Åbenbaringen af Jesus Kristus – Guds Trone i Himlen, Det slagtede Lam, Bruden, Bortrykkelsen, Jesus Kristus 2. Komme, Den sidste Dom og Den ny Himmel og Den ny Jord.

Apocalypse of Jesus Christ – unveiling The Throne in Heaven, The Lamb Slain, The Bride, The Rapture, The Big Tribulation of 7 years, The Return of Jesus Christ (The Day of Jesus Christ), The Final Judgement (The Day of the LORD) and The New Heaven and The New Earth.           Tekst og… Læs mere Åbenbaringen af Jesus Kristus – Guds Trone i Himlen, Det slagtede Lam, Bruden, Bortrykkelsen, Jesus Kristus 2. Komme, Den sidste Dom og Den ny Himmel og Den ny Jord.