Nordsjælland i september 2018 – sensommer efter 3 mdr. med sol og tørke – besøg i Tibirke Bakker, Nivå ved Øresund og København Inderhavn.

 

 

North Sealand, Denmark septembre 2018 – late summer after 3 months with sunshine and drought –  visit to Tibirke Bakker, Nivaa at Øresund and Copenhagen Inner Harbour.

 

 

 

 

 

 

Tekst and foto’s Erik K Abrahamsen.

 

 

 

 

 

 

 

Tibirke Bakker, Nordsjælland – udsigt fra offentlig sti mod fritidsejendom:

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format og teksten i fotoets højre side forsvinder.

 

Tibirke Bakker, Nordsjælland. Udsigt fra offentlig sti der løber langs stendiget som er skellet mellem Tibirke Bakker og Tisvilde Hegn frem til Tibirke Kirke og parkeringspladsen. Foto den 23. september 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Efter en fantastisk sommer med sol og ingen regn i 3 mdr. fra 30. april til 4 august 2018 – det er ikke oplevet i Danmark i næsten 150 år.

Det er en rekord der batter med 73 sommerdage med mere end 25 graderes varme.

Og regnen udeblev i alle 3 mdr. hvilket gav ekstrem tørke overalt i Danmark til skade for dansk landbrug med lav udbytte af korn og foderstoffer. 

Ellers nød danskerne og turister det gode vejr ved de danske strande, skove, i byer og til søs.

 

I begyndelsen af august væltede regnen ned over hele Danmark. Og sådan forsatte det resten af august måned. På kort tid blev et afsvedet og gult græslandskab afløst af smukke grønne plæner. Det var som at høre græsset gro!

Alle blev glade – haveejere, grøntsags- frugtavlere samt alle landmænd der dyrkede korn, foderstoffer eller kvægavl med kød/mælkeproduktion – økologisk eller konventionelt!

Så idag søndag den 23. september – efterårsjævndøgn 2018 er alt ved det gamle – tørken er slut og afløst af vejr domineret af vekslen mellem regn og sol i tilpas mængder!

 

Nu er det sensommer i september, som jo egentlig er den første efterårsmåned. Men indtil idag har vi haft 3 sommerdage i september med mere end 25 grader – det der hedder “indian summer”.

Jeg vil tage dig med på septemberture til Tibirkebakker, Nivå ved Øresund og Københavns Inderhavn.

 

Kort over Tibirke bakke og Tisvilde Hegn:

Klik på kortet og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Kort over Tisvilde Hegn og Tibirke Bakker. Kort scannet fra folder udgivet af Skov-og Naturstyrelsen, Miljøministeriet.

 

Tibirke Bakker i Nordsjælland – efterårs jævndøgn den 23 september 2018:

Offentlig sti fra Bækkebrovej 38 ind gennem Tibirke Bakker – stien fører op til den højeste morænebakke “Udsigten” – 58 m over havet.

 

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Offentlig sti gennem Tibirke Bakker op til mellemste morænebakke ca. 50 m over havet. Stien fører fra Bækkebrovej 38 videre op til den højeste morænebakke “Udsigten” – 58 m over havet. Foto den 23 september i retning nord af Erik K Abrahamsen.

 

Tibirke Bakker er dannet for mere end 20-10.000 år siden, hvor en iskappe dækkede hele Skandinavien. Isbletcheren skubber grus og sand foran sig og har her i Tibirke Bakker dannet 3 store morænebakker – 3-500 m lange nordvest til sydøst gående og 40-58 m i højde over havets overflade:

Den sydligste (nederste og nærmest Bækkebrovej) morænebakke ca. 40 m o.h.,

Den mellemste morænebakke ca. 50 m o.h. og

Den nordligste (højeste) morænebakke med “Udsigten” 58 m o.h.

 

Området blev i 1916 delvis fredet med tilladelse til fritidshusbyggeri på grunde af størrelse på mindst 10.000 m2 og med restriktioner på udførelse af husenes tage og farver. Alle huse i område skal have stråtag.

Udsigt fra mellemste bakke – ca 45-50 m over havets overflade i retning mod syd mod Holløse Bredning og Ellemosen med Ramløse Å:

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Tibirke Bakker. Udsigt mod syd fra den mellemste morænebakke ca. 45-50 m o.h. mod Holløse Bredning, Ellemosen og Ramløse Å. Foto den 23. september 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Udsigt fra mellemste morænebakke i retning syd-vest mod Arresø og Arrenæs:

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Tibirke Bakker. Udsigt fra mellemste bakke mod sydvest til forreste morænebakke ca, 40 m o.h., Arresø og Arrenæs. Foto den 23 september 2018 af Erik K Abrahamsen

 

Udsigt fra mellemste morænebakke i retning vest mod nederste morænebakke, Arresø og Frederiksværk ude i horisonten:

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Tibirke Bakker. Udsigt mod vest mod nederste morænebakke, Arresø og Frederiksværk ude i horisonten. Foto 23. september 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Udsigt fra mellemste morænebakke i retning syd-vest mod forreste morænebakke på ca. 40 m over havet, Arresø og Arrenæs:

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

Tibirke Bakker. Udsigt mod sydvest fra mellemste morænebakke mod forreste morænebakke  mod forreste morænebakke ca. 40 m o. h., Arresø. og Arrenæs.  Foto den 23. september 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Udsigt fra toppen af øverste morænebakke  “Udsigten” – 58 m over havets overflade mod syd til Holløse Bredning:

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Tibirke Bakker. Udsigt fra “Udsigten” – 58 m over havet mod syd mod Holløse Bredning. Foto den 23. september 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Udsigt fra “Udsigten” – 58 m over havet mod sydvest til Arresø og Arrnæs:

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

 

Tibirke Bakker. Udsigt fra “Udsigten” – 58 m o.h. mod sydvest til Arresø og Arrenæs. Foto den 23. september 2018 af Erik K Abrahamsen

 

Udsigt mod vest fra “Udsigten” – 58 m o.h. mod Arresø:

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Tibirke Bakker. Udsigt mod vest fra “Udsigten” – 58 m o.h. mod Arresø. Foto den 23. september 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Udsigt mod nordvest mod Tibirke Bakker og Tisvilde Hegn:

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Tibirke bakker. Udsigt mod nordvest fra “Udsigten” – 58 m o.h. mod Tibirke Bakker og Tisvilde Hegn. Foto den 23. september 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Fra “Udsigten” går en offentlig sti ” Skoven” mod nord til Tisvilde Hegn. 

Her ved skellet kan du vælge en offentlig sti ind gennem Tisvilde Hegn eller en offentlig sti, der går langs sydsiden af det store stendige, som er skellet mellem Tisvilde Hegn og Tibirke Bakker.

Denne offentlige sti går i retning øst direkte ca. 2 km frem til Tibirke Kirke og parkeringspladsen.

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Tibirke Bakker. Offentlig sti langs sydsiden af stendige i skellet mellen Tisvilde Hegn til venstre og Tibirke Bakker til højre. Foto i retning øst den 23. september 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Jeg vælger denne offentlige sti langs sydsiden af skellet ind mod Tibirke Bakker og deres fritidshuse med stråtag anlagt på store grunde på mindst 10.000 m2:

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Tibirke Bakker. Fritidshus med stråtag tæt på sti langs sydsiden af stendiget ind til Tisvilde Hegn. Den offentlige sti ses til venstre på foto.Foto den 23. september 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Tibirke Bakker:

Fritidshuse tæt på stien der går langs sydsiden af stendiget der er skel mellem Tisvilde Hegn og Tibirke Bakker:

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

 

Tibirke Bakker. Fritidshus med stråtag tæt på stendigeskellet ind til Tisvilde Hegn. Foto den 23. september 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Fritidshuse tæt på den offentlige  sti der går langs sydsiden af stendiget der er skel mellem Tisvilde Hegn og Tibirke Bakker:

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Tibirke Bakker. Fritidshus med stråtag tæt ved stendiget ing til Tisvilde Hegn. Foto den 23. september 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Fritidshuse tæt på den offentlige sti der går langs sydsiden af stendiget der er skel mellem Tisvilde Hegn og Tibirke Bakker:

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Tibirke Bakker. Fritidshus nær stenstige skellet ind til Tisvilde Hegn. Foto den 23. september 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Fritidsgård tæt på den offentlige sti der går langs sydsiden af stendiget der er skel mellem Tisvilde Hegn og Tibirke Bakker:

Klik påf oto og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Tibirke Bakker Fritidsgård tæt på offentlig sti ved stendige skellet ind til Tisvilde Hegn. Foto den 23. september 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Den offentlige sti langs sydsiden af stendiget fører fra Tibirke Bakker 200 m ind gennem Tisvilde Hegn og ender her foran Tibirke Kirke:

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

 

Tibirke Kirke. Foto den 23. september 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Udsigt mod syd fra parkeringspladsen ved Tibirke Kirke mod Holløse Bredning:

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Tibirke Kirke. Udsigt mod syd fra parkeringpladsen mod Holløse Bredning. Foto den 23. september 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

 

Tirsdag den 18. september 2018 skal jeg til København og vælger den smukke og lange rute fra Melby via Fredensborg til Humlebæk ved Øresund.

Fra Humlebæk kører jeg ad Strandvejen mod København.

 

Kort over Nordsjælland:

Klik på kortet og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Kort over Nordsjælland. Foto 2014 by Erik K Abrahamsen.

 

I Nivå tæt på Øresund gør jeg holdt for at opleve dette sceneri med køer på græs:

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

 

Nivå, Nordsjælland. Udsigt mod Øresund. Foto i retning syd-øst den 18. september 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Nivå tæt på Strandvejen – udsigt mod syd-øst til Øresund:

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Nivå nær Strandvejen. Udsigt mod Øresund. Foto i retning syd- øst den 18. september 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Nivå tæt på Strandvejen – udsigt mod syd-øst til Øresund:

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Nivå. Udsigt mod syd-øst til Øresund. Foto den 18. september 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Udsigt fra Nivå mod Øresund med Helsingborg i Sverige i horisonten:

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Nivå nær Strandvejen. Foto i retning nord-øst mod Øresund og Helsingborg i Sverige. Foto den 18. september 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Udsigt ud over Øresund fra Nivå mod øen Hven med kirkespir:

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Udsigt mod syd-øst til Hven hvis størrelse ses tydligt fra nord til syd. Foto den 18. september 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Udsigt ud over Øresund fra Nivå mod øen Hven med kirkespir:

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Udsigt fra Nivaa mod Hven og Øresund. Foto i retning sys-øst den 18. september 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

På min vej ad Strandvejen mod København stopper jeg i Klampenborg med en gåtur på Bellevue Strand:

Den store græsplæne mellem Strandvejen og Bellevue Strand.

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Klampenborg, Bellevue Strand tæt på Strandvejen. Foto den 18 september 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Bellevue Strand – udsigt mod Strandvejen og Øresund:

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Bellevue Strand i Klampenborg. Udsigt mod syd mod Strandvejen og Øresund: Foto den 18. september 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Denne tirsdag den 18. september 2018 ankommer jeg i København på en dag, som er en meteriologisk sommerdag med mere end 25 grader celsius – det er nummer 72 sommerdag i år!

Jeg beslutter mig at gå tur på alle de 3 nye cykel- og gå broer i København Inderhavn:

 

Kort over København City:

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Map of Copenhagen with Christianshavn down right on the map. Photo october 2012 by Erik K Abrahamsen

 

Udsigt fra Inderhavnsbroen – 180 meter lang cykel- og gangbro mellem Nyhavn og Christianshavn i København Inderhavn mod Nordatlantens Brygge på Christianshavn:

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

 

København Inderhavn. Udsigt fra 180 m lang gang- og cykelbro retning syd mod Nordatlantens Brygge på Christianshavn. Foto den 18. september 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Udsigt fra gang- og cykelbroen “Trangravsbroen” i retning mod Christianshavn Kanal:

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Køennhavn Inderhavn. Udsigt fra gang- og cykelbroen “Trangravsbroen” i retning vest mod Christianhavn Kanal. Til venstre Islands Pakhus og Plads på Christianshavn. Foto den 18. september 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Udsigt fra gang- og cykelbroen “Trangravsbroen” i retning mod Christianshavn Kanal:

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Udsigt fra gang- og cykelbro “Trangravsbroen” i retning vest mod Christianshavn Kanal. Foto den 18. september 2018 af Erik K Abrahamsen

 

Udsigt fra gang- og cykelbro “Trangravsbroen” mod husbåde i Trangravskanalen:

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Udsigt mod husbåde i Trangravskanalen. Foto i retning syd den 18. september 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

 

Udsigt fra gang- og cykelbro “Trangravsbroen “mod Nordatlantens Brygge og den 180 m lang gang- og cykelbro  “Inderhavnbroen” der forbinder København Inderhavn med Christianshavn og Nyhavn:

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

 

Udsigt fra Trangravsbroen mod Inderhavnsbroen og København Inderhavn. Foto den 18. september 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Nordatlantens Brygge på  Christianshavn med street food cafeer og restauranter:

Udsigt mod syd mod gang- og cykelbro “Trangravsbroen”.

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Street food restaurants på Nordatlantens Brygge. Udsigt mod syd mod gang- og cykelbro “Trangravsbroen”. Foto den 18. september 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Street food restaurants på Nordatlantens Brygge:

Udsigt mod nord mod 180 m lang gang- og cykelbro “Inderhavnsbroen” og Det ny Skuespilhus.

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Nordatlantens Brygge med street food restauranter og cafeer. I baggrunden “Inderhavnsbroen” og Det ny Skuespilhus. Foto i retning nord den 18. september 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Nordatlantens Brygge på Christianshavn – street food area med udsigt mod Christiansholm – den tidligere Papirøen, hvor alle  bygninger nu er jævnet med jorden for at opføre svømmehal, boliger, udstillingslokaler og restauranter:

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

Nordatlantens Brygge med street food area. Udsigt mod øst mod Christiansholm – tidligere Papirøen, hvor der nu skal påføres svømmehal, boliger, restuaranter og udstillingslokaler. Foto den 18. september 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Nordatlantens Brygge på Christianshavn:

Udsigt mod den 180 m lange gang- og cykelbro “Inderhavnsbroen”, der forbinder Nyhavn med Christianshavn.

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

Udsigt fra Nordatlantens Brygge mod “Inderhavnsbroen” og Nyhavn. Foto i retning nord den 18. september 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Nordatlantens Brygge på Christianshavn – Nordatlantens Pakhus opført 1766-67 til betjening af sejlads og handel til Færøerne, Island og Grønland:

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

Nordatlantens Brygge på Christianhavn med Nordatlantens Pahus opført 1766-67.  Til højre ny opførte boliger fra 2016. Foto den 18. september 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Nordatlantens Brygge på Christianshavn – udsigt mod Københavns Inderhavn og ny opførte boliger i 2016:

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

Udsigt fra Nordatlantens Brygge på Christianshavn mod København Inderhavn. Foto i retning vest den 18. september 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Nordatlantens Brygge på Christianshavn – udsigt mod Københavns Inderhavn og ny opførte boliger i 2016:

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

Nordatlantens Brygge på Christianshavn – udsigt mod København Inderhavn og nyopførte boliger. Foto i retning vest den 18. september 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Udsigt fra toppen af den 180 m lange gang- og cykelbroen “Inderhavnsbroen” i retning øst mod København Inderhavn med Flådens Leje “Nyholm”, museumskib fregatten Peder Skarm bygget 1965, Mastekranen bygget 1750, Den ny Opera bygget 2002-04 og Christiansholm tidligere Papirøen:

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

Udsigt fra Inderhavnsbroen i retning øst mod København Inderhavn. Foto den 18. september 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Udsigt fra toppen af den 180 m lange gang- og cykelbroen “Inderhavnsbroen” i retning øst mod København Inderhavn med Flådens Leje “Nyholm”, museumskib fregatten Peder Skram bygget 1965, Mastekranen bygget 1750, Den ny Opera opført 2002-04 og Det ny Skuespilhus opført 2004-07:

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

Udsigt fra Inderhavnsbroen i retning øst mod København Inderhavn. Foto den 18. september 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Udsigt fra “Inderhavnsbroen” mod vest mod København Inderhavn:

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

Udsigt i retning vest fra gang – og cykelbro “Inderhavnsbroen” mod København Inderhavn. Foto i retning vest den 18. september 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Udsigt fra “Inderhavnsbroen” mod vest mod København Inderhavn med Knippels Bro:

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

Københavns Inderhavn. Udsigt mod vest mod Knippels Bro fra Inderhavnsbroen. Foto den 18. september 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Udsigt fra “Inderhavnsbroen” mod nord til Nyhavn og København City:

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

Udsigt fra “Inderhavnsbroen” i retning nord mod Nyhavn og København City. Foto den 18. september 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

 

Jeg håber, at denne artikel har inspireret dig til selv at tage ud og opleve Nordsjælland og Københavns Inderhavn – alene eller sammen med familie og venner.

 

EKSTRA:

 

Der er 3 skove i Danmark som hver især har haft og stadig har afgørende betydning i min barndom, ungdom, manddom og alderdom:

 

Marselisborgskovene syd for Århus og direkte ud til Århus Bugten fra jeg var 3 år til 38 år (1949-83), læs min artikel (klik på teksten):

Kunsten at se – tegninger og fotos fra skov og strand syd for Aarhus

Nuets nærvær i livet, naturen, musikken, maleriet, tegningen, litteraturen, skuespillet og i dansen

Gribskov ved Esrum Sø i Nordsjælland, fra jeg var 38-49 år (1984-94) og

Tisvilde Hegn ud til Kattegats Kyst i Nordsjælland fra jeg var 50-73 år (1995-2018).

 

Disse 3 skove har jeg besøgt alene eller med familie og venner utallige gange.

Som barn boede jeg som nabo til Marselisborgskovene og her leget i skovene hver eneste dag. I min ungdom og manddom har jeg gået tur og cyklet i skovene for at opleve dette nærvær som natur giver en. Det er godt for reflektion og tænkning og er utrolig afslappende og giver mig altid hele året rundt en fantastisk lykkefølelese. Jeg føler mig aldrig alene i skovene eller ved vandet, men oplever en enhed med al natur der omgiver mig – det være træer, klitter, fugle, havet – ja alt!

 

Alene gåtur tirsdag den 25 september 2018 kl. 11-13 gennem Tisvilde Hegn og langs Kattegats Kyst i Nordsjælland:

 

Velkommen til Tisvilde Hegn.

Skilt ved indgang til Tisvilde Hegn ved Asserbo Slotsruin:

 

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Velkommen til Tisvilde Hegn. Indgangen ved Asserbo Slotsruin. Foto den 25 september 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Udsigt mod Slotsporthus og Bisp Absalonsvej, der fortsætter som Lejevej gennem skoven:

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Udsigt mod Slotsporthus og Bisp Absalons vej der fører direkte ind i Tisvilde Hegn. Foto den 25. september 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

I Tisvilde Hegn kan du gå eller cykle overalt – ad brede grusveje eller ad små smalle stier – up to you!

 

Kort over den sydvestlige del af Tisvilde Hegn:

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Kort over sydvestlige del af Tisvilde Hegn. Scannet fra folder:  Vandreture i Statsskovene “Tisvilde Hegn Vest Asserbo” udgivet af Skov-og Naturstyrelsen 1990. September 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Lejevej – en bred grusvej til tranport af tømmer.

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Tisvilde Hegn. Lejevej går fra øst til vest gennem hele skoven. Foto 25 september 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Smal sti gennem Tisvilde Hegn.

Disse smalle stier som er afmærkede med blå farve er overalt i skoven og benyttes flittigt af folk i alle aldre på mountain-bikes:

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Tisvilde Hegn. Smal sti afmærket med blå farve løber her igennem skoven. Foto den 25. september 2018 af Erik K Abrahamsen.

Tisvilde Hegn.

Jeg går ad grusveje og smalle stier gennem skoven og når frem til de store højdedrag, som rejser sig på vel 30-40 m over havet ud til Kattegats klitter og kyst.

 

Harehøje bronzealder gravhøje opført ca. 1500 f. kr. ligger her højt i udkanten af skoven med udsigt ud over Kattegats Kyst:

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Tisvilde Hegn. Bronzealder gravhøje her i udkanten af skoven tæt på Kattegats Kyst. Foto den 25. september 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Udsigt fra toppen af bronzealder gravhøj Harehøj mod Kattegat og Hesselø helt ude i horisonten:

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Tisvilde Hegn. Udsigt fra topen af Harehøje bronzealder gravhøj mod Kattegat og Hesselø helt ude i horisonten. Foto 25. september 2018 af Erik K Abrahamsen.

Tisvilde Hegn.

Udsigt fra toppen af Harehøje bronzealder gravhøj mod det store græsareal ud til klitterne og stranden ved Kattegats Kyst:

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Udsigt fra toppen af Harehøje bronzealder gravhøj i retning nord mod Kattegat Kyst og Hesselø i horisonten. Foto den 25. september 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Udsigt til Kattegats Kyst med Hesselø helt ude i horisonten:

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Tisvilde Hegn. Udsigt mod Kattegats Kyst med Hesselø helt ude i horisonten. Foto den 25. september 2018 af Erik K Abeahamsen.

 

Jeg fortsætter til fods ned over skrænterne og videre frem ad sti gennem Troldeskoven ud til Kattegats klitter og strand:

Og nu er jeg fremme på ca. 15 m høje klitter ud til Kattegats Kyst:

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Tisvilde Hegn. Ca 15 m høje klitter ud til Kattegats Kyst. Foto 25. september 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Udsigt i retning vest mod Liseleje og Sjællands Odde fra top af 15 m høje klitter på Kattegats Kyst:

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Tisvilde Hegn. Udsigt mod øst fra top af 15 m høje klitter ud til Kattegats Kyst mod Liseleje og Sjælland Odde. Foto den 25. september 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Udsigt i retning øst mod Tisvildeleje fra top af 15 m høje klitter på Kattegats Kyst:

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Tisvilde Hegn. Udsigt mod øst i retning mod Tisvildeleje fra top af 15 m høje klitter ud til Kattegat. Foto den 25. september 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Så smukt er der i Danmark – sensommer denne september måned her tæt på efteråret!

 

Tisvilde Hegn – Udsigt ud over Kattegat:

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Tisvilde Hegn. Udsigt mod nord ud over Kattegat med Hesselø helt ude i horisonten. Foto den 25. september 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Jeg forsætter min vandring på Kattegats strand.

Udsigt mod vest ud mod Kattegat og Liseleje helt ude i horisonten:

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Tisvilde Hegn. Udsigt mod vest mod Kattegat og med Liseleje helt ude i horisonten. Foto den 23. september 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Udsigt mod øst ud mod Kattegat og Tisvildeleje helt ude i horisonten:

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Tisvilde Hegn. Udsigt mod øst mod Kattegat og Tisvildeleje helt ude i horisonten. Foto den 23. september 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Jeg vandrer mod vest ca. 1-2 km langs stranden frem til “Jydestrand”,  hvor jeg stiger op på klitterne for at opleve det helt store vue:

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Tisvilde Hegn. Udsigt mod øst mod Kattegat og Tisvildeleje helt ude i horisonten bag skoven og klitter. Foto den 23. september 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Udsigt mod vest mod Kattegat, klitter og sti bag klitterne ind mod skoven:

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Tisvilde Hegn. Udsigt mod vest mod Kattegat, Liseleje og sti der går mellem klitterne og skoven. Foto den 23. september 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Her bag klitterne følger jeg den smalle sti (Jydelinien) mod syd mod Strandvejen og Bangshøj:

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Tisvilde Hegn. Her tæt på kysten er trævegetatioenen lav på grund af vind og vejr og sandet jordbund. Foto i retning nord mod klitter uf til Kattegat den 23. september 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Den lave træ vegetation langs stien “Jydelinien” her 1-200 m fra klitterne langs Kattegats kyst:

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Tisvilde Hegn. Træer langs stien “Jydelinien” her ca. 1-200 m fra klitterne ved Kattegats Kyst.

 

Sti “Jydelinien” fører fra Kattegats klitter mod nord gennem skoven til Strandvejen og Bangshøj:

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Tisvilde Hegn. Stien “Jydelinien” med høje træer ca. 400 m fra klitterne ved Kattegats kyst. Foto i retning nod den 23. september 2018 af Erik K Abrahamsen.

Tisvilde Hegn

– krydset mellem stien “Jydelinien” og bred grusvej “Strandvejen” som forbinder Tisvildeleje med Asserbo – en vej sten markerer hvor jeg befinder mig:

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Tisvilde Hegn. Krydset mellem sti “Jydelinien” og grusvej “Strandvejen”. Foto i retning nord den 23. september 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Jeg forsætter min vandring til fods op over Bangshøj frem til bred grusvej “Lejevej” som fører mig tilbage til Asserbo Slotsruin:

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Tisvilde Hegn. Asserbo Slotsruin ved Bisp Absalons Vej tæt på indgangen til Tisvilde Hegn ved Slotsporthus. Foro 23. september 2018 af Erik K Abrahamsen.

 

Planche ved Asserbo Slotsruin:

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Tisvilde Hegn. Planche ved Asserbo Slotsruin. Foto den 23. september 2108 af Erik K Abrahamsen.

 

 

Vi står på skuldrene af vore forfædre, der har arbejdet hårdt for at vor generation kan leve i fred og frihed i dette smukke land med så mange dejlige og glade mennesker.

Vi må takke alle generationer af mænd og kvinder før os, som har beskyttet vor natur og som har kæmpet for retfærdighed og sikkerhed for alle i dette land bl. a. gennem vor Grundlov af 5. juni 1849, der har bevaret vort parlamentariske demokrati med respekt for alle Danmarks indbyggere.

 

 

Tekst og fotos Copyright Erik K Abrahamsen 2018

All rights reserved

 

Melby, Nordsjælland den 24. september 2018

De bedste hilsener

Erik

 

Opdateret den 25. september 2018

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *