Kystsikring langs Nordsjællands kyst – Nakkehoved Strand, Gilleleje Strand, Dronningmølle Strand og Hornbæk Strand.

Coast protection along the north coast of Sealand, Denmark. Stormen “Bodil” med en 2-3 meter høj stormflod under højvande og med 5 meter høje bølger ramte hele Nordkysten af Sjælland den 5.-6. december 2013. Stormen ødelagde kystskrænter, klitter, bølgebrydere, diger, skræntsfodssikringer, ejendomme og havneanlæg langs hele Nordsjællands kyster.   Tekst og foto’s Erik K Abrahamsen,… Læs mere Kystsikring langs Nordsjællands kyst – Nakkehoved Strand, Gilleleje Strand, Dronningmølle Strand og Hornbæk Strand.

Kystsikring langs Nordsjællands kyst – ved Hald og Nødebohuse genetableres ødelagte diger, bølgebrydere og forstrande efter at stormen “Bodil” ramte Nordkysten den 5.- 6. december 2013

Coast protection of North Sealand coastline in Denmark. Den 5.-6. december 2013 ramte en storm”Bodil” af orkanstyrke hele Danmark.   I Kattegat ud for Nordsjællands Kyst dannede stormen en 2-3 meter høj stormflod, som sammen med højvande  ramte hele Nordkysten med 4-5 meter høje bølger. Det betød store ødelæggelser på kystskrænter, diger, bølgebrydere, forstrand og… Læs mere Kystsikring langs Nordsjællands kyst – ved Hald og Nødebohuse genetableres ødelagte diger, bølgebrydere og forstrande efter at stormen “Bodil” ramte Nordkysten den 5.- 6. december 2013

The danish Resistance against the German occupation of Denmark 1940-45 under World War 2.

Den danske Modstandsbevægelse under den tyske okkupation af Danmark 1940-45 under den 2. verdenskrig.   Danish National Liberation Day 4.-5. May 2014 – 69 years after the war.   Danmarks Befrielsedag den 4.-5. Maj 2014 markeres i Mindelund Ryvangen og ved Ankeret i Nyhavn, København.   Text and photos Erik K Abrahamsen   Memorial Monument “Denmark/Mother… Læs mere The danish Resistance against the German occupation of Denmark 1940-45 under World War 2.

Gilleleje Havn en uge efter orkanen Bodils landgang: hverdag i fiskerihavnen, på værftet og oprydning i lystbådehavnen

Gilleleje Harbour a week after hurricane Bodil landing: everyday life in fishing harbour, shipyard and yachting harbour. Tekst og fotos Erik K Abrahamsen Orkanen Bodil med en 2 meter høj stormflod og meterhøje bølger ramte hele Nordkysten af Sjælland den 5.-6. december 2013.     Fiskerihavnen og skibsværftet i Gilleleje er beskyttet af meterhøje moler af store… Læs mere Gilleleje Havn en uge efter orkanen Bodils landgang: hverdag i fiskerihavnen, på værftet og oprydning i lystbådehavnen

Kystsikring langs Nordsjællands Kattegatkyst: Kikhavn, Nødebohuse, Hald, Hyllingebjerg og Liseleje.

  Coast protection along 7000 km. strech of coast in Denmark.   Danmark har en kyststrækning på ca. 7000 km. Den består af moræneklinter, granit- og kalksten klipper og klinter samt fladstrandsarealer med klitter, marsk og vådområder.   Tekst og fotos Erik K Abrahamsen   Nordsjællands nordkyst ud til Kattegat består af moræneklinter dannet under den sidste… Læs mere Kystsikring langs Nordsjællands Kattegatkyst: Kikhavn, Nødebohuse, Hald, Hyllingebjerg og Liseleje.

Bevar Liseleje Strand som Nordsjællands bedste badestrand – en lystbådehavn vil ødelægge friluftslivet

Preserve Liseleje Beach as the most excellent beach in North Sealand – a yachting harbour will spoil the outdoor life. Hver sommer søger tusinder fra hele Nordsjælland, København og Roskilde til Liseleje Strand for at bade, surfe, løbe og lege. Tekst og Fotos Erik K Abrahamsen. Liseleje Strand, udsigt mod øst:   Klik på fotos… Læs mere Bevar Liseleje Strand som Nordsjællands bedste badestrand – en lystbådehavn vil ødelægge friluftslivet

Forslag til en forligsskitse i skolekonflikten mellem Danmarks Lærerforening (DLF) og Kommunernes Landsforening (KL).

Tekst af Erik K Abrahamsen Åbent brev af 3. april 2013 sendt til Michael Ziegler KL, Anders Bondo Christensen DLF, Undervisningsminister Christine Antorini, Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg og Berlinske Tidendes redaktion. I enhver arbejdsmarkedskonflikt må alle parter bøje sig mod hinandens synspunkter for at nå til et kvalificeret kompromis. God forberedelse giver overblik: Klik på foto’s… Læs mere Forslag til en forligsskitse i skolekonflikten mellem Danmarks Lærerforening (DLF) og Kommunernes Landsforening (KL).

EU´s grønne vej — forbrug og sundhed.

Tv-udsendelsen sætter fokus på Lissabontraktatens visioner og mål omkring bæredygtighed, sunde og miljøvenlige fødevarer og grøn vækst. Vi er på besøg på Madfestivalen EAT09 i Øksnehallen i København, hvor vi interviewer forbrugere om de kan købe sunde og sikre fødevarer og om de får tilstrækkelig oplysninger om produkternes indhold og fremstillingsmetode. Vi besøger Danish Crowns… Læs mere EU´s grønne vej — forbrug og sundhed.

EU´s grønne vej og erhvervslivet

TV- udsendelsen belyser EU´s visioner og mål for en bæredygtig erhvervsudvikling.  Hvordan forenes økonomisk vækst, sociale fremskridt og en bæredygtig udvikling med et højt niveau for beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten? Kan vi både få øget velfærd og et bedre miljø? Vil en øget produktion af forbrugsvarer skabe større forurening af miljøet eller kan en… Læs mere EU´s grønne vej og erhvervslivet

Christianias fremtid — konflikt eller dialog.

  The future of Freetown Christiania – conflict or dialog.       Tv-udsendelsen tager afsæt i de 3 udviklingsplaner for Christiania: Christianias udviklingsplan (Christiania 2006), Udviklingsplan Christianiaområdets voldanlæg (Slots- og Ejendomsstyrelsen, september 2006) og Forslag til Lokalplan “Christiania” med kommuneplantillæg (København Kommune 2008). Vi interviewer de involverede parter i processen om forligspakken “Aftale mellem… Læs mere Christianias fremtid — konflikt eller dialog.