Stormen URD rammer Nordsjællands Kattegat Kyst – kystsikringen ved Liseleje og Hyllingebjerg klarede udfordringen

The storm URD hits the Kattegat coastline of Northsealand, Denmark.

 

 

Tekst og foto’s Erik K Abrahamsen, den 27. december 2016.

 

 

 

Liseleje Strand, Nordsjælland:

 

Click på fotos og brug din zoom kontol og du ser dem i stor format og teksten i billedets højre side forsvinder.

 

Liseleje strand . Udsigt mod vest ud over Kattegat den 27. december 2016 af Erik K Abrahamsen.
Liseleje Strand, Nordsjælland. Midt i foto ses stor granitstensbølgebryder ud for båd- ophalingsplads “Pynten” bygget i 1911 for kystfiskeri. Udsigt mod vest ud over Kattegat den 27. december 2016 af Erik K Abrahamsen.

 

Aften og natten mellem 26. – 27. december 2016 rammer en kraftig storm fra vest og nord hele Danmark. 

Stormen passerer fra vest gennem Skagerak og videre fra nord ned gennem Kattegat.

Bølger og forhøjet vandstand på 1,5-2 meter rammer hele Nordsjælland Kattegatkyst med en voldsom styrke.

 

Kort over Nordsjælland:
Click på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Kort over Nordsjælland. Foto august 20
Kort over Nordsjælland. Foto august 2013 af Erik K Abrahamsen.

 

Kystsikringen som er blevet forbedret siden den sidste store storm “Bodil”  den 5. – 6.  december 2013 må nu bestå sin prøve:

 

Målet for kystsikring er at beskytte bevaringsværdige landskabstyper og kulturelle værdier mod at styrte i havet under storm. 

Kystsikringen skal også forhindre at privat- og erhvervsejendomme  samt tekniske installationer ikke beskadiges og i værste fald styrter i havet.

 

 Kystsikringen består af:

1. Bølgebrydere af store granitsten på tværs og langs med kysten,

2. Skrænt- og skråningssikring med store granitsten,

3. Sandfodring af stranden med store mængder sand,

4. Bygning af diger med skråningssikring med store granitsten til havsiden,

5. Sandklit bevaring og vedligeholdelse med plantning af hjelme og marehalm samt opbygning af læbælter med fyr.

 

Staten har gennem Kystdirektoratet under Miljøministeriet det overordnede ansvar for kystsikringsbeskyttelsen i Danmark.

 

 

 

Midt på dagen den 27. december tager jeg ud til kysten ved Liseleje Strand og Hyllingebjerg strand.

 

Her er hvad jeg oplevede:

Kystsikringen klarede sin opgave med bravour!

 

Adgangsvej gennem klitterne ned til Liseleje Strand:

 

Click på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Adgangsvej til Liseleje Strand. udsigt mod nord til Kattegat. Foto den 27. december 2016 af Erik K Abrahamsen.
Adgangsvej til Liseleje Strand. Udsigt mod nord til Kattegat. Foto den 27. december 2016 af Erik K Abrahamsen.

 

Adgangsvej gennem klitterne ned til Liseleje Strand:

 

Click på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Adgangsveg gennem klitter ned til Liseleje Sttrand. Foto mod nord ud over kattegat den 27. december ca. kl. 12 af Erik K Abrahamsen.
Adgangsvej gennem klitter ned til Liseleje Strand. Foto mod nord ud over Kattegat den 27. december ca. kl. 12 af Erik K Abrahamsen.

 

Liseleje Strand – udsigt mod vest mod  stor bølgebryder af granitsten ud for båd – ophalingsplads “Pynten” bygget i 1911:

 

Click på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Liseleje Strand. Udsigt mod vest mod stor granitstens bplgebryder ud for "Pyntens" ophalingsplads for både. Foto den 27. december 2016 af Erik K Abe´rahamsen.
Liseleje Strand. Udsigt mod vest mod stor granitstens bølgebryder ud for “Pyntens” ophalingsplads for både. Foto den 27. december 2016 af Erik K Abrahamsen.

 

Liseleje Strand – udsigt mod øst mod Tisvilde Hegn og Tisvildeleje helt ude i horisonten:

 

Click på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Liseleje Strand - udsigt mod øst mod Tisvilde Hegn og Tisvildeleje helt ude i horisonten. Foto den 27. december 2016 af Erik K Abrahamsen.
Liseleje Strand – udsigt mod øst mod Tisvilde Hegn og Tisvildeleje helt ude i horisonten. Foto den 27. december 2016 af Erik K Abrahamsen.

 

Liseleje Strand – udsigt mod øst mod Tisvilde Hegn og Tisvildeleje helt ude i horisonten:

 

Click på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Liseleje Strand. Udsigt mod øst mod Tisvilde Hegn og Tisvildeleje helt ude i horisonten. Foto den 27. december 2016 af Erik K Abrahamsen.
Liseleje Strand. Udsigt mod øst mod Tisvilde Hegn og Tisvildeleje helt ude i horisonten. Foto den 27. december 2016 af Erik K Abrahamsen.

 

Liseleje Strand – udsigt mod øst mod Melby Overdrev, Asserbo Plantage, Tisvilde Hegn og Tisvildeleje helt ude i horisonten:

 

Click på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Liseleje Strand - udsigt mod øst mod TisvildeHegn og Tisvildeleje helt ude i horisonten. Foto den 27. d
Liseleje Strand – udsigt mod øst mod Melby Overdrev, Asserbo Plantage, TisvildeHegn og Tisvildeleje helt ude i horisonten. Foto den 27. december 2016 af Erik K Abrahamsen.

 

FOTO INDSAT – optaget den 23. december 2016 fra samme sted som ovennævnte foto:

Liseleje Strand –  udsigt mod øst mod Melby Overdrev, Asserbo Plantage, Tisvilde Hegn og Tisvildeleje helt ude i horisonten:

 

Liseleje Strand- udsigt mod øst mod Melby Overdrev, Asserbo Plantage, Tisvilde Hegn og Tisvildeleje helt ude i horisonten. Foto den 23. december 2016 af Erik K Abrahamsen
Liseleje Strand- udsigt mod øst mod Melby Overdrev, Asserbo Plantage, Tisvilde Hegn og Tisvildeleje helt ude i horisonten. Foto den 23. december 2016 af Erik K Abrahamsen

 

Liseleje Strand – udsigt mod båd – ophalingsplads “Pynten” bag stor granitstens bølgebryder:

 

Click på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Båd ophalingsplads "Pynten" bag stor granitbølgebryder.
Liseleje Strand. Båd – ophalingsplads “Pynten” bag stor granitbølgebryder. Udsigt mod nord ud over Kattegat. Foto den 27. december 2916 af Erik K Abrahamsen.

 

Liseleje Strand – udsigt mod øst mod Tisvilde Hegn og Tisvildeleje helt ude i horisonten:

 

Click på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Liseleje Strand. Udsigt mod øst mod Tisvilde Hegn og Tisvildeleje helt ude i horisonten. Foto den 27. december 2016 af Erik K Abrahamsen.
Liseleje Strand. Udsigt mod øst mod Tisvilde Hegn og Tisvildeleje helt ude i horisonten. Foto den 27. december 2016 af Erik K Abrahamsen.

 

Liseleje Strand – kystsikring med store granitsten på stranden ud for helårs- og sommerhuse: 

 

Click på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Liseleje Strand - udsigt mod vest mod helårs- og fritidshuse
Liseleje Strand – udsigt mod vest mod kystsikring med store granitsten på stranden ud for helårs- og fritidshuse. Foto 27. december 2016 af Erik K Abrahamsen.

 

Liseleje Strand  – båd – ophalingsplads “Pynten” bag stor granitstens bølgebryder bygget 1911 og gennemgribende forhøjet og istandsat 2015 efter stormen “Bodil” ramte Nordsjællands Kyst den 5.- 6. december 2013:

 

Click på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Liseleje Strand - bådophalingsplads bygget i 1911 bag stor granitbølgebryder, Foto i retnig nord mod Kattegat den 27. december 2016 af Erik K Abrahamsen.
Liseleje Strand – bådophalingsplads bygget i 1911 bag stor granitstensbølgebryder. Foto i retning nord mod Kattegat den 27. december 2016 af Erik K Abrahamsen.

 

Liseleje Strand – udsigt mod øst fra båd – ophalingsplads “Pynten” bygget i 1911 mod adgangsvej fra Liseleje By og ned til stranden:

 

Click på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Liseleje Strand - udsigt mod øst fra bådophalingsplads bygget i 1911 for kystfiskeriet. Foto mod nord ud over Kattegat den 27. december 2016 af Erik K Abrahamsen.
Liseleje Strand – udsigt mod øst fra bådophalingsplads bygget i 1911 for kystfiskeriet. Foto mod nord ud over Kattegat den 27. december 2016 af Erik K Abrahamsen.

 

Liseleje By og Strand – set fra toppen af klitterne mod vest med båd – ophalingsplads “Pynten” bag granitstensbølgebryder:

 

Click på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Liseleje By og Strand. Udsigt mod vest til bådophalingsplads bygget i 19211 for kystfiskeri bag stor granitstensbølgebryder. fto den 27. december 2016 af erik K Abrahamsen.
Liseleje By og Strand. Udsigt mod vest til bådophalingsplads bygget i 1911 for kystfiskeri bag stor granitstensbølgebryder. Foto den 27. december 2016 af Erik K Abrahamsen.

 

Liseleje Strand – udsigt fra toppen af klitterne mod Melby Overdrev, Asserbo Plantage, Tisvilde Hegn og Tisvildeleje helt ude i horisonten:

 

Click på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Liseleje Strand. Udsigt mod øst mod melby Overdrev, Asserbo Plantage, Tisvilde Hegn og Tisvildeleje helt ude i horisonten. Foto den 27. december 2016 af Erik K Abrahamsen.
Liseleje Strand. Udsigt mod øst mod Melby Overdrev, Asserbo Plantage, Tisvilde Hegn og Tisvildeleje helt ude i horisonten. Foto den 27. december 2016 af Erik K Abrahamsen.

 

Hyllingebjerg er en ca. 30 m høj skrænt der ligger lige ud til kattegat og ca. 2 km vest for Liseleje i Nordsjælland.

En offentlig trappe med 104 trin fører direkte ned på en bred offentlig sandstrand.

 

Her er der foretaget kystsikring med:

7 store bølgebrydere af store granitsten ca. 50-100 m fra kystskrænten,

Sandfodring af forstranden og

Skræntfodssikring med store granitsten.

 

Også her ud for Hyllingebjerg Strand har kystsikringen bestået stormens “angreb” på strand og skrænter med bravour!

 

Udsigt fra Hyllingebjerg højeste punkt mod nord ud over Kattegat:

 

Click på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Hyllingebjerg. Udsigt fra toppen af skrænten mod nord ud over Kattegat. Foto den 27. december 2016 af Erik K Abrahamsen.
Hyllingebjerg. Udsigt fra toppen af den ca. 30 m høje skrænt mod nord ud over Kattegat. Foto den 27. december 2016 af Erik K Abrahamsen.

 

Udsigt fra toppen af trappen med de 104 trin direkte ned til Hyllingebjerg Strand:
Click på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Hyllingebjerg Strand. Udsigt fra den 104 trin trappen ned til forstranden.
Hyllingebjerg Strand. Udsigt fra den 104 trins trappen ned til forstranden. Midt i vandet ses den store bølgebryder af store granatsten ca 75 m fra skrænten. Foto den 27. december 2016 af Erik K Abrahamsen.

 

Udsigt mod vest fra den 104 trins trappe på Hyllingebjerg skrænt:

 

Click på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Hyllingebjerg. Udsigt mod vest fra 104 trins trappen der førrer ned til forstranden. Foto den 27. december 2016
Hyllingebjerg. Udsigt mod vest fra 104 trins trappen der førrer ned til forstranden. Foto den 27. december 2016 af Erik K Abrahamsen.

 

Hyllingebjerg Strand – den forhøjede vandstand på ca. 1,5-2 m sammen med høje bølger dækker hele den ca. 75 m brede forstrand:

 

Click på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

 Hyllingebjerg Strand. Den forhøjede vandstan på 1,5-2 m og højer bølger har overskyllet hele den ca. 75 m brede sandstrand. Foto i retning nod ud over Kattegat den 27. december kl. ca. 12.45 af Erik K Abrahamsen.

Hyllingebjerg Strand med den 104 trins trappe lige ned på forstranden.. Den forhøjede vandstand på 1,5-2 m og høje bølger har overskyllet hele den ca. 75 m brede sandstrand. Foto i retning nord ud over Kattegat den 27. december  2016 kl. ca. 12.45 af Erik K Abrahamsen.

 

Hyllingebjerg Strand – kystsikring med skræntfodssikring store granitsten – udsigt mod vest ud over Kattegat:

 

Click på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Hyllingebjerg Strand med skræntfods ky
Hyllingebjerg Strand med skræntfods kystsikring med store granitsten. Ca. 75 m ud for skrænten ses to store bølgebrydere af store granitsten – idag næsten overskyllet af de store bølger og den forhøjede vandstand på ca. 1,5-2 m. Foto i retning vest den 27. december 2016 af Erik K Abrahamsen.

 

Hyllingebjerg Strand – kystsikring med skræntfodssikring store granitsten – udsigt mod øst ud over Kattegat:

 

Click på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Hyllingebjerg Strand. Kystsikring med skræntfodsikring med store granit
Hyllingebjerg Strand. Kystsikring med skræntfodssikring med store granitsten. Foto udsigt mod øst den 27. december 2017 af Erik K Abrahamsen

 

INDSAT FOTO – optaget august 2016, samme udsigt som ovennævnte foto:

Hyllingebjerg Strand – kystsikring med 4 bølgebrydere af store granitsten ca. 75 m fra skrænten og skræntfodssikring med store granitsten – udsigt mod øst ud over Kattegat:

 

Click på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Hyllingebjerg Strand. Udsigt mod øst mod bølgebrydere af store granitsten og skræntfodssikring
Hyllingebjerg Strand. Udsigt mod øst mod bølgebrydere af store granitsten og skræntfodssikring også af store granitsten. Foto august 2016 af Erik K Abrahamsen.

 

Hyllingebjerg Strand – udsigt mod øst til 3 bølgebrydere af store granitsten ca. 75 m ude fra skrænten: 

 

Click på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Hyllingebejrg Strand. udsigt mod kystsikring med 3 store bølgebrydere af granitsten ca. 75 m fra kystskrænten.
Hyllingebejrg Strand. Udsigt mod kystsikring med 3 store bølgebrydere af granitsten ca. 75 m fra kystskrænten til højre på foto. Foto i retning øst den 27. december 2016 af Erik K Abrahamsen.

 

Hyllingebjerg Strand – udsigt mod vest til 2 bølgebrydere af store granitsten ca. 75 m ude fra skrænten:

 

Click på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Hyllingebejrg Strand. Udsigt mod vest mod 2 bølgebrydere af granitsten ca 75 m ud for skrænten.
Hyllingebejrg Strand. Udsigt mod vest mod 2 bølgebrydere af granitsten ca 75 m ud for skrænten. Foto den 27. december 2016 af Erik K Abrahamsen

 

Og så slutter jeg min artikel med et vue ud over den idag overskyllede ca. 75 m brede forstrand mellem den store bølgebryder og skrænten, hvor hundredevis af badegæster leger og slikker solskin hele sommeren i det hvide sand:

 

Click på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Hyllingebjerg Strand. Den 75 brede forsdtrand er overskyllet
Hyllingebjerg Strand. Den 75 brede forstrand mellem skrænten og bølgebryderen ud for den 104 trins trappe er overskyllet med bølger og den 1,5-2 m forhøjede vandstand. Foto den 27. december 2016 af Erik K Abrahamsen.

 

 

 

Sent eftermiddag den 27. december 2016 erklærer Stormflodsrådet:

– hele området Nord- og Vestsjællands Kattegatkyst plus Isefjorden og Roskildefjord ramt af stormflod.

 

Det er en flot og effektiv kystsikring som lodsejere, stat, Region Hovedstaden og berørte kommuner i Nordsjælland har etableret.

 

Et stort tillykke til alle implicerede og specielt til alle danskere og turister, som kan nyde vore smukke kyster hele året rundt uden at frygte at de “forsvinder”!

 

 

Her på min hjemmeside Danculture.dk har jeg skrevet følgende artikel – Søg i Kategorier og click på “Older entries”:

Orkanen “Bodil” rammer Nordkysten ved Liseleje Strand den 5-6. december 2013

Hurricane “Bodil” hits Northcoast, Northsealand, Denmark at Liseleje Beach 5-6. december 2013.

36 timer med orkan, storm og vindstød op til 42 meter/sek. og med 5 meter høje Kattegat bølger, der rammer strandene langs hele Nordsjællands  kystlinie.

 

 

Tekst og fotos Copyright 2016  Erik K Abrahamsen

All rights reserved

 

Enjoy life – be happy!

 

Melby, Nordsjælland den 27. december 2016

 

De bedste hilsner

Erik

 

 

1 kommentar

 1. Smukke fotos af vor nordkyst og forståelig tekst tilhørende de forskellige fotos
  Jeg har tænkt mig at køre op til liseleje hvor vi har vor huse og bese vor kyst og skrænt, vi ligger i 1.række
  Samtidig vil jeg se til naboer og genboers områder.
  Jeg forstår der har været en vandstand ved hundested på 112 cm så det må vel være ca den samme over
  ved liseleje

  We do enjoy life here by us and the same to you

  Happy new year
  hanne barazi

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *