Paulus brev til Romerne – et litterært mesterværk til at forstå det kristne budskab

Romans – letter from apostle Paulus to the christian congregation i Rome.

A literary masterpiece to understand the essence of the christian faith.

 

 

 

 

 

Botanisk Have, København:

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

Botanisk Have i København. På vej op ad Stenhøjen. “Antennerne” i de to store grønne buske er det automatiske vandinganlæg, som er etableret overalt i Botanisk Have som en gave fra A.P.Møller Fonden til renovering af hele Botanisk Have og indviet i september 2012. Foto den 13. maj 2013 af Erik K Abrahamsen

A brief survey.

En kort oversigt over Romerbrevet – dets indhold og budskab.

Tekst skrevet i december 1987 af Erik K Abrahamsen.

Apostlen Paulus skrev dette brev, mens han opholdt sig hos den kristne menighed i Korinth, Grækenland år 57 e.Kr. Han havde da været kristen i ca. 25 år og rejst og forkyndt evangeliet om Jesus Kristus på 3 store missionsrejser fra Jerusalem til Antiochia, Cypern, Efesus, Athen og Korinth.

I brevet sammenfatter Paulus i et enkel og let forståeligt sprog alle de centrale begreber i den kristne tro. Hvem er Gud, hvem er Jesus Kristus og hvem er Helligånden? Hvad er et menneske? Hvordan opnår et menneske fred, glæde og kærlighed i en nær relation med Gud den Almægtige? Hvordan leves det daglige liv i fælleskab med Gud og andre mennesker? Hvordan læges dit indre menneske indefra gennem Helligåndens livsforvandlende kraft? Hvordan fødes det nye liv gennem Guds Ånd i mennesket ånd, sjæl og legeme? Hvordan giver Gud dig et evigt borgerskab i Guds Rige? Hvordan oplever du Guds nærhed i dit liv her på jorden?

 

Romerbrevet:

 

Kap.1, vers 1-17  Indledning:

Apostlen Paulus indledning, hvori han sender en hilsen til alle Guds elskede, som er i Rom (vers 7). Her i indledningen er versene 16-17 brevets nøglevers: ” Thi i evangeliet åbenbares retfærdigheden fra Gud, af tro til tro “, og at evangeliet er en Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Guds retfærdighed er Jesus Kristus og det er ved tro på Jesus Kristus, at vi frelses og det er både jøde og græker – altså både jøder og hedninger.

1, 18 – 3,20        Alle mennesker er uretfærdige og har brug for frelse

Omhandler Guds vrede over menneskets synd, og det er både hedningernes synd og jødernes synd. Vi er alle hjemfalden til Guds straf, ” Der er ingen retfærdig, ikke een “, ( Kap. 3, vers 10). Men Gud er retfærdig, Gud holder sit ord i Loven og profeterne:  ” – at syndens løn er døden “. Vi kan ikke ved gerninger eller ved Loven fri os fra synd. Derfor sender Gud sin Søn, som ved sin død på Golgata Kors tager al verdens synd på sig. Derfor er vi købt FRI – af NÅDE og ved TRO. Dette er Guds retfærdighed, at han holder sit ord: at Han lader Jesus Kristus sone vor skyld.

 

3,21 – 5,21         Om retfærdiggørelse ved tro:

Intet menneske retfærdiggøres ved Loven (3,20). I Jesus Kristus er vi retfærdiggjort uforskyldt af hans nåde (3,24.28). Paulus viser, at Abrahams tro til Gud blev regnet ham til retfærdighed (4,3).Og ved tro fik Abrahams slægt forjættelsen (Tros-retfærdighed, 4,13).

Gennem Jesus Kristus er vi FORLIGT med Gud – vi får nu del i Guds herlighed (5,1-2) og del i Guds kærlighed, som er udgydt i vore hjerter ved Helligånden (5,5). Vi har nu samfund med Gud, vi er forligt ved Jesus Kristus med Gud (5,11). Og det er ved nåde og Guds fri gave til ethvet menneske på jorden (5,15). Og i Jesus Kristus har ethvert menneske EVIGT LIV (5,21).

 

Kap. 6 – 8        Om helliggørelse:

 

6,1-23                Frihed fra synden.

Vor gamle natur, det “gamle” menneske blev korsfæstet med Jesus og har derfor mistet sin magt, så vi ikke mere er trælle i synden (6,6). ved dåben blev vi begravet med Kristus – vi er døde i vor gamle natur og opstået med Kristus til et helt NYT LIV (6,4). Vi er FRIGJORTE fra synden – vort gamle menneske er KORSFÆSTET med Jesus (6,6.18). Nu er vi FRIE og vor frugt er, at vi HELLIGGØRES og det ender med EVIGT LIV (6,22-23).

7,1 – 25             Frihed fra loven.

Ved Kristi legeme er v i døde fra Loven (7,4) og vi står i Åndens nye tjeneste (7,4) og vi fries fra synden ved Jesus Kristus (7,24-25).

Kap. 8               Frihed fra døden.

Vi er nu fri fra syndens og dødens lov i kraft af Livets Ånds lov i Kristus Jesus (8,1-2) og vi levendegøres i vore døde legemer ved Guds Ånd, som bor i os (8,10-11), da er vi Guds børn – alle som drives af Guds Ånd (8,14). Nu er vi ikke mere trælle af synden, men vi har fået barnekår og Gud er vor Far – ABBA (8,15), men vi er ikke kun Guds børn – vi er også arvinger og Kristi medarvinger i hans herlighed (8,17), gennem vor helliggørelse SEJRER vi ved Ham, som elskede os (8,37 og intet kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre (8,39).

 

Kap. 9 – 11        Jødernes frelseshistorie: Før (Kap. 9), Nu (Kap.10) og i fremtiden (Kap.11).

Gud svigter ikke sit udvalgte folk (11,12) og i Guds plan skal hele Israel frelses (11,25-26) ved tro på Jesus Kristus (Lovens ophør, kap.10 vers 4).

 

Kap. 12 – 15       Paulus formaner.

Vi skal lade Guds Ånd helliggøre os, leve et helligt liv i Kristus og bringe vore legemer som et levende, helligt, Gud velbehageligt offer – vor åndelige Gudsdyrkelse (12,1). Vi skal forvandles og blive et lem på Kristi legeme, blive eet legeme (12,4-5). Vi skal tjene i Åndens kraft (15,17-21). Vi skal fylde os med Guds glæde og fred i troen og blive rige i håbet ved Helligåndens kraft.

 

Kap. 16    Afslutning og hilsner til menigheden i Rom.

 

 

Botanisk Have, København:

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

På toppen af Stenhøjen, Botanisk Have i København. I baggrunden ses Livgardens Kaserne med Dannebrog på taget af kasernebygningen. Foto: 13. maj 2013 af Erik K Abrahamsen

 

Siden jeg skrev ovennævnte i København i 1987 er der nu gået mere end 25 år. Jeg kan af hjertet sige, at min tro på Jesus Kristus som denne verdens frelser har holdt mig tæt ind i Guds nærhed i alle disse år. Og min erfaring og erkendelse af Guds Sandhed i Jesus Kristus er med årene blevet dybere og fylder mig daglig med glæde, fred og kærlighed.

Jeg håber at ovennævte tekst vil inspirere dig til at søge sandheden om dig, dit liv og den vidunderlige fri gave som Gud har til dig  gennem sin elskede søn Jesus Kristus.

 

 

Links:

Jeg har på denne min hjemmeside danculture.dk skrevet følgende artikler under kategori “Spiritualitet”: (klik på tekst)

Klik på foto’s og brug din zoom kontrol og du ser dem i fuld skærmstørrelse.

Hyllingebjerg, Liseleje, Nordsjælland. Erik Kristian Abrahamsen, født 4. august 1945 i Skagen. Bosat Aarhus 1945-83, i København 1983-2012 og siden 15. november 2012 fast bopæl i mit fritidshus i Melby. Her står jeg 2 km fra mit hjem med udsigt over Kattegat i det fjerne. Foto: 18. april 2013.

 

Udsigt fra min terrasse mod haven i mit fritidshus, hvor jeg siden 15. november 2012 har boet fast:

Udsigt mod haven med forårets udsprungne træer i mit fritidshus i Melby, 2 km. fra Kattegats Kyst i Nordsjælland. Foto: 15. maj 2013 af Erik K Abrahamsen.

 

Udsigt fra min terrasse ud mod min forårsudsprungne have. Hele min grund er på 1628 m2. De 3 store birketræer er 18 meter høje og er de eneste træer, der er tilbage af ca. 25 stk.  første generationstræer plantet omkring 1965. 13 af disse høje træer væltede i orkanen den 3. december 1999 og resten har jeg fældet. Efter at området på 450 m2 var næsten ryddet for store træer fjernede jeg et 10 cm nålelag på jorden og lod området “springe” i skov. Så her er resultatet efter 12 års vækst. Den store eg midt i græsplænen er også selvsået. Foto: 15. maj 2013 af Erik K Abrahamsen

Melby, den 15. maj 2013

Med kærlig hilsen

Erik

 

Opdateret den 15. december 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *