Det nationale monument for danskere i udenlandsk mission siden 1948

 

The National Monument in honour of danes in international mission since 1948.

 

Monument over Danmarks Internationale Indsats: ” En tid, et sted, et menneske “,  Kastellet, København.

 

 

Tekst og foto Erik K Abrahamsen 2011

 

 

“Nationalmonumentet i Kastellet” er skabt af kunstneren Finn Reinbothe 2009 -11:

 

Klik på billederne og brug din zoomkontrol og du kan se dem i fuld skærmstørrelse.

 

 

Monument over Danmarks Internationale Indsats: ” En tid, et sted, et menneske “, Kastellet, København. Klik på billederne og brug din zoomkontrol og du ser dem i fuld skærmstørrelse. Foto: 6. september 2011

 

Efter den 2. Verdenskrig 1939-45 enedes verdens forenede nationer (FN) om Verdenserklæringen om Menneskerettigheder, som blev vedtaget i FN´s generalforsamling den  10. december 1948.

Heri præciseres det enkelte menneskes økonomiske, sociale, kulturelle, politiske og borgelige rettigheder i forhold til statsmagten. Statsmagten skal gennem lovgivning beskytte og understøtte enhver borgers grundlæggende rettigheder i et statssamfund.

I Danmark respekteres de klassiske grundrettigheder gennem Danmarks Riges Grundlov  af 5. juni 1849 med senere ændringer bl.a. grundlovsrevisionen i 1953.


Siden 1948 har danskere været udsendt i international mission på foranledning af et FN mandat til 52 lande og lokaliteter over hele verden.

De udsendte danskere er fra hæren, søværnet, flyvevåbnet, politiet, toldere og folk fra Beredskabsstyrelsen.

En af  alle missionernes opgaver har altid været at håndhæve og gennemføre principperne i FN´s Verdenserklæringen om Menneskerettigheder.


Monumentet over Danmarks Internationale Indsats ” En tid, et sted, et menneske ” består af 3 rum opført i grå bornholmsk granit med rødlige strøg brudt i Paradisbakkerne, Bornholm.

Det nationale Mindesmærke er indviet på Den nationale Flagdag den 5. september 2011.


Det første rum “EN TID”:

Klik på billederne og brug din zoomkontrol og du kan se dem i fuld skærmstørrelse.

 

Det nationale monument, Kastellet. I forgrunden dele af paradepladsen med det første rum: “En tid”. Bag dette det andet rum: “Et sted”, hvor alle de 52 lande og lokaliteter er indmejslet i granitvæggen og hvor vågeild brænder i døgnets 24 timer. Bagest i billedet ses det tredje rum “Et menneske”, hvor alle navne på omkomne på alle missioner siden 1948 er indmejslet i monumentets granitvæg. Foto: 6. september 2011

 

Klik på billederne og brug din zoomkontrol og du kan se dem i fuld skærmstørrelse.

 

Det nationale monument, Kastellet. Det første rum: “En tid” med inskriptionen på monumentets titel:”En tid, et sted, et menneske”. Monumenter er indviet på Den nationale Flagdag den 5. september 2011. Til højre i billedet er adgang til det andet rum: “Et Sted” med 52 stednavne og vågeild der brænder døgnets 24 timer. Foto: 6. september 2011

 

Det andet rum: ” ET STED”

– alle navne på 52 lande og lokaliteter, hvor danskere i udenlandsk mission har gjort tjeneste udsendt af Folketinget og Regering på anmodning af FN:

Klik på billederne og brug din zoomkontrol og du kan se dem i fuld skærmstørrelse.

 

Det nationale monument, Kastellet. Det andet rum: “Et sted” med navne på 52 lande og lokaliteter indmejslet i den bornholmske granitvæg. Til højre ved granitvæggen en granitskål, hvori der brænder en vågeild i døgnets 24 timer. Klik på billederne og brug din zoomkontrol og du ser dem i fuld skærmstørrelse. Foto: 6. september 2011

 

Klik på billederne og brug din zoomkontrol og du kan se dem i fuld skærmstørrelse.

 

Det nationale monument, Kastellet. Udsigt i retning mod det andet rum “Et sted” med navne på 52 lokaliteter (steder) for de internationale missioner og kummen med vågeild tændt i alle døgnets 24 timer. Helt i baggrunden Norgesporten og de gamle kasernebygninger fra 1600-tallet. Til højre i billedet ses granitmur for det tredje rum: “Et menneske” med 107 navne for danskere omkommet i internationale missioner fra 1948 til juli 2011. Den 3. september 2011 mistede endnu en dansk soldat livet i Helmand i Afghanistan. Det er den 22-årige konstabel Jacob Sten Lund Olsen, der siden 25. juli 2011 var udsendt med den Danske Kampgruppe hold 12 til Helmand i Bravo-kompagniet. Foto: 6. september 2011

 

Det tredje rum: ET MENNESKE:

Klik på billederne og brug din zoomkontrol og du kan se dem i fuld skærmstørrelse.

 

Det nationale monument, Kastellet. Det tredje rum: “Et menneske” med navne på 107 mennesker omkommet i aktiv tjeneste siden 1948 Foto: 6. september 2011

 

Det tredje rum: ” Et menneske” er monument over 108 omkomne personer udsendt i dansk mission af folketing og regering på anmodning af FN siden 1948.


Rummet er et reflektionsrum:

Klik på billederne og brug din zoomkontrol og du kan se dem i fuld skærmstørrelse.

 

Det nationale monument, Kastellet. Det tredje rum: Et menneske, reflektionsrum. Navne på alle danske omkommet i aktiv tjeneste i udenlandsk mission siden 1948 til idag. Foto: 6. september 2011


Alle 107 MENNESKERS NAVNE

– fra hæren, søværnet, flyvevåbnet, politiet, toldere og Beredskabsstyrelsen

og som er omkommet i aktiv tjeneste,

er mejslet ind i monumentes granitvægge:

 

Klik på billederne og brug din zoomkontrol og du kan se dem i fuld skærmstørrelse.

 

Det nationale monument, Kastellet. Det tredje rum: “Et menneske”. Navne på omkomne danskere i aktiv tjeneste i udlandet siden 1948. Klik på billederne og brug din zoomkontrol og du ser dem i fuld skærmstørrelse. Foto: 6. september 2011

 

Klik på billederne og brug din zoomkontrol og du kan se dem i fuld skærmstørrelse.

 

Det nationale monument. Det tredje rum: Et menneske. Foto: 6. september 2011

 

Klik på billederne og brug din zoomkontrol og du kan se dem i fuld skærmstørrelse.

 

Det nationale monument. Det tredje rum : Et menneske. Navne på danske omkomne i aktiv tjeneste på mission i udlandet siden 1948 udsendt på FN mandat. Foto: 6. september 2011

 

Klik på billederne og brug din zoomkontrol og du kan se dem i fuld skærmstørrelse.

 

Det nationale monument. Det tredje rum: Et menneske. Navne på alle omkomne danskere i aktiv tjeneste i udlandet siden 1948. Foto: 6. september 2011

 

Klik på billederne og brug din zoomkontrol og du kan se dem i fuld skærmstørrelse.

 

Det nationale monument, Kastellet. Det tredje rum: Et mennske. Foto: 6. september 2011

 

Klik på billederne og brug din zoomkontrol og du kan se dem i fuld skærmstørrelse.

 

Det nationale monument. Det tredje rum: Et menneske. Navne på omkomne danskere i aktiv mission i udlandet siden 1948 til idag. Foto: 6. september 2011

 

Klik på billederne og brug din zoomkontrol og du kan se dem i fuld skærmstørrelse.

 

Det nationale monument, Kastellet: Det tredje rum: Et menneske. Foto: 6. september 2011

 

Klik på billederne og brug din zoomkontrol og du kan se dem i fuld skærmstørrelse.

 

Det nationale monument, Kastellet: Det tredje rum: Et menneske. Foto: 6. september 2011

 

Jeg har skrevet denne artikel i  respekt for alle danskere, som har været udsendt i aktiv mission i udlandet fra 1948 til idag og

for alle omkomne inden for hær, søværn, flyvevåben, politi, toldere og Beredskabstyrelsen.

Ære være deres minde.


Du er velkommen til at downloade denne artikel til eget brug.

 

Links:

På denne min hjemmeside Danculture.dk har jeg den 22. februar 2018 skrevet denne artikel (klik på teksten):

Det nationale monument for Danmarks internationale indsats – alle buketter og blomsterkranse til HKH Prins Henrik (1934-2018) er overgivet til Monumentet i Kastellet til ære for alle danskere, som er døde i internationale missioner

 

Copyright tekst og billeder Erik K Abrahamsen 2011

All rights reserved

 

Norgesporten – Kastellet:

Klik på billederne og brug din zoomkontrol og du kan se dem i fuld skærmstørrelse.

 

Norgesporten, Kastellet. Til højre i billedet ses del af Det Nationale Monument med Paradepladsen opført i Prinsessens Bastion. Foto: 6. september 2011


Det nationale monument ligger ca. 50 m fra Norgesporten, som er den nordlige port til og fra Kastellet opført 1661-64 som fæstningsanlæg med 5 bastioner af Kong Frederik den 3 og  indviet 28. oktober 1664.

Påbegyndt af Kong Christian den 4 i 1626 som Sankt Annæ Skanse med 3 bastioner og færdigbygget 1639.

Klik på billederne og brug din zoomkontrol og du kan se dem i fuld skærmstørrelse.

 

Det nationale monument, Kastellet. Monumentet ses her i Prinsessens Bastion med alle 3 rum: “En tid” med Paradepladsen til højre i billedet. Dernæst bag granitmuren med kransene det andet rum: “Et sted” med vågeild og navne på lande og lokaliteter for missionerne og endelig bagest i billedet det tredje rum: “Et menneske” med alle navne på omkomne i dansk mission i udlandet siden 1948. Foto: 6. september 2011

 

Så smukt er “Nationalmonumentet i Kastellet” placeret som nabo til og i det historiske anlæg Prinsessens Bastion – nyt og gammelt i æstetisk samspil:

 

Klik på billederne og brug din zoomkontrol og du kan se dem i fuld skærmstørrelse.

 

 

 

 

Monument over Danmarks Internationale Indsats”, Kastellet. Her ses monumentet fra toppen af voldene på Prinsessens Bastion. Foto: 9. september 2011København, den 6. september 2011

Med venlig hilsen
Erik

 

 

Kongeligt besøg i fæstningsanlægget Kastellet,


Den 26. marts 2012 aflagde Prins Charles af Wales og  hans hustru Camilla, hertuginde af Cornwall besøg ved Mindesmærket  for Danmarks Internationale Indsats sammen med Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary.
Der var kransenedlæggelse af begge de royale par:

Klik på billederne og brug din zoomkontrol og du kan se dem i fuld skærmstørrelse.

 

 

Klik på billederne og brug din zoomkontrol og du kan se dem i fuld skærmstørrelse.

 

Til venstre ses kransen fra det britiske kronprinspar, mens det danske kronprinspars krans ses til højre i billedet. Foto: 27. marts 2012

 

Klik på billederne og brug din zoomkontrol og du kan se dem i fuld skærmstørrelse.

 

Mindesmærket i Kastellet. Foto: 27. marts 2012

 

Klik på billederne og brug din zoomkontrol og du kan se dem i fuld skærmstørrelse.

 

MIndesmærket i Kastellet. Foto: 27. marts 2012

 

Opdateret

København den 27. marts 2012 og

Den 27. Januar 2018.

 3 kommentarer

 1. Tak – Jeg skal undervise konfirmander i dag – og på Københavnertur i weekenden med 70 unge mennesker. Tusinde tak for nogle smukke billeder og god information.

  mvh

  Hans Gundesen
  organist
  Højst og Hostrup

 2. Hej Erik Abrahamsen
  Jeg er velkommen til at downloade til eget brug! Det er helt fint, men jeg ville være rigtig glad også for at kunne benytte enkelte tekster og billeder til et indlæg i vores soldaterforeningsblad, Gyldenløve – foreningsblad for Dronningens Livregiments Soldaterforening.
  Jeg håber at kunne udarbejde et indlæg om d. 5. september her i Aalborg, hvor jeg også agter at indflette et rimelig kort indlæg om monumentet på Kastellet og dér anvende et par af dine rigtig dejlige billeder!
  mvh
  Allan Christensen

 3. Kære Allan Christensen!
  Tusind tak for din e-mail.
  Du er velkommen til at benytte mine tekster og billeder, som du har ønsket.
  Mvh
  Erik

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *