Sensommer 2017 i København – oplev poesi, glæde, leg og badning ved ny gang- og cykelbro Inderhavnsbroen, Papirøen med street food og Amager Strand

 

 

Late summer 2017 in Copenhagen – experience poetry, joy, play and swim at walk- and bike bridge Inderhavnsbroen, Paper Island with street food and Amager Beach.

 

 

 

 

 

Tekst og foto’s Erik K Abrahamsen 9. august 2017

 

 

 

 

Udsigt fra Papirøen med udendørs servering fra Street Food Restaurants mod ny gang- og cykelbro “Inderhavnsbroen”:

 

Hip, Hip, Hurra!

 

 

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format og teksten i billedets højre side forsvinder.

 

Papirøen
Papirøen med Street Food Restaurants. Udsigt mod den ny gang- og cykelbro “Inderhavnsbroen” mellem Christianshavn og Nyhavn. Til højre ses Skuespilhuset. Foto mod vest den 9. august 2017 af Erik K Abrahamsen.

 

Den ny 180 m lange gang- og cykelbro “Inderhavnboen” blev indviet i juli 2016. Den har skabt en hurtig og nem forbindelse mellem Nyhavn og Nordatlantens Plads på Christianshavn.

Samtidig er der let adgang til Papirøens med dens mange street food restaurants med udendørs servering.

Inderhavnsbroen er blevet en kæmpesucces. Tusinder af københavnere, turister og besøgende til Hovestaden benytter broen for at opleve Københavns Inderhavns helt unikke skønhed og atmosfære.

Udsigten ud over Københavns Inderhavn med Skuespilhuset, Frederiksstaden med 1700-tals pakhuse, Nyholm med Flådens Leje siden 1680 og København Opera bygget 2002-04 kan ses både fra Inderhavnsbroen og fra Papirøen.

 

Kort over København City og Christianshavn med 12 bastioner, volde og voldgrave bygget 1620-80:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

KOrt over København.
Kort over København City og Christianshavn som fæstningsanlæg til beskyttelse af København med 12 bastioner, volde og voldgrave bygget 1620-80. Foto 2014 af Erik K Abrahamsen.

 

Model af Holmen, Christianhavn, Christiania´s grønne område med Københavns Befæstning med volde, voldgrave og bastioner bygget 1680 og København Inderhavn:

 

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Model of Christianshavn, Holmen and Copenhagen Inner Harbour. Photo 2009 by Erik K Abrahamsen.
Model af Christianshavn, Holmen og København Inderhavn. Model ca. 6 x 2,5 m. Fra venstre ses Holmens 5 inddæmmede øer mellem 1680-1900: Nyholm bygget 1680, Frederiksholm, Dokøen, Arsenaløen og Christiansholm (Papirøen). Til højre ses beboelse på Christianshavn og ud til København Inderhavn i forgrunden ses på Nordatlantens Brygge det røde tag af Nordatlantens Pakhus bygget 1765-66. Forrest på billedet ses København Inderhavn med Kvæsthusmolen  helt til venstre (Idag Ofelia Plads med underjordisk Parkeringshus som nabo til Skuespilhuset). Foto 2009 af Erik K Abrahamsen.

 

 

Jeg besøger området denne sensommer augustdag den 9. august 2017

Her er hvad jeg oplevede – en by fuld af glæde, kærlighed, leg og poesi:

 

Udsigt fra ny gang- og cykelbro “Inderhavnsbroen”:

 

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Udsigt fra Inderhavns
Udsigt fra Inderhavnsbroen i retning øst mod Operaen. Papirøen (Christiansholm) med street food restaurants og Nyholm med Mastekranen bygget 1750, som er en del af Marinestation København. Foto i retning øst den 9. august 2017 af Erik K Abrahamsen.

 

Udsigt fra ny gang- og cykelbro “Inderhavnsbroen” mod Papirøen (Christiansholm), Operaen, Marinestation København tidligere Flådestation Holmen 1680-1989, Mastekranen bygget 1750 på Nyholm og Museumsskib fregatten Peder Skram bygget 1965:

 

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Udsigt fra gang
Udsigt fra gang- og cykelbro “Inderhavnsbroen” mod Papirøen (Christiansholm), Operaen, Mastekranen og museumsskib fregatten Peder Skram. Foto i retning øst den 9. august 2017 af Erik K Abrahamsen.

 

Udsigt fra ny gang- og cykelbro “Inderhavnsbroen” mod Papirøen (Christiansholm), Operaen, Marinestation København tidligere Flådestation Holmen 1680-1989, Mastekranen bygget 1750 på Nyholm og Museumsskib fregatten Peder Skram bygget 1965:

 

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Udsigt fra "Inderhavnsbroen) mod papirøen, Operaen, Mastekranen og fregatter Perder Skrsm:
Udsigt fra “Inderhavnsbroen” mod Papirøen, Operaen, Mastekranen og fregatten Perder Skram. Foto den 9,. august 2017 af Erik K Abrahamsen.

 

Udsigt fra ny gang- og cykelbro “Inderhavnsbroen” mod Papirøen (Christiansholm), Operaen, Marinestation København tidligere Flådestation Holmen 1680-1989, Mastekranen bygget 1750 på Nyholm og Museumsskib fregatten Peder Skram bygget 1965 og til venstre Skuespilhuset, Ofelia Plads på Kvæsthusmolen, Amaliehaven og 3 pakhuse bygget 1760-80:

 

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Udsigt fra Inderhavnbroen mo
Udsigt fra Inderhavnbroen mod København Inderhavn. Foto i retning øst den 9. august 2017 af Erik K Abrahamsen.

 

Udsigt fra ny gang- og cykelbro “Inderhavnsbroen” mod Skuespilhuset, Ofelia Plads på Kvæsthusmolen, Amaliehaven, 3 pakhuse bygget 1760-80 og A.P. Møller – Mærsk domicil:

 

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Udsigt fra Inderhavnsbroen mod Skuespilhuset, Ofelia Plads på Kvæsthusmolen, Amaliehaven , 3 pakhuser bygger 1760-80 og A.P. Møller- Mærsk domivil. Foto den 9. august 2017 af Erik K Abrahamsen.
Udsigt fra Inderhavnsbroen mod Skuespilhuset, Ofelia Plads på Kvæsthusmolen, Amaliehaven, 3 pakhuse bygget 1760-80 og A.P. Møller – Mærsk domicil. Foto den 9. august 2017 af Erik K Abrahamsen.

 

Udsigt fra ny gang- og cykelbro “Inderhavnsbroen” mod Nyhavn:

 

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Udsigt fra Inderhavnsbroen mod Nyhavn. Foto i retning nord den 9. august 2019
Udsigt fra Inderhavnsbroen mod Nyhavn. Foto i retning nord den 9. august 2017 af Erik K Abrahamsen.

 

Udsigt fra ny gang- og cykelbro “Inderhavnsbroen” mod vest mod Knippelsbro:

Familiestemning på broen – is og afslapning.

 

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Udsigt fra Inderhavnsbroen ud over København Inderhavn.
Udsigt fra Inderhavnsbroen ud over København Inderhavn. Foto i retning vest mod Knippelsbro den 9. august 2017 af Erik K Abrahamsen.

 

Udsigt fra ny gang- og cykelbro “Inderhavnsbroen” mod vest mod Knippelsbro:

 

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Udsigt fra Inderhavnsb
Udsigt fra Inderhavnsbroen mod Knippelsbro bygget 1935. Foto i retning vest den 9. august 2017 af Erik K Abrahamsen.

 

Udsigt fra ny gang- og cykelbro “Inderhavnsbroen” mod vest mod Knippelsbro:

2 navere på vej over broen.

Navere er europæiske udlærte håndværkersvende, der siden 1600- tallet som svende rejste rundt i Europa for at videre uddanne sig gennem 3 år før de etablerede sig i deres respektive hjemlande.

 

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Ufsigt fra Inderhavnsbroen mod vest. 2 navere på vej over broen. Foto den
Ufsigt fra Inderhavnsbroen mod vest. 2 navere på vej over broen. Foto den 9. august 2017 af Erik K Abrahamsen.

 

Udsigt fra ny gang- og cykelbro “Inderhavnsbroen” mod syd mod Nordatlantens Pakhus bygget 1765-66 som nabo til nybyggeri på Krøyers Plads:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Udsigt fra Inderhavnsbroen mod Nordatlanten Plads med Nordatlantens Pakhus bygget 1765-66. Foto i retning syd mod Christianshavn den 9. august 2017 af Erik K Abrahamsen.
Udsigt fra Inderhavnsbroen mod Nordatlanten s Brygge med Nordatlantens Pakhus bygget 1765-66. Foto i retning syd mod Christianshavn den 9. august 2017 af Erik K Abrahamsen.

 

Udsigt fra Inderhavnsbroen mod Den Nordatlantiske Handels Plads og ny gang- og cykelbro “Trangravsbroen”, der forbinder Den Nordatlantiske Plads med Islands Plads på  Christianshavn og Arsenaløen og Christiansholm (Papirøen) på Holmen:

 

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Usigt fra Inderhavnsbroen mod Nordatlantens Handels PPlads og ny gang- og cykelbro "Trangravsbroen over Trangraven Kanal og Christianshavn Kanal. Foto i retning syd den 9. august 2017 af Erik K Abrahamsen.
Usigt fra Inderhavnsbroen mod Nordatlantens Handels Plads og ny gang- og cykelbro “Trangravsbroen” over Trangraven Kanal og Christianshavn Kanal. Foto i retning syd den 9. august 2017 af Erik K Abrahamsen.

 

Udsigt fra Nordatlanten Plads  på Christianshavn mod ny 180 m lang gang- og cykelbro “Inderhavnsbroen”:

 

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Udsigt fra Christianshavn mod ny gang- og cykelbro "Inderhavnsbroen".
Udsigt fra Nordatlantens Plads på Christianshavn mod ny gang- og cykelbro “Inderhavnsbroen”. Foto i retning nord den 9. august 2017 af Erik K Abrahamsen

 

Gang- og cykelbroen “Trangravsbroen” forbinder Den Nordatlantiske Handels Plads med Islands plads på Christianshavn med Arsenaløen og Christiansholm (Papirøen) på Holmen:

Broklappen er op for passage af sejlbåde mellem Trangraven Kanal og Christianshavn Kanal:

 

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Udsigt fra Islands Plads mod gang- og cyjelbro "Trangravsbroen" over Trangraven Kanal og Christianshavn Kanal i forgrunden.
Udsigt fra Islands Plads mod gang- og cykelbro “Trangravsbroen” over Trangraven Kanal og Christianshavn Kanal i forgrunden. Broklap oppe for passage af sejlbåde. Foto i retning øst den 9. august 2017 af Erik K Abrahamsen.

 

Ny gang- og cykelbro “Trangravsbroen” blev indviet i 2014:

Udsigt fra Trangravsbroen mod Den Nordatlantiske Handels Plads.

 

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Udsigt fra Trangravsbroen mod Den Nordatlantiske Handels Plads og Inderhavnsbroen i det fjerne. Foto i retning nord den 9. august 2017 af Erik K Abrahamsen.
Udsigt fra Trangravsbroen mod Den Nordatlantiske Handels Plads og Inderhavnsbroen i det fjerne. Foto i retning nord den 9. august 2017 af Erik K Abrahamsen.

 

De 3 nye gang- og cykelbroer er blevet en kæmpesucces siden åbningen. Tusinder af fodgængere og cyklister passer daglig broerne.

De er en hurtig forbindelse mellem København City og Christianshavn og alle kunstskolerne på Holmen: Arkitektskolen, Filmskolen, Skuespilskolen og Rytmisk Musikskole samt alle restauranter, beboelser, Operaen, Christiania, Nyholm med Søværnets aktiviteter samt ril Amager og Amager Strand.

 

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Udsigt fra
Broklappen er nede igen på plads for færdsel. Udsigt fra Trangravsbroen mod Den Nordatlantiske Handels Plads med videre forbindelse over Inderhavnbroen til Nyhavn. Foto i retning nord den 9. august 2017 af Erik K Abrahamsen.

 

Udsigt fra Trangravsbroen mod Christianshavn Kanal:
Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Udsugt fra Trangr
Udsigt fra Trangravsbroen mod Christianshavn Kanal. Der er netop åbnet for færdsel over broen efter at broklappen har været oppe for passage af sejlbåde. Foto i retning vest den 9. august 2017 af Erik K Abrahamsen.

 

Gang- og cykelbroen “Trangravsbroen” fører direkte til Arsenaløen og Christiansholm (Papirøen) på Holmen, som er en del af Christianshavn-

Udsigt fra Papirøen (Christiansholm) mod den ny 180 m lange gang- og cykelbro “Inderhavnsbroen” mellem Christianshavn og Nyhavn:

Leg og glæde.

 

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Udsigt fra Papirøen (Christiansholm) mod den ny gang- og cykelbro "Inderhavnsbroen". Foto i retning vest den 9. august 2017 af Erik K Abrahamsen.
Udsigt fra Papirøen (Christiansholm) mod den ny gang- og cykelbro “Inderhavnsbroen”. Foto i retning vest den 9. august 2017 af Erik K Abrahamsen.

 

Udsigt fra Papirøen (Christiansholm) mod den ny 180 m lange gang- og cykelbro “Inderhavnsbroen” mellem Christianshavn og Nyhavn:

 

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Udsigt fra Papir
Udsigt fra Papirøen (Christiansholm) mod den ny 180 m lange gang- og cykelbro “Inderhavnsbroen” mellem Christianshavn og Nyhavn til højre i billedet. Foto i retning vest den 9. august 2017 af Erik K Abrahamsen.

 

Udsigt fra Papirøen (Christiansholm) mod den ny 180 m lange gang- og cykelbro “Inderhavnsbroen” mellem Christianshavn og Nyhavn:

Udendørs servering fra street food restaurants på Papirøen:

 

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Udsigt fra papirøen mod ny gang- og cykelbro Inderhacnsbroen. Udendørs servering og spisning fra street food restaurants. Foto i retning vest den 9. august 2017 af Erik >K Abrahamsen.
Udsigt fra papirøen mod ny 180 m lang gang- og cykelbro Inderhavnsbroen. Udendørs servering og spisning fra street food restaurants. Foto i retning vest den 9. august 2017 af Erik K Abrahamsen.

 

Udsigt ud over København Inderhavn fra Papirøen (Christiansholm) mod Frederiksstaden med Amaliehaven, 3 pakhuse bygget 1760-80 og A.P. Møller-Mærsk Domicil:

 

Udendørs servering fra street food restaurants på Papirøen:

Glæde, poesi og kærlighed.

 

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Udsigt fra
Udsigt København Inderhavn fra Papirøen med udendørs servering fra street food resturants. Til venstre ses Amaliehaven bygget 1983, 3 pakhuse bygget 1760-80 og A. P. Møller-Mærsk Domicil. Foto i retning øst den 9. august 2017 af Erik K Abrahamsen.

 

Cafe  “Den plettede gris”på Papirøen (Christiansholm).

Cafeen  “Den plettede gris” har her udendørs servering ud til kanalen ud til Arsenaløen og Forsvarskommandoen på Holmen:

 

I baggrundens ses Arsenaløen med Sø-etatens Arsenalbygning opført 1742-46, som nu er hjemsted for Forsvarskommandoen. Cykel- og gangstien mellem de 2 vippebroer  passerer langs forsiden af de 2 Arsenalbygninger, som er forbundet med hinanden af Arsenalporten (Kongeporten). Arsenalporten er 14 m bred og er en sandstensportal med smedejernslåger  tegnet af Philip de Lange i 1742-44 med buste af Christian den 6 i brystharnisk og kronet med laurbærkrans. Kongebusten står oven på Det danske Rigsvåben. Arsenalporten (Kongeporten) har ligget “gemt” her klemt inde ved Arsenalgraven bag Christiansholm i mere end 100 år. Nu kommer både Arsenalbygningen og Kongeporten, som er nyrestaureret frem i lyset i sin fordums glans!

 

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Cafe på Papirøen (Christianshaolm. Udsigt mod Arsenaløen med Forscarskommandoen.
Cafe på Papirøen (Christiansholm). Udsigt mod Arsenaløen med Forsvarskommandoen. Foto den 9. august 2017 af Erik K Abrahamsen.

 

Og her slutter jeg mit visit i Københavns Inderhavn, Trangravens Kanal og Christiansholm med dette vue ud mod Christianshavn Kanal:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Christianshavn kanal med Islands Plads til venstre i billedet. I baggrunden ses spiret påp Vor Frelser Kirke. kirken er opført 1682-94 mens spiret er bugget 1751. Foto i fretning vest den 9. ugu
Christianshavn Kanal med Islands Plads til venstre i billedet. I baggrunden ses spiret på Vor Frelser Kirke. Kirken er opført 1682-94, mens spiret er bygget 1751. Foto i retning vest den 9. august 2017 af Erik K Abrahamsen.

 

Kort over København City og Christianshavn:

 

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Map of Copenhagen City
Kort over København City og Christianshavn. Foto af Erik K Abrahamsen.

 

Kort over København, Christianshavn og Amager med Amager Strand ud til Øresund:

Alle bydele ses tydeligt:

Østerbro, Nørrebro, Vesterbro, Frederiksberg, Emdrup, Bellahøj, Sydhavnen, Kongens Enghave, Nordhavn, Amager Fælled, Kalvebod Fælled, Sundby Øster og Sundby Vester, Tårnby, Kastrup og dele af Kastrup Lufthavn.

 

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

KOrt over
Kort over København, Christianshavn og Amager med Amager Strand helt til højre på kortet. Foto 2016 af Erik K Abrahamsen.

 

Efter denne dejlige oplevelse omkring de 3 nye gang- og cykelbroer, der forbinder København City med Christianshavn, Holmen og Amager begiver jeg mig nu ud til Amager Strand ca. 4 km herfra.

 

Amager Strand med udsigt til Øresundsbroen:

Leg, boldspil og badning i Øresund:

 

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Amager Strand. Leg, boldspil og badning. Udsigt mod Øresund. Foto i retnong øst den 9. august 2017 af Erik K Abrahamsen.
Amager Strand. Leg, boldspil og badning. Udsigt mod Øresundsbroen. Foto i retning øst den 9. august 2017 af Erik K Abrahamsen.

 

Amager Strand:

Leg, boldspil og badning i Øresund:

 

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Amage
Amager Strand. Udsigt mod Øresundsbroen. Foto i retning øst den 9. august 2017 af Erik K Abrahamsen.

 

Amager Strand:

 

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Amager Strand. Udsigt ind mod København med havvindmøller. Foto i retning nord den 9. august 2017 af Erik K Abrahamsen.
Amager Strand. Udsigt ind mod København med havvindmøller. Foto i retning nord den 9. august 2017 af Erik K Abrahamsen.

 

Amager Strand med motionsredskaber for kondition- og styrketræning:

Udsigt mod Kastrup Havn, Sneglen badeanstalt og Øresund.

 

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Amager Strand.
Amager Strand med motionsredskaber for konditions- og styrketræning til højre i billedet. Foto i retning syd mod Kastrup Havn og badeanstalt Sneglen den 9. august 2017 af Erik K Abrahamsen.

 

Amager Strand:

Glæde, leg, sjov og kærlighed.

 

Lige lidt forberedelse til en selfie – far med søn og datter – alle 3 med her sin ispind!

 

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Amager Strand
Amager Strand. Forberedelse til et selfie foto: Far med sine 2 børn med ispinde. Foto den 9. august 2017 af Erik K Abrahamsen.

 

Amager Strand:

Glæde, leg, sjov og kærlighed.

 

Og så er ALLE klar til det helt store SMIL!

 

-Et af fotografiens hemmeligheder er at SE situationer FØR de sker og så ellers være hurtig med det tekniske!

A secret in photography is to SEE situations BEFORE they happens – and then be quick with the technique of the camera!

 

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Glæde
Glæde, leg, sjov og kærlighed på Amager Strand. Udsigt mod Øresund den 9. august 2017 af Erik K Abrahamsen.

 

Planche over Amager Strand:

 

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Planche over Amager Stran
Planche over Amager Strand. Foto den 9. august 2017 af Erik K Abrahamsen.

 

Jeg håber, at jeg med denne fotohistorie har inspireret dig til selv – med din egen krop og sjæl at opleve både Københavns Inderhavn og den dejlige badestrand på Amager Strand.

GOD TUR – tag dine venner og familie med!

 

Men skynd dig at opleve Copenhagens Street Food på PAPIRØEN  (Christiansholm) for det hele er slut den 1. januar 2018, hvor et stor byggeri på 45.000 m2 påbegyndes med nedrivning af alle eksisterende bygninger og haller på Papirøen.

Borgerrepræsentationen i København har den 1. maj 2017 vedtaget en lokalplan for Christiansholm, der betyder at et konsortium selskab CØ P/S, der består af Unionkul Holding, Nordkranen og Danica Ejendomme kan påbegynde realiseringen af en masterplan udarbejdet af arkitektfirmaet COBE.

Arkitektkonkurrencen blev udskrevet af det statslige og kommunale ejendomsselskab By & Havn, som ejer Papirøen (Christiansholm). Med vedtagelsen af lokalplanen for Christiansholm og masterplanen “Byens Haller” udarbejdet af arkitektfirmaet COBE kan ejendomselskabet By & Havn nu sælge Christiansholm til selskabet CØ P/S.

Materplanen “Byens Haller” påregner et byggeri på 45.000 m2 fordelt på halbyggerier i stuetagen og 270-340 boliger (heraf 25% almene) ovenpå hallerne i op til 12 etager. Al byggeri ligger i en firkant omkring et stort central grønt kvadratisk område. Der bliver ligeledes etableret et inden- og udendørs svømmeområde.

Links:

estatemedia.dk  Artikel: Ny lokalplan for Papirøen vedtaget, 1. maj 2017.  SØG: “lokalplan papirøen” på hjemmesiden eller GOOGLE artiklens titel (overskrift).

business.dk   Artikel: Så vild bliver byens ny bydel – se billederne.

politiken.dk   Artikel: Advarsler til København – Pas på ikke at bygge for tæt og for højt på Papirøen, 27 januar 2017.

ejendomswatch.dk  Artikel: Plan klar til at omdanne Papirøen i København til 45.000 kvm bebyggelse, den 1. maj 2017.

christianshavnslokaludvalg.kk.dk  Artikel: COBE vinder konkurrense om Papirøen, den 11-2-2016.

halvtolv.dk Høringssvar vedr. lokalplan Christiansholm – Lokalplan nr. 548 med kommunetillæg, den 25 januar 2017.

aok.dk  Artikel: København får ny bydel på Papirøen, Byliv, den 18-2-1016.

byoghavn.dk  Artikel: Syv teams er prækvalificeret til masterplan konkurrence for Christiansholm, den 2. juni 2015.

På min anden hjemmeside: Erik K Abrahamsen Blog (tvndk.wordpress.com) har jeg skrevet artiklen:
“3 nye gang- og cykelbroer binder Christianshavn sammen med Nyhavn og Holmen”. Klik på hjemmesidens MENU og SØG i søgefelt, skriv: “Holmen”, eller GOOGLE artiklens titel.
Min artikel følger hele det “dramatiske” byggeri fra dets start i 2011 frem til – efter store forsinkelser og konkurser – indvielse af den sidste af broerne “Inderhavnsbroen” den 7. juli 2016 kl. 18.
Kort over København og Amager:
Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.
KOrt over København
Kort over København og Amager. Foto 2016 af Erik K Abrahamsen.

 

 

Tekst og foto’s  Copyright Erik K Abrahamsen 2017

All rights reserved

 

Enjoy life – be happy!

 

Melby, Nordsjælland, den 11. august 2017

De bedste hilsner

Erik

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *