at Forsvaret har indledt en proces, der skal udvikle Arktisk Kommando.

Endelig er partierne, i forlængelse af analysen, enige om at genetablere Forsvarets tilstedeværelse i Grønnedal i form af et strategisk, logistisk støttepunkt, som kan anvendes dels til oplægning af brændstof, opbevaring af havmiljøbekæmpelsesmateriel mv., dels til øvelses- og uddannelsesformål. Derudover kan Grønnedal stilles til rådighed for øvrige myndigheders opgaveløsning i det arktiske område.

Bilag: Finansiering
Der peges i analysen af den fremtidige opgaveløsning i Arktis på en række initiativer inden for den økonomiske ramme på 120 mio. kr. For 2016 er der usikkerhed omkring det økonomiske afløb, da initiativer med kort varsel skal indpasses i Forsvarets nuværende opgaveløsning.

Disponering af særlig økonomisk ramme, mio. kr., 2013-niveau, tallene for 2017 og 2018 er afrundet.

Hovedspor

2016

2017

2018 eft.

Overvågning, herunder
– satellitbaseret overvågning, herunder

 • –  af skibstrafik, havmiljø og aktivitet til lands
 • –  luftrumsovervågning baseret på radar- oglufttrafikoplysninger
 • –  nationalt og internationalt samarbejde omudveksling af overvågningsdata
  – kapacitet til billedopbygning
  – øget tilstedeværelse af overvågningsflyKommando, kontrol & kommunikation, herunder

  – satellitkommunikationsmoduler
  – etablering af elektroniske netværk
  – informations-, kommando- og kontrolsystemer – styrket bemanding, herunder

 • –  Arktisk Kommandos stab
 • –  inspektionsskibe og -fartøjerOperative indsatsenheder, herunder- besætning og indsættelse af fregat i Arktis
  – grønlandsk frivillig beredskabsorganisation m.m. – øget anvendelse af civile kortbanefly
  – havmiljøforureningsbekæmpelse
  – anden operativ kapacitet, herunder

1,5 1,5

36 40 25 22

7 10 4 8

22 25

1 – 2 1 1 – 18 24

40 55

11 38 6 10 2 2 5 2

13 1

3 –

98 120 – 120 – 0

– kapacitet til etablering landingszoner

– redningsmateriel
– forsøg og demonstrationer

Styrket opgaveløsning i alt – herafdrift

– herafanlæg

af

taktiske

1,5

Der peges i analysen endvidere på en række initiativer, som ikke er forbundne med merudgifter. Der er således tale om initiativer, som Forsvarsministeriet allerede varetager i dag, men som kan udføres smartere og mere effektivt.

Kopi slut.
Melby, Nordsjælland den 20. december 2016
De bedste hilsner
Erik

1 kommentar

 1. Til Erik Abrahamsen. Det er godt du holder fast i Grønnrdal. Det ville være et ressorcespild uden lige, hvis Grønnedal ikke tages i brug igen hurtigst muligt. Jeg vil foreslå at den nye Angrebsminister straks overlader Grønnedal til reakretionshjem til krigsramte børn – først og fremmest Gazas og Syriens forældreløse børn. Så kan man altid udvikle det til gavn for grønlands befolkning, men det er så megen brug for at Grønland , som et folk uden militættjeneste, også tager del i hjælp til de børn, der lidse så frygteligt under de vanvittige krigsforhold, der nu har varet over 60 år i forasien/Palæstina. Ved at Forsvars/ angrebs-ministeriet overlader dn nedlagte marine-stationt til SOS børnebyerne, kunne vi her i landet give børnene et ophold i et totalt fredeligt naturområde med omsorgsfulde mennesker – selvfølgelig også nogle voksne fra hjemlandet, men eks kulturarbejdere, som gerne vil ud af DK og gøre længere ophold i Grønland igen. Hvad kan vi gøre, så tidens tand ikke skal ødelægge bygninger og anlæg, eller skimmelsvampen gøre bygningerne ubrugelig!? Jeg tror vi er mange, der gerne vil tage ind og være med til at oprense forurenede grunde, hvis en humanitær fond kan overtage Kangiliannguit/Grønnedal
  Kiista Pauly

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *