Det nationale monument for Danmarks internationale indsats – alle buketter og blomsterkranse til HKH Prins Henrik (1934-2018) er overgivet til Monumentet i Kastellet til ære for alle danskere, som er døde i internationale missioner

 

The National Monument in honour of danes in international mission since 1948 – all flowers and wreaths given in love to HKH Prince Henrik (1934-2018) placed on the Monument in Fortress Kastellet to honour all danes died in international missions.

 

 

 

 

 

Tekst og foto Erik K Abrahamsen  22. februar 2018.

 

 

 

 

 

 

Monument over Danmarks Internationale Indsats: ” En tid, et sted, et menneske “,  Kastellet, København.

 

Indviet den 5. september 2011 af Dronning Margrethe 2 på den tredje Nationale Flagdag for faldne danskere in internationale missioner.

 

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Det nationale monument i Kastellet
Det Nationale Monument i Kastellet “En Tid – et Sted – Et Menneske”. Forest RUM: EN TID. Foto kl 10 den 22. februar 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

“Nationalmonumentet i Kastellet” er skabt af kunstneren Finn Reinbothe 2009 -11.

 

Efter den 2. Verdenskrig 1939-45 enedes verdens forenede nationer (FN) om Verdenserklæringen om Menneskerettigheder, som blev vedtaget i FN´s generalforsamling den  10. december 1948.

Heri præciseres det enkelte menneskes økonomiske, sociale, kulturelle, politiske og borgelige rettigheder i forhold til statsmagten. Statsmagten skal gennem lovgivning beskytte og understøtte enhver borgers grundlæggende rettigheder i et statssamfund.

I Danmark respekteres de klassiske grundrettigheder gennem Danmarks Riges Grundlov  af 5. juni 1849 med senere ændringer bl.a. grundlovsrevisionen i 1953.

Siden 1948 har danskere været udsendt i international mission på foranledning af et FN mandat til 52 lande og lokaliteter over hele verden.

De udsendte danskere er fra hæren, søværnet, flyvevåbnet, politiet, toldere og folk fra Beredskabsstyrelsen.

En af  alle missionernes opgaver har altid været at håndhæve og gennemføre principperne i FN´s Verdenserklæringen om Menneskerettigheder.

Monumentet over Danmarks Internationale Indsats ” En tid, et sted, et menneske ” består af 3 rum opført i grå bornholmsk granit med rødlige strøg brudt i Paradisbakkerne, Bornholm.

Det nationale Mindesmærke er indviet på Den nationale Flagdag den 5. september 2011.

 

Hans Kongelige Højhed Prins Henrik døde den 13. februar 2018 på Fredensborg Slot efter kort tids sygdom.

HKH Prins Henrik blev i 1967 gift med Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Margrethe, som i januar 1972 blev udråbt til Dronning Margrethe 2 af Danmark.

 

Den Franske Ambassade – Thott´s Palæ, Kongens Nytorv i København:

Tekst på banner:

“La poésie est le nectar de l´esprit…”

“poesien er åndens nektar…”

S.A.R. Le Prince

Henrik de Danemark

1934-2018

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Den Franske Ambassade, Thott´s Palæ, Kongens Nytorv, Købernhavn. Foto den 22. februar 2018 af Erik K Abrahamsen.
Den Franske Ambassade, Thott´s Palæ, Kongens Nytorv, Købernhavn.Til højer Bredgade. Foto kl 13 den 22. februar 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

I dagene efter HKH Prins Henriks død blev der over hele landet foræret buketter og blomsterkranse, som tak til Prinsen gennem 52 år som Dronning Margrethe 2´s Prinsgemal.

Blomsterne blev placeret foran Amalienborg Slot, Fredensborg Slot, Gråsten Slot og Marselisborg Slot i Aarhus.

Ved HKH Prins Henriks bisættelse tirsdag den 20. februar 2018 kl.11 i Christiansborg Slotskirke modtog den kongelige familie mere end 100 blomsterkranse og buketter, som efter HKH Henriks ønske blev placeret som en stor blomsterhave midt på Slotskirkens gulv.

Efter Hendes Majestæt Dronning Margrethe 2´s og HKH Prins Henriks ønske er alle buketter og blomsterkranse fra Amalienborg Slotsplads og Christiansborg Slotskirke den 21. februar 2018 blevet placeret på Det Nationale Monument for Danmarks internationale indsats siden 1948 i  Kastellet til ære for alle danskere, som er døde i internationale missioner:

 

Monument over Danmarks Internationale Indsats: ” En tid, et sted, et menneske “,  Kastellet, København:

 

Udsigt fra RUM: EN TID og mod RUM: ET STED og længst borte RUM: ET MENNESKE.

 

Kl 10 torsdag den 22. februar 2018.

 

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Det Nationale Monument i Kastelle. Udsigt fra RUM: EN TID mod RUM. ET STED og længst borte RUM: ET MENNESKE. Foto den 22. februar kl ca 10 af Erik K Abrahamsen.
Det Nationale Monument i Kastellet. Udsigt fra RUM: EN TID mod RUM: ET STED og længst borte RUM: ET MENNESKE. Foto den 22. februar kl 10 af Erik K Abrahamsen.

 

Forrest RUM: ET STED og længst væk RUM: ET MENNESKE omgivet af voldene på Prinsessens Bastion.

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Det Nationale Monument for Danmarks internationale indsats siden 1948. Foto mod RUM Et Sted og RUM et Menneske.
Det Nationale Monument for Danmarks internationale Indsats siden 1948. Foto mod RUM: Et Sted  (Forrest) og RUM: et Menneske. Foto kl. 10 den 22. februar 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Det Nationale Monument i Kastellet – RUM: ET STED:

Alle navnene på alle lokaliteter for Danmarks indsats i internationale missioner siden 1948 er indskrevet.

 

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Det Nationale Monument i Kastellet. Udsigt mod RUM: ET STED. Foto den 22. februar 2018 af Erik K Abrahamsen.
Det Nationale Monument i Kastellet. Udsigt mod RUM: ET STED. Foto kl 10.15 den 22. februar 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

 

Det Nationale Monument i Kastellet – RUM: ET STED:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Det nationale Monument i Kastellet. RUM ET STED. Foto den 22. februar 2018
Det nationale Monument i Kastellet. RUM: ET STED. Foto den kl 10.15 22. februar 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Det Nationale Monument i Kastellet – RUM: ET STED:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Det Nationale Monument i Kastellet. Udsugt mod RUM: ET STED med alle navenene på alle lokaliteter for Danmarks indsats i internationale missioner siden 1948. Foto kl 1.
Det Nationale Monument i Kastellet. Udsigt mod RUM: ET STED. Foto kl 10.15 den 22. februar 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Det Nationale Monument i Kastellet – RUM: ET STED, RUM: ET MENNESKE placeret i Prinsessens Bastion:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Det Nationale Monument i Kastellet. Udsigt mod RUM ET STED og RUM ET MENNESKE. Længst borte ses Prinsessens Bastion.
Det Nationale Monument i Kastellet. Udsigt mod RUM: ET STED (forrest) og RUM: ET MENNESKE. Længst borte ses volde på Prinsessens Bastion. Foto kl. 10.15 den 22. februar 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Det Nationale Monument i Kastellet – RUM: ET STED, RUM: ET MENNESKE omgivet af voldene på Prinsessens Bastion:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Det Nationale Monument i Kastellet. Forrest RUM ET STED og bagest ET RUM ET MENNESKE.
Det Nationale Monument i Kastellet. Forrest RUM: ET STED og bagest RUM: ET MENNESKE. Udsigt med Prinsessens Bastion og dens volde kl. 10.30 den 22. februar 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Det Nationale Monument i Kastellet – RUM: ET STED, RUM: ET MENNESKE placeret i Prinsessens Bastion:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Det nationale Monument i Kastellet. Udsigt mod RUM ET STED og RUM ET MENNESKE: Foto mod Prinsessens Bastion den 22. februar 2018 af Erik K Abrahamsen.
Det Nationale Monument i Kastellet. Udsigt mod RUM: ET STED (forrest) og RUM: ET MENNESKE: Foto mod Prinsessens Bastion denkl. 10.30  22. februar 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Det Nationale Monument i Kastellet – RUM: ET MENNESKE:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Det Nationale Monument i Kastellet: RUM ET MENNESKE. Foto den 22. februar 2018 af Erik K Abrahamsen.
Det Nationale Monument i Kastellet: RUM: ET MENNESKE. Foto kl. 10.30 den 22. februar 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Det Nationale Monument i Kastellet – RUM: ET MENNESKE:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Det Nationale Monument i Kastellet. RUM: ET MENNESKE. Foto den 22. februar 2018
Det Nationale Monument i Kastellet. RUM: ET MENNESKE. Fotokl 10.30 den 22. februar 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Det Nationale Monument i Kastellet – RUM: ET MENNESKE:

På rummets vægge er indskrevet alle navne på danskere, som er døde under Danmarks internationale indsats siden 1948.

 

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

I RUM: ET MENNESKE. Her er all navne på alle danskere som er døde i Danmarks indsats i internationale missioner siden 1948.
Det Nationale Monument i Kastellet. I RUM: ET MENNESKE. Her på rummets vægge er indskrevet navne på alle danskere, som er døde i Danmarks indsats i internationale missioner siden 1948. Foto kl 10.30 den 22. februar 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Det Nationale Monument i Kastellet – RUM: ET MENNESKE:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Det Nationale Monument i Kastellet. RUM: MENNESKET. Foto den 22. februar 2018 af Erik K Abrahamsen
Det Nationale Monument i Kastellet. RUM: MENNESKET. Foto den 22. februar 2018 af Erik K Abrahamsen

 

Det Nationale Monument i Kastellet – RUM: ET MENNESKE:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Det Nationale Monument
Det Nationale Monument i Kastellet. Foto den 22 februar 2018 af Erik k Abrahamsen.

 

Det Nationale Monument i Kastellet – RUM: ET MENNESKE:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Det Nationale Monument i Kastellet.
Det Nationale Monument i Kastellet. Foto den 22. februar 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Det Nationale Monument i Kastellet – RUM: ET STED, RUM: ET MENNESKE omgivet af voldene af Prinsessens Bastion:

 

Kl ca. 11 torsdag den 22. februar 2018.

 

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Det Nationale Monument i Kastellet. RUM ET STED og RUM ET MENNESKE: Foto den 22. februar 2018 af Erik K Abrahamen
Det Nationale Monument i Kastellet. RUM: ET STED og RUM: ET MENNESKE: Foto kl. 11 den 22. februar 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Det Nationale Monument i Kastellet – udsigt fra RUM: ET STED mod RUM: ET MENNESKE og voldene på Prinsessens Bastion:

Leg på voldene af Prinsessens Bastion.

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Det Nationale Monument i Kasteællet. Udsigt fra RUM: ET STED mod RUM: ET MENNESKE og voldene på Prinsessens Bastion. PFoto den 22. fefebruar 2018 by erik K Abrahamsen.
Det Nationale Monument i Kastellet. Udsigt fra RUM: ET STED mod RUM: ET MENNESKE og voldene på Prinsessens Bastion. Foto kl 11 den 22. februar 2018 by Erik K Abrahamsen.

 

Det Nationale Monument i Kastellet – RUM: ET STED:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Det Nationale Monument i Kastellet. Udsigt mod RUM: ET STED. Foto kl 11 den 22. februar 2018 af Erik K Abrahamsen.
Det Nationale Monument i Kastellet. Udsigt mod RUM: ET STED. Foto kl 11 den 22. februar 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Det Nationale Monument i Kastellet – RUM: ET STED:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Det Nationale Monument i Kastellet
Det Nationale Monument i Kastellet. Udsugt mod RUM: ET STED. Foto kl 11 den 22. februar 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Det Nationale Monument i Kastellet – RUM: ET STED:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Det Nationale Monument i Kastellet. Udsigt mod RUM: ET STED den 22. februar kl 11.15 af Erik K Abrahamsen
Det Nationale Monument i Kastellet. Udsigt mod RUM: ET STED den 22. februar kl 11 af Erik K Abrahamsen

 

Monument over Danmarks Internationale Indsats: ” En tid, et sted, et menneske “,  Kastellet, København.

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Det Nationale Monument i Kastellet.
Det Nationale Monument i Kastellet: “En Tid, et Sted, et Menneske”. Foto ca. kl. 11 den 22. februar 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Det Nationale Monument i Kastellet – RUM: ET STED, RUM: ET MENNESKE :

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Det Natinale Monument i Kastellet. Foto den22. februar 2018 af Erik K Abrahamsen
Det Nationale Monument i Kastellet. Foto kl 11.15 den 22. februar 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Monument over Danmarks Internationale Indsats: ” En tid, et sted, et menneske “,  Kastellet, København:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Kastellet. Udsigt Det Nationale Monument
Kastellet. Udsigt fra toppen af Prinsessens Bastion. Det Nationale Monument for Danmarks Internationale indsats siden 1948. Til venstre ses kuppel på Marmorkirken (Frederikskirken). Foto i retning vest kl ca 11.15 den 22. februar 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Monument over Danmarks Internationale Indsats: ” En tid, et sted, et menneske “,  Kastellet, København:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Det National Monument. Foto den 22. februar 2018 af Erik K Abrahamsen.
Det National Monument ” En TID, Et STED , Et MENNESKE. Taget af Kastelskirken bygget 1703 og Hollandsk Vindmølle bygget 1847 ses til venstre på foto. Foto kl 11.15 den 22. februar 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Monument over Danmarks Internationale Indsats: ” En tid, et sted, et menneske “,  Kastellet, København:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Kastellet. National Monument for Danmarks Internationale Indsats. Foto fr atop af Prisessens bastion. Norgesporten ses bagest i foto. Foto kl. ca. 11.15 den 22. februar 2018 af Erik K Abrahamsen.
Kastellet. Udsigt mod kasernebygninger, volde, Norgesporten og Det Nationale Monument for Danmarks Internationale Indsats. Til venstre RUM: EN TID, midt for RUM: ET STED  og til højre RUM: ET MENNESKE. Her på muren af norsk marmor er navnene på alle faldne danskere i internationale missioner siden 1948 indskrevet på murens inderside. Foto fra top af Prinsessens Bastion. Norgesporten ses bagest i foto. Foto kl. ca. 11.20 den 22. februar 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Monument over Danmarks Internationale Indsats: ” En tid, et sted, et menneske “,  Kastellet, København:

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Det Nationale Monument i Kastellet. Foto den 22. februar 2+18 af Erik K Abrahamsen
Det Nationale Monument i Kastellet. Foto den 22. februar 2018 af Erik K Abrahamsen

 

 

Jeg har skrevet denne artikel i  respekt for alle danskere, som har været udsendt i aktiv mission i udlandet fra 1948 til idag og 

for alle omkomne inden for hær, søværn, flyvevåben, politi, toldere og Beredskabstyrelsen. 

Ære være deres minde.

 

Det Nationale Monument i Kastellet. Foto den 22. februar 2018 af Erik K Abrahamsen.
Det Nationale Monument i Kastellet. Foto den 22. februar 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

History of Kastellet – built 1661-64 and inaugurated 28. october 1664 as a fortress with 5 bastions:

Kastellet Fortress.

Kongeporten, Kings Gate at right: principal entrance.

Begun by King Christian 4 (King of Denmark and Norway 1588-1648) as Sct. Annae Skanse 1622-40 with 3 bastions as protection to the entrance at Copenhagen Harbour. 1661-65 Kastellet was rebuilt with 5 bastions by Holland engineur Henrik Ruse invited by King Frederik 3 (King of Denmark and Norway 1648-70). Inaugurated 28. oktober 1664. 

Click on photos and use your zoom control and you see them in full screen size.

 

Kastellet og 2 af ialt 5 bastioner. Udsigt mod hovedporten. Foto i retning vest den 22. februar 2018 kl 11.30 af Erik K Abrahamsen.
Kastellet og 2 af ialt 5 bastioner. Udsigt mod hovedporten: Kongeporten til venstre på foto. Foto i retning vest den 22. februar 2018 kl ca 11.30 af Erik K Abrahamsen.

 

Kastellet Fortress, “Kongeporten”, Kings Gate – main entrance through moats and ramparts: 

Click on photos and use your zoom control and you see them in full screen size.

 

 

Kastellet Fortress. Main entrance "Kongeporten" througt moats and ramparts. Photo 22. febrauary 2018 by erik K Abrahamsen.
Kastellet Fortress. Main entrance “Kongeporten” through moats and ramparts. Photo 22. february 2018 by Erik K Abrahamsen.

 

Kastellet Fortress. Main entrance “Kongeporten”, Kings Gate. View from behind the ramparts and bastions:

Click on photos and use your zoom control and you see them in full screen size.

 

Fortress Kastellet. Main entrance "KOngeporten"
Fortress Kastellet. Main entrance “Kongeporten”, Kings Gate. View from behind the ramparts and bastions. Photo 22. february 2018 by Erik K Abrahamsen.

 

Fortress Kastellet – with church”Kastelskirken” built together with a  prison 1703, Commandant building built 1725 and a Holland wind mill “Kastelmøllen” built 1847 to deliver wheat to a bakery in use for personal until 1960 – is one of the oldest military barracks and fortress in the world still in use with more than 500 personals of Danish Defence.

Principal route through Fortress Kastellet from main entrance “Kongeporten” to second entrance “Norgesporten”:

Click on photos and use your zoom control and you see them in full screen size.

 

Fæstning kastellet. Hovejen gennem Kastellet fra syd til nord mellem Kongeporten og Norgrsporten. Udsigt i retning mod Norgesporten i det fjerne
Fæstning Kastellet. Hovedvejen gennem Kastellet fra syd til nord mellem Kongeporten og Norgesporten. Udsigt i retning mod Norgesporten i det fjerne kl ca 11.30 den 22. februar 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Kort over København ca. 1660:

Her ses Fæstning Kastellet “Castellum Novum” opført 1620-60.

Click on photos and use your zoom control and you see them in full screen size.

 

Plates of history of Kvæsthusbroen and Ofelia Place 1600-2016-. Photo 2. july 2016 by Erik K Abrahamsen.
Planche over København ca. 1650. Fæstning Kastellet “Castellum Novum” opført med kun 3 bastioner 1620-60. Photo 2. july 2016 by Erik K Abrahamsen.

 

Principal route through Fortress Kastellet from main entrance “Kongeporten” to second entrance “Norgesporten”:

Click on photos and use your zoom control and you see them in full screen size.

 

Kastelle. Udsigt mod kasernebygninger i retning mod Kongeporten.
Kastellet. Udsigt mod kasernebygninger i retning mod Kongeporten. Foto den 22. februar 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

View to drill ground in middle of Kastellet Fortress with 5 bastions – inaugurated 28 october 1664:

Barracks, church “Kastelskirken” with prison (red building behind the church) and Holland windmill built 1847 in distance on top of bastion.

Click on photos and use your zoom control and you see them in full screen size.

 

View to drill ground
Kastellet Fortress built 1661-64, inaugurated 28. october 1664. View to drill ground and church Kastelskirken built 1703 with prison behind (red building) built 1725, Holland wind mill from 1847 and barrack with former bakery in use 1847-1960 (In middle of photo). Photo 22. february 2018 by Erik K Abrahamsen.

 

Barracks, church “Kastelskirken” built 1703 with prison (red building behind the church) built 1725 and Holland windmill built 1847 in distance on top of Kings Bastion.

Click on photos and use your zoom control and you see them in full screen size.

 

Fæstning Kastellet. Kastelskirken opført i 1703 me
Fæstning Kastellet. Kastelskirken opført i 1703. Den røde bygning bag kirken er fængsel opført 1725 og står i forbinelse med kirken. Bag kirken og på toppen af Kongens Bastion ses møllevinger af hollandsk vindmølle bygget 1847. Foto den 22. februar 2018 af Erik k Abrahamsen.

 

 

House of Commander of Fortress Kastellet and the 24 bastions of the entire Fortress Copenhagen around city and Christianshavn built 1620-80:

Click on photos and use your zoom control and you see them in full screen size.

 

Kastellet. Kommandant bygningen opført 1724. Foto den 22. februar 2018 af erik K Abrahamsen
Kastellet. Kommandant bygningen opført 1725. Foto den 22. februar 2018 af Erik K Abrahamsen

 

Principal route through Fortress Kastellet from main entrance “Kongeporten” to second entrance “Norgesporten”:

View to “Norgesporten”, Norway Gate.

Click on photos and use your zoom control and you see them in full screen size.

 

Fæstning Kastellet. Hovedvejen fra syd mod nord mellen Kongeporten og Norgesporten. Foto i fretning mod Norgesporten den 22. februar 2018 af Erik
Fæstning Kastellet. Hovedvejen fra syd mod nord mellen Kongeporten og Norgesporten. Foto i retning mod Norgesporten den 22. februar 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Norway Gate – “Norgesporten”  is the second entrance to Fortress Kastellet:

Click on photos and use your zoom control and you see them in full screen size.

 

Norgesporten, Fortress Kastellet
Norgesporten, Norway Gate, Fortress Kastellet – second entrance. Photo from Princess Bastion in direction west 11.15 o´clock 22. february 2018 by Erik K Abrahamsen.

 

Fortress Kastellet with mounds and ramparts – View to Norway Gate – “Norgesporten”, the second entrance to Fortress Kastellet:

Click on photos and use your zoom control and you see them in full screen size.

 

Fæstning Kastellet bygget 1661-64. Udsigt mod Norgesporten, volde og voldgrave. Fot kl 9.50 den 22 februar 2018 af erik K Abrahamsen.
Fæstning Kastellet bygget 1661-64. Udsigt mod Norgesporten, volde og voldgrave. Foto i retning syd-øst kl 9.50 den 22 februar 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Links:

På min hjemmeside Danculture.dk har jeg dagen efter indvielsen af Det Nationale Monument i Kastellet den 5. september 2011 skrevet artiklen (klik på teksten):

Det nationale monument for danskere i udenlandsk mission siden 1948

og den 5. september 2010 artiklen:

National Flagdag den 5. september 2010 i København

Jeg anbefaler desuden følgende 3 artikler, som jeg skrev i 2011, 2014 og 2015 (klik på teksten):

Experience Copenhagen – 1000 years of history on walk. From Nyhavn to Langelinie. Tour 4

Mindehøjtideligheden i Mindelunden i Ryvangen 4. maj 2015 – 70 års dagen for Danmarks befrielse

The danish Resistance against the German occupation of Denmark 1940-45 under World War 2.

 

 

Copyright tekst og billeder Erik K Abrahamsen 2018

All rights reserved

 

 

Melby, Nordsjælland den 22. februar 2018

De bedste hilsener

Erik

 

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *