Oplev gader og baggårde i det ældste København

 

Experience streets and backyards in ancient Copenhagen.

 

 

 

 

 

På gåtur gennem 5 gader, som alle blev ramt af de 2 store Københavnerbrande i 1728 og 1795.

 

 

 

 

 

 

Tekst og fotos Erik K Abrahamsen, oktober 2011

 

Hjørnet af Teglgårdsstræde og Sankt Pedersstræde:

Klik på foto’s og brug din zoomkontrol og du ser dem i fuld skærmstørrelse.

Hjørnet af Teglgårdsstræde og Sankt Peders Stræde. Længst bort for enden af Teglgårdsstræde ses Østre Anlæg med bastioner og voldanlæg for det tidlige Nørre Vold. Foto: 14. oktober 2011

 

 

København blev i 1728 og 1795 ramt af 2 storbrande, som lagde store områder af byen inden for voldene i ruin.

Branden i 1728 opstod den 20. oktober 1728 i et hus tæt på Vesterport. Da vinteren stod for døren var alle trappeopgange og baggårde fyldt med brande og hø og halm for husdyr og heste.

Vinden var frisk i syd-vest, hvilket betød, at ilden spredte sig med lynets hast i Vester  og Nørre Kvarter gennem Studiestræde og Sankt Peders Stræde. De fleste huse og Sct. Petri Kirke blev antændt.

Dagen derpå sprang ilden over Nørregade og antændte Vor Frue Kirke, Universitetet og lagde de fleste huse i Fiolstræde og Krystalgade i ruiner. Ilden stoppede først ved Gothersgade. På 3. dagen var 1900 huse nedbrændt og titusinder af hovedstadens indbyggere var hjemløse. En fjerdedel af byen var jævnet med jorden.

Ved branden i 1795, som opstod ved Bremerholm Orlogsværft på tømmerpladserne blev Vester Kvarter igen ramt. Ialt nedbrændte 900 huse og 25.000 indbyggere blev hjemløse.

Indbyggertallet i København var i 1795 på lidt under 100.000 indbyggere.

Kort over København City:

Klik på foto’s og brug din zoomkontrol og du ser dem i fuld skærmstørrelse.

Kort over København City. Klik på kortet og brug din zoomkontrol og du ser det i fuld skærmstørrelse. Foto: Erik K Abrahamsen den 10. oktober 2012

 

De fleste huse blev genopbyggede og stod som nye allerede midt i 1730´erne.

Men fordi Vester Kvarter blev dobbelt ramt ved den ny storbrand i 1795 er der kun få huse tilbage fra 1730. De fleste huse i Teggårdsstræde, Lars Bjørnsstræde, Larslejsstræde, Studiestræde og Sankt Pedersstræde er alle opført efter branden i 1795 i årene 1796-98.

Baghuset i Teglgårdsstræde 12 er opført i 1730´erne:

Klik på foto’s og brug din zoomkontrol og du ser dem i fuld skærmstørrelse.

Baghuset i Teglgårdsstræde nr. 12 er opførti 1730´erne efter branden i 1728. Baghuset her “overlevede” branden i 1795, mens forhuset ud til Teglgårdsstræde brændte og er opført som de fleste huse i Teglgårdsstræde i 1796-98. Foto: 14. oktober 2011
Teglgårdsstræde 12. De 2 baghuse overlevede branden i 1795 og er begge opført efter branden i 1728 i 1729 og i 1730´erne. Sidehuset til højre i billedet er opført i 1785. Forhuset til venstre i billedet er opført efter branden 1795 i 1797. Foto: 14. oktober 2011

Vester Kvarter med Teglgårdsstræde, Sankt Pedersstræde, Larsbjørnsstræde, Larslajstræde og Studiestræde benævnes også Latinerkvarteret. Gaderne ligger som nabo til København Universitet, Valkendorfs Kollegium, Den tyske Skole og de store kirker Sankt Petri Kirke og Domkirken Vor Frue Kirke. Kvarteret har i århundreder været beboet af studenter på værelser og kollegier. Der er blevet festet i gaderne og der har altid været en betydelig handel og håndværk i huse og baggårde.

Idag og i de sidste 50 år er alle 5 gader centrum for byens barer, musikcafeer, restauranter, butikker og discoteker. Her er altid mange mennesker i gaderne for afslapning og shopping:

Teglgårdsstræde:

 

Tøjforretning i et gammelt pakhusfra 1796-98. I begge nabohuse er der restauranter. Teglgårdsstræde. Foto: 14. oktober 2011

Larsbjørnsstræde:

Larsbjørnsstræde. Tøjbutik med vaketøj frit hængende til tørring mellem husblokkene. Foto: 14. oktober 2011

Larsbjørnsstræde:

Klik på foto’s og brug din zoomkontrol og du ser dem i fuld skærmstørrelse.

 

 

Hjørnet af Larsbjørnsstræde og Studiestræde. Foto: 14. oktober 2011

Larsbjørnsstræde:

 

Restaurant “L´éducation nationale” i Larsbjørnsstræde. Til højre herfor ligger cafe og bar “Floss”. Foto: 14. oktober 2011

 

Café og tøjbutik i Larsbjørnsstræde. Foto: 14. oktober 2011
Vue gennem Larsbjørnsstræde i retning mod Teglgårdsstræde og Nørrevold med Østre Anlæg. Set fra Vestergade. Til højre ses Husmann´s frokost restaurant. Foto: 14. oktober 2011

Baggård i Larsbjørnsstræde:

 

 

 

Baggård pakhus og boliger i Larsbjørnsstræde nr.7. Foto: 14. oktober 2011
Baggård i Larsbjørnsstræde nr. 7. Foto: 14. oktober 2011

Studiestræde:

 

 

 

Huse i Studiestræde. Huset yderst til venstre er en del af København Universitet. Foto: 14. oktober 2011

 

 

 

 

Baggård i Studiestræde:

Baggård i Studiestræde 14. Vasketøj til tørre mellem forhuset og baghuset. Foto: 14. oktober 2011

Krebsegaarden, Sturiestræde 17:

 

Klik på foto’s og brug din zoomkontrol og du ser dem i fuld skærmstørrelse.

 

 

Krebsegaarden 1803, Studiestræde 17. Restayrant Krebsegaarden og Galleri Krebsen. Foto: 14. oktober 2011

 

Baggård i Krebsegaarden, Studiestræde:

Klik på foto’s og brug din zoomkontrol og du ser dem i fuld skærmstørrelse.

Baggård med tidligere pakhus. Idag Galleri Krebsen, Krebsegaarden. Studiestræde 17. Foto: 14. oktober 2011
Baggård med 2 sidehuse og bagsiden af forhuset længst borte i billedet. Krebsegaarden, Studiestræde 17. Foto: 14. oktober 2011
Vue fra baggården gennem porten ud til Studiestræde 17, Krebsegaarden. Foto: 14. oktober 2011

Baggårde i Studiestræde:

Klik på foto’s og brug din zoomkontrol og du ser dem i fuld skærmstørrelse.

Baggård med værksteder og lager. Masser af kommercielle aktiviteter i alle baghusene. Studiestræde 13. Foto: 14. oktober 2011
I denne siden af samme gård som ovennævnte er der mere plads for rekreation. I bygningen er der kontorer. Studiestræde 13. Foto: 14. oktober 2011
Studiestræde 7. Her er 2 baggårde med sidebygninger og baghuse. Foto: 14. oktober 2011

 

Frue Kirke ved Bispetorvet:

Frue Kirke, København Domkirke opført af C. F. Hansen i 1811 i nyklassicistisk stil på ruinerne af en barokkirke opført 1738 og bombet i grus under Englands bombardement af København 4-7. september 1807. Fra 1316 til branden i 1728 ødelagde kirken stod Vor Frue Kirke her som en gotisk murstenskirke.  Dens tvillingekirke står stadig og kan ses i Malmø. Foto: 14. oktober 2011

Bispegården og København Universitet:

Universitetsgården mellem Kommunitetsbygningen og Universitetets Hovedbygning:

 

 

 

 

Konsistoriebygningen fra 1400-tallet regnes som den ældst bevarede bygning i København. Bygningen har overlevet brandene i 1728 og 1795 og Københavns Bombardement 4.-7. september 1807. Universitetsgården. Foto: 20. oktober 2011

Bispegården:

Bispegården i Nørregade med Sct. Petri Kirkes spir i det fjerne: foto: 20. oktober 2011

Sct. Petri Kirke ligger som nabo til København Universitet:

 

Klik på foto’s og brug din zoomkontrol og du ser dem i fuld skærmstørrelse.

 

Sct. Petri Kirke er Københavns ældste kirke bygget før år 1300 som Sankt Peders Kirke. Kirkens spir, tag og inventar brændte ved Københavnerbrande i 1728. Det nuværende spir er bygget 1756. Foto: 14. oktober 2011
Sct. Petri Kirke. Københavns ældste kirke påbegyndt før år 1300 som Sankt Peders Kirke. Siden 1585 tysk menighedskirke. Foto: 14. oktober 2011. Der er musik- og sangprøve for Kulturnatten denne fredag aften den 14. oktober 2011. Foto: 14-10-2011

Gravkapellerne ved Sct. Petri Kirke:

Gravkapel opført 1681-83 ligger på kirken grund. Kapellet er tre-fløjet og indeholder kryptbegravelser for medlemmer af den tyske menighed, som fik kirken tildelt af Kong Frederik den 2 i 1585. Den tyske menighed i København var vokset sig stor, da tyskere i 1500-tallet flygtede fra Tyskland til Danmark på grund af religionskrigene i Mellemeuropa. Foto: 14. oktober 2011

Larslejstræde ligger som nabo til Sct. Petri Kirke:

 

 

 

Larslejstræde. Det hvide og det blå hus bygget efter branden i 1795, mens det røde hus er Den Tyske Skole bygget i 1900. Sct. Petri Kirkes gravkapel og muren til kirkens have går langs med Larslejstræde. Foto: 14. oktober 2011

Jeg slutter vor lille rundtur i Sankt Peders Stræde:

Kig gennem Sankt Peders Stræde i retning mod Københavns Universitets Kommunitetsbygning i Nørregade. Dele af Kommunitetsbygningen, Universitetes professorboliger samt Universitets hovebygning nedbrændte ved branden i 1728. Foto: 14. oktober 2011

Sankt Peders Stræde:

Sankt Peders Stræde med huse, som alle er bygget 1796-98 efter den store brand i 1795. Billedet har jeg taget, mens jeg stod bag stakittet i Valkendorfs Kollegiums Have i Sankt Peders Stræde 14. Foto: 14. oktober 2011

Valkendorfs Kollegium oprettet 1585, Sankt Peders Stræde 14:

 

 

 

 

 

Valkendorf Kollegium set fra kollegiets forhave i Sankt Peders Stræde nr. 14. Kollegiet er grundlagt af Rigshofmester hos Kong Christian den 4 fra 1596-1601 Christoffer Valkendorf i 1588. Kollegiet havde plads til 16 studenter. Den oprindelige bygning tog skade af begge de 2 store Københavnerbrande i 1728 og 1795. Den nuværende bygning er opført i 1865 og har idag plads til 21 studenter. Foto: 14. oktober 2011

Valkendorfs Kollegiums store baghave:

 

 

 

Baghaven i Valkendorf Kollegium. Sankt Peders Stræde 14. Vue i retning nord. Foto: 14. oktober 2011

Her i denne store og smukke baghave til Valkendorfs Kollegium har kollegiets alumner studeret, slappet af og festet siden 1585 – i mere end 400 år. Følgende danske digtere og forfattere har været alumner her: Grundtvig, Johannes Ewald, Ingemann, St. St. Blicher og Herman Bang.

Baghaven i Valkendorf Kollegium:

 

 

 

 

Valkendorf Kollegiums baghave som den har ligget her på den grund som Rigshofmester Christoffer Valkendorf sikrede gennem en fundats oprettet i 1595 med 6100 rigsdaler “til vedligeholdelse af bygningerne og til studenterne underhold m.m.”. Vue mod Tegsgådstræde nr. 10 (Den hvide bygning i midten) og nr.12 med forhus fra 1797 og de 2 baghuse fra 1729 og 1730´erne til højre i billedet.Vue i retning mod vest. Foto: 14. oktober 2011

 

Jeg håber, at denne lille tur gennem 5 gader og baggårde vil inspirere dig med venner og familie til at gå på opdagelse bag byens porte.

De fleste porte i indre by står åbne kortere eller længere tid mellem kl. 8 – 16, altså i håndværkernes og ansattes arbejstid.

Jeg gik turen her fredag den 14. oktober 2011  kl.11 -12. Alle porte var åbne og der var mennesker overalt i baggårde og på gaderne.

 

Respekter ansattes og beboernes privatliv.

Spørg altid om tilladelse, når du står ved porten til at kigge indenfor.

Det giver tryghed for beboerne, at vide hvem der besøger deres gård.

 

 

 

 

Links:

Jeg anbefaler mine artikel om København, torve og baggårde: (klik på teksten)

Copyright tekst og fotos Erik K Abrahamsen

All rights reserved

 

 

 

God tur!

Enjoy life – its at your hand!

 

Reference:

København før og nu – og aldrig, Bind 4 Nord for Strøget, af Allan Tønnesen, Redaktion og billedtekster Bo Bramsen, Forlaget Palle Fogtdal A/S, København 1988

 

 

København, den 15. oktober 2011

 

Med hilsen

Erik

 

Opdateret den 16. december 2020 

 

 

2 kommentarer

 1. Hej Erik K. Abrahamsen
  Jeg har set dine flotte fotos her på siden. Jeg maler bybilleder i akvarel, og jeg vil spørge dig, om jeg må bruge dit foto af baggård, Galleri Krebsen, Studiestræde 17, som grundlag for et maleri. Jeg vil selvfølgelig kreditere dig, hvis jeg publicerer maleriet.
  venlig hilsen
  Kai Glad

 2. Hej Kai Glad.
  Tak for din forespørgsel.
  Du skal være velkommen til at bruge omtalte foto som grundlag for et maleri.
  De bedste hilsner
  Erik K Abrahamsen

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *