Flådestation Grønnedal 1961-62 – et år med daglige gøremål, fjeldvandringer, syd-ost orkan, propelfly nødlanding og ture til Ivigtut og Arsuk

Naval Base Grondal – Bluie West Seven 1961-62 – a year with daily life, ramble in the mountains, hurricane south-oat, forced landing of airplane and excursions to Ivigtut and Arsuk.

Story by Seargent Melvin Erik Pedersen told to Erik K Abrahamsen 19. march 2018.

 

Fortalt af Oversergent OSAR Melvin Erik Pedersen til Erik K Abrahamsen, den 19. marts 2018.

 

Fotos af Melvin Erik Pedersen 1961-62.

Tekst, redigering og layout Erik K Abrahamsen, april 2018.

 

 

Marinestation Grønnedal 1961-62

– set fra det 400 m høje Bratteklev Fjeld:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Flådestation grønnedal 1961-62
Marinestation Grønnedal 1961-62 set fra det 400 m høje Bratteklev Fjeld. Foto i retning syd-øst 1961 af Melvin Erik Pedersen.

 

INDHOLD:

1. Forhistorie

2. Afrejse fra Danmark med Islandsair Solfaxi via Keflavik og videre til Narsarsuaq og med Catalina videre til Grønnedal

3. Ankomst Marinestation Grønnedal

4. Dagligdagen på Marinestationen

5. Brandslukning i Vaskeriet

6. Syd-ost ORKAN rammer Grønnedal

7. Vandflyvere i Grønnedal

8. Fritidstur i fjeldene omkring Arsuk Fjord

9. Undervisning i betjening af Marinestationens Kanoner og skydetræning

10. Fritids tur til Arsuk Isbræ

11. Fritids tur til Ivigtut

12. Nødlanding og bugsering nær Arsuk Fjord af et britisk propel fly

13. Fritidstur til Arsuk

14. Anløb af civile passager-, fragt- og militære skibe  til Marinestation Grønnedal

15. Leder af Fotoshoppen på Marinestationen

16. Hjemrejse

 

1. FORHISTORIE.

Den 17. marts 2018 modtager jeg følgende mail fra Melvin Erik Pedersen:

Til din orientering var jeg som oversergent i Grønnedal året 1961 – 62 og havde her først ansvaret som Kasernemesterassistent og de sidste 7 mdr. som Varehusbestyrer/ Havnemester. I hele perioden var jeg som Velfærdsbefalingsmand ansvarlig for Fotoshoppen vedr. udlån m.m..  Jeg var i perioden meget aktiv med at fotografere alt muligt der kunne være minder for fremtiden. Jeg ligger inde med 4 fyldte album med billeder fra tiden, sort/hvid – farve var ikke opfundet eller lige begyndt. Måske var der en som arbejder lidt med at få sat minder fra vores tid i Grønnedal ned på papir, der kunne tænke sig at blade mine album igennem, om der skulle ligge nogle guldkorn. Jeg ved ikke hvor du bor, men jeg selv bor i Glostrup ved København.

Venlig hilsen fra Melvin Erik Pedersen.

Den 19. marts 2018 besøger jeg Melvin i hans hjem i Glostrup. Mens han viser mig alle fotos fra hans 4 albums fortæller han mig følgende historier fra hans tjenestetid som oversergent på Marinestation Grønnedal fra marts 1961 – marts 1962 og som jeg her genfortæller ud fra min hukommelse:

Jeg er født og opvokset på Bornholm, hvor jeg uddannede mig som kommis. Da jeg i 1955 skulle aftjene min værnepligt blev jeg imod mine ønsker indskrevet til hæren. Men jeg er opvokset med søfolk og ville i marinen. Det kunne jeg kun såfremt jeg ville ansøge om frivillig kontraklig tjeneste i Søværnet. Den ansøgning skrev jeg og startede min karriere i Søværnet  med grunduddannelse på Lynæs Fort ved Hundested. Lynæs Fort var et kystbatteri, der siden 1916 var til forsvar af indsejlingen til Isefjord og Roskilde Fjord med 75 mm Park og Lomholt kanoner. Fortet havde dengang en bemanding på ca. 200 kystartillerister. Siden 1949 blev Fortet benyttet som skolefort, hvor man oplærte elever i grundliggende militær uddannelse, betjening af div. håndvåben, samt  betjening af fortets kanonenheder, hvilket kom mig til nytte under min tjeneste på Marinestation Grønnedal, hvor jeg fik til opgave at oplære en grønlandsk besætning i at betjene disse.

 

2. Afrejse fra Danmark via Keflavik og Narsarsuaq til Grønnedal.

 

AFREJSE fra Kastrup Lufthavn til Marinestation Grønnedal via Keflavik Air base på Island og Narsarsuaq Lufthavn i Sydgrønland:

 

Afgang Kastrup Lufthavn med Icelandair den 1. marts 1961:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Afgand Kastrup Lufthavn med Iceland
Afgang Kastrup Lufthavn med Icelandair. Oversergent OSAR 263 Melvin Erik Pedersen foran flyet. Foto 1. marts 1961 af MSLT A. Christensen.

 

Ankomst til den amerikanske base Naval Air Station Keflavik på Island:

Keflavik US militærbase blev opført i 1942 som flybase for den amerikanske hærs flystyrker til at overføre og optanke jager- og bombefly i forbindelse med krigsskuepladsen i Europa.

Naval Air Station Keflavik var sammen med Narsarsuaq Air Base afgørende for de allieredes sejre bl. a. i Slaget om Atlanten mod tyske U-både og de afgørende sejre over Nazi-Tyskland 1942-45.

Indtil 20o6 hvor Island overtog flybasen var basen bemandet med 1350 US-soldater, 100 US civile, 650 islandske civile og personel fra Norge, Danmark, Storbritannien og Canada.

 

Naval Air Station Keflavik:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Keflavik Air Base på Island.
Naval Air Station Keflavik på Island med Keflavik i billedets baggrund. Foto den 1. marts 1961 af Melvin Erik Pedersen.

 

Indflyvning nær Air base Narsarsuaq i Sydgrønland:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Indflyvning nær Narssarsyaq Air Base, Sydgrønland
Indflyvning nær Narsarsuaq Air Base, Sydgrønland. Foto 2.marts af Melvin Erik Pedersen.

 

 

 

Narsarsuaq Air Base (Bluie West One) blev i 1941 opført af USA og sammen med Keflavik Air Base på Island spillede disse 2 militære flyvepladser en afgørende rolle i de allieredes sejr over Nazi-Tyskland:

– sejren mod Tysklands U-både i Nordatlanten 1942-43,

– sikre militære og civile forsyninger fra USA/Canada til England og de allierede,

– invasionen i Normandiet i Frankrig 6. juni 1944 og den endelige sejr over Nazi-Tyskland  5-9. maj 1945.

 

 

Ankomst til Narsarsuaq Lufthavn den 2. marts 1961:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Ankomst Narsarsuaq Lufthavn den 2. marts 1961. Foto Melvin Erik Pedersen.
Ankomst Narsarsuaq Lufthavn den 2. marts 1961. Foto Melvin Erik Pedersen.

 

Vi bliver installeret på Hotel Narsarsuaq for overnatning. Næste morgen var planen at vi skulle flyve med Catalina fly til Marinestation Grønnedal.

Hotel Narsarsuaq:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Hotel narssarsuaq.
Hotel Narsarsuaq. Foto Melvin Erik Pedersen, 2. marts 1961.

 

-men i løbet af natten blæser det voldsom op og en snestorm hærger hele Narsarsuaq området de næste par dage.

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Snestorm i Narsarsuaq i første uge af marts 1961.
Snestorm i Narsarsuaq i første uge af marts 1961. Foto Melwin Erik Pedersen marts 1961.

 

Snestorm i Narsarsuaq i første uge af marts 1961:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Snestorm i Narssarsuaq i første uge af marts 1961.
Snestorm i Narsarsuaq i første uge af marts 1961. Foto Melvin Erik Pedersen, marts 1961.

 

Et par meters sne lægger sig overalt – på den 2 km lange landingsbane, på veje, omkring hangaren, elværket og alle mandskabsbygninger – overalt. Så vor rejse til Grønnedal udskydes på ubestemt tid.

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Narsarsuaq - sneen ligger meter højt efter flere dages snestorm.
Narsarsuaq – sneen ligger meter højt efter flere dages snestorm. Foto Melvin Erik Pedersen, marts 1961.

 

Narsarsuaq – flere meter sne ligger overalt efter flere dages snestorm:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Narsarsuaq - flere mester sne ligger overalt efter et par f´dages snestorm
Narsarsuaq – flere meter sne ligger overalt efter et par dages snestorm. Foto Melvin Erik Pedersen, marts 1961.

 

I 1943 opførte opføre USA et stort hospital med 600 sengepladser.  Hospitalet opførtes som store indbyrdes forbundne træ barakker med sengepladser, operationsstuer m.m. og betjent af læger, sygeplejersker og plejepersonale.

Under Koreakrigen udvides Narsarsuaq sygehus til 1000 sengepladser.

I 1958 nedlagde USA Narsarsuaq Air Base. Hospitalet blev tømt for al udstyr og består kun af tomme gange og tomme hospitalsstuer. Først i 1972 jævnes hele hospitalet med jorden og idag står der kun en mindesmærke af mursten tilbage.

Efter skibskatrastrofen hvor m/s Hans Hedtoft forliste den 30. januar 1959 syd for Kap Farvel og hvor 95 personer druknede åbnede Det Danske Forsvar Narsarsuaq Lufthavn med radiostation og Ismeldetjeneste:

 

Efter at snestormen har lagt sig tager vi på en gåtur til “Hospital Valley”:

Et stort tomt hospital med ca. 16 stk 50 meter lange træbarakker indbyrdes forbundne med lange gange imellem:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Træbarakker
Narsarsuaq Air Base Hospital med 1000 sengepladser. Her i 1961 er alt inventar tømt og kun træ barakker med tomme gange og hospitalsværelser står tilbage. Foto marts 1961 af Melvin Erik Pedersen.

 

Det tidligere Narsarsuaq Hospital opført i 1942 af US Army og Navy og nedlagt i 1958:

Kun ca. 16 tomme træ barakker står tilbage.

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Narsarsuaq Hospitals tomme træbarakker. Foto
Narsarsuaq Hospitals tomme træbarakker. Foto marts 1961 af Melvin Erik Pedersen.

 

Den 5. marts  flyver vi med Catalina fly fra Narsarsuaq Lufthavn til Marinestation Grønnedal.

Udsigt over landskab i Sydgrønland:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Flyvning med Catalina fra Narssarsuaq til Flådestation Grønnedal
Flyvning med Catalina fra Narsarsuaq til Marinestation Grønnedal. Udsigt over landskab i Sydgrønland. Foto 5. marts 1961 af Melvin Erik Pedersen.

 

 

3. Ankomst med catalina til Marinestation Grønnedal.

 

ANKOMST den 5. marts 1961 til Marinestation Grønnedal:

Velkomst på Havnemolen efter at Catalina´en er landet på Arsuk Fjord og vi er steget ombord i en motorbåd, der sejler os ind til kaj:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Modtagel på Havnemolen. Foto den 5. marts 1091 af melvin Erik Pedersen
Marinestation Grønnedal. Modtagelse på Havnemolen. Foto den 5. marts 1961 af Melvin Erik Pedersen.

 

Marinestation Grønnedal – helt dækket af sne vinter 1961:

Udsigt fra det 400 m høje fjeld Bratteklev.

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Flådestation grønnedal 1961-62
Marinestation Grønnedal 1961-62. Udsigt fra toppen af det 400 m høje Bratteklev. Foto vinter 1961 af Melvin Erik Pedersen.

 

Indsat tekst skrevet af Erik K Abrahamsen:

Marinestation Grønnedal´s historie 1941-45:
Etablering af Bluie West Seven – Naval Base Grondal 1942-43.
Nazi-Tyskland besatte Danmark og Norge ved en lynkrig den 9. april 1940. Danmark overgav sig samme dag, mens nordmændene kæmpede i 2 mdr. før de overgav sig i juni 1940. Med besættelsen af Danmark og Norge ville Tyskland beherske dets Nordflanke i Nordeuropa med adgang til Nordatlanten.  Englands modreaktion kommer allerede den 12 . april 1940, hvor det engelske militær besætter Island og opretter Flåde- og flybasen Keflavik.
Nordatlanten er strategisk central for uhindret skibsfart mellem England og U.S.A. De tyske U-både opererer overalt i området og tilfører skibstrafikken store tab.
Den 9. april 1941 indgår den danske ambassadør i Washington Henrik Kaufmann en hemmelig aftale godkendt af Kong Christian den 10 “Grønlandstraktaten”, som tillader det amerikanske militær at etablere 14 flåde- og flybaser, vejrstationer og radiostationer på Nord-, vest- og østkysten i Grønland: Bluie West 1-9 og Bluie East 1-5. Baserne på Grønland skal beskytte skibstrafikken  og bekæmpe de tyske U-bådes dominans i Nordatlanten.
Allerede i 1941 besætter U.S. militære styrker Kryolitminen i Ivigtut ved Arsukfjorden i Sydgrønland, da kryolit er et vigtigt mineral i aluminiumsfremstilling. I 1942 beslutter det amerikanske militær at oprette en permanent flybase i Narsarsuaq og en flådebase i Grønnedal, som forsyningsbase for alle militære amerikanske flådefartøjer i Nordatlanten.
Flådebasen indvies 1. april 1943 som Naval Base Grondal – Naval Base Green Valley (Bluie West Seven).
Naval Base Grondal får sammen med Air Base Narsarsuaq og Naval og Airbase Keflavik på Island afgørende betydning for de allieredes krigsførelse og sejr over Nazi-Tyskland.
Marinestation Grønnedal fra 1. august 1951:
I aftale af 27. april 1951 mellem den danske og amerikanske regering blev det fastlagt, at Danmark skulle overtage de amerikanske installationer i Grønnedal.
Den 1. august 1951 blev Grønlands Kommando flyttet fra Nuuk (Godthåb) til Marinestation Grønnedal med Admiral F. Aa. H. Kjølsen som chef.

Fra 1. juni 1961 ændres betegnelsen Marinestation Grønnedal til Flådestation Grønnedal.

 

Marinestation Grønnedal – Forår 1961:

 

Udsigt mod Marinestation Grønnedal og Ivigtut helt ude i horisonten i højre side af foto. Forrest til venstre ses stort bygningskompleks med Gymnastiksal, lokaler for fotoshop, læsesal og den lokale nærradio samt det menige personels mandskabsforplejning: køkken og spisesal.Til højre herfor ses Sergentbygningen med beboelse og terrasse. Midt i foto ses Officersmessen og som nabo ses Admiralsboligen, som ligger ud til Flyrampen for Catalina vandflyvere. Længst til højre ses Flåderadio Grønnedal bygning tæt ved Flagmasten og yderst til højre ses Grønlands Kommandos firkantede administrationsbygning. Havnebakken passerer lige bagved det store tankanlæg til højre på foto. Til venstre  på foto ved vejen til Ivigtut ligger Antennebygnings komplekset tæt på Bryggerens Elv som nabo til ca. 10 officersboliger på Halv-Tolv:

 

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Uddigt mod Flådesation Grønnedal og Ivigtut helt ude i horisonten.
Udsigt mod Marinestation Grønnedal og Ivigtut helt ude i horisonten i højre side af foto. Forrest til venstre ses Bygningskompleks med Gymnastiksal, lokaler for fotoshop, læsesal og den lokale nærradio og det menige personels mandskabs forplejning: køkken og spisesal.Til højre herfor ses Sergentbygningen med beboelse og terrasse. Midt i foto ses Officersmessen og som nabo ses Admiralsboligen. Længst til højre ses Flåderadio Grønnedal bygning tæt ved Flagmasten og yderst til højer ses Grønlands Kommandos firkantede administrationsbygning. Havnebakken passerer lige bagved det store tankanlæg til højre på foto. Foto 1961 af Melvin Erik Pedersen.

 

 

Marinestation Grønnedal – Havneanlæg med kajplads, maskinhal, olietank, brandstation, bilværksted, varehus, tømrerværksted m.m.:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Flådestation Grønnedal - havananlæl
Marinestation Grønnedal – havneanlæg med mole, maskinhal, olietank, bilværksted og varehus. Til højre ses DUMPEN. Foto 1961 af Melvin Erik Pedersen.

 

Marinestation Grønnedal – udsigt mod nord 1961:

 

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Udsigt fra toppen af Rypefjeld i retning nord mod Flådestation Grønnedal med havnaanlæg.
Udsigt fra toppen af Rypefjeld i retning nord mod Marinestation  Grønnedal med havneanlæg. Foto 1961 af Melvin Erik Pedersen.

 

 

4. Dagligdagen på Marinestationen.

 

Mine arbejdsopgaver på Marinestation Grønnedal:

Jeg startede de første 6 månder som assistent på Kasernemesterkontoret (Stationskontoret). Kontoret modtager og giver tilladelse til alle personer som ankommer og forlader Marinestation Grønnedal. Ønsker Marinestationens personale en tur til Ivigtut, Arsuk, vandreture i fjeldene eller udflugt med turbåde skal alle ansøge om udgangstilladelse fra Marinestationens militære område. Kasernemesterkontoret giver denne bevilling.

Personalet på  Kasernemesterkontoret (Stationskontoret) bestod af en overordnet søofficer, en oversergent og en menig værnepligtig skriver/ordonnans.

 

Oversergent Melvin Erik Pedersen på Vagtmesterkontoret (Stationskontoret). Foto 1961.
Oversergent OSAR Melvin Erik Pedersen på Kasernemesterkontoret (Stationskontoret). Foto 1961.

 

Kasernemesterkontoret (Stationskontoret) har ansvar for hele det militære personel på Marinestation Grønnedal indenfor hæren, søværnet og flyvevåben.

 

Derfor skal alle sergenter, konstabler og menige værnepligtige måde til mønstring 3 gange om dagen:

Morgenmønstring efter morgenmad kl. ca. 8,

Frokostmønstring efter frokostpause kl. ca. 13,

Aftenmønstring efter arbejdstid og før aftensmad kl. ca. 17.

Alle navne råbes op og alle svarer højt:

Mønstring

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Mønstring
Mønstring på den åbne plads mellem Frigængerbanjen, som ses på foto og Maskinbanjen. Udsigt mod Frigængerbanjen og det 400 høje fjeld Bratteklev. Foto Melvin Erik Pedersen 1961.

 

KORT over Kangilinnguit/Grønnedal, Ivigtut, Arsuk, Arsuk Ø, Ika Fjord og Qornoq Fjord:
Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Kort over Arsukfjorden og den nærmeste omgivelser: Kangilinnguit/Grønnedal, Ivigtut, Arsuk, Arsuk Ø med Sydløbet, Ika-fjorden og Qornoq Fjord.
Kort over Arsukfjorden og den nærmeste omgivelser: Kangilinnguit/Grønnedal, Ivigtut, Arsuk, Arsuk Ø med Sydløbet, Ika-fjorden og Qornoq Fjord.

 

Oversigtsfoto af Marinestation Grønnedal 1961:

Udsigt mod Aftenfjeldene på den anden side af Arsuk Fjord. Til venstre ses yderst de meniges beboelser Maskinbanjen og Frigængerbanjen. Til højre ses det firkantede bygningskompleks med Gymnastiksal, lokaler for læsesal, fotoshop og Grønnedal lokalradio samt de meniges kostforplejningsbygning med spisesal og køkken. Midt i foto ses Officersmessen og til venstre herfor den tøndeformede flyveofficersbygning som nabo til Admiralens bolig. Og til venstre herfor ses Flåderadio Grønnedals firkantede bygning og foran den Flagpladsen med mindevarde. Yderst til højre og længst væk ses Havnemolen og Dumpen.

 

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

 

Oversigtsfoto af Flådestation Grønnedal. Foto 1961
Oversigtsfoto af Marinestation Grønnedal. Udsigt mod Aftenfjeldene på den anden side af Arsuk Fjord. Til venstre ses yderst de meniges beboelser Maskinbanjen og Frigængerbanjen. Til højre ses det firkantede bygningskompleks med Gymnastiksal, lokaler for læsesal, fotoshop og Grønnedal lokalradio samt de meniges kostforplejningsbygning med spisesal og køkken. Midt i foto ses Officersmessen og til venstre herfor den tøndeformede flyveofficersbygning som nabo til Admiralens bolig. Og til venstre herfor ses Flåderadio Grønnedals firkantede bygning og foran den Flagpladsen med mindevarde. Yderst til højre og længst væk ses Havnemolen og Dumpen. Foto 1961

 

Marinestation Grønnedal 1961:

Udsigt mod Marinestation Grønnedal, Arsuk Fjord og Aftenfjeldene. Til højre ses Bygningskompleks med Gymnastiksal, læsesal, fotoshop og Grønnedal lokalradio. Midt i foto ses Officersmessen og til venstre herfor den tøndeformede flyveofficersbolig som nabo til Admiralens bolig.Til venstre herfor Flagpladsen:Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

Flådestation Grønnedal
Marinestation Grønnedal, Arsuk Fjord of Aftenfjeldene.Til højre ses Bygningskompleks med Gymnastiksal, Læsesal, fotoshop og Grønnedal lokalradio. Midt i foto ses Officersmessen og til venstre herfor Den tøndeformede flyveofficersbolig som nabo til Admiralesn blolug. Til venster herfor Flagpladsen. Foto 1961.

 

Marinestation Grønnedal 1961:

Udsigt mod Marinestation Grønnedal, Arsuk Fjord og det 1418 m høje Fjeld Kugnait. Forrest de meniges beboelsesbygning Frigængerbanjen, Til højre ses Officersmessen, den tøndeformede flyveofficersbolig som nabo til Admiralens bolig, Flåderadio Grønnedal og Flagpladsen:

 

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Flådestation Grønnedal 1961
Udsigt mod Marinestation Grønnedal, Arsuk Fjord og det 1418 m høje Fjeld Kugnait. Forrest de meniges beboelsesbygning Frigængerbanjen, Til højre ses Officersmessen, den tøndeformede flyveofficersbolig som nabo til Admiralens bolig, Flåderadio Grønnedal og Flagpladsen. Foto 1961.

 

Marinestation Grønnedal 1961:

 

Udsigt mod Marinestation Grønnedal i retning mod Rypefjeld, vejen mellem Grønnedal og Ivigtut som ses længst borte. Forrest ses det menige personales 2 beboelsesbygninger  “Maskinbanjen” med mønstringspladsen foran som nabo til “Frigængerbanjen”. Til venstre bagest i foto ses Antenne bygningskomplekset som nabo til Ivigtutvejen og officersboligerne på Halv-tolv.  

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Flådestation Grønnedal 1961
Udsigt mod Marinestation Grønnedal i retning mod Rypefjeld, vejen mellem Grønnedal og Ivigtut som ses længst borte. Forrest ses det menige personales 2 beboelsesbygninger  Maskinbanjen med mønstringspladsen foran som nabo til Frigængerbanjen. Til venstre bagest i foto ses Antenne bygningskomplekset som nabo til Ivigtutvejen og officersboligerne på Halv-tolv.  Foto 1961.

 

Marinestation Grønnedal 1961:

Udsigt fra Antenne bygningskomplekset  mod Ivigtutvejen, Broen over Bryggerens Elv, Marinestation Grønnedal og Bratteklev Fjeld.  

Midt i foto fra venstre til højre ses: Officersmessen, Gymnastiksalen, det menige personels 2 beboelsesbygninger “Frigængerbanjen” og til højre herfor “Maskinbanjen”.

 

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Flådestation Grønnedal 1961
Marinestation Grønnedal 1961. Udsigt fra Antenne bygningskomplekset  mod Ivigtutvejen, Broen over Bryggerens Elv, Marinestation Grønnedal og Bratteklev Fjeld.  Midt i foto fra venstre til højre ses: Officersmessen, Gymnastiksalen, det menige personels 2 beboelsesbygninger “Frigængerbanjen” og til højre herfor “Maskinbanjen”. Foto 1961.

 

Udsigt mod Havnen og Havnebakken på Marinestation Grønnedal 1961:

Udsigt mod Havnemolen og Havnebakken på Marinestation Grønnedal. Til højre ses Maskinhallen og foran den tømrerværksted. Bagved ses Varehusets bygninger og Bilværksted. Længst borte ses Dumpen. 

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Udsigt mod haven og havnebakken på Flådestation grønnedal. Foto 1961.
Udsigt mod Havnemolen og Havnebakken på Marinestation Grønnedal. Til højre ses Maskinhallen og foran den tømrerværksted. Bagved ses Varehusets bygninger og Bilværksted. Længdt borte ses Dumpen. Foto 1961.

 

Sergentboligen på Marinestation Grønnedal:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Sergentboligen på Flåderstation Grønnedal. Solterrassen se ved gavl.
Sergentboligen på Marinestation Grønnedal. Solterrassen se ved gavl. I Baggrunden det 400 m høje fjeld Bratteklev. Foto 1961 af Melvin Erik Pedersen.

 

Dagligdagen på Marinestationen, hvor hele personalet passede deres respektive arbejdsområder:

Marinestation Grønnedal er som en lille landsby, der skal have alle funktioner, som en by har for at fungere:

-maler, tømrer, automekanikere, elektrikere, maskinister, svejsere, kokke, tjenere, messegaster, kontorfolk og radiotelegrafister. Der er læge, tandlæge og lærere til Lilleskolen på stedet samt personale til købmandsbutik, posthus og vaskeri.

 

Marinestationens personale var uddannede til at kunne håndtere ekstraordinære hændelser som brand og skader efter de kraftige orkaner “syd-oster”, som  regelmæsig hærgede Sydgrønland og Grønnedal gennem hele vinteren:

 

5. Brandslukning i Vaskeriet.

 

BRAND i Marinestation Grønnedals Vaskeri:

 

Marinestationens brandkorps slukker brand i Marinestationens vaskeri:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Brand i Flådestation grønnedals Vaskeri.
Brand iMarinestation Grønnedals Vaskeri. I baggrunden ses Bratteklev Fjelv. Foto 1961.

 

Marinestationens brandkorps slukker brand i Marinestationens vaskeri:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

Brandslukning af brand i Flådestations Vaskeri: Foto 1061.
Brandslukning af brand i Marinestationens Vaskeri. I baggrunden ses Rypefjeld. Foto 1961.

 

Marinestationens brandkorps slukker brand i Marinestationens vaskeri:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

Brandslukning af Flådestatione Vaskeri
Brandslukning i Marinestationens Vaskeri. I baggrunden Arsuk Fjord og Aftenfjeldene. Foto 1961

 

6. Syd-ost ORKAN rammer Grønnedal.

 

En syd-ost orkan med vindstød på 60 m i sekundet (200 km i timen) og plusgrader rammer Grønnedal om natten.  

Vinden flår store tagplader af Maskinbanjen.

 

Vagtmandskab besigtiger om natten skaderne på de meniges og konstablernes beboelsesbygning Maskinbanjen:

Tagets tagplader har revet sig løs:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Skader på taget af Maskinbanjen efter en syd-ost.
Skader på taget af Maskinbanjen efter en syd-ost. Plusgraderne under en syd-ost orkan gør alle veje i Grønnedal spejlblanke. Foto 1961

 

Og her ses skaderne i dagslys:

Maskinbanjens tagkonstruktion ødelagt under en syd-ost orkan:

 

Maskinbanjens tagkonstruktion ødelagt under en syd-ost orkan. Foto 1961
Maskinbanjens tagkonstruktion ødelagt under en syd-ost orkan. Udsigt ud over Arsuk Fjord hvor vinden stadig pisker  fjordens vand til skumsprøjt. Foto 1961

 

Masinbanjens tagplader er her endt i Bryggerens Elv som nabo til flyrampen:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Her her ligger Maskinbanjens tagplader overalt på fly pohalingspladsen. I baggrunden ses Flådesattiones Flagplads. Foto 1961
Her her ligger Maskinbanjens tagplader overalt i Bryggerens Elv ved den udmunding tæt på flyrampen. I baggrunden til højre ses Marinestationens Flagplads. Foto 1961

 

Maskinbanjens tagplader er her endt i Bryggerens Elv, hvor den løber ned gennem Grønnedalen:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Maskinbanjens tagplader ligger her overalt i Bryggerens Elv. I baggrunden Grønnedalen med Morgenfjeld. Foto 1961
Maskinbanjens tagplader ligger her overalt i Bryggerens Elv. I baggrunden Grønnedalen med Morgenfjeld. Foto 1961

 

Og her ligger Maskinbanjens tagplader i Bryggerens Elv ved vejbroen mellem Grønnedal og Ivigtut: 

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Tagplader i bryggerns Elv ved vejbor mellem Grønnedal og Ivigtut
Tagplader i Bryggerns Elv ved vejbroen mellem Grønnedal og Ivigtut. Foto 1961.

 

Også Grønlands Kommandos administrationsbygning blev ramt af syd-ost orkanen – en mast er væltet ind over bygningen og ødelagt taget:

Udsigt i retning mod Havnemolen.

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Grønlands Kommandos administrationsbygng blev unde syd-ost orkanen ramt at en væltet mast. Foto 1961.
Grønlands Kommandos administrationsbygning blev ramt syd-ost orkanen – af en væltet mast det ødelagde dele af taget. Foto 1961.

 

Indsat tekst af Erik K Abrahamsen:

 

Marinestation Grønnedal med Grønlands Kommando var siden 1951 forsyningsbase  med havneanlæg og depoter for brændstof, værksteder for reparationer m.m. for alle enheder og aktiviteter under Grønlands Kommando.

Under Grønlands Kommando sorterer kontrol med alle bevægelser på søen af orlogskuttere og inspektionsskibe i de grønlandske farvande herunder hjælpeaktioner, kontrol med fiskeriet, opmålinger, havis recognosceringer m.m. Grønlands Kommando udøver dansk suverænitetshævdelse over hele det grønlandske sø, land- og luftområde.

Chefen for Grønlands Kommando er øverste chef for alle militære styrker på Grønland herunder de amerikanske styrker på baserne i Thule og Søndre Strømfjord.

Grønlands Kommando råder desuden over luftgrupper fra det danske flyvevåben samt alle hundeslædehold, Siriuspatruljen fra den danske hær udstationeret i Nordøstgrønland.

 

Grønlands Kommando´s Administrationsbygning:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Grnlands Kommandos Administartionsbygning
Grønlands Kommandos Administrationsbygning: den firkantede bygning med de 7 vinduer, der vender mod Arsuk Fjord. Yderst til højre ses Flåderadio Grønnedal´s bygning. Foto 1961-62.

 

7. Vandflyvere i Grønnedal.

 

Posten blev bragt til Marinestation Grønnedal med et Catalina vandlandingsfly.

Når ellers Arsuk Fjord var isfri landede Catalinaen ca. en gang om ugen med post, som oftest blev afhentet med mindre båd fra Havnen:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Catalin fly lander på Arsuk Fjord med post fra Danmark. Foto 1961
Catalina fly lander på Arsuk Fjord med post fra Danmark. Mindre båd modtager posten og bringer den ind til  Marinestation Grønnedals Havn.  Til venstre ses Ivigtut og til høje 1618 m høje Kugnait Fjeld. Foto 1961.

 

Catalina fly klar til at lette fra Arsuk Fjord:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Catalina fly klar til at lette fra Arsuk Fjord. Foto 1961.
Catalina fly klar til at lette fra Arsuk Fjord med Kugnait Fjeld i baggrunden. Foto 1961.

 

Mange andre fly – private og militære vandflyvere – lander og henter passagerer til Marinestation Grønnedal:

 

US Air Force Catalina vandflyver på Arsuk Fjord ud for Marinestation Grønnedal:

 

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Us Air Froce Catalina fly på Arsuk Fjord ud for Flådestation grønnedal. Foto 1961.
US Air Force Catalina fly på Arsuk Fjord ud for Marinestation Grønnedal. Foto 1961.

 

Dansk Catalina vandflyver på Arsuk Fjord ud for Marinestation Grønnedal:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Dansk Catalina vandflyver på Arsuk Fjord ud for Flådestation Grønnedal. Foto 1961.
Dansk Catalina vandflyver på Arsuk Fjord ud for Marinestation Grønnedal. Foto 1961.

 

Catalina vandflyver på flyrampen på Marinestation Grønnedal:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

Catalina fly på flyrampen på Flåderstation Grønnedal. Foto 1961.
Catalina fly på flyrampen påMarienstation Grønnedal.  Øverst på foto ses Flagpladsen og Admiralens bolig. Udsigt mod Bratteklev. Foto 1961.

 

Udsigt over flyrampen med dansk catalina vandflyver på Marinestation Grønnedal og udløbet af Bryggerens Elv i Arsuk Fjord:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Udsigt mod flyrampen på Flådestation Grønnedal. Som nabo til flyrampen løber Bryggerens Elv ud i Arsuk Fjord. Foto 1961.
Udsigt mod flyrampen på Marinestation Grønnedal. Som nabo til flyrampen løber Bryggerens Elv ud i Arsuk Fjord, ses til venstre i foto. Foto 1961.

 

 

8. Fritidstur i fjeldene omkring Arsuk Fjord.

 

WEEK-END TURE med turbåd og fjeldture tilfods:

 

Da der ikke var bygget fritidshytter, hvor vi kunne overnatte på fjeldture måtte vi på alle ture medbringe telte og soverposer:

 

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Afgang på wee-end tur. Foto 1961
Afgang på week-end tur med telte og soveposer I baggrunden ses Bratteklev. Foto 1961.

 

Mange vandløb skal passeret på turen i fjeldene:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

 

Tur i fjeldet. Vandløb passere. Foto 1961
Tur i fjeldet. Vandløb passeres. Foto 1961

 

Og der skal også være tid til hvil og nyde den storslåede udsigt – her ved en varde lavet af store sten:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

 

Udsigt ud over det storslåede landskab. Foto 1961
Udsigt ud over det storslåede landskab. Foto 1961

 

Vand og mad opvarmes på medbragte primus:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

 

Mad og vand opvarmes på medbragte primus. Foto 1961
Mad og vand opvarmes på medbragte primus. Foto 1961

 

Telt opslået ved Elleslies Havn ved Arsukfjorden

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Telt opslået ved Elleslies havn ved Arsuk Fjord. Foto 1961
Telt opslået ved Elleslies Havn ved Arsuk Fjord. Foto 1961.

 

Andre gange sov vi i soveposer ude i det fri:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Overnatning i soveposer i det fri. Foto 1961
Overnatning i soveposer i det fri. Foto 1961

 

9. Undervisning i betjening af Marinestationens Kanoner og skydetræning.

 

Skydetræning på Dumpen:

Udsigt mod Marinestation Grønnedal´s havneanlæg med varehus, bilværksted, maskinhal og olietank. I baggrunden Grønnedalen med det 600 m høje Morgenfjeld:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Skydetræning på Dumpen. Udsigt mod Flådestation Grønnedal med havne og Morgenfjelt hlet i baggrunden. Foto 1961
Skydetræning på Dumpen: Melvin Erik Pedersen. Udsigt mod Marinestation Grønnedal med havne og det 600 m høje Morgenfjeld fjeld i baggrunden. Foto 1961

 

Under min uddannelse på Lynæs Fort lærte jeg at betjene 120 mm og 75 mm kanoner.

På Marinestation Grønnedal er opstillet 3 stk 120 mm og  75 mm kanoner og jeg uddannede et antal danske og grønlandske konstabler i betjening af disse kanoner:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

Grønlandske konstabler for 120 mm kanon på Flådestation Grønnedal. udsigt mod Arsuk Fjord. Foto 1961
Grønlandske og danske konstabler for 120 mm kanon på Marinestation Grønnedal. Udsigt mod Arsuk Fjord med Aftenfjeldene til højre.. Foto 1961

 

Kanonsigte på 120 mm kanon på Marinestation Grønnedal:

Udsigt mod flagpladsen. I forgrunden vejen til Ivigtut og flyrampe for helikopter og catalina vandflyver.

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Sigte på kanon på Flådstation Grønnedal. Udsigt mod Flagpladsen
Sigte på kanon på Marinestation Grønnedal. Udsigt flyrampe og Flagpladsen. Foto 1961.

 

Kanonsigte på 120 mm kanon på Marinestation Grønnedal i retning Arsuk Fjord og inspektionskutter Mallemukken:

 

120 mm kanon på Flådesta
Kanonsigte på 120 mm kanon på Marinestation Grønnedal ud over Arsuk Fjord og inspektionkutter Mallemukken. Foto 1961

 

 

10. Fritids tur til Arsuk Isbræ.

 

Arsuk Fjord og Arsuk Isbræ:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Med yurbås på vej ind til Arsuk Isbræ. Foto 1961
Med turbåd på vej ind til Arsuk Isbræ. Melvin til venstre på foto.Foto 1961.

 

Arsuk Isbræ:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

Arsuk Isbræ. Foto 1961.
Arsuk Isbræ. Foto 1961.

Arsuk Isbræ:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Arsuk Isbræ
Arsuk Isbræ. Foto 1961.

 

I land ved Arsuk isbræ. Udsigt til vor turbåd:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

I land ved Arsuk Isbræ. Udsigt til vor turbåd. Foto 1961
I land ved Arsuk Isbræ. Udsigt til vor turbåd. Foto 1961

 

Udsigt fra land mod Arsuk Isbræ:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Arsuk Isbræ
Arsuk Isbræ. Foto 1961.

 

Udsigt fra land mod Arsuk Isbræ:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Udsigt fra alnd mod Arsuk Isbræ. Foto 1961
Udsigt fra land mod Arsuk Isbræ. Foto 1961

 

Melvin stående på Arsuk Isbræ:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Melvin på Arsuk Isbræ. Foto 1961.
Melvin på Arsuk Isbræ. Foto 1961.

 

11. Fritids tur til Ivigtut.

 

FRITIDSTUR til Ivigtut ad vejen mellem Grønnedal og Ivigtut:

 

Ad vejen fra Grønnedal til Ivigtut:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Skilt "Til Ivigtut". Foto 1961
Skilt “Til Ivigtut”. Foto 1961

 

Ved ankomst til Ivigtut står dette skilt på vejen mellem Grønnedal og Ivigtut:

 

Udsigt ud over Arsuk Fjord mod Marinerstation Grønnedal, det 400 m høje Bratteklev og de nordlige fjelde i Grønnedalen.

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Ivigtut. Skilt ved vejen til Grønnedal.
Ivigtut. Skilt ved vejen til Grønnedal. Udsigt mod Marinestation Grønnedal, Det 400 m høje Bratteklev og Grønnedalen. Foto 1961.

 

“Velkommen til Ivigtut” OG

“Advarsels og anvisnings” skilt mod fare under sprængning:

Skit i Ivigtut. Signalsprængning. Foto 1961
Skilt i Ivigtut. Velkomst og Signalsprængnings anvisning. Foto 1961

 

Brydningen af kryolitmalm påbegyndtes i 1854, hvor det med skibe blev sejlet til Nordatlantens Brygge på Christianhavn i København.

Fra 1854 til 1987 blev der i Ivittuut brudt ca. 3,5 mio. t kryolit.

Produktionen toppede i 1943, da der blev brudt 80.000 t kryolitmalm. Under 2. verdenskrig udskibes kryolitmalmen til Philadelphia i USA, hvor det omdannes til aluminium og indgik i fremstillingen af militære fly under 2. Verdenskrig.

 

Udskibning af kryolitmalm der stadig brydes i Ivigtut i 1961:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

I 1961 brydes og udskibes der stadg kryolit fra buddet i Ivigtut. Foto 1961
I 1961 brydes og udskibes der stadig kryolitmalm fra bruddet i Ivigtut. Foto 1961.

 

Ankomst til Ivigtut før den videre tur til Taylors havn med telt og soveposer på ryggen:

 

Ivigtut. På tur til Ivigtut og Taylors Havn med telt og soveposer
Ivigtut. På tur til Ivigtut og Taylors Havn med telt og soveposer. OSAR Melvin Erik Pedersen ses til højre på foto. Foto 1961.

 

Kryolitbruddet i Ivigtut – ca. 80 m dybt og ca. 100 m i diameter:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Kryolitbruddet i Ivigtut. Foto 1961
Kryolitbruddet i Ivigtut. Foto 1961

 

Kryolitbruddet i Ivigtut – ca. 80 m dybt og ca. 100 m i diameter:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Kryolitbruddet i Ivigtut. Foto 1961.
Kryolitbruddet i Ivigtut. Foto 1961.

 

Ivigtut – udsigt ud over Arsuk Fjord mod det 1418 m høje Kugnait Fjeld:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Ivigtut. Udsigt mod 1411 m højt Kugnait Fjeld. Foto 1961.
Ivigtut. Udsigt mod 1411 m højt Kugnait Fjeld. Foto 1961.

 

Udskibning af kryolitmalm der i 1961 stadig brydes i Ivigtut:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Udskibning af Kryolit fra Havnene i Ivigtut. Foto 1961.
Udskibning af kryolitmalm fra Havnen i Ivigtut. Foto 1961.

 

Mindre bådhavn i Ivigtut – udsigt mod sydvest ud over Arsuk Fjord, Arsuk Ø og Snævringen:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Mindre bådhavn i Ivigtut. Udsigt ud over Arsuk Fjord med grønnedal længst borte. Foto 1961.
Mindre bådhavn i Ivigtut. Udsigt ud over Arsuk Fjord, Arsuk Ø og Snævringen.. Foto 1961.

 

Udsigt mod Ivigtut, Arsuk Fjord, Marinestation Grønnedal med Bratteklev  og yderst til venstre ses Ørnefjeld nord for Lakse Elv og Fjord:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Udsigt over Ivigtut. Flådestation Grønnedal ses længst borte
Udsigt over Ivigtut. Marinestation Grønnedal ses længst borte med400 m høje  Bratteklev og Grønnedalen til højre på foto. Foto 1961.

 

Udsigt ud over Ivigtut, Aftenfjeldene og Arsuk Fjord:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Udsigt ud over Ivigtut og Arsuk Fjord. Foto 1961.
Udsigt ud over Ivigtut og Arsuk Fjord. Foto 1961.

 

 

12. Nødlanding og bugsering nær Arsuk Fjord af et britisk propel fly.

 

NØDLANDING nær Arsuk Fjord af et britisk propel fly:

 

Et britisk propel fly på vej fra Canada til Søndre Strømfjord Lufthavn bliver på grund af storm og sne nægtet landingtilladelse i Søndre Strømfjord og opfordret til at søge landing i Thule Lufthavn. Thule Lufthavn lukker dog kort efter – også på grund af storm og sne. Flyet kaptajn beslutter sig at flyve mod Narsarsuaq lufthavn.

Grønlands Kommando modtager melding fra flyets kaptajn, at flyet nu er tæt på at være løbet tør for brændstof og ikke kan nå frem til Narsarsuaq lufthavn. 

I samarbejde med Grønlands Kommando besluttes, at luftkaptajnen skal forsøge en nødlanding med sit propel fly på en 1000 m lang smeltevandsaflejring af sten, sand og ca. 10 cm vand afhængig af tidevandet på stedet ved foden af Kungnait Fjeld.

 

Luftkaptajnen på det britiske propel fly overflyver området omkring Arsukfjorden for at orientere sig med henblik på nødlanding.

 

 

Denne ca. 1000 m lange smeltevandsaflejring af sten og sand ligger mellem Snævringen, Arsuk By, Kungnait Fjeld og Arsuk Fjord og UD den bugt der hedder: Kungnaitbugten (EQALUIT bugten).

Nødlanding af britisk propel fly på smeltevandsaflejring med ca. 10 cm vanddække:

 

 

Reliefkort over IVIGTUUT:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Reliefkort over Ivigtut, Greenland. Foto 8. marts 2018 af erik K Abrahamsen.
Reliefkort over Ivigtut, Greenland. Foto 8. marts 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Nødlanding af britisk propel fly på smeltevandsaflejring ud til Kungnaitbugten med ca. 10 cm vanddække:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Nødlanding af britisk propelfly på smeltevandsslette nær Arsuk By. Foto 1961.
Nødlanding af britisk propelfly på smeltevandsslette  ud til Kungnaitbugt nær Arsuk By. Foto 1961.

 

Nødlanding af britisk propel fly på smeltevandsaflejring ud til  Kungnaitbugten med ca. 10 cm vanddække:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

 

Nødlanding af britisk propelfly. Foto 1961.
Nødlanding af britisk propelfly. Foto 1961.

 

Nødlanding af britisk propel fly på smeltevandsaflejring ud til Kungnaitbugten med ca. 10 cm vanddække:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

 

 

Nødlanding af britisk propelfly. Foto 1961.
Nødlanding af britisk propelfly. Foto 1961.

 

Marinestation Grønnedals personale ankommet til det nødlandede britiske propel fly:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Flådestation grønnedals personael er ankommet til det nødlanddede britiske propelfly. Foto 1961.
Marinestation Grønnedals personel er ankommet til det nødlandede britiske propelfly. Foto 1961.

 

Marinestation Grønnedals personale ankommet til det nødlandede britiske propel fly:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Det nødlande britiske propelly . Foto 1961.
Det nødlande britiske propelly . Foto 1961.

 

Bugsering til fast tør grund af det nødlandede britiske propelfly af Marinestation Grønnedals personale:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Bugsering af britisk propelfly til fast tør grund af Flådestation grønnedals Personale. Foto 1961.
Bugsering af britisk propelfly til fast tør grund af Marinestation Grønnedals Personale. Foto 1961.

 

Bugsering til fast tør grund af det nødlandede britiske propelfly af Marinestation Grønnedals personale:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Bugsering til tør fast Grund af nødlandet britisk propel fly af Flådestation grønnedals personale. Foto 1961.
Bugsering til tør fast grund af nødlandet britisk propel fly af Marinestation Grønnedals personale. Foto 1961.

 

Bugsering på smeltevandsaflejring ud til Kungnaitbugten til fast tør grund af det nødlandede britiske propelfly af Marinestation Grønnedals personale:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

Budsering af nødlandet britisk propel fly til fast tør grund af Flådestations grønnedals personale.
Bugsering af nødlandet britisk propel fly til fast tør grund af Marinestationens Grønnedals personale. Foto 1961.

 

Mission completed!

Parkering på smeltevandsaflejring ud til Kungnaitbugten på fast tør grund af det nødlandede britiske propelfly af Marinestation Grønnedals personale:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Mission completed. Det nødlandede britiske propelfly sikkert på fast tør grund.
Mission completed. Det nødlandede britiske propelfly sikkert på fast tør grund. Foto 1961.

 

13. Fritidstur til Arsuk.

Arsuk:

Arsuk er grundlagt i 1805 som en handelsstation. Arsuk ligger tæt på Ivigtut kryolitbrud, der fra 1854 igangsatte en stor mineproduktion af kryolitmalm. I 1900-tallet blev kryolit brugt i produktionen af aluminum og under 2. verdenskrig var kryolit  altafgørende for de allieredes fly produktion og for sejren over nazi-regimet i Tyskland. Da produktionen af kryolit var størst i 1943 blev der brudt 8o.000 tons malm fra Ivigtut kryolitbrud.

Al denne økonomiske aktivitet kom indbyggerne i Arsuk til gode. De oplevede velstand, arbejdspladser og da samtidig torskefiskeriet efter 1945 blomstrede med bygning af torskefabrik betød det, at byen havde 400 indbyggere helt frem til 1970´erne. Siden da ophørte torskeeventyret og indbyggerantallet faldt hurtigt til det halve.

 

Huse i Arsuk:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Huse i Arsuk. Foto 1961.
Huse i Arsuk. Foto 1961.

 

Skib ud for Arsuk Havn og By:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

Skib i bugten ud for Arsuk Havn. Foto 1961.
Skib i bugten ud for Arsuk Havn. Foto 1961.

 

Torskefangst fra fiskekutter ilandsættes på Arsuk Havn:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

 

Torske fangt ilans´dsættes fra fiskekutter. Foto 1961
Torskefangt ilandsættes fra fiskekutter på Arsuk Havn. Foto 1961

 

Masser af torsk ilandsættes på havnen i Arsuk for derefter at blive forarbejdet på Arsuk Torskefabrik:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Masser af tork ilandsættres på havnen i Arsuk, Foto 1961.
Masser af torsk ilandsættes på havnen i Arsuk. Foto 1961.

 

Indbygger i Arsuk:

 

Indbygger i Arsuk. Foto 1961.
Indbygger i Arsuk. Foto 1961.

Bolig i Arsuk:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Bolig i Arsuk. Foto 1961.
Bolig i Arsuk. Foto 1961.

 

Arsuk – Ung kvinde i grønlandsk nationaldragt:

 

 

Ung kvinde i grønlandsk nationaldragt.
Arsuk. Ung kvinde i grønlandsk nationaldragt.Foto 1961

 

Arsuk – Grønlandsk dreng:

 

Arsuk. Grønlandsk dren. Foto 1961.
Arsuk. Grønlandsk dreng. Foto 1961.

 

Arsuk – pige i grønlandsk nationaldragt:

 

Arsuk - pige i grønlandsk nationaldragt. Foto 1961
Arsuk – pige i grønlandsk nationaldragt. Foto 1961

 

Udsigt fra Arsuk mod vest mod Davidsstrædet:  

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Udsigt fra Arsuk mod vest mod Davidsstrædet. Foto1961.
Udsigt fra Arsuk mod vest mod Davidsstrædet. Foto 1961.

 

Udsigt fra Arsuk mod syd mod Arsuk Ø og Det Nordre Løb:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Udsigt fra Arsuk mod syd mor Arsuk Ø og Det Nordre Løb. Foto 1961.
Udsigt fra Arsuk mod syd mod Arsuk Ø og Det Nordre Løb. Foto 1961.

 

Skibe ved Arsuk Havn:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Skibe ved Arsuk havn. Foto 1961.
Skibe ved Arsuk havn. Foto 1961.

 

Arsuk – grønlandsk kajak :

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Grønlandsk kajak. Foto 1961.
Arsuk – grønlandsk kajak. Foto 1961.

 

 

14. Anløb af civile passager-, fragt- og militære skibe  til Marinestation Grønnedal.

 

Den  27. september 1961 ansøgte jeg Chefen for Marinestationen om at overtage assistentstillingen på varehuset på Havnen. Det blev bevilget.

Varehuset tjente som lager for Marinestationen, div. Fiskeriinspektionsskibe (Mågen og Mallemukken), SKA opmålingsfartøjerne og  Sirius Patruljen m.m.

 

Lastvogn med snekæder vedVarehuset på Havnen i 1961-62:

 

 

Lastvogn ved Varehuset. Havnen 1962.
Lastvogn ved Varehuset. Havnen 1961-1962.

 

 

Mens jeg var assistent i Varehuset på Havnen anløb mange civile passager-, fragt- og militære skibe Marinestation Grønnedal.

 

Umanak og inspektionsskibet Maagen ved Havnemolen,  Marinestation Grønnedal: 

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Umanak og inspektionsskibet mågen ved kaj Havne, Flådestation Grønnedal.
Umanak og inspektionsskibet Mågen ved Havnemolen, Marinestation Grønnedal. Foto 1961.

 

“Varla Dan” ved Havnemolen, Marinestation Grønnedal:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

"Varla Dan" ved kaj Havnen, Flådestation grønnedal 1961.
“Varla Dan” ved Havnemolen, Marinestation Grønnedal.  Udsigt mod Morgenfjeld til venstre og Rypefjeld til højre på foto. Foto 1961.

 

Fragtskib ved Havnemolen,Marinestation Grønnedal:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Fragtskib ved kaj Haven, Flådestation Grønnedal. Foto 1961.
Fragtskib vedHavnemolen, Marienstation Grønnedal. Foto 1961.

 

Krigsskib L´Aventure ved Havnemolen, Marinestation Grønnedal:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Krigsskib L´Aventure ved kaj, Havnen, Flådestation Grønnedal. Foto 1961
Krigsskib L´Aventure ved Havnemolen, Marienstation Grønnedal. Foto 1961

 

Opmålingsskibet GLM2 ved Havnemolen, Marinestation Grønnadal:

Udsigt mod det tøndeformede Varehus, hvor Melvin Erik Pedersen arbejdede som assistent fra 1. oktober 1961 til februar 1962.

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Opmålingsskib GLM2 ved kaj, Havnen, Flådestation Grønnedal. Udsigt mod den tøndeformede Pak
Opmålingsskib GLM2 ved Havnemolen, Marinestation Grønnedal. Udsigt mod det tøndeformede Varehus, hvor Melvin arbejdede som assistent fra 1. oktober 1961 til februar 1962. Foto 1961.

 

“Søkongen” ved Havnemolen, Marinestation Grønnedal:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Søkongen ved kaj Havnen, Flådestation Grønnedal. Foto 1961.
“Søkongen” ved Havnemolen, Marinestation Grønnedal. Foto 1961.

 

“Britania” i Arsuk Fjord ud for Marinestation Grønnedal:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Britania i Arsuk Fjord ud for Flådestation grønnedal.
“Britania” i Arsuk Fjord ud for Marienstation Grønnedal. Udsigt mod det 1418 m høje Kugnait Fjeld. Foto 1961.

 

Vinter i Marinestation Grønnedal 1961-62:

Udsigt mod Flagpladsen og Flåderadio Grønnedal bygning:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Udsigt mod Flagpladsen Flådestation Grønnedal. Foto 1961
Udsigt mod Flagpladsen og Flåderadio Grønnedals Radio bygning, Marinestation Grønnedal. Foto 1961.

 

 

15. Leder af Fotoshoppen på Marinestationen.

 

Den 3. okt. 1961 udsender næstkommanderende ved Marinestation Grønnedal en løbende ordre med bl. a. dette indhold:

“Ledelsen af fotoshoppen overtages af OSAR Melvin Erik Pedersen”. Underskrevet Mølgård, NK.

 

Melvin på fritidsarbejde i fotoshoppen på Marinestation Grønnedal:

:

Melvin på fritidsarbejde i fotoshoppen på Flådestation Grønnedal. Foto 1961-62
Melvin på fritidsarbejde i fotoshoppen på Marinestation Grønnedal. Foto 1961-62

 

 

Følgende fotos er stemningsbilleder fra Grønnedal optaget og fremkaldt af Melvin Erik Pedersen i fotoshoppen på Marinestation Grønnedal 1961-62:

Udsigt mod 1418 m høje Kugnait Fjeld, Flagpladsen og Arsuk Fjord:

 

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Udsigt mod Kugnait Fjeld, Flagpladsen og Arsuk Fjord.
Udsigt mod Kugnait Fjeld, Flagpladsen og Arsuk Fjord. Foto 1961-62.

 

 

Udsigt mod Grønlands Kommando Administrations bygning, bagved ses Flåderadio Grønnedal´s bygning, Flagpladsen og bagest Rype Fjeld:

 

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Vinter i Flådestation Grønnedal. Foto 1961.
Vinter i Marinestation Grønnedal.  Udsigt mod Grønlands Kommandos bygning og bagved ses Flåderadio Grønnedal´s bygning, Flagpladsen og længst væk Rype Fjeld. Foto 1961-62.

 

Grønnedal begravet i sne 1961-62:

Udsigt fra Marinestation Grønnedal mod Rypefjeld, Arsuk Fjord og Ivigtut yderst til højre:

 

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Udsigt mod Rpefjels, Arsuk Fjord og Ivigtut længst borte. Fot Melvin Erik Prdersen.
Udsigt fra Marinestation Grønnedal  mod Rypefjeld, Arsuk Fjord og Ivigtut længst borte. Foto 1961-62 af Melvin Erik Prdersen.

 

Udsigt fra Marinestation Grønnedal mod 1418 m høje Kugnait Fjeld og Arsuk Fjord:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Udsigt mod
Udsigt mod 1418 m høje Kugnait Fjeld og Arsuk Fjord. Foto 1961-62.

 

Kugnait 1418 m høje fjeld set gennem hul i isskosse. Udsigt mod Arsuk Fjord fra Marinestation Grønnedal:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

 Fjeldet Kugnait set gennem åbning i isskosse. Udsigt ud over Arsuk Fjorden fra Flådestation Grønnedal.

Fjeldet Kugnait set gennem åbning i isskosse. Udsigt ud over Arsuk Fjorden fra Marinestation Grønnedal. Foto 1961.

 

Kig mod 1418 m høje Kugnait Fjeld fra Marinestation Grønnedal.

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Kig mod Kugnair 1418 m høje fjeld fra Flådestation Grønnedal. Foto 1961.
Kig mod Kugnait 1418 m høje fjeld fra Marinestation Grønnedal. Foto 1961.

 

Mennesket i naturen – Bryggerens Elv der løber gennen Grønnedalen ud i Arsuk Fjord:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Mennesket og naturen. Bryggerens Elv der løber gennem Grønnedalen ud i Arsuj Elv. Foto 1961.
Mennesket og naturen. Bryggerens Elv der løber gennem Grønnedalen ud i Arsuk Fjord. Foto 1961.

 

16. Hjemrejse:

Hjemrejsen var planlagt med Kutteren ”Mågen” fra Marinestationen tidlig om morgenen med Narsarsuaq som mål, her skulle et fly fra Royal Danish Air afhente os og flyve os direkte til Værløse. Flyet var imidlertid forsinket på opturen og vi lå derfor  vejrfast i Narsarsuaq i 13 døgn før vores hjemfly endelig nåede frem.

Nu gik det stærkt med at få alle ombord og få hjemtransporten sat i gang og ca. 4 timer senere landede vi i Værløse Lufthavn:

 

Afgang med Royal Danish Air Force fra Narsarsuaq i februar 1962:

 

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Afrejse fra Nasarsuaq mod Værløse.
Afrejse fra Narsarsuaq mod Værløse Lufthavn. Februar 1962.

 

Royal Danish Air Force fly letter fra Narsarsuaq mod Værløse Lufthavn.:

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format.

 

Flyet letter mod Værløse.
Flyet letter fra Narsarsuaq mod Værløse Lufthavn.

 

Grønlandsk Kajak, Arsuk:

Foto: Melvin Erik Pedersen.

 

Grønlandsk Kajak. SArsuk. Foto Melvin Erik Pedersen 1961-62.
Grønlandsk Kajak, Arsuk. Foto Melvin Erik Pedersen 1961-62.

 

 

Fotos Melvin Erik Pedersen  Copyright 2018

All rights reserved

 

Tekst Erik K Abrahamsen Copyright 2018

Den 15. april 2018.
Opdateret den 20. januar 2021

2 kommentarer

  1. Jeg var på Grønnedal fra den 21-9-1961 til 13-12 1961.efter at have været på øen Talerulik ved udstedet Napasok
    på en deccastationen til sø opmålingen med Thetis, jeg var på radio stationen i det meste af opholdet, jeg har en del af dine billeder fra dengang ,jeg husker at jeg var med ambulancen for at hente et klaver til en optræden med
    Simon Rosenbaun .
    Erling Espersen

  2. Jeg var på Grønnedal fra oktober 1960 til juli 1961. Jeg var chauffør for admiral Schmidt, og messegast for admiralinden. Desuden var jeg stationsfotograf, og jeg kan se at en del af fotoerne er nogle jeg har lavet i fotoshoppen, hvor jeg brugte meget tid. I juli 1961 blev jeg så flyttet til SAB, hvor jeg blev “skriver” for forbindelsesofficeren, major Aggersbøl.

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *